bitcoin obsoletes all money

Bitcoin obsoletes all other money

Feb 27, 2020
Aanbieding: 

Park Lewis, de bedrijfsontwikkelaar van het Amerikaanse bitcoinbedrijf Unchained Capital, heeft een goed artikel geschreven over Bitcoin. In zijn artikel Bitcoin obsoletes all other money bespreekt hij de rol van geld in onze samenleving en economie. Hij argumenteert waarom Bitcoin een superieur monetair netwerk en geldstelsel is ten aanzien van de concurrentie.

Geld als een objectieve waardemeter en middel voor economische calculaties.

Hij start vanuit het idee dat geld de constante factor is waarmee alle andere goederen worden gemeten. Zonder geld zouden we niet in staat zijn om op een gestandaardiseerde manier de waarde van iets te kunnen bepalen. Door een goed te vergelijken met een constante rekeneenheid wordt het praktisch gezien makkelijk om de relatieve waarde van goederen te kunnen bepalen. Er worden miljarden goederen en diensten geleverd door miljarden individuen met allemaal unieke voorkeuren. Door de convergentie van een vorm van geld worden alle voorkeuren geaggregeerd en gecommuniceerd. Hierdoor ontstaat er in de markt een prijsmechanisme. Door het meten en uitdrukken van de waarde van alle goederen in een gemeenschappelijk bemiddelend monetair goed (geld) wordt het mogelijk om te begrijpen hoeveel een goed waard is in relatie tot een ander goed.

Bitcoin als een constante factor

Zonder gebruik te maken van een gemeenschappelijke monetair middel, zou er geen concept van prijs zijn. Zonder een concept van prijs, zal het niet mogelijk zijn om een gemeenschappelijke economie te hebben op basis waarvan economische calculaties kunnen worden verricht. De mogelijkheid om economisch te calculeren stelt individuen in staat om onafhankelijke acties te ondernemen op basis van de informatie die wordt gecommuniceerd door het prijsmechanisme. Het is een betrouwbaar prijsmechanisme dat de aanbod- en vraagverhoudingen vorm geeft.

Door de mogelijkheid om economische calculaties te maken zijn individuen in staat om onafhankelijk te handelen op basis van de informatie die wordt gecommuniceerd door een prijsmechanisme. Hierdoor wordt het mogelijk om eigen behoeften te bevredigen door het begrijpen van de behoeften van de anderen. Stel je voor dat niets wat je consumeert een bepaalde prijs had. Hoe zou je dan kunnen weten hoeveel je zou moeten produceren of doen om de goederen te krijgen die je wilt hebben? Geld is hier het bemiddelend goed dat de onderliggende structuren van een economie vorm geeft door een prijsmechanisme. Geld, in de vorm van sound money, is niet de wortel van het kwaad, maar de belangrijkste uitvinding de mensheid spontaan heeft voortgebracht en ontwikkeld om zich als soort te ontwikkelen en internationaal te handelen.

De convergentie van de internationale handel naar een geldstandaard.

bitcoin als geld

Zonder geld als een prijsmechanisme zou arbeidsspecialisatie zeer beperkt zijn en geen complexe productie- en leveringsketens kunnen ondersteunen. Een globaal geïntegreerd economisch handelssysteem functioneert het best op basis van een enkel monetaire medium. Uiteindelijk convergeert de internationale handel naar een geldstelsel en een standaard voor het meten van waarde voor het uitvoeren van economische calculaties. Uiteindelijk standaardiseerde Isaac Newton in 1717 goud als het internationale monetaire medium en rekeneenheid voor economische calculaties. Alle valuta’s waren uiteindelijk gebaseerd op de waarde van goud.

beste bank

De internationale goudstandaard is uiteindelijk door onder het bewind van Richard Nixon afgeschaft en vervangen door een PetroDollar Recycling systeem. Op basis van dit systeem werd een bewind van schuldenimperialisme mogelijk. Schuld is uiteindelijk macht. Een onbelemmerde macht over de printer van de wereldreservemunt zal de wereld niet alleen militair maar ook financieel kunnen beheersen via kredietverstrekking. Een nieuw monetair schuldenexperiment werd in 1974 geïntroduceerd dat in 2008 een eerste bijna fatale systeemcrisis ondervond. De globale schuldenlast groeit exponentieel om de huidige financiële orde op de benen te houden.

Bitcoin Obsoletes All Other Money

Volgens Parker Lewis zal in de komende decennia alle monetaire wegen noodgedwongen samen komen in Bitcoin en zal de wereld uiteindelijk van een bitcoin standaard gebruik gaan maken. Dit komt doordat geen enkel monetair goed met Bitcoin zal kunnen concurreren:

Try to identify a single other good that could possibly share these properties: finite scarcity (greatest constant) + divisibility and fungibility (measurement) + ability to send over a communication channel (ease of transfer). This is what every other monetary good is up against as it competes for the convergent role of money.

Het beschrijven van bitcoin als een nieuwe vorm van digitaal goud is niet afdoende, volgens Parker Lewis combineert Bitcoin de sterke punten van goud met de sterke punten van een digitale dollar zonder de beperkingen van beide monetaire middelen:

Gold is scarce but difficult to divide and transfer, while the dollar is easy to transfer but not scarce. Bitcoin is finitely scarce, easy to divide, and easy to transfer. In their current forms, both gold and all fiat monetary systems are dependent on trust, whereas bitcoin is trustless. Bitcoin optimized for the strengths and weaknesses of both, which is fundamentally why the market is converging (and will continue to converge) on bitcoin to fulfill the function of money. 

Voor het gehele artikel van Parker Lewis: Bitcoin obsoletes all other money.

Bitcoin obsoletes all other money

Belangrijke afsluitende tip: evalueer de oplossingen van Unchained Capital voor het veilig opslaan van je bitcoin vermogen door middel van meervoudige-handtekeningen met onder meer twee verschillende hardware wallets!

Gerelateerde artikels:

Hoe en waar zal ik BTC kopen?

Lees verder

Chainlink´s adoptie voor tokenization van real world assets RWA door DTCC & JPMorgan

Chainlink speelt in een steeds belangrijkere rol in de tokenization van real world assets. Vorige week heeft Chainlink deelgenomen aan een pilot met grote financiële spelers als JPMorgan, BNY Mellon & meer. De pilot focust op de tokenization van fondsen. Chainlink neemt deel aan tokenization pilot met financiële reuzen als de DTCC en JPMorgan Chainlink […]

May 26, 2024
3 min

Het 2024 cryptobeleid van de aankomende president van de USA? Trump is pro-bitcoin & crypto

De aankomende President van de USA en zijn Amerikaanse crypto beleid. Wat kunnen we verwachten? In november zijn de verkiezingen in de VS. De spannende race gaat tussen Trump en Biden. Het wordt het interessant hoe het Amerikaanse crypto beleid zal worden onder de winnaar van de verkiezingen. De ene ex-President Trump is pro-crypto. De […]

May 26, 2024
6 min

Amerikaanse Ethereum ETH ETF goedgekeurd door de SEC

De SEC geeft groen licht en keurt eerste Amerikaanse spot Ethereum (ETH) ETF goed! What a difference a day makes zullen we maar zeggen.. Een bizarre wending en totaal tegen alle verwachtingen in keurt de Securities and Exchange Commission, onder leiding van Gary Gensler, de allereerste Amerikaanse spot ETH ETF goed! Niet lang geleden zat […]

May 24, 2024
4 min