gresham's law Bitcoin

BITCOIN STANDARD?

Mar 26, 2018
Aanbieding: 

Dit artikel bespreekt de mogelijke introductie van een Bitcoin standaard. Zal na een hervorming van het huidige monetaire systeem een Bitcoin standaard worden ingevoerd naast of zonder een gouden standaard? Is de adoptie van Bitcoin als een wereldreservemunt mogelijk?

bitcoin standaardDe gouden standaard heeft altijd gediend als een objectief grootboek voor de internationale handel. Het is pas recentelijk dat Nixon in 1971 besloot om de gouden standaard volledig af te schaffen en uiteindelijk te vervangen door het Petrodollar systeem. Dit systeem heeft het bankenkartel onder leiding van de Federal Reserve een enorme financiële macht gegeven. De Federal Reserve kan in feite ongelimiteerd Amerikaanse Dollars in circulatie brengen in de vorm van obligaties en geldverruimingsprogramma’s. De Amerikaanse staatsschuld bedraagt nu meer dan 21 triljoen Amerikaanse Dollars. Het is een kwestie van tijd dat de Amerikaanse Dollar de status als wereldreservemunt  verliest en het Petrodollar systeem geheel wordt ontmanteld.

Een herintroductie van een nieuwe gouden standaard is dan zeer waarschijnlijk. De Chinezen en Russen hebben zich voorbereid en hebben flinke goud reserves opgebouwd. Ze werken aan een eigen internationaal betalingssysteem die buiten het SWIFT-systeem omgaat. Verder experimenteren ze met digitale valuta en blockchain technologie.

Sinds 26 Maart 2018 zijn er ook termijncontracten in Yuan voor het handelen in olie. De Petro-Yuan systeem is in opbouw. Het is de bedoeling dat dit systeem uiteindelijk ook verankerd wordt in een gouden standaard. Een interessante vraag is in hoeverre de introductie van een Bitcoin standaard een van betekenis kan spelen bij het hervormen van het huidige financiële systeem en de mogelijke introductie van een gouden standaard. Er zijn een aantal voordelen met het hanteren van een gobale Bitcoin standard.

De Bitcoin standard is beter dan een gouden standaard.

Een gouden standaard is een globaal economische rekeneenheid op basis van een vast gewicht aan goud. Het is ook een monetair systeem waarbij veranderingen in vraag en aanbod van goud de waarde van goederen en diensten mede bepalen. Bitcoin kan in het huidige internettijdperk en de snelle geglobaliseerde economie de rol van goud veel beter vervullen. We hebben in eerdere artikels al besproken waarom Bitcoin als digitaal goud kan worden beschouwd. Bitcoin is feitelijk veel schaarser dan goud.

Uiteindelijk kunnen er maar maximaal 21 miljoen bitcoins in omloop zijn. Een groot gedeelte van de bitcoins zijn nog niet in omloop gebracht. Ze  worden door een voorgeprogrammeerde deflatoire monetaire politiek in steeds kleiner aantallen in omloop gebracht door een proces van Bitcoin mining. Net zoals met goud moeten bitcoins worden gedolven door het constant inzetten van rekenkracht van gespecialiseerde servers. Op dit moment gaat het om een gigantische globaal verspreide infrastructuur die bezig is om Bitcoins te delven. Hierdoor wordt ook het gehele transactienetwerk beveiligd. De rekenkracht wordt namelijk gebruikt voor het uitvoeren van reken wedstrijdjes op basis van een cryptografisch SHA256 hashcash Proof-of-Work algoritme. Transacties worden hierdoor in transactie blokken gesmolten en voor altijd verankerd in de blokketen. Het bitcoin netwerk wordt hierdoor onkraakbaar en de bitcoins onvervalsbaar.

Bitcoin is onvervreemdbaar eigendom van de eigenaar. Het is een virtueel eigendom en een roerend goed dat in de blokketen vastligt en alleen door de eigenaar kan worden verplaatst naar een andere locatie (bitcoin adres) en eigenaar naar de andere. Hetzelfde geldt voor goud in onze fysieke wereld. Goud in jouw bezit is een onvervreemdbaar zeldzaam roerend goed. Er zitten geen derde partij risico’s aan vast.

Toch, een Bitcoin standard heeft een aantal voordelen die een gouden standaard niet heeft. In de eerste plaats, goud veronderstelt derde partijen die onder meer het goud moeten bewaken, bewaren en transporteren. Dit is een moeizaam, duur en langzaam proces. Bovendien bestaat er het risico dat overheden of banken met de goudstaven kunnen knoeien. Er zal een onafhankelijke toezichthouder aan te pas moeten komen om de goudstaven te controleren. Dit is niet het geval bij Bitcoin.

Bitcoin werkt zonder dat er vertrouwen voor nodig is. Het is gebaseerd op wantrouwen op basis waarvan vertrouwen ontstaat. Don’t trust, Verify! Bitcoin is een onafhankelijk alternatief decentraal financieel systeem zonder derde partijen. Hierdoor kunnen partijen die elkaar niet vertrouwen juist wel het Bitcoin netwerk vertrouwen. Een bitcoin kun je eenvoudig en zonder veel kosten verplaatsen van de ene bitcoin adres (van een centrale bank?) naar de andere. Het grootboek, de blokketen, is voor iedereen inzichtelijk. Een transactie kan door geen enkele overheid worden gecensureerd. Een bitcoin is bijna niet te stelen (mits de juiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen). Het is onmogelijk dat een Bitcoin kan worden gekopieerd. Niets kan worden gemanipuleerd. Bovendien kunnen veranderingen binnen Bitcoin alleen op basis van een overweldigende meerderheid plaatsvinden. Dit wordt Bitcoin’s community consensus model genoemd. Bitcoin is niet alleen cryptografisch gezien onkraakbaar en onveranderbaar, het heeft zelfs een ingebouwde bescherming tegen menselijke list en nijd! Alleen echt eendracht maakt macht binnen Bitcoin. Dit maakt een Bitcoin standard veiliger, goedkoper, objectief en makkelijker te gebruiken dan een nieuwe goudstandaard.

Een gouden standaard past in het tijdperk van de industriële revolutie, een Bitcoin standaard past beter in dit internettijdperk met de opkomst van het Internet der Dingen (IoT) en artificiële intelligentie.

De introductie van een Bitcoin standard is niet uit te sluiten om weer het vertrouwen te herstellen in een globaal monetair systeem. Alleen een herintroductie van een gouden standaard zal niet afdoende zijn in de manier waarop de globale economie werkt. Het is niet ondenkbaar dat de herinvoering van een gouden standaard kan worden gecomplementeerd met een Bitcoin standaard. Dit is zeker het geval wanneer een scenario van hyperinflatie zal leiden tot hyperbitcoinization.

The Bitcoin Standard – boek geschreven door  Dr. Saifedean Ammous.

Recentelijk is er ook een zeer goed boek uitgekomen over de Bitcoin Standard dat geschreven is door de economie professor Saifedean Ammous. Hij beschouwt de Bitcoin als een alternatief voor centraal bankieren. Aangezien centraal bankieren oorlogen financiert en de financieel ongeletterde bevolking verpaupert, zal de introductie van een Bitcoin standaard, de verdere mogelijkheden tot oorlogsvoering van overheden aanzienlijk worden beperkt. De goudstandaard werd door overheden opgeheven om oorlogen te financieren. Dit zal niet meer mogelijk zijn onder een Bitcoin standard.  Dit boek van Saifdean Ammous is ten zeerste aan te raden om te lezen. Hij wordt betracht als een Bitcoin maximalist. Hieronder kun je een interview zien waar je Saifedean aan het woord kunt zien over zijn boek:

Trouwens, de Centrale Bank van Canada heeft al in 2015 een paper geschreven over over de mogelijke implicaties van een hypothetische invoering van een Bitcoin standard.

bitcoin world reserve currency

Voor meer informatie:

Lees verder

Credit Suisse is in de problemen, failliet en overgenomen door UBS? Op weg naar een nieuwe eurocrisis?

Samenvatting: Credit Suisse is omgevallen en bankroet. Om verdere besmettingsgevaar te beperken is er een merger-overeenkomst getekend met de UBS door de interventie van de Zwitserse ministerie van financiën, de Zwitserse centrale bank en de Zwitserse financiële toezichthouder (FINMA). In de praktijk betekent dit dat UBS op zondagavond 19 maart 2023 Credit Suisse heeft opgekocht […]

Mar 20, 2023
9 min

SoftWar boek over oorlogsvoering in het digitale informatietijdperk

Jason Lowery is een Amerikaanse majoor uit de Amerikaanse Space Force en een MIT-medewerker die een spraakmakend nieuw boek heeft uitgebracht met de titel ‘Soft War’: A Novel Theory on Power Projection and the National Strategic Significance of Bitcoin. Hij heeft zijn boek en thesis ook ingediend bij het secretariaat van de Amerikaanse president, de […]

Mar 15, 2023
1,5 min

Saoedi-Arabië en Iran sluiten een akkoord en hervatten diplomatieke betrekkingen

Saoedi-Arabië en Iran sluiten een historisch samenwerkingsakkoord. Terwijl de Verenigde Staten met de NAVO zich bezighoudt met een proxy-oorlog in de Oekraïne tegen Rusland, heeft China een uitermate belangrijk geopolitiek akkoord beslecht tussen Iran en Saoedi-Arabië. Beide landen gaan de relaties normaliseren en de diplomatieke betrekkingen hervatten. Twee aartsvijanden worden bondgenoten? Sinds 2016 zijn de […]

Mar 10, 2023
3 min