bitcoin tracker

Bitcoin options trading? Waar en hoe kan ik het beste bitcoin opties verhandelen? Top 3 optiebeurzen!

Nov 10, 2023
Aanbieding: 

Dit artikel gaat over bitcoin opties. Dit zijn de optiecontracten over bitcoin prijsafspraken die handelaren kunnen afsluiten, verhandelen en uitoefenen. In het Engels staat dit bekend als bitcoin options trading die door veel professionele handelaren wordt gedaan op een goede derivatenbeurs. De top 3 van liquide beurzen voor het verhandelen van bitcoin options zijn ByBit, Deribit en Binance. De Amerikaanse bitcoin optiemarkt van de CME is natuurlijk ook een uitstekend alternatief voor de professionele belegger, echter helaas worden deze contracten alleen in Amerikaanse dollars afgewikkeld. Bitcoin options hebben een belangrijke plek binnen een goed doordachte risico beheer- en handelsstrategie voor bitcoin.

Wat zijn bitcoin opties (options)?

Als we het hebben over bitcoin opties, gaat het om een financieel contractvorm met betrekking tot koop- en verkooprechten van bitcoins. Handelaren sluiten een koop- of verkoopcontract af die de koper/verkoper de optie aanbiedt om binnen een bepaalde periode tegen een vastgestelde prijs BTC te kopen of te verkopen. Het gaat om een recht, maar niet een verplichting om een optiecontracten uit te oefenen. Bij de uitoefening van de koop- of verkooprecht van de optie moet er een premie worden betaald aan de Bitcoin optiemakelaar. Bij het afsluiten van een optiecontract moet er ook een premie worden betaald.

 • Een bitcoin optiecontract die wordt afgesloten met de verwachting dat de bitcoin koers gaat stijgen, wordt een call-optie genoemd.
 • Een bitcoin optiecontract die wordt afgesloten met de verwachting dat de bitcoin koers gaat dalen, wordt een put-optie genoemd.

Mocht een call- of put-optiecontract niet winstgevend zijn op de datum dat deze afloopt, dan heet dit dat het contract out-of-the-money (OTM) is. Het mooie is dat deze niet hoeft te worden uitgevoerd door de handelaar. Een handelaar die een te hoge bitcoin call optie heeft afgesloten, is waarschijnlijk niet geïnteresseerd op bitcoin te duur te gaan inkopen. Een handelaar die een te lage bitcoin put optie heeft afgesloten, is waarschijnlijk niet geïnteresseerd om bitcoin met verlies te verkopen. Heel veel optiecontracten kunnen op de dag dat ze uitlopen niet worden uitgeoefend omdat ze OTM zijn. Hieronder in de video tutorial van Deribit wordt uitgelegd hoe een Bitcoin Option Contract werkt:

Wil je BTC options trading eens voorzichtig testen?

Test dan het Nederlands ontwikkeld handelsplatform voor de Bitcoin optiehandel:

Door tactisch op het juiste moment bitcoin opties in te zetten kan je het rendement op je bitcoin beleggingen aardig verhogen. Bitcoin opties zijn een belangrijk onderdeel van het gereedschapskist van een professionele Bitcoin trader.

Waarom is het handelen in bitcoin options van belang?

Bitcoin optiehandel is belangrijk om verschillende redenen:

 • Risicobeheer: Opties bieden handelaren en investeerders een manier om risico’s te beheren. Door optiecontracten te kopen en verkopen, kunnen deelnemers hun blootstelling aan de prijsvolatiliteit van Bitcoin afdekken. Bijvoorbeeld, een Bitcoin-houder kan put-opties kopen om zich te beschermen tegen een prijsdaling, waarbij potentiële verliezen worden beperkt.
 • Hefboomwerking: Opties stellen handelaren in staat om een grote hoeveelheid Bitcoin te beheersen met een relatief klein kapitaalbedrag. Deze hefboomwerking kan zowel winsten als verliezen versterken, waardoor opties aantrekkelijk zijn voor speculanten die op zoek zijn naar hogere rendementen.
 • Diversificatie: Bitcoin-opties bieden een aanvullende activaklasse voor diversificatie. Handelaren kunnen opties gebruiken om een evenwichtiger portefeuille op te bouwen die activa met verschillende risicoprofielen omvat, zoals aandelen, obligaties en cryptocurrencies.
 • Inkomstengeneratie: Het verkopen van optiecontracten kan inkomen genereren voor handelaren. Bijvoorbeeld, door gedekte callopties te schrijven op hun Bitcoin-positie, kunnen investeerders premies verdienen in ruil voor de overeenkomst om hun Bitcoin tegen een gespecificeerde prijs te verkopen.
 • Marktefficiëntie: De beschikbaarheid van optiehandel kan bijdragen aan een efficiëntere en volwassen markt voor Bitcoin. Het biedt extra tools voor prijsontdekking en kan helpen extreme prijsschommelingen te verminderen.
 • Liquiditeit: Optiehandel kan de liquiditeit van de Bitcoin-markt verbeteren. Meer deelnemers, inclusief institutionele beleggers, kunnen worden aangetrokken tot de markt wanneer opties beschikbaar zijn, wat de handelsvolumes en de algehele liquiditeit verhoogt.
 • Prijsontdekking: Optiehandel kan inzicht geven in marktsentiment en verwachtingen. De prijzen van optiecontracten worden beïnvloed door vraag en aanbod, en ze kunnen de visie van marktdeelnemers op toekomstige Bitcoin-prijsbewegingen weerspiegelen.
 • Speculatie- en investeringsmogelijkheden: Bitcoin-opties bieden verschillende strategieën voor zowel speculatie als investeringen. Handelaren kunnen opties gebruiken om te wedden op prijsstijgingen (callopties), dalingen (putopties) of zelfs stabiele prijsniveaus (straddle- en strangle-strategieën).
 • Flexibiliteit: Bitcoin-opties zijn er in verschillende vormen, zoals Europese opties, Amerikaanse opties en exotische opties, elk met hun eigen set regels en kenmerken. Deze flexibiliteit stelt handelaren in staat om opties te kiezen die het beste aansluiten bij hun doelstellingen en risicotolerantie.
 • Afschermen voor bedrijven: Bitcoin-opties kunnen worden gebruikt door bedrijven die Bitcoin-betalingen accepteren om zich te beschermen tegen prijsvolatiliteit. Dit kan hen helpen hun inkomsten en financiële planning effectiever te beheren.

Wat is het verschil tussen bitcoin options en bitcoin futures?

Bitcoin-opties en Bitcoin-futurescontracten zijn beide financiële derivaten die betrekking hebben op Bitcoin, maar ze verschillen in verschillende opzichten:

Basisprincipe:

 • Bitcoin-optie: Een optie geeft de houder het recht (maar niet de verplichting) om Bitcoin te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs) op of vóór een specifieke datum (de vervaldatum).
 • Bitcoin-future: Een futurecontract verplicht de koper om Bitcoin te kopen en de verkoper om Bitcoin te verkopen tegen een vastgestelde prijs (de futuresprijs) op een vooraf bepaalde toekomstige datum (de vervaldatum).

Verplichtingen:

 • Bitcoin-optie: Kopers van opties hebben het recht, maar niet de verplichting, om Bitcoin te kopen of verkopen. Verkopers van opties hebben daarentegen de verplichting om Bitcoin te verkopen (bij verkoop van een call-optie) of te kopen (bij verkoop van een put-optie) als de koper ervoor kiest de optie uit te oefenen.
 • Bitcoin-future: Zowel kopers als verkopers van futurecontracten hebben verplichtingen. Kopers moeten Bitcoin kopen tegen de vastgestelde futuresprijs, terwijl verkopers Bitcoin moeten verkopen tegen dezelfde prijs.

Risico’s:

 • Bitcoin-optie: Kopers van opties lopen alleen het risico van het verlies van de premie die ze hebben betaald voor de optie. Verkopers van opties lopen daarentegen het risico van aanzienlijke verliezen als de Bitcoin-prijs sterk beweegt en de koper ervoor kiest de optie uit te oefenen.
 • Bitcoin-future: Zowel kopers als verkopers van futurescontracten lopen het risico van aanzienlijke verliezen als de Bitcoin-prijs beweegt tegen hun positie. Het risico is symmetrisch; zowel long- als short-positiehouders kunnen winsten of verliezen boeken, afhankelijk van prijsbewegingen.


Flexibiliteit:

 • Bitcoin-optie: Opties bieden meer flexibiliteit, omdat kopers kunnen kiezen of ze de optie al dan niet willen uitoefenen. Ze kunnen hun positie ook verkopen op de optiemarkt voordat de vervaldatum is bereikt.
 • Bitcoin-future: Futurecontracten zijn bindende overeenkomsten, wat betekent dat kopers en verkopers verplicht zijn om de overeengekomen transactie uit te voeren op de vervaldatum, tenzij ze hun positie eerder sluiten door een tegengestelde positie in te nemen.

Kosten:

 • Bitcoin-optie: Handel in opties omvat het betalen van premies (optieprijs) voor het recht om de optie uit te oefenen. Deze premies kunnen variëren afhankelijk van de uitoefenprijs en de looptijd van de optie.
 • Bitcoin-future: Futures hebben doorgaans geen premies, maar handelaren moeten rekening houden met andere kosten, zoals marges en financieringskosten.

Kortom, het belangrijkste verschil tussen Bitcoin-opties en Bitcoin-futurecontracten is dat opties het recht, maar niet de verplichting, bieden om Bitcoin te kopen of te verkopen, terwijl futures bindende overeenkomsten zijn om Bitcoin te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs op een toekomstige datum. Elke vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen, en handelaren kiezen doorgaans op basis van hun specifieke strategieën en risicobereidheid. Ten slotte, er zijn ook bitcoin futures contracten die oneindig lopen en geen vaster vervaldatum kennen. Dit zijn de Bitcoin Perpetuals.

Waar kan ik het beste Bitcoin options verhandelen?

Steeds meer reguliere exchanges bieden naast bitcoin futures, nu ook bitcoin options aan. Over het algemeen waren het vooral specialistische handelsplatformen die begonnen met het aanbieden van bitcoin opties. De beste en nog steeds belangrijkste bitcoin derivates exchange is naast de bekende Binance en ByBit exchange, ook de Deribit exchange.

Deribit is door een Nederlands team vanuit een zolderkamer in Amsterdam ontwikkeld. Deribit geeft je de mogelijkheid om te handelen in Bitcoin vanilla options & futures. Het is een prachtig handelsplatform, maar een nadeel is dat een handelsrekening alleen met bitcoin kan worden gefinancierd. Je zult eerst bitcoins bij een normale Bitcoin exchange moeten kopen en deze vervolgens storten op je Deribit bitcoin-handelsrekening. Deribit biedt een innovatief geavanceerd flitshandelsplatform aan voor Bitcoin Options en Futures trading. De handel in deze termijncontracten kan verder automatisch beheerd worden met het handelsbotplatform van 3Commas. Hierdoor wordt het risicobeheer vergemakkelijkt.

Hieronder kun je de CMO van Deribit, Marius, aan het woord zien over het belang van de bitcoin derivaten handel:

Andere bekende exchanges die bitcoin options aanbieden zijn de volgende:

 1. ByBit exchange
 2. Binance exchange
 3. Bitmex exchange

Twee bijzondere vermeldingen verdienen de volgende partijen:

LedgerX is een Amerikaans zwaargewicht. LedgerX is in de Verenigde Staten de eerst gereguleerde Bitcoin Swaps & Options exchange voor de institutionele markt. LedgerX staat onder toezicht van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en bewaakt verder LedgerX’s operaties en registratie als een swap execution facility (SEF) en derivatives clearing organization (DCO).  Verder is natuurlijk de CME in de Verenigde Staten de referentie voor de gereguleerde optiehandel.

De CME Bitcoin Options market

De Chicago Mercantile Exchange (CME) biedt een Bitcoin-optiemarkt die een platform biedt voor handelaren en investeerders om optiecontracten te verhandelen op basis van de prijs van Bitcoin. De CME is natuurlijk een goed gevestigde en zeer gereguleerde derivatenbeurs en biedt een veilige en transparante omgeving voor het verhandelen van Bitcoin-opties. Het wordt overzien door de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Onderliggend Activa: Het onderliggende actief voor CME Bitcoin-opties is het CME Bitcoin-futurescontract, dat ook is gebaseerd op de CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR). Deze referentiekoers wordt berekend aan de hand van prijzen van meerdere cryptocurrency-beurzen en biedt een robuuste en betrouwbare prijsindex voor Bitcoin.

Vervaldatums: CME Bitcoin-opties hebben meerdere vervaldatums, meestal op de laatste vrijdag van elke maand. Handelaren kunnen kiezen uit een reeks vervaldatums, wat flexibiliteit biedt in handelsstrategieën en het afdekken van posities.

Uitoefenprijzen: CME Bitcoin-opties bieden een verscheidenheid aan uitoefenprijzen, waardoor handelaren de mogelijkheid hebben om optiecontracten te kiezen die overeenkomen met hun prijsverwachtingen en handelsstrategieën.

Callopties en Putopties: CME Bitcoin-opties omvatten zowel callopties als putopties. Callopties geven de houder het recht om Bitcoin te kopen tegen de uitoefenprijs, terwijl putopties de houder het recht geven om Bitcoin te verkopen tegen de uitoefenprijs.

Risicobeheer: Handelaren kunnen CME Bitcoin-opties gebruiken om hun blootstelling aan Bitcoin-prijsbewegingen te beheren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld putopties kopen om zich te beschermen tegen prijsdalingen of callopties gebruiken om te speculeren op prijsstijgingen.

Afwikkeling: CME Bitcoin-opties worden contant afgewikkeld. Dit betekent dat bij uitoefening of afloop het verschil tussen de uitoefenprijs van de optie en de afwikkelingsprijs van de Bitcoin-futures in contanten wordt afgerekend.

Risico-informatie: De CME Bitcoin-optiemarkt omvat risico-informatie en marginale vereisten om ervoor te zorgen dat handelaren de risico’s begrijpen die gepaard gaan met het verhandelen van deze derivaten.

Samengevat is de CME Bitcoin-optiemarkt een gereguleerd en betrouwbaar platform voor het verhandelen van Bitcoin-opties. Het biedt gestandaardiseerde contracten, een scala aan uitoefenprijzen en vervaldatums, en biedt instrumenten voor risicobeheer voor handelaren en investeerders die willen deelnemen aan de cryptocurrency-markt en tegelijkertijd profiteren van de beveiliging en het toezicht van een goed gevestigde Amerikaanse beurs. Het nadeel is natuurlijk dat deze opties alleen worden afgewikkeld in Amerikaanse dollars. Voor meer informatie: CME Bitcoin Options.

Hoe werken Bitcoin opties precies?

Bitcoin opties worden afgesloten over een periode van 3, 6 of 9 maanden. Het gaat hierbij om concrete afspraken waarbij je vastlegt dat over een periode van 6 maanden je het recht hebt om 10 Bitcoins te kopen van een exchange voor een vastgestelde waarde van €800 per Bitcoin. In de praktijk wordt dit recht niet uitgeoefend. Niettemin vindt er een transmissie plaats tussen de koper en de schrijver. De schrijver heeft de plicht om de betreffende activa te kopen of te verkopen als de koper zijn recht uitoefent. Voor het schrijven van een optie ontvangt de schrijver een optiepremie.

bitcoin opties

Precies, er zijn twee verschillende opties, de Call en de Put opties. Een Bitcoin put optie geeft jouw het recht om een een X aantal Bitcoins tegen een bepaalde bitcoin koers te verkopen na 6 maanden. Dit is voor een verkoper gunstiger als de prijs per Bitcoin in waarde daalt in de vastgelegde periode van 6 maanden. De put optie wordt dan meer waard. Bij een Bitcoin call optie is het tegenovergestelde het geval. Een call optie geeft jouw het recht om een activa tegen een bepaalde prijs te kopen. Het is dan gunstiger voor je als de prijs van de betreffende activa in de vastgelegde periode stijgt. Jouw call optie zal dan meer waard zijn. 

De Bitcoin optiemarkt zal het makkelijker voor beleggers maken om toch goed geld te verdienen met bitcoins zonder dat ze direct worden gekocht. Zeker, het gaat om de handel van Bitcoin kooprechten, het gaat om een koopoptie. Wil je de echte bitcoin als digitale activa kopen op de spotmarkt en zelf in beheer hebben, dan zul je naar een goede Bitcoin exchange moeten gaan.

Conclusie over Bitcoin Options Trading

bitcoin options

Samengevat is Bitcoin-optiehandel belangrijk omdat het een scala aan tools en kansen biedt voor handelaren en investeerders om risico’s te beheren, te speculeren over prijsbewegingen, inkomen te genereren en effectiever deel te nemen aan de bitcoin-markt. Het verbetert het algehele ecosysteem rond Bitcoin en draagt bij aan de groeiende acceptatie ervan als financieel activa. Het is echter belangrijk op te merken dat optiehandel risico’s en complexiteiten met zich meebrengt die een grondig begrip van de markt en zijn dynamiek vereisen.

De beste derivatenbeurzen voor de bitcoin-optiehandel zijn op dit moment:

 • ByBit exchange
 • Deribit exchange
 • Binance exchange (niet beschikbaar voor inwoners van Nederland
 • CME voor de professionele handelaar die toegang heeft tot deze Amerikaanse beurs en verder er geen belang aan hecht dat deze contracten alleen in USD worden afgewikkeld.

Wil je BTC options trading eens voorzichtig testen?

Test dan het Nederlands ontwikkeld handelsplatform voor de Bitcoin optiehandel:

Lees verder

Coinbase vs Kraken, welke crypto exchange is beter? Zijn ze ook een betere optie voor Bitvavo?

Coinbase versus Kraken. Welke exchange is beter en hoe verhouden deze exchanges zich ten aanzien van Bitvavo? Inderdaad, in deze vergelijking kijken we naar de overeenkomsten, verschillen en de voor- en nadelen van de Coinbase en Kraken crypto exchange. We kijken ook of ze een betere optie zijn voor Bitvavo. Beide van origine Amerikaanse exchanges […]

Jun 18, 2024
8 min

Grootste bank van Latijns-Amerika, Itau Unibanco, biedt bitcoin handelsdienst aan voor al haar klanten

Itau Unibanco, de grootste bank in Brazilië en heel Latijns-Amerika, heeft de beschikbaarheid van cryptohandelsdiensten voor al zijn gebruikers aangekondigd. Via Ion, het interne investeringsplatform van de bank, kunnen klanten nu bitcoin (BTC) en ether (ETH) kopen, een functie die voorheen alleen beschikbaar was voor geselecteerde gebruikers. Bitcoin adoptie is niet te stoppen Banken realiseren […]

Jun 12, 2024
1,5 min

MiCAR maakt toekomst van USDT in EU problematisch, goed USDT alternatief?

MiCAR wetgeving maakt voortbestaan van stablecoin USDT in EU problematisch. Is er een goed alternatief voor USDT? Hoe zo? Per 30 juni wordt de MiCAR wet verder uitgerold in de EU, hierdoor wordt de toekomst voor de grootste stablecoin USDT onzeker. Vandaar dat het al verstandig is om te kijken naar welke alternatieven er al […]

Jun 12, 2024
3 min