hoe werkt de economie

Wat is de Petrodollar?

Sep 28, 2023
Aanbieding: 

Dit artikel bespreekt de opkomst en ondergang van het petrodollar recycling systeem dat als fundament dient voor de Amerikaanse Dollar als wereldreservemunt. De petrodollar is een geopolitiek machtsinstrument van de Amerikaanse regering. Wat is de petrodollar dan?

Kort en super vereenvoudigd gezegd: alle olie moet wereldwijd in Amerikaanse dollars (USD) worden verhandeld. Heb je olie nodig, moet je eerst dollars verkrijgen of als een reserve handhaven op een bankrekening. De afwikkeling van deze transacties verloopt bijna altijd door het Amerikaanse bankwezen en het eurodollar systeem. Olie is de motor van de globale economie en de olieprijs berekend in dollars vergemakkelijkt de internationale handel. Naast olie worden ook andere grondstoffen internationaal berekend en verhandeld in dollars waaronder gas, edelmetalen zoals goud en levensmiddelen zoals graan. Hierdoor is er wererldwijd altijd een globale vraag naar dollars.

Introductie en samenvatting… van een Petrodollar, naar een gasroebel en een Petroyuan?

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog (Bretton Woods overeenkomst 1944) is de dollar de wereldreservemunt. Deze was aanvankelijk verankerd met goud, maar in 1971 liet de Verenigde Staten dit anker los. Goud werd na een onrustige periode als onderpand vervangen voor in feite een verplichte olie- en gashandel in dollars.

staatschuld en schuldencrisis en petrodollar

Tijdens de Koude Oorlog was er niemand die daar bezwaren bij had. De Amerikaanse industrie en economie was allesbepalend. Na de val van de Sovjet Unie en het beginnend verval van de Amerikaanse hegemonie werd het gebruik van de dollar afgedwongen. Vooral een olierijk land die die niet zijn olie wil verkopen in dollars (denk aan Irak en Libië), krijgt eerst te maken met waarschuwingen en met sancties. Werken deze niet dan zal een staatscoup worden georganiseerd of een indirecte of directe oorlog met de Verenigde Staten in het vooruitzicht gesteld.

Het is dan ook niet vreemd dat de Amerikaanse overheid enorme bedragen besteedt in het handhaven van een geavanceerde legermacht verspreidt over vele verschillende (NAVO)-landen. Door deze wereldwijde oliehandel in dollars die verder wordt gegarandeerd door een superieure legermacht kan de Amerikaanse Overheid uiteindelijk ongelimiteerd en zeer goedkoop lenen van haar geldmeesters, de Federal Reserve. De Amerikaanse Staat kan hierdoor zonder problemen enorm hoge schulden opbouwen en toch altijd kopers voor haar staatsobligaties vinden…. maar er is een grens!

Deze grens lijkt voor vele landen al te zijn bereikt en we zitten in 2022 een periode waarbij de petrodollar actief (mede door sancties noodgedwongen) vermeden door landen als Rusland, China en Iran. De financiële sancties die Verenigde Staten heeft opgelegd aan Rusland versnellen van het proces van dedollarisatie.

Meest recentelijk op 23 maart 2022 heeft Rusland aangekondigd om alleen nog roebel (RUB) te gaan accepteren van onvriendelijke landen (waaronder Duitsland) voor haar gas. Zonder roebelreserves kan in feite het Westen geen gas meer afnemen van Rusland. Rusland kan door deze nieuwe vraag naar roebels haar eigen valuta te beschermen tegen verdere ontwaarding en verdere financiële censuur vermijden die door het Westen gedomineerde bancaire systeem wordt uitgevoerd. Euro´s en dollars kunnen op de beurs van Moskou worden omgewisseld voor Roebel voor de betaling van gasleveranties. Rusland is hiermee de eerste olie- en gasproducent die volledig van de dollar standaard afstapt in de gashandel.

China werkt verder hard aan het internationaliseren van de Yuan. De komst van Yuan als een nieuwe alternatieve reservemunt is niet meer te veronachtzamen. Saoedi-Arabië overweegt de oliehandel met China in Yuan af te wikkelen. De geboorte van een PetroYuan is in de maak. Voor meer info: PetroYuan.

Deze versnellende trend van dedollarisatie zal de positie van de dollar als een wereldreservemunt en daarmee het Amerikaanse schuldpapier verzwakken. De waarde van de dollar is uiteindelijk gebaseerd is op de broodnodige olie- en gasenergie voor de moderne economie. Deze ontwikkeling zal de komende jaren een Great Reset inhouden. Een nieuwe Bretton Woods III orde is in wording. We gaan van de huidige unipolaire wereldorde naar een multipolaire wereldorde waarbij het Westen financieel-economisch zal worden verzwakt en te maken zal krijgen met uit de hand lopende inflatie.

Zoltan Pozsar van Credit Suisse voorziet een bifurcatie van het huidige systeem en een terugkeer naar het gebruik van onder meer goud als een anker voor het afwikkelen van internationale handelstransacties. Helaas verlopen deze ontwikkelingen niet zonder slag en stoot via een wereldoorlog. Deze is nu al weer uitgebroken in Europa met de invasie van Rusland in de Oekraïne. Tijdens oorlogen en resets wordt het vermogen van de meeste mensen meestal altijd vernietigd door onder meer inflatie. Slimme mensen stappen uit fiat-geld en kopen goud en ook steeds meer bitcoin. Hieronder volgt een goede introductievideo over de petrodollar: 

Een actueel gesprek over de huidige staat van het Petrodollar systeem en de dollar hegemonie kan hier worden bekeken. Het is een gesprek tussen Nic Carter en Peter McCormick. Nic bepreekt op een makkelijk te volgen manier de bevindingen van de macro-analisten Luke Gromen (FFTT) en Zoltan Pozsar (Credit Suisse) over het einde van de petrodollar en de dollarhegemonie:

Tip: koop eenvoudig goud, ander edelmetaal en bitcoin bij Bitpanda in Wenen

Laten we bovenstaande eens verder doornemen. Zoals ook in deze video´s wordt onderstreept, om het belang van de petrodollar goed te kunnen begrijpen, moeten we even kort teruggaan naar het einde van de Tweede Wereld Oorlog. Hier volgt een uitgebreide beschrijving met verschillende relevante video’s.

1. Mini- geschiedenis van de dollar als wereldreservemunt

petro debt dollarIn 1944 werd tijdens de Bretton Woods conferentie een financieel-economisch overeenkomst gesloten waarbij de US Dollar de onbetwiste wereldreservemunt werd. Het werd het anker van een monetair systeem waarbij alleen de dollar kon worden ingewisseld bij de Federal Reserve voor goud. De dollar als wereldreservemunt was gebaseerd op een goudstandaard. ÉÉN dollar was zelf gekoppeld aan een goudkoers van 35 dollar per ons. Wat kost een ons goud nu? Zou wat zijn geweest als de grootouders toch maar wat meer goud hadden gekocht voor de oude dag: Waarom zou ik goud kopen?

In ieder geval, de Amerikanen hadden na de Tweede Wereldoorlog zo’n 75 % van de wereldwijde goudvoorraad onder controle. Op basis van deze nieuwe goudstandaard gebaseerd op de dollar kon er een systeem van vaste wisselkoersen worden ontwikkeld voor de verschillende munten. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds werd opgericht waarbij het de taak werd van het IMF om het economisch en financieel beleid van de verschillende landen te controleren. Alle internationale handel in grondstoffen konden alleen nog maar worden geprijsd en gekocht in dollars. Dit betekende dat elk land eerst dollars moest kopen om vervolgens haar eigen grondstoffen weer aan iemand te verkopen. De goedkoopste manier om dollars te bemachtigen was door te handelen met de V.S.

vietman oorlog en petrodollarHelaas, de Verenigde Staten maakte misbruik van de situatie door het voeren van nieuwe oorlogen. De Golf van Tonkin was een valse vlag operatie om in de oorlog verwikkeld te raken. De Vietnamoorlog zorgde ervoor dat er veel te veel dollars werden bijgedrukt, zonder dat deze waren gedekt door goud. De hoeveelheid dollars in omloop was 5 tot 7 keer groter dan de goud voorraad die als waarborg moest dienen. Deze situatie werd met argwaan aangezien en vele landen besloten om de aangekochte en verworven dollarvoorraden te verkopen voor goud! Ze begonnen in feite het goud terug te kopen waarop de US Dollar haar status als wereldreservemunt op baseerde. De goudvoorraad kromp snel in de Verenigde Staten.

US Dollar en zwevende wisselkoersenDe Verenigde Staten was genoodzaakt om in 1971 de goudstandaard plotseling los te laten om zichzelf te redden. De dollar werd op deze dag weer een vertrouwensmunt, fiatgeld zonder enige dekking. De goudstandaard, die al eeuwen de grondslag vormde van de monetaire wereldorde werd losgelaten. Alle landen gingen vanaf die dag dan noodgedwongen over op een stelsel van zwevende wisselkoersen, die ten opzichte van elkaar dagelijks van waarde konden veranderen. De jaren die daarop volgden waren financieel super  volatiel en instabiel! De dollar werd een probleem voor de hele wereld.

2. Invoering van de Petrodollar en debt imperialism

petrodollarDe toenmalige veiligheidsadviseur Henry Kissinger kwam met een oplossing voor het behouden van de dollar reservestatus. De oplossing om meer stabiliteit te krijgen in de dollar en de geloofwaardigheid te behouden was een overeenkomst met het Wahabitische Koninkrijk van Saoedi Arabië in 1973. Saoedi Arabië was het land met de grootste olievoorraad ter wereld en ging akkoord om alléén nog maar dollars te accepteren als betalingsmiddel voor haar olievaten. Saoedi Arabië kreeg de garantie om altijd de steun van het Amerikaanse leger te krijgen bij het beschermen van het land tegen vijanden en het beveiligen van de olievelden. Alle andere OPEC-landen volgden Saoedi Arabië. In ruil voor militaire assistentie en de bescherming van de koninklijke families zouden deze landen alleen nog maar dollars accepteren. De dollar als wereldreservemunt werd nu gedekt door de olie van de OPEC. In plaats van goud gebruikt de V.S. olie om de positie van de dollar als wereldreservemunt te behouden.

De petrodollar is een oliestandaard en garandeerde ook dat de OPEC landen zouden blijven investeren in Amerikaanse staatsobligaties. De Federal Reserve kon nu in feite ongelimiteerd dollars laten bij drukken en de Amerikaanse staat kan hierdoor ook de staatsschuld ongelimiteerd laten oplopen. In die zin zou je kunnen zeggen dat de US Dollar een Petro Debt Dollar is geworden. Natuurlijk, deze vlieger gaat alleen maar op zolang olie alleen maar in dollars kan worden verhandeld. Helaas, is de hele wereld verslaafd geworden aan dollars door het actieve beleid van schulden-imperialisme. Het is moeilijk om van de dollar als wereldvaluta af te stappen. 

3. PetroDollar Warfare

petrodollar warfareDe term Petrodollar warfare refereert naar de oorlogen die de Verenigde Staten voert om de status van de PetroDollar te handhaven.

Het publiekelijk bekend maken van plannen om olie te verhandelen in een andere munteenheid lopen meestal zeer slecht af. Saddam Hussein wilde olie kunnen verkopen in euro’s. Gaddafi wilde een gouden Dinar invoeren voor Noord-Afrika en olie verhandelen in andere munteenheden. Iran houd stug vol en verhandelt nu olie voor goud. Rusland accepteert ook andere valuta voor haar grondstoffen, zoals de Chinese Yuan. Via economische sancties en bommen wil de V.S. haar status behouden ten koste van miljoenen doden.

3.1. De Petro Dollar en Terrorisme – Wahabisme.

PetroDollar & TerrorismEen ander probleem is dat haar voornaamste bondgenoten in de OPEC, Saudi Arabië en de Emiraten er een sektarische, extreme ideologische variant van de islam er op na houden: het Wahabisme. De overtollige Dollars worden gepompt in organisaties die het Wahabisme verspreiden over de islamitische wereld, vooral in Pakistan, Afghanistan. De geheime diensten hebben zelfs geld en middelen gegeven aan terroristische organisaties met een Wahabitische ideologie, zoals de ISIS! De ISIS heeft de ruimte en geld gekregen van de Amerikaanse en Saudische inlichtingendiensten om in macht te groeien. De PetroDollar is gekoppeld aan het Wahabisme en geheime diensten gebruiken dit om een bloedige verdeel- en heerspolitiek te spelen. Deze politiek is volledig uit de hand gelopen.

3.2. De PetroDollar, de Derde Wereldoorlog en vermogensbescherming.

Volgens velen zijn er krachten in de Verenigde Staten die het tot een Derde Wereldoorlog willen laten uitkomen om haar macht te behouden. Bovendien hebben China, Iran en Rusland geen trek meer in de Petro Debt Dollar en werken aan een voorzichtige ontmanteling van de Petro Dollar. Het probleem is dat er schuldenbom aan vast zit. Wanneer de PetroDollar van haar troon wordt gestoten zal dit ongekende, enorme gevolgen hebben voor ons financieel systeem in vooral het Westen. De V.S. zal dan ook er alles aan doen om de PetroDollar te behouden en daarmee het terrorisme en de oorlogsindustrie een verdere dienst verleent. Nogmaals de War on Terror, de PetroDollar en Debt Imperialism voeden elkaar!

Dit is indirect een probleem voor ook Rusland en China die samen meer dan 60 miljoen islamieten onder hun bevolking tellen. Dit is een ander strategisch belang om de PetroDollar te ontmantelen. Landen die trachten de PetroDollar te ontmantelen krijgen te maken met economische oorlogvoering (sancties) en hebben bezoek van het Amerikaans leger gehad. Nu is de vijand veel machtiger en moeilijker te verslaan. Proxy-oorlogen worden gevoerd, in economische, financiële en cyberwarfare zin.

De ingewikkelde oorlogen in Oekraïne en Syrië zijn ook zogenaamde proxy-oorlogen die bijna tot een Derde Wereldoorlog waren uitgelopen. We leven in zeer onzekere tijden en het kopen van goud nu de prijs nog laag staat is niet onverstandig. Voor meer informatie:

Trouwens, het is niet onwaarschijnlijk dat Bitcoin een belangrijke rol kan spelen als een soort brug naar edelmetalen en alternatieve veilige haven in de vorm van een onafhankelijke munteenheid buiten het bereik van autoriteiten en manipulaties. Voor meer informatie: Bitcoin & kapitaalvlucht!

4. De Petrodollar en de olie industrie (Big Oil).

De petrodollar is natuurlijk sterk verweven met de belangen en de opkomst van de enorme olie industrie. Hier kun je een uitstekende documentaire bekijken van James Corbet over de belangrijke rol van Big Oil.

Hieronder is een goede analyse van Jim Rickards over het belang van de dollar als wereldreservemunt, de petrodollar, economische crisis, cryptogeld, de goudstandaard en vermogensbeheer. James Rickards heeft voor de CIA gewerkt en is publiek bekend geworden met zijn boeken over Currency Wars en The Death of the Dollar. Volgens Jim Rickards zal de Amerikaanse Dollar uiteindelijk worden vervangen door het systeem van Special Drawing Rights onder leiding van het IMF.

Het einde van de PetroDollar en de Derde Wereldoorlog

Men kan stellen dat de val van het PetroDollar zeer gestaag is verlopen en steeds meer escaleert. De dollar wordt daar waar het kan al vermeden. Conflicten in het Midden-Oosten en natuurlijk de Oekraïne zijn al jaren gaande. Er dreigde in 2014 al een nieuwe wereldoorlog. Hieronder is een interessante video hierover te zien. Een nieuwe wereldoorlog gaat over energiebronnen, olie, gas en welke valuta daar voor wordt verhandeld.

De Russische invasie in de Oekraïne om haar eigen nationale veiligheidsbelangen te verdedigen zal enorme gevolgen hebben voor het huidige petrodollar systeem en mogelijk de positie van China versterken op het wereldtoneel. De BRIC´s landen willen meer gaan samenwerken met Iran en OPEC voor het inrichten van een multipolaire wereldorde. De vraag is of de Verenigde Staten met de NAVO zich volop in een derde wereldoorlog met Rusland en uiteindelijk China zal storten. Een desastreuze oorlog om de machtspositie en de petrodollar te handhaven.

Hopelijk zal de Verenigde Staten het huidige petrodollar systeem vreedzaam ontmantelen aangezien het handhaven van dit systeem de interne economie zelf kapot maakt: zie Triffin Dilemma en Dollar Milkshake Theory. De wereld heeft alle behoefte aan een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het herorganiseren het monetair-economisch systeem. Een kinetische derde wereldoorlog moet ten alle tijden worden vermeden en er moet gezocht worden naar een diplomatieke oplossing voor het bewerkstelligen van vrede in nu de Oekraïne.

Gerelateerde berichten:

De invasie van Rusland in de Oekraïne en de Derde Wereldoorlog

Van Bretton Woods 1 naar 3?

Wat is de Dollar Milkshake Theory?

Nieuwsberichten over het verval van het Petrodollar systeem:

  • Rosneft dumpt de Amerikaanse dollar voor de Euro.

Rosneft behoort tot de belangrijkste olieproducenten en exporteurs in de wereld. Het is een Russisch staatsbedrijf die zo’n 30% van alle Russische olie produceert en jaarlijks zo’n 120 miljoen olietonnen exporteert. Volgens Kitco heeft Rosneft een historische stap gezet: de euro zal de standaardmunt worden voor haar oliehandel. De afwikkeling van alle betalingen zal niet meer in Amerikaanse dollars geschieden, maar in euro’s. Het is een belangrijke nagel in de doodskist van de petrodollar en een ondermijning van de dollar als een wereldreservemunt. Olieprijzen zullen door Rosneft in euro’s worden genoteerd. Rosneft verzoekt nu handelaren om Bloomberg’s euro/dollar exchange rate te gebruiken voor de definitieve betaling.

Waarom verlaat Rosneft de Amerikaanse dollar?

De reden die Rosneft aangeeft om van de Amerikaanse dollar af te stappen is dat Rosneft kwetsbaar is voor Amerikaanse sancties. Rosneft respecteert niet de Amerikaanse sancties waaronder de economie van Venezuela gebukt gaat. In feite helpt Rosneft Venezuela met het verkopen van haar olie aan Aziatische landen. Rosneft is de belangrijkste koper van olie uit Venezuela. Het is een kwestie van tijd dat Amerikaanse staat meer sancties zal opleggen aan Rosneft waarbij het Amerikaanse bankenstelsel kan worden ingezet om onder meer transacties te stoppen en tegoeden te bevriezen. Het is veiliger om Amerikaanse banken te weren en alleen gebruik te maken van de euro om zodoende pro-actief financiële sancties te vermijden.

Het geeft verder ook aan dat het huidige financieel systeem niet apolitiek is en wordt ingezet voor machtsdoeleinden. De geldstromen van het internationale betalingsverkeer gaan door de handen van banken die wel of niet een transactie kunnen toelaten, een tegoed kan bevriezen en een klant kan uitsluiten. Bovendien kunnen banken bankroet gaan waardoor het internationale betalingsverkeer kan vastlopen. Deze risico’s en het wantrouwen neemt toe. Het is niet vreemd dat centrale banken zijn aan het experimenteren met blockchain technologie en cryptovaluta. In deze context zou Bitcoin een steeds meer beduidende rol kunnen gaan spelen.

Bronnen:

Lees verder

Coinbase vs Kraken, welke crypto exchange is beter? Zijn ze ook een betere optie voor Bitvavo?

Coinbase versus Kraken. Welke exchange is beter en hoe verhouden deze exchanges zich ten aanzien van Bitvavo? Inderdaad, in deze vergelijking kijken we naar de overeenkomsten, verschillen en de voor- en nadelen van de Coinbase en Kraken crypto exchange. We kijken ook of ze een betere optie zijn voor Bitvavo. Beide van origine Amerikaanse exchanges […]

Jun 18, 2024
8 min

Grootste bank van Latijns-Amerika, Itau Unibanco, biedt bitcoin handelsdienst aan voor al haar klanten

Itau Unibanco, de grootste bank in Brazilië en heel Latijns-Amerika, heeft de beschikbaarheid van cryptohandelsdiensten voor al zijn gebruikers aangekondigd. Via Ion, het interne investeringsplatform van de bank, kunnen klanten nu bitcoin (BTC) en ether (ETH) kopen, een functie die voorheen alleen beschikbaar was voor geselecteerde gebruikers. Bitcoin adoptie is niet te stoppen Banken realiseren […]

Jun 12, 2024
1,5 min

MiCAR maakt toekomst van USDT in EU problematisch, goed USDT alternatief?

MiCAR wetgeving maakt voortbestaan van stablecoin USDT in EU problematisch. Is er een goed alternatief voor USDT? Hoe zo? Per 30 juni wordt de MiCAR wet verder uitgerold in de EU, hierdoor wordt de toekomst voor de grootste stablecoin USDT onzeker. Vandaar dat het al verstandig is om te kijken naar welke alternatieven er al […]

Jun 12, 2024
3 min