cer crypto ratings

Bitcoin koersvolatiliteit tijdens een liquiditeits- en financiële crisis?

Nov 10, 2020
Aanbieding: 

Hoe zal de Bitcoin koers reageren tijdens een liquiditeitscrisis en financiële crisis? Tijdens een nieuwe onzekere crisisperiode veranderen koersen sneller en onvoorspelbaarder. Eerst komen beleggers in moeilijkheden tijdens een liquiditeitscrisis waarbij veilige haven activa zoals goud en bitcoin eerst verkocht worden aangezien ze geen of minder contractuele tegenpartij risico’s hebben.

bitcoin

De Bitcoin koers zal tijdens een liquiditeitscrisis in volatiliteit toenemen en waarschijnlijk in prijs dalen aangezien het liquide activa zijn binnen een nog relatief kleine kapitaalmarkt. Bitcoins kunnen makkelijk voor meestal dollars worden ingewisseld. Een liquiditeitscrisis zorgt voor deflatie en veroorzaakt daardoor al snel een nieuwe krediet/bankencrisis. Centrale banken zullen door het voeren van een beleid van verdere financiële repressie banken, overheden en bedrijven moeten redden via allerlei kapitaalinjecties. Dit zal op termijn zorgen voor geldontwaarding en verhoogde inflatierisico’s, mogelijke nieuwe staatsschuldencrisis en daarmee ook meer interesse voor veilige ongecorreleerde activa.

Dit volatiele scenario biedt mogelijkheden voor een value investor met een lange termijnvisie voor bitcoin. Bitcoin’s volatiliteit biedt hier nieuwe mogelijkheden. Bitcoin is ontworpen om als een anti-fragiel decentraal financieel netwerk altijd te kunnen blijven werken waarbij de bitcoin sats als een objectieve monetaire basis (M0) en rekeneenheid kunnen dienen. De bitcoins zijn absoluut schaars en representeren een uniek monetair bezit zonder tegenpartij risico’s. Het gehele fragiele centraal gestuurde financiële schuldensysteem op basis van fiat-geld is gebaseerd op basis van tegenpartij risico’s met betrekking tot schuldbewijzen en -instrumenten. Het is uiteindelijk afhankelijk van een vertrouwen in de expansieve monetaire politiek van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Wanneer het vertrouwen verdwijnt door bijvoorbeeld een zwarte zwaan scenario zoals een pandemie, zal het systeem volledig kunnen imploderen.

Volgens Michael Saylor wordt Bitcoin’s volatiliteit vaak overdreven. In de huidige markten gedraagt Bitcoin zich steeds vaker veel minder volatiel in vergelijking met aandelen. Een concreet voorbeeld was de beursdag van 10 november 2020: Bitcoin was op deze dag minder volatiel dan de koersen van de NASDAQ, S&P 500, Dow Jones, Russell 2000, 10 & 30 Year Treasuries, goud, zilver, Apple, Amazon, Microsoft, en Facebook. Verder herstelt de Bitcoin koers zich veel sneller. Tijdens de laatste liquiditeitscrisis in 2020 kreeg de koers een enorme dreun door vervolgens later in het jaar nieuwe toppen en records te maken.

Bitcoins kopen kun je beschouwen als een verzekering tegen een fragiel financieel schuldensysteem en bankencrisis. Het is een nieuwe volatiele beleggingsklasse, echter wordt de volatiliteit in vergelijking met andere markten vaak overdreven en zal Bitcoin juist dienen als een verzekering tegen een nieuwe crisis. Voor meer informatie: bitcoins kopen als een verzekering tegen een nieuwe schuldencrisis?

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Stan Druckenmiller over Bitcoin

Een belangrijke trend in 2020 voor Bitcoin, is dat miljardairs binnen de beleggerswereld zich niet meer schamen om zich positief uit te laten over Bitcoin als een nieuwe beleggingsklasse. Steeds meer oude titanen en dinosauriërs uit de beleggerswereld hebben hun standpunt over Bitcoin gewijzigd. Dit is een teken van sterkte en een duidelijk teken dat […]

Nov 10, 2020
2,5 min

Van een Bretton Woods 1.0 naar 2.0 systeem?

Wat wordt er bedoelt met Bretton Woods 2.0? Met Bretton Woods 2.0 wordt er aanspraak gemaakt op een aankomend nieuw akkoord over een monetaire reset en implementatie van een financieel-economisch valutasysteem. Een systeem dat teruggrijpt naar het originele Bretton Woods systeem van 1944. Bretton Woods 1.0 Akkoord Voor een goed begrip van Bretton Woods 2.0 […]

Nov 13, 2020
9,5 min

The Great Reset!

De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. Een virus, zo schijnt het te zijn, heeft immers de globale economie in een depressie gestort. Vooral het World Economic Forum heeft dit onderwerp expliciet op haar 2021 agenda […]

Nov 26, 2020
6,5 min