unicoin

IMF lanceert Universal Monetary Unit (UMU), de Unicoin CBDC

Apr 17, 2023
Aanbieding: 

Introductie: het Internationaal Monetair Fonds heeft een tegenvoeter voor bitcoin aangekondigd namelijk de Universal Monetary Unit (UMU). Deze wordt speels de Unicoin genoemd. Deze Unicoin ofwel de UMU coin is ontworpen als een CBDC. Het is digitaal centralebankgeld van de IMF die wordt uitgegeven door de Digital Currency Monetary Authority (DCMA). De vraag is of UMU het SDR-systeem zal gaan vervangen en wat de implicaties zullen zijn van uiteindelijk de uitrol van deze nieuwe supranationale monetaire munteenheid.

Wat is Unicoin ofwel UMU precies?

Unicoin zal het IMF in het nieuwe digitale informatietijdperk brengen door in eerste instantie een alternatieve upgrade voor het SWIFT-netwerk aan te bieden. Het internationaal correspondent bankieren op basis van SWIFT-codes is te traag, te duur en verouderd. Het Unicoin netwerk zal een belangrijke rol gaan spelen in het bieden van een veel beter netwerk voor grensoverschrijdende betalingen. Unicoin biedt verder ook een politiek neutraal alternatief voor het SWIFT-systeem die met de komst van bitcoin en andere crypto-netwerken technologisch achterloopt en door het sanctiebeleid van de VS niet meer attractief is voor o.a. de Euraziatische Economische Unie (EEU).

De Universal Monetary Unit (UMU) ofwel Unicoin is een wettig betaalmiddel en monetaire grondstof!

De Universal Monetary Unit (UMU), gesymboliseerd als ANSI-teken, Ü, is een wettig betaalmiddel dat als een monetaire grondstof (commodity money) wordt beschouwd en transacties zal kunnen uitvoeren in elke valuta. Interessant hierbij om op te merken is dat Bitcoin ook door de Amerikaanse toezichthouder wordt beschouwd als een commodity. Verder is goud het oorspronkelijke commodity money van de markt; echter goud is niet geschikt als betalingsmiddel in het huidige digitale informatietijdperk.

De UMU CBDC ofwel de Unicoin netwerk van het IMF in samenwerking met de centrale banken in de wereld is te beschouwen als een antwoord op bitcoin en een gepolitiseerd SWIFT-systeem gedomineerd door de Verenigde Staten. Bitcoin is in principe opgericht als een politiek neutraal, decentraal monetair commodity P2P-betalingsnetwerk zonder centraal bankieren. Unicoin als monetair commodity betalingsnetwerk voor waarde-afwikkelingen voor en met digitaal centraal bankieren waarbij o.a. de dollar kan worden gebruikt als een rekeneenheid zonder gevaar op confiscaties (censuur). Laten we dit verder uitdiepen.

UMU zal worden geïntegreerd met SWIFT

Als een wettig betaalmiddel functioneert de UMU ofwel Unicoin als een CBDC om bankregelgeving af te dwingen en de financiële integriteit van het internationale banksysteem te beschermen.

Banken kunnen SWIFT-codes en bankrekeningen koppelen aan een UMU-wallet voor digitale valuta en SWIFT-achtige grensoverschrijdende betalingen verrichten via digitale valutarails waarbij het correspondentbanksysteem volledig wordt omzeild tegen de best geprijsde wholesale FX-tarieven en met onmiddellijke real-time afwikkeling.

Volgens Tobias Adrian, financieel adviseur bij het Internationaal Monetair Fonds, stelt hij: “Grensoverschrijdende betalingen kunnen traag, duur en riskant zijn. In de huidige wereld van betalingen vertrouwen tegenpartijen in verschillende rechtsgebieden op kostbare vertrouwensrelaties om de gebrek aan een gemeenschappelijk afwikkelingsmiddel samen met gemeenschappelijke regels en bestuur. Maar stel je voor dat er een multilateraal platform zou bestaan ​​dat grensoverschrijdende betalingen zou kunnen verbeteren en tegelijkertijd valutatransacties, risicodeling en meer in het algemeen financiële contracten zou kunnen transformeren. “

Volgens Darrell Hubbard, de uitvoerend directeur van de DCMA en de hoofdarchitect van UMU, “is deze visie van het IMF de exacte oplossing die de DCMA levert aan centrale banken over de hele wereld.”

Door gebruik te maken van een architectuur van een wereldwijd openbaar monetair systeem, kan UMU worden geconfigureerd om te werken volgens de centrale bankregels van elk deelnemend rechtsgebied.

George Walker, een partner bij Practus, LLP, gespecialiseerd in internationaal recht, faciliteerde ontmoetingen tussen de DMCA en het IMF, stelt: “Hoewel het IMF Universal Monetary Unit niet officieel heeft goedgekeurd, heeft het IMF bij het beoordelen van de DCMA’s Whitepaper en in wekelijkse teambesprekingen heeft nog geen bezwaar gemaakt tegen UMU’s FX-premietarieven en haar monetaire soevereiniteitsbenadering.”

Volgens Darrell “probeert UMU niet het internationale monetaire systeem te verstoren. Sterker nog, het versterkt het door het IMF te helpen bij het bereiken van zijn verklaarde mandaat om economische en financiële stabiliteit te bieden aan zijn lidstaten. UMU is een game-changer in hoe grensoverschrijdende betalingen worden afgehandeld.

Nieuwe internationale wetgeving voor de UMU CBDC – Unicoin

In samenwerking met verschillende soevereine staten is wetgeving inzake het Universal Monetary Unit Model Law opgesteld. In deze voorgestelde wetgeving mag UMU niet worden ingevoerd als wettig betaalmiddel voor het onderhandelen over binnenlandse prijzen of internationale handelsovereenkomsten. In plaats daarvan stelt de wetgeving voor om UMU in te voeren als een aanvullend monetaire commodity voor de opslag van waarde, ter beperking van mogelijke seizoensgebonden en systemische depreciatie van lokale valuta, en om aan te bieden als de betalingsvaluta op het moment van afwikkeling.

Handelaren en handelspartners konden UMU accepteren voor de equivalente marktwaarde voor hun goederen en diensten, geprijsd in elk nationaal wettig betaalmiddel. UMU heeft premium wisselkoersen ingebouwd in zijn portemonnee en kan elk bedrag in de afwikkelingsvaluta omrekenen naar het equivalente UMU-bedrag. UMU is een betalingsmiddel, geen rekeneenheid of unit of account. Het zal worden gebruikt als een Universal Settlement Currency Payment System.

Unicoin is een Universal Settlement Currency Payment System

De Unicoin-app kan transacties afhandelen in elk nationaal wettig betaalmiddel waarover handelspartners hebben onderhandeld. Laten we ter illustratie aannemen dat een Nigeriaans bedrijf grondstoffen uit Ghana koopt en daarmee instemt hun transacties afwikkelen in bijvoorbeeld euro`s of dollars. UMU wordt beschouwd als een universele monetaire eenheid omdat de waarde altijd behouden blijft in elke fiat valuta over de hele wereld. Dus wanneer het Nigeriaanse bedrijf 1,8 miljoen euro invoert om hun aankoop te regelen, zijn er 2 posten gegenereerd. Een voor de koper. Het eerste scherm toont de 1,8 miljoen euro voor afwikkeling en de tegenwaarde in Unicoin UMU. De
tweede scherm toont de koper hoeveel de schikkingsbetaling is in de Nigeriaanse Naira. Op de verkoper kant, de overzichtspagina toont ook de bedragen in Euro en UMU met het Ghanese Cedi-bedrag van de koper.

unicoin UMU
Figuur: Illustratie van een UMU Betaaltransactie

Elke UMU-transactie bestaat uit maximaal vier (4) rekeneenheden:

  1. De vereffeningsvaluta van de zakelijke transactie, bijvoorbeeld $ 1.800.000 EUR.
  2. De conversie naar een equivalente UMU-geldwaarde, zoals Ü 732.004 UMU.
  3. De conversie van de UMU-geldwaarde naar de lokale valuta van de opdrachtgever (d.w.z. GHS).
  4. De conversie van de UMU-geldwaarde naar de lokale valuta van de ontvanger (d.w.z. NGN).

De bovenstaande grensoverschrijdende betalingsinnovatie ondersteunt de IMF-beleidsaanbeveling voor crypto-activa. Omdat alle UMU-stakeholders UMU op elk moment kunnen vereffenen in hun lokale wettige betaalvaluta, is de
bovenstaand scenario is geen verstoring van het bestaande internationale monetaire systeem omdat het de hetzelfde resultaat, maar met de invoering van meer kostenefficiënte mechanismen van het monetaire systeem. Samengevat, UMU is een betalingsvaluta en betaalt altijd het equivalente bedrag van UMU voor het bedrag verschuldigd in de afwikkelingsvaluta. Het is als het ware een bemiddelende betalingseenheid die veel weg heeft van de werking van het ontwerp van Ripple (XRP).

UMU werkt op een Staked Proof-of-Trust protocol

Universal Monetary Unit is een cryptocurrency die volledig opnieuw is ontworpen om centrale banken en gereguleerde financiële instellingen te ondersteunen. Het beschikt over een vertrouwd consensusprotocol, het Staked Proof of Trust (SPOT)-protocol en een multidimensionale DLT (mDLT) die elk activa- of passivaboek kan ondersteunen, waardoor full-service digitaal bankieren en internationale handelsbetalingen mogelijk worden.

De Multi-Currency en Multi-Ledger Digital Ledger Technology (mDLT) van Unicoin

Als een belangrijk doel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties hebben ze tegen 2030 aangehaald: ze streven ernaar de transactiekosten van internationale geldovermakingen door migranten terug te brengen tot minder dan 3 procent. Het lijkt onmogelijk voor de banksector om dit doel te bereiken met het huidige ontwerp van het huidige correspondent banksysteem. In een klantenonderzoek bij een staatsbank in North Carolina,
VS, om geld naar een andere landelijke bank in Afrika te sturen, duurde vijf (5) hops binnen de correspondent banksysteem waarbij elke hop tijd en kosten met zich meebrengt. Het Unicoin-netwerk was in staat om de identieke transactie af te handelen met behulp van SWIFT-bankrekeningen in minder dan 1 tweede en zonder deelname van correspondentbankieren tegen een totale kostprijs van $ 0,05 USD. In een ander gedeelte illustreren we hoe we SWIFT-bankrekeningen koppelen aan UMU-portemonnees om SWIFT-achtige overschrijvingen via een DLT-netwerk uit te voeren.

Deze casestudy vergroot en valideert de argumenten voor digitale valutaoplossingen en een totale inefficiëntie van het internationale correspondentbanksysteem. De DCMA heeft ervoor gezorgd dat onze digitale valutatechnologie het centrale bankieren en de fundamentele werking van het internationale monetaire systeem. Echter, retail en zakelijk bankieren
volledig ontwricht kunnen worden met behoud van de integriteit van het internationale monetaire systeem. UMU zal als een politiek neutraal betalingsnetwerk opereren.

De DCMA introduceert Universal Monetary Unit als Crypto 2.0 omdat het een nieuwe innovatie introduceert voor het realiseren van een openbaar monetair systeem voor digitale valuta met een wijdverbreid acceptatiekader dat gebruiksscenario’s omvat voor alle deelnemers in een wereldeconomie.

Over Universele Monetaire Eenheid (UMU)

Universal Monetary Unit (UMU), ook bekend als Unicoin, is een innovatie op het gebied van cryptografie die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI). Het hanteert een monetair beleidskader van centrale banken om ervoor te zorgen dat het een continue koopvraag, minimale prijsvolatiliteit en jaarlijkse doelstellingen voor activaprijzen heeft.

Conclusie

UMU met het Unicoin netwerk biedt een nieuw politiek neutraal monetair technologisch alternatief voor niet alleen het verouderde SWIFT-systeem, maar ook Bitcoin (BTC). De IMF wil haar greep op het internationale betalingssysteem niet verliezen door de introductie van een eigen CBDC die niet de soevereine integriteit van de deelnemende natiestaten en respectieve centrale banken schaadt. UMU zal verder met behulp van kunstmatige intelligentie een wereldwijd gelokaliseerd-openbaar monetair systeem configureren die werkt volgens de centrale bankregels van elk deelnemende jurisdictie.

Het moge duidelijk zijn dat UMU ofwel Unicoin een tegenpool is van Bitcoin (BTC). Bitcoin is een openbaar, publiek, decentraal monetair technologisch alternatief voor centraal bankieren dat werkt op basis van een Proof-of-Work algoritme. Unicoin is supranationaal digitaal centralebankgeld dat werkt op basis van een speciaal ontwerp van een Proof-of-Stake algoritme (Proof of Trust) dat het huidige monetaire systeem van centraal bankieren in stand moet houden. Het Unicoin netwerk maakt het immers mogelijk om grensoverschrijdende betalingen in dollars te kunnen blijven afrekenen zonder risico op confiscatie ofwel censuur. Het huidige monetair systeem dreigt namelijk in minimaal twee delen te breken door een versneld proces van dedollarisatie die na de confiscatie van de dollar- en eurotegoeden van Rusland verder is ingezet: zie Bretton Woods III artikel.

Gerelateerde artikelen:

Bronnen: een exemplaar van de UMU Whitepaper is beschikbaar op de website; verder is het persbericht een belangrijke bron van dit artikel: persbericht.

Lees verder

Het begrotingstekort record en de fiscale verslechtering in de Verenigde Staten (2024)

In dit artikel staan we even stil bij de Amerikaanse schuldenproblematiek. De Verenigde Staten verkeert in vergelijking met de rest van het Westen in een veel betere economische staat dan o.a. Duitsland en Frankrijk. Echter, de schuldproblemen in de Verenigde Staten zullen onvermijdelijk flinke gevolgen hebben voor de status van de dollar als wereldreservevaluta, haar […]

Jun 20, 2024
4 min

SEC stopt verder onderzoek naar Ethereum 2.0 en Consensys

Lead developer Ethereum, Consensys, komt met goed nieuws: de SEC stopt het onderzoek tegen Ethereum. Wat is er aan de hand? Goed nieuws voor de Ethereum en crypto community De SEC stopt namelijk het onderzoek tegen Ethereum. Het onderzoek ging erom of Ethereum een security zou zijn. Zou Ethereum als security beschouwd worden, dan zou […]

Jun 19, 2024
3 min

Coinbase vs Kraken, welke crypto exchange is beter? Zijn ze ook een betere optie voor Bitvavo?

Coinbase versus Kraken. Welke exchange is beter en hoe verhouden deze exchanges zich ten aanzien van Bitvavo? Inderdaad, in deze vergelijking kijken we naar de overeenkomsten, verschillen en de voor- en nadelen van de Coinbase en Kraken crypto exchange. We kijken ook of ze een betere optie zijn voor Bitvavo. Beide van origine Amerikaanse exchanges […]

Jun 18, 2024
8 min