gresham's law Bitcoin

BITCOIN STANDARD?

Mar 26, 2018
Aanbieding: 

Dit artikel bespreekt de mogelijke introductie van een Bitcoin standaard. Zal na een hervorming van het huidige monetaire systeem een Bitcoin standaard worden ingevoerd naast of zonder een gouden standaard? Is de adoptie van Bitcoin als een wereldreservemunt mogelijk?

bitcoin standaardDe gouden standaard heeft altijd gediend als een objectief grootboek voor de internationale handel. Het is pas recentelijk dat Nixon in 1971 besloot om de gouden standaard volledig af te schaffen en uiteindelijk te vervangen door het Petrodollar systeem. Dit systeem heeft het bankenkartel onder leiding van de Federal Reserve een enorme financiële macht gegeven. De Federal Reserve kan in feite ongelimiteerd Amerikaanse Dollars in circulatie brengen in de vorm van obligaties en geldverruimingsprogramma’s. De Amerikaanse staatsschuld bedraagt nu meer dan 21 triljoen Amerikaanse Dollars. Het is een kwestie van tijd dat de Amerikaanse Dollar de status als wereldreservemunt  verliest en het Petrodollar systeem geheel wordt ontmanteld.

Een herintroductie van een nieuwe gouden standaard is dan zeer waarschijnlijk. De Chinezen en Russen hebben zich voorbereid en hebben flinke goud reserves opgebouwd. Ze werken aan een eigen internationaal betalingssysteem die buiten het SWIFT-systeem omgaat. Verder experimenteren ze met digitale valuta en blockchain technologie.

Sinds 26 Maart 2018 zijn er ook termijncontracten in Yuan voor het handelen in olie. De Petro-Yuan systeem is in opbouw. Het is de bedoeling dat dit systeem uiteindelijk ook verankerd wordt in een gouden standaard. Een interessante vraag is in hoeverre de introductie van een Bitcoin standaard een van betekenis kan spelen bij het hervormen van het huidige financiële systeem en de mogelijke introductie van een gouden standaard. Er zijn een aantal voordelen met het hanteren van een gobale Bitcoin standard.

De Bitcoin standard is beter dan een gouden standaard.

Een gouden standaard is een globaal economische rekeneenheid op basis van een vast gewicht aan goud. Het is ook een monetair systeem waarbij veranderingen in vraag en aanbod van goud de waarde van goederen en diensten mede bepalen. Bitcoin kan in het huidige internettijdperk en de snelle geglobaliseerde economie de rol van goud veel beter vervullen. We hebben in eerdere artikels al besproken waarom Bitcoin als digitaal goud kan worden beschouwd. Bitcoin is feitelijk veel schaarser dan goud.

Uiteindelijk kunnen er maar maximaal 21 miljoen bitcoins in omloop zijn. Een groot gedeelte van de bitcoins zijn nog niet in omloop gebracht. Ze  worden door een voorgeprogrammeerde deflatoire monetaire politiek in steeds kleiner aantallen in omloop gebracht door een proces van Bitcoin mining. Net zoals met goud moeten bitcoins worden gedolven door het constant inzetten van rekenkracht van gespecialiseerde servers. Op dit moment gaat het om een gigantische globaal verspreide infrastructuur die bezig is om Bitcoins te delven. Hierdoor wordt ook het gehele transactienetwerk beveiligd. De rekenkracht wordt namelijk gebruikt voor het uitvoeren van reken wedstrijdjes op basis van een cryptografisch SHA256 hashcash Proof-of-Work algoritme. Transacties worden hierdoor in transactie blokken gesmolten en voor altijd verankerd in de blokketen. Het bitcoin netwerk wordt hierdoor onkraakbaar en de bitcoins onvervalsbaar.

Bitcoin is onvervreemdbaar eigendom van de eigenaar. Het is een virtueel eigendom en een roerend goed dat in de blokketen vastligt en alleen door de eigenaar kan worden verplaatst naar een andere locatie (bitcoin adres) en eigenaar naar de andere. Hetzelfde geldt voor goud in onze fysieke wereld. Goud in jouw bezit is een onvervreemdbaar zeldzaam roerend goed. Er zitten geen derde partij risico’s aan vast.

Toch, een Bitcoin standard heeft een aantal voordelen die een gouden standaard niet heeft. In de eerste plaats, goud veronderstelt derde partijen die onder meer het goud moeten bewaken, bewaren en transporteren. Dit is een moeizaam, duur en langzaam proces. Bovendien bestaat er het risico dat overheden of banken met de goudstaven kunnen knoeien. Er zal een onafhankelijke toezichthouder aan te pas moeten komen om de goudstaven te controleren. Dit is niet het geval bij Bitcoin.

Bitcoin werkt zonder dat er vertrouwen voor nodig is. Het is gebaseerd op wantrouwen op basis waarvan vertrouwen ontstaat. Don’t trust, Verify! Bitcoin is een onafhankelijk alternatief decentraal financieel systeem zonder derde partijen. Hierdoor kunnen partijen die elkaar niet vertrouwen juist wel het Bitcoin netwerk vertrouwen. Een bitcoin kun je eenvoudig en zonder veel kosten verplaatsen van de ene bitcoin adres (van een centrale bank?) naar de andere. Het grootboek, de blokketen, is voor iedereen inzichtelijk. Een transactie kan door geen enkele overheid worden gecensureerd. Een bitcoin is bijna niet te stelen (mits de juiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen). Het is onmogelijk dat een Bitcoin kan worden gekopieerd. Niets kan worden gemanipuleerd. Bovendien kunnen veranderingen binnen Bitcoin alleen op basis van een overweldigende meerderheid plaatsvinden. Dit wordt Bitcoin’s community consensus model genoemd. Bitcoin is niet alleen cryptografisch gezien onkraakbaar en onveranderbaar, het heeft zelfs een ingebouwde bescherming tegen menselijke list en nijd! Alleen echt eendracht maakt macht binnen Bitcoin. Dit maakt een Bitcoin standard veiliger, goedkoper, objectief en makkelijker te gebruiken dan een nieuwe goudstandaard.

Een gouden standaard past in het tijdperk van de industriële revolutie, een Bitcoin standaard past beter in dit internettijdperk met de opkomst van het Internet der Dingen (IoT) en artificiële intelligentie.

De introductie van een Bitcoin standard is niet uit te sluiten om weer het vertrouwen te herstellen in een globaal monetair systeem. Alleen een herintroductie van een gouden standaard zal niet afdoende zijn in de manier waarop de globale economie werkt. Het is niet ondenkbaar dat de herinvoering van een gouden standaard kan worden gecomplementeerd met een Bitcoin standaard. Dit is zeker het geval wanneer een scenario van hyperinflatie zal leiden tot hyperbitcoinization.

The Bitcoin Standard – boek geschreven door  Dr. Saifedean Ammous.

Recentelijk is er ook een zeer goed boek uitgekomen over de Bitcoin Standard dat geschreven is door de economie professor Saifedean Ammous. Hij beschouwt de Bitcoin als een alternatief voor centraal bankieren. Aangezien centraal bankieren oorlogen financiert en de financieel ongeletterde bevolking verpaupert, zal de introductie van een Bitcoin standaard, de verdere mogelijkheden tot oorlogsvoering van overheden aanzienlijk worden beperkt. De goudstandaard werd door overheden opgeheven om oorlogen te financieren. Dit zal niet meer mogelijk zijn onder een Bitcoin standard.  Dit boek van Saifdean Ammous is ten zeerste aan te raden om te lezen. Hij wordt betracht als een Bitcoin maximalist. Hieronder kun je een interview zien waar je Saifedean aan het woord kunt zien over zijn boek:

Trouwens, de Centrale Bank van Canada heeft al in 2015 een paper geschreven over over de mogelijke implicaties van een hypothetische invoering van een Bitcoin standard.

bitcoin world reserve currency

Voor meer informatie:

Lees verder

Gensler stelt ook Cathie Wood’s Bitcoin spot ETF aanvraag uit

ARK Invest, het bedrijf van pro Bitcoiner Cathie Wood, heeft eveneens een Bitcoin spot ETF aanvraag lopen. En ook de behandeling van deze aanvraag is op 26 september 2023 door de SEC uitgesteld. Waarom is deze Bitcoin ETF aanvraag vroegtijdig uitgesteld geworden door Gary Gensler? Wat is zijn agenda? Kunnen we voor 2023 nog een […]

Sep 27, 2023
4,5 min

Is een aandeel $MSTR beter dan een bitcoin ETF aandeel?

In dit artikel bespreken we de recente bitcoin aankoop van MicroStrategy en waarom kopen van MicroStrategy aandelen (MSTR) wellicht een slimmer idee is dan een belegging in een bitcoin ETF. Wat zijn de relatieve voordelen en nadelen van een belegging in MicroStrategy aandelen versus een belegging in een Bitcoin ETF? Saylor zet door: MicroStrategy koopt […]

Sep 26, 2023
3,5 min

Hoe vergaat het PayPal’s stablecoin?

Het is alweer bijna 2 maanden geleden sinds de lancering van PayPal’s stablecoin $PYUSD. Hoe vergaat het de stablecoin en zien we al genoeg adoptie van de munt? PayPal’s stablecoin ziet adoptie Even om het geheugen op te frissen: op 7 augustus van dit jaar kondigde de betaalgigant, PayPal, aan dat ze hun eigen stablecoin […]

Sep 26, 2023
2,5 min