hoe werkt de economie

Wat is de Petrodollar?

Oct 23, 2020
Aanbieding: 

De petrodollar is een geopolitiek machtsinstrument van de Amerikaanse regering. Wat is de petrodollar? Kort en super vereenvoudigd gezegd: alle olie moet wereldwijd in US Dollars worden verhandeld. Heb je olie nodig, moet je eerst US Dollars verkrijgen of als een reserve handhaven op een rekening. De afwikkeling van deze transacties verloopt bijna altijd door het Amerikaanse bankwezen en het eurodollar systeem

staatschuld en schuldencrisis en petrodollarEen land met olie die niet zijn olie verkoopt in Amerikaanse Dollars krijgt eerst te maken met waarschuwingen, sancties en uiteindelijk meestal oorlog met de Verenigde Staten. De Verenigde Staten handhaaft de dollar als de wereldreservemunt en kan dankzij deze formule fungeren zonder dat het nodig is om een goudstandaard te handhaven. De Amerikaanse Overheid kan daardoor uiteindelijk zeer goedkoop lenen van haar geldmeesters, de Federal Reserve. De Amerikaanse Staat kan hierdoor zonder problemen enorm hoge schulden opbouwen en toch altijd kopers voor haar staatsobligaties vinden…. maar er is een grens!

Deze grens lijkt voor vele landen al te zijn bereikt en we zitten nu in een periode waarbij de petrodollar actief wordt vermeden door landen als Rusland en China. The Big Reset met de daar op volgende dood van de US Dollar als de wereldreservemunt komt steeds dichterbij. Hier volgt een goede introductievideo over de petrodollar: 

 

 

Laten we dit eens verder doornemen. Zoals ook in deze video wordt onderstreept, om het belang van de petrodollar goed te kunnen begrijpen, moeten we even kort teruggaan naar het einde van de Tweede Wereld Oorlog. Hier volgt een uitgebreide beschrijving met verschillende relevante video’s.

1. Mini- geschiedenis van de dollar als wereldreservemunt:

petro debt dollarIn 1944 werd tijdens de Bretton Woods conferentie een financieel-economisch overeenkomst gesloten waarbij de US Dollar de onbetwiste wereldreservemunt werd. Het werd het anker van een monetair systeem waarbij alleen de dollar kon worden ingewisseld bij de Federal Reserve voor goud. De dollar als wereldreservemunt was gebaseerd op een goudstandaard. ÉÉN dollar was zelf gekoppeld aan een goudkoers van 35 dollar per ons. Wat kost een ons goud nu? Zou wat zijn geweest als de grootouders toch maar wat meer goud hadden gekocht: Waarom zou ik goud kopen?

In ieder geval, de Amerikanen hadden na de Tweede Wereldoorlog zo’n 75 % van de wereldwijde goudvoorraad onder controle. Op basis van deze nieuwe goudstandaard gebaseerd op de dollar kon er een systeem van vaste wisselkoersen worden ontwikkeld voor de verschillende munten. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds werd opgericht waarbij het de taak werd van het IMF om het economisch en financieel beleid van de verschillende landen te controleren. Alle internationale handel in grondstoffen konden alleen nog maar worden geprijsd en gekocht in dollars. Dit betekende dat elk land eerst dollars moest kopen om vervolgens haar eigen grondstoffen weer aan iemand te verkopen. De goedkoopste manier om dollars te bemachtigen was door te handelen met de V.S.

vietman oorlog en petrodollarHelaas, de Verenigde Staten maakte misbruik van de situatie door het voeren van nieuwe oorlogen. De Golf van Tonkin was een valse vlag operatie om in de oorlog verwikkeld te raken. De Vietnamoorlog zorgde ervoor dat er veel te veel dollars werden bijgedrukt, zonder dat deze waren gedekt door goud. De hoeveelheid dollars in omloop was 5 tot 7 keer groter dan de goud voorraad die als waarborg moest dienen. Deze situatie werd met argwaan aangezien en vele landen besloten om de aangekochte en verworven dollarvoorraden te verkopen voor goud! Ze begonnen in feite het goud terug te kopen waarop de US Dollar haar status als wereldreservemunt op baseerde. De goudvoorraad kromp snel in de Verenigde Staten.

US Dollar en zwevende wisselkoersenDe Verenigde Staten was genoodzaakt om in 1971 de goudstandaard plotseling los te laten om zichzelf te redden. De dollar werd op deze dag weer een vertrouwensmunt, fiatgeld zonder enige dekking. De goudstandaard, die al eeuwen de grondslag vormde van de monetaire wereldorde werd losgelaten. Alle landen gingen vanaf die dag dan noodgedwongen over op een stelsel van zwevende wisselkoersen, die ten opzichte van elkaar dagelijks van waarde konden veranderen. De jaren die daarop volgden waren financieel super  volatiel en instabiel! De dollar werd een probleem voor de hele wereld.

2. Invoering van de Petrodollar:

petrodollarDe oplossing om meer stabiliteit te krijgen in de dollar en de geloofwaardigheid te behouden als een wereldreservemunt sloot de V.S. een overeenkomst met het Wahabitische Koninkrijk van Saoedi Arabië in 1973. Saoedi Arabië was het land met de grootste olievoorraad ter wereld en ging akkoord alléén nog maar dollars te accepteren als betalingsmiddel voor haar olievaten. Saoedi Arabië kreeg de garantie om altijd de steun van het Amerikaanse leger te krijgen bij het beschermen van het land tegen vijanden en het beveiligen van de olievelden. Alle andere OPEC-landen volgden Saoedi Arabië. In ruil voor militaire assistentie en bescherming zouden deze landen alleen nog maar dollars accepteren. De dollar als wereldreservemunt werd nu gedekt door de olie van de OPEC. In plaats van goud gebruikt de V.S. olie om de positie van de dollar als wereldreservemunt te behouden. De petrodollar is een oliestandaard en garandeerde ook dat de OPEC landen zouden blijven investeren in Amerikaanse staatsobligaties. De Federal Reserve kon nu in feite ongelimiteerd dollars laten bij drukken en de Amerikaanse staat kan hierdoor ook de staatsschuld ongelimiteerd laten oplopen. In die zin zou je kunnen zeggen dat de US Dollar een Petro Debt Dollar is geworden. Natuurlijk, deze vlieger gaat alleen maar op zolang olie alleen maar in dollars kan worden verhandeld. Helaas, is de hele wereld verslaafd geworden aan dollars door het actieve beleid van schulden-imperialisme. Het is moeilijk om van de dollar als wereldvaluta af te stappen. 

3. PetroDollar Warfare: 

petrodollar warfareDe term Petrodollar warfare refereert naar de oorlogen die de Verenigde Staten voert om de status van de PetroDollar te handhaven. Het publiekelijk bekend maken van plannen om olie te verhandelen in een andere munteenheid lopen meestal zeer slecht af. Saddam Hussein wilde olie kunnen verkopen in euro’s. Gaddafi wilde een gouden Dinar invoeren voor Noord-Afrika en olie verhandelen in andere munteenheden. Iran houd stug vol en verhandelt nu olie voor goud. Rusland accepteert ook andere valuta voor haar grondstoffen, zoals de Chinese Yuan. Via economische sancties en bommen wil de V.S. haar status behouden ten koste van miljoenen doden.

3.1. De Petro Dollar en Terrorisme – Wahabisme.

PetroDollar & TerrorismEen ander probleem is dat haar voornaamste bondgenoten in de OPEC, Saudi Arabië en de Emiraten er een sektarische, extreme ideologische variant van de islam er op na houden: het Wahabisme. De overtollige Dollars worden gepompt in organisaties die het Wahabisme verspreiden over de islamitische wereld, vooral in Pakistan, Afghanistan. De geheime diensten hebben zelfs geld en middelen gegeven aan terroristische organisaties met een Wahabitische ideologie, zoals de ISIS! De ISIS heeft de ruimte en geld gekregen van de Amerikaanse en Saudische inlichtingendiensten om in macht te groeien. De PetroDollar is gekoppeld aan het Wahabisme en geheime diensten gebruiken dit om een bloedige verdeel- en heerspolitiek te spelen. Deze politiek is volledig uit de hand gelopen.

3.2. De PetroDollar, de Derde Wereldoorlog en vermogensbescherming.

Volgens velen zijn er krachten in de Verenigde Staten die het tot een Derde Wereldoorlog willen laten uitkomen om haar macht te behouden. Bovendien hebben China, Iran en Rusland geen trek meer in de Petro Debt Dollar en werken aan een voorzichtige ontmanteling van de Petro Dollar. Het probleem is dat er Schuldenbom aan vast zit. Wanneer de PetroDollar van haar troon wordt gestoten zal dit ongekende, enorme gevolgen hebben voor ons financieel systeem in vooral het Westen. De V.S. zal dan ook er alles aan doen om de PetroDollar te behouden en daarmee het terrorisme en de oorlogsindustrie een verdere dienst verleent. Nogmaals de War on Terror,  de PetroDollar en Debt Imperialism voeden elkaar!

Dit is indirect een probleem voor ook Rusland en China die samen meer dan 60 miljoen islamieten onder hun bevolking tellen. Dit is een ander strategisch belang om de PetroDollar te ontmantelen. Landen die trachten de PetroDollar te ontmantelen krijgen te maken met economische oorlogvoering (sancties) en hebben bezoek van het Amerikaans leger gehad. Nu is de vijand veel machtiger en moeilijker te verslaan. Proxy-oorlogen worden gevoerd, in economische, financiële en cyberwarfare zin.

De ingewikkelde oorlogen in Oekraïne en Syrië zijn ook zogenaamde proxy-oorlogen die bijna tot een Derde Wereldoorlog waren uitgelopen. We leven in zeer onzekere tijden en het kopen van goud nu de prijs nog laag staat is niet onverstandig. Voor meer informatie:

Trouwens, het is niet onwaarschijnlijk dat Bitcoin een belangrijke rol kan spelen als een soort brug naar edelmetalen en alternatieve veilige haven in de vorm van een onafhankelijke munteenheid buiten het bereik van autoriteiten en manipulaties. Voor meer informatie: Bitcoin & kapitaalvlucht!

4. De Petrodollar en de olie industrie (Big Oil).

De petrodollar is natuurlijk sterk verweven met de belangen en de opkomst van de enorme olie industrie. Hier kun je een uitstekende documentaire bekijken van James Corbet over de belangrijke rol van Big Oil:

 

 

5. Hier volgen een aantal andere goede video’s en documentaires:

PetroDollar Warfare & Iraq documentary:

Hieronder is een goede analyse van Jim Rickards over het belang van de dollar als wereldreservemunt, de petrodollar, economische crisis, cryptogeld, de goudstandaard en vermogensbeheer. James Rickards heeft voor de CIA gewerkt en is publiek bekend geworden met zijn boeken over Currency Wars en The Death of the Dollar. Volgens Jim Rickards zal de Amerikaanse Dollar worden vervangen door het systeem van Special Drawing Rights onder leiding van het IMF.

PetroWarfare en WWIII

 

 

 

Nieuwsberichten over het verval van het Petrodollar systeem:

Bronnen:

Lees verder

De Wallet of Satoshi Review

Met de verdere opmars en snelle adoptie van het Bitcoin Lightning Network in 2021, is het even tijd om een nieuwe Bitcoin Lightning Network Wallet te bespreken. In dit artikel, bespreken we de Wallet of Satoshi. Eerder hebben we de nieuwe Muun wallet besproken, die compatibel is met zowel de Bitcoin mainchain als het Lightning […]

Oct 18, 2021
2,5 min

Bitcoin verwarmt straks North Vancouver maar is het groen?

De stad North Vancouver in British-Columbia, draait nu al op een lokale energiecentrale die zijn restwarmte voor stadsverwarming gebruikt. Lonsdale Energy Corporation (LEC), dat volledig eigendom is van de stad, zet in op verduurzaming en wil het gebruik van aardgas verminderen. Gebouwen zijn momenteel verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot in stedelijke gebieden, en dus […]

Oct 18, 2021
3,5 min

Bitcoin bullish met $60.000

Het is zover: de eerste Bitcoin ETF, de ProShares Future ETF, is op 15 oktober toegelaten in de Verenigde Staten. En de koers reageert enthousiast met nu en solide positie boven de 60.000 Amerikaanse dollar. De totale crypto marktkapitalisatie ligt nu weer rond 2,5 biljoen Amerikaanse dollar. Op maandag 18 oktober wordt de Futures ETF […]

Oct 18, 2021
1,5 min