Bitcoin kopen

Bitcoin

Sep 27, 2023
Aanbieding: 

Wil je meer leren over Bitcoin? Op deze pagina bespreken we alles in het kort over bitcoins en het nieuwe Bitcoin paradigma. We geven een uitleg en bieden het kader van de betekenis van Bitcoin voor de verdere evolutie van het ‘geld’ dat we nu gebruiken en een monetaire reset. We refereren vanuit deze pagina naar andere relevante pagina’s en artikels over het belang van Bitcoin.

Beste Bank publiceert sinds 2013 artikels over de ontwikkeling van Bitcoin als een alternatief gedecentraliseerd geldstelsel gebaseerd op de beginselen van solide geld. Alle artikels zijn georganiseerd en samengebracht op de volgende pagina’s:

Bitcoin is niet meer te stoppen!

Sterker dan alle legers ter wereld is een idee wiens tijd is gekomen.

Wat is Bitcoin?

De meest eenvoudige beschrijving is de volgende: Bitcoin is het eenvoudigste te omschrijven als een nieuwe vorm van digitaal contant geld voor het internet. De bitcoins werken als elektronisch peer-to-peer digitaal contant geld. Met dit digitaal contant geld kun je direct iemand betalen zonder de tussenkomst van financiële instellingen zoals banken. Het werkt op basis van wiskundige principes van onder meer de werking van algoritmes, cryptografische bewijzen en gedistribueerde computerwetenschap. Vertrouwen in een derde partij zoals een centrale bank is niet meer nodig. De werking en uitgifte van geld wordt gescheiden van de (manipulerende) macht van overheden, banken en in principe de egoïstische hebzucht van de mens.

Bitcoin is verder ontwikkeld om de beginselen van solide of hard geld en is absoluut schaars. Digitale absolute schaarste is een nieuwe technologische uitvinding en doorbraak voor de mensheid. Het is in feite organisch gegroeid en behoort tot een emergente eigenschap van de versterkende netwerkeffecten van het Bitcoin netwerk.

Een andere technologische doorbraak en emergente eigenschap van het netwerk is de eerste realisatie van een niet te vervalsen driedimensionaal boekhoudsysteem. De elkaar versterkende netwerkeffecten maken Bitcoin onkraakbaar, niet te censureren en het sterkste computernetwerk dat de mensheid ooit heeft uitgevonden. Bitcoin is een zogenaamde 0-1 uitvinding en zal naar alle waarschijnlijk niet te repliceren zijn aangezien het speltheoretisch mentaal kader is veranderd. Bitcoin staat op de benen van decennia lang onderzoek en een schroothoop van mislukte cryptogeld experimenten. Bijna niemand in 2008 geloofde nog dat Bitcoin mogelijk was en zou kunnen slagen als een experiment. Bitcoin is organisch gegroeid en ontwikkeld door een klein groepje eigenwijze, ideologisch gemotiveerde ontwikkelaars, cypherpunks en enthousiastelingen zonder enige realistische verwachtingen op rijkdom.

Na elf jaar ontwikkeling en overleving is Bitcoin nu zelfs in de ogen van institutionele beleggers een interessante nieuwe activaklasse die niet gecorreleerd is aan het huidige systeem. Het huidige bankroete systeem parasiteert op zichzelf door een beleid van financiële repressie. Dit maakt een belegging in goud uitermate interessant, maar ook Bitcoin.

Bitcoin in het kader van een monetaire reset

Bitcoin kan in potentie worden gezien als een nieuwe verbeterde gecombineerde iteratie van goud en de digitale dollar; maar dan zonder dat Bitcoin over de nadelen van beide monetaire activa beschikt.

Dit maakt Bitcoin interessant alternatief voor centraal bankieren en als een nieuwe decentrale monetaire basis voor een hervormd financieel systeem. Bitcoin en goud zouden een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij een vermogenstransitie van de oude naar een nieuwe financiële orde. Hoe dit zich zal ontwikkelen is onduidelijk. We zijn in ongekende wateren terechtgekomen. Aangezien de bitcoins absoluut schaars zijn, is de verwachting dat bij een monetaire reset en vermogenstransitie meer kapitaal zal verschuiven naar de nog jonge en relatief kleine Bitcoin kapitaalmarkt. Dit zal positieve gevolgen hebben voor de koers van bitcoin op de globale exchanges.

Hoe meer iemand zich verdiept in Bitcoin, hoe meer men beseft dat we hier mogelijk te maken hebben met een geleidelijke paradigmatische verschuiving van een ongezond naar een gezond financieel systeem. Hoe meer mensen dit leren en inzien, hoe meer kapitaal ze zullen alloceren in bitcoins.

Bitcoins kopen is in Nederland eenvoudig geworden dankzij de opkomst van vele verschillende professionele Nederlandse Bitcoin exchanges. Toch, beginners en gevorderden hebben er veel baat bij om eerst meer te leren over Bitcoin. Bij Bitcoin gaat het veel meer dan alleen om geld, het gaat om de ontwikkeling van een nieuw gedistribueerd open geldsysteem, zonder banken en overheden, met verschillende lagen en toepassingsgebieden waarbij de ontwikkeling geschiedt binnen het verval van de oude gecentraliseerde financiële orde.

Bitcoin – in het kader van financiële vrijheid en zelfbeschikking!

Bitcoin is veel meer dan het digitale contant geld van het internettijdperk. Belangrijker is om te vermelden dat Bitcoin mensen de mogelijkheid geeft om financiële zelfbeschikking te verwezenlijken. Niemand kan een Bitcoin transactie censureren. De macht van geld wordt gedecentraliseerd en gedemocratiseerd, dankzij de opkomst en de ontwikkeling van dit contant cryptogeld.

Wanneer je een Bitcoin koopt met behulp van een Bitcoin exchange, moet je bedenken dat elke Bitcoin eenheid (sat) een uniek virtueel roerend goed representeert dat een onvervreemdbaar digitaal bezit van je is. In essentie is het te beschouwen als een nieuwe digitale crypto equity. Het is geen schuldinstrument, maar een nieuw digitaal bezit. Bitcoin is geïnspireerd op de werking van goud en is daarom ideaal te gebruiken als het gezonde, veilige contant geld van het internet. Net zoals met betalingen met contant geld, gaan een x aantal eenheden bitcoin van jouw portemonnee direct naar de bitcoin portemonnee van iemand anders. Je kunt zo’n digitale Bitcoin portemonnee zien als het equivalent van een online bankrekening, maar dan in volledig beheer van jezelf en niet opgezet door een bank. Bitcoin is het contante cryptogeld in je online broekzak waarmee je gewoon met je Bitcoin wallet betalingen mee kunt verrichten, opslaan of kunt ontvangen binnen het Bitcoin netwerk. Bitcoin is publiek netwerk aangzien het een open-source technologie is waarbij de broncode voor iedereen toegankelijk is. Iedereen kan deelnemen zonder enige toestemming en zonder dat er censuur mogelijk is. Iedereen kan een bitcoin wallet installeren en bitcoin accepteren en gebruiken als een betalingsmiddel.

De ontwikkeling van het netwerk en betekenis voor Bitcoin:

De werking en de ontwikkeling van de Bitcoin wallets hangt nauw samen met de ontwikkeling van het Bitcoin netwerk. Dit netwerk is pas in 2008 begonnen onder leiding van Satoshi Nakomoto. Het was Satoshi Nakamoto die de werking van Bitcoin beschreef in een document (white paper) en die met behulp van een aantal programmeurs Bitcoin daadwerkelijk heeft verwerkelijkt door het oplossen van een aantal ingewikkelde cryptografische probleemstellingen. De belangrijkste probleemstelling die Satoshi Nakamoto wist op te lossen was het double-spending probleem. Voorkomen dat je een bitcoin 2 x of meerdere malen uitgeeft. In de digitale wereld zijn we gewend dat alles te kopiëren is. Het unieke van Bitcoin is dat die niet te kopiëren is. Er is geen kopie die achterblijft zoals we dat gewend zijn met een PDF-bestand. Elke uitgave van een Bitcoin eenheid is uniek.

Hoe is het mogelijk dat de bitcoins niet te kopiëren zijn?

Dit komt doordat Bitcoin een uiterst belangrijke technologische doorbraak binnen de computerwetenschappen is. Satoshi Nakamoto heeft een onoplosbaar geacht probleem binnen de cryptografie weten op te lossen: Byzantijnse generaal probleem. Dit heeft Satoshi gedaan door de implementatie van een methode van asymmetrische encryptie met behulp van digitale handtekeningen binnen een netwerk van gelijke peers. Elke bitcoin transactie krijgt een unieke tijdstempel en wordt door een extreem veilige cryptografische hash functie (SHA-256) verwerkt en voor eeuwig vastgelegd in de transactieblokketen door de geleverde rekenkracht van de Bitcoin-arbeiders, de delvers.

De Bitcoin delvers (miners) leveren een bewijs van arbeid (Proof of Work) dat elke transactie veilig is vastgelegd binnen de blokketen en maar 1 keer is uitgegeven. De inzet van de totale rekenkracht (hashrate) van alle aangesloten computers die het Bitcoin netwerk gebruiken, controleren en valideren, zorgt voor een krachtig netwerk effect en een niet te breken consensus over correcte staat van de blokketen.

De totale blokketen van alle transacties, het grootboek, is over het hele netwerk gekopieerd (decentraal verspreid) over alle delvers en computers. Ze zorgen er samen voor dat er een kloppende kopie wordt bijgehouden van de blockchain. Deze componenten maken het mogelijk om een betalingsnetwerk op te zetten zonder het risico dat één Bitcoin twee keer kan worden uitgegeven.

Dit hele proces verloopt automatisch en geordend dankzij het Proof of Work difficulty adjustment  algoritme dat door Bitcoin mining in gang wordt gezet. Op deze manier worden er ook nieuwe bitcoins, net zoals met goud, gedolven. Dit hele proces maakt Bitcoin extreem veilig en onkraakbaar, maar maakt daardoor je bitcoins nog  niet kwetsbaar voor diefstal of verlies! Maak daarom gebruik van een goede Bitcoin wallet.

Hoe meer mensen deelnemen aan het Bitcoin netwerk en Bitcoin wallets in gebruik nemen voor het verrichten van betalingen, hoe groter het netwerk effect van Bitcoin wordt. Het netwerk effect is in de tienjarige bestaan van de Bitcoin enorm toegenomen. De wet van Metcalfe is van toepassing en bepaalt mede de waarde van Bitcoin.

Het Bitcoin netwerk heeft in haar bestaan zich bewezen als een onkraakbaar betalingsnetwerk zonder enige down time. Het heeft feilloos gewerkt en alle mogelijke aanvallen overleeft. Het wordt juist steeds sterker met elke aanval het overleeft. Honderden requiems zijn al gepend voor de Bitcoin. Bitcoin is antifragiel en zal net als het internet niet meer verdwijnen.

Bitcoin – De bitcoins zijn uniek en schaars!

De bitcoins zijn schaarser dan goud en is het hardste geld dat ooit door de mens is uitgevonden. Er zijn maar 21 miljoen bitcoins beschikbaar. De distributie en werking van de bitcoins zijn geprogrammeerd op basis van de principes van gezond geld en goud in het bijzonder. De wet van Gresham is van toepassing op de verdere ontwikkeling van Bitcoin waarbij nu vele Bitcoin investeerders bitcoins vasthouden en sparen voor de lange termijn (hodlen). Doordat het aantal bitcoins in omloop zeer beperkt is en de vraag steeds meer toeneemt, is de prijs door de jaren heen zigzaggend omhoog geschoten. Devaluaties van lokale valuta zoals de Chinese Yuan hebben er toe geleid dat meer en meer mensen Bitcoin gebruiken als een veilige haven. Bitcoin heeft de werking van goud nagebootst en werkt beter in vergelijking met goud. Het wordt meer en meer beschouwd als een alternatieve vorm van digitaal goud. In Japan wordt de Bitcoin sinds april 2017 erkend als een wettig betaalmiddel!

bitcoin prijs ontwikkeling

Bitcoin is in dit opzicht complex omdat het ons dwingt na te denken over veel meer dan alleen maar winstbejag en koopkracht behoud. Het is een nieuwe leerervaring over geld, onze samenleving, welvaart en macht. Stel jezelf maar eens de vraag: wat is eigenlijk een digitale euro op je online bankrekening?

Hoe meer je graaft in het onderwerp Bitcoin, hoe meer je moet leren over de werking en belang van geld in onze samenleving. Daarom een eenvoudige Bitcoin uitleg is er niet en de betekenis van Bitcoin voor het decentraliseren van het huidige systeem kan worden vergeleken met een paradigma verschuiving. dit feit wordt nu ook onderkend door alle belangrijke spelers in wereld van high finance. Voorbereidingen voor het bieden van de infrastructuur voor de verdere financialisatie van Bitcoin zijn gedurende de beren markt van 2018 in een stroomversnelling geraakt.

bitcoin

LiBerBits heeft een groot aantal artikelen geschreven over de werking en actuele ontwikkeling van Bitcoin. Deze artikelen zijn samengebracht in de online Bitcoin cursus. Dit is een referentie pagina voor iedereen die alles wilt leren over Bitcoin.

Een van de belangrijkste valkuilen voor beginners is de Bitcoin portemonnee.
Als je van plan bent om een aantal bitcoins kopen bij een goede Bitcoin exchange, dan zul je echt aandacht moeten besteden aan wat een veilige Bitcoin wallet (portemonnee) is, anders raak je voordat je het weet je bitcoins kwijt of worden ze gestolen. Voor meer informatie:

Bitcoin onder het poolijs van Spitsbergen

Een afbeelding van de codebase van Bitcoin zal gecodeerd op filmrollen worden gezet en veilig worden opgeslagen onder het poolijs van Spitsbergen.

spitsbergen

Dat is een eilandenarchipel van Noorwegen, dat ver ten noorden van de poolcirkel ligt. Een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen zoals GitHub, the Software Heritage Foundation, Arctic World Archive en de Universiteit van Oxford heeft de koppen bij elkaar gestoken om belangrijke open-source software, waaronder dus ook de Bitcoin-programmatuur veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Tegenwoordig wordt een groot deel van de informatie digitaal bewaard, en dit brengt een zekere kwetsbaarheid met zich mee. De software en informatie die in Spitsbergen bewaard worden, kunnen worden gezien als een ultieme back-up.

Volgens Cointelegraph wordt de codebasis opgeslagen op een diepte van 250 meter, in een buiten bedrijf gestelde kolenmijn, onder een laag van permafrost. Bovendien bevindt zich in de Bodleian-bibliotheek in Oxford eveneens een opslagplaats, waardoor de opslag redundant (dubbel) plaatsvindt en de kans dat deze kostbare informatie verloren zal gaan wordt geminimaliseerd.

De bijzondere opslagplaats op Spitsbergen bevindt zich slechts anderhalve kilometer van de Wereldzadenbank, waar de plantzaden van zoveel mogelijk voedselgewassen veilig worden bewaard.

Is Bitcoin betrouwbaar, staat Bitcoin niet op losse schroeven?

Bitcoin-sceptici zeggen maar al te graag dat Bitcoin niet betrouwbaar is en door niets wordt gedekt, zoals sommige valuta’s voorheen door goud werden gedekt. Ze beschouwen het als een digitale droom, een illusie die op niets gebaseerd is. Als we echter de fundamentele principes van Bitcoin bekijken, zien we dat Bitcoin feitelijk een solidere basis heeft dan de valuta’s die we dagelijks gebruiken zoals bijvoorbeeld de euro of de dollar.

De Amerikaanse dollar is niet afgedekt

is bitcoin betrouwbaar?

De US dollar wordt gezien als een succesvolle sterke valuta. Het is niet alleen de munteenheid van ’s werelds machtigste land, maar geldt ook als anker-valuta in de internationale handel, en de prijzen in belangrijke markten zoals de goud- en oliehandel worden in dollars uitgedrukt. Oorspronkelijk was de dollar in feite een aandeel in een goudvoorraad die ergens opgeslagen lag. De valuta was afgedekt en had dus een intrinsieke afgeleide waarde van goud. Goud heeft volgens vele immers intrinsieke waarde.

Tegenwoordig is de dollar losgekoppeld van de goudstandaard, en wordt de waarde ervan ontleend van zijn schaarste ten opzichte van het totaalbedrag aan schuld in het systeem. Er heerst hoe gek het ook mag klinken een wereldwijd dollartekort. Die verhouding wordt kunstmatig in stand gehouden door de Amerikaanse overheid en het geldsysteem in handen van de Federal Reserve en het bankwezen. Iedereen die dus afhankelijk is van de dollar, is ook afhankelijk van het presteren (en falen) van die overheid en het gebruikte geldsysteem.

Je zou dus kunnen zeggen dat de dollar op losse schroeven staat als monetaire eenheid, het bestaat voor het grootste deel in een digitale vorm en is niet gedekt door goud; en hetzelfde geldt voor andere valuta’s. Het is fiatgeld: het heeft alleen maar waarde omdat we het die gezamenlijk toekennen. Het is een vertrouwensspel. Hoeveel vertrouwen heb jij in de Amerikaanse overheid en het bankwezen?

Bitcoin versus de dollar?

gold backed tokens

Maar is dat voor Bitcoin dan ook niet het geval? Is Bitcoin betrouwbaar in vergelijking met de dollar? Bitcoin is toch ook niet op goud gebaseerd? Waar de dollar momenteel zijn monetaire waarde ontleent uit zijn schaarste ten opzichte van het schuldtotaal, is Bitcoin intrinsiek schaars. Er zullen in totaal 21 miljoen Bitcoins geproduceerd worden, nooit meer. Een erg klein aantal, zeker als je je bedenkt dat de Amerikaanse Federal Reserve afgelopen maanden biljoenen heeft gemaakt uit het niets. Om de waarde van de dollar te behouden, moet de Federal Reserve constant schipperen tussen de hoeveelheid schuld en het aanbod aan dollars. De waarde van Bitcoin, een werkelijk gedecentraliseerd monetair systeem, vereist geen overheidsbemoeienis. In het geval van ‘traditioneel geld’, zoals de dollar, speelt de overheid en het bankwezen een grote rol in het reguleren van het geld. De Federal Reserve regelt de hoeveelheid geld in de economie en heeft een monopolie op het drukken van geld.

bitcoin betrouwbaar

Maar waar komt Bitcoin dan vandaan, en kan niet iedere computervirtuoos het in elkaar zetten? Wat Bitcoin een fysiek bestaansrecht geeft en tegelijkertijd garandeert dat Bitcoin niet vervalst kan worden, is een proces dat mining heet. Een netwerk van computers over de hele wereld is dag en nacht met een groot aantal berekeningen nodig, hashes genaamd, waar de eigenaren van deze computers een beloning voor krijgen. Dit noemen we proof-of-work. Samen voegen ze blokken met transacties of blocks toe aan de blockchain en ze bewaren allemaal een geschiedenis van voormalige transacties. Aan de hand daarvan controleren ze elkaars werk. Goedkeuring vindt dus plaats op basis van netwerkconsensus. Een enkele miner kan niet sjoemelen met die transacties. Doet hij dat wel, dan klopt zijn blokkenketen al niet meer met die van andere miners en maakt hij geen recht meer op de vergoeding. Een miner moet een bepaalde hoeveelheid energie verbruiken voor de productie van een vooraf bepaalde hoeveelheid Bitcoin. Het proof-of-work principe is een fysiek component wat de Bitcoin waarde geeft: er wordt kapitaal (dure computers) en energie (elektriciteit) gestoken in het minen van bitcoins. Het consensus principe zorgt dat er niet met Bitcoin gefraudeerd kan worden.

Tot slot geeft de private key met behulp van een bitcoin wallet het individu toegang tot de Bitcoin en het verrichten van transacties ermee. De eigenaar van de Bitcoin houdt deze sleutel geheim, maar kan middels de sleutel aan de hand van een cryptografisch proces een public key genereren, waarmee op zijn beurt een public adres wordt aangemaakt. Dit kan dan weer gebruikt worden om Bitcoin mee te versturen en ontvangen. Door deze stappen is het vrijwel onmogelijk om een private key en Bitcoin te herleiden naar de eigenaar. Voor deze transacties is geen tussenkomst van een derde partij zoals een bank nodig. De transacties worden gecontroleerd en gevalideerd door de miners en nodes in het gehele netwerk.

Bitcoin is superieur geld

Bitcoin is dus feitelijk een veel geschikter monetair systeem dan traditioneel geld: de voorraad (en schaarste) ervan is automatisch geregeld, het is gedecentraliseerd (en dus niet overgeleverd aan de grillen van één overheid of centrale bank), het is pseudoniem en het vergemakkelijkt wereldwijde transacties ontzettend. Bitcoin is geen ongedekte oplichting of gebakken lucht, het wordt afgedekt door de het vertrouwen in de emergente en inherente monetaire eigenschappen van bitcoin die door haar versterkende netwerk effecten worden voortgebracht.

In dit bijzonder sterke essay van Parker Lewis op Unchained Capital worden de verdiensten van Bitcoin ten opzichte van traditioneel fiatgeld nog uitgebreider uiteengezet.

Nik Bhatia over Bitcoin

In tijden van grote volatiliteit van Bitcoin en andere cryptomunten nemen vele twijfelaars grote afstand van deze belegging. Het risico je met crypto in te laten is gewoon te groot. Nik Bhatia, die finance doceert in Californië, legt uit dat het omgekeerde ook bestaat: het risico je niet met Bitcoin in te laten. Hij heeft daarvoor een krachtige formulering:

“Als je als growth manager nu nog doet of Bitcoin niet bestaat, dan zie je niet eens dat op deze planeet een alternatieve monetaire werkelijkheid is gearriveerd”

Luister naar de Podcast WhatBitcoinDid met Nik Bhatia

De podcast met Nik Bhatia kun je maar beter snel gaan luisteren. Hij zegt zeer rake dingen over volatiliteit. Michael Saylor benadrukt ook altijd dat investeren in een nieuwe technologie (die al 12 jaar bewijst goed te werken) helemaal niet speculatief is.

Bhatia legt het weer een beetje anders uit maar niet minder treffend:

“Het enige nog resterende excuus voor een beleggingsadviseur om nog niet in Bitcoin te stappen is de prijsvolatiliteit. Maar volatiliteit kun je niet één op één vertalen naar risico en dat maakt het complex. Zaakwaarnemers vinden dat ze Bitcoin moeten uitsluiten vanwege de volatiliteit, maar daarmee nemen ze dan weer een heel ander risico, een verborgen risico recht voor je neus: de kapitale blunder om de monetaire realiteit niet juist in te schatten.”

Must read boek

De belangrijkste reden waarom managers ooit nog van een rotswand gaan springen, is dat Bathia tot diegenen behoort die uiteindelijk een “explosie”, en prijsexplosie dus verwachting die al het voorgaande in de schaduw gaat stellen. Daniel Krawisz, heeft daarvoor de term hyperbitcoinization bedacht als tegenhanger van de klassieke hyperinflatie. Het moment dat alles en iedereen in paniek gaat vluchten in Bitcoin. Het risico daar niet tijdig over geïnformeerd te zijn wil je niet lopen. Snel dus Bhatia’s boek bestellen en je verrijken met zijn inzichten over alle soorten geld van “goud en dollars tot bitcoin en cryptogeld van de centrale bank”. Vooral dat laatste is interessant: hoe verhouden Bitcoin en CBDC’s zich volgens Bhatia.

De nieuwe monetaire realiteit gaan zien

Net als bij klimaat heb je niet alleen het risico dat de planeet grote schade heeft van opwarming en zeespiegelstijging. Je hebt ook het risico dat je voor niets de hele economie om zeep helpt, terwijl het probleem en fabeltje blijkt te zijn. Hiervoor is het zaak altijd te proberen je confirmation bias te doorbreken. Op dit moment lijkt het erop, dat het aantal bekende mensen dat na jaren weerstand tegen Bitcoin toch om gaat veel groter is dan het aantal bitcoiners dat weer nocoiner wordt. Van dat laatste zijn maar zeer weinig voorbeelden.

Bitcoin niet om rijk te worden maar om rijk te blijven

SALT Talks heeft een interessant interview gehouden met Ari Paul, medeoprichter en chief investment officer van BlockTower Capital. Paul ziet steeds meer beleggers in Bitcoin stappen om hun vermogen te beschermen:

“Het gaat niet meer om rijk worden maar om rijk blijven!”

“We hebben recent met veel miljardairs gesproken en we zien daar een echte verandering van mindset. Men denkt nu defensief. Ze zien dat vele van hun “billionaire buddies” 10 procent van hun vermogen in Bitcoin hebben. Wie dat niet heeft die denkt dan: “Stel dat Bitcoin nog eens 20 keer over de kop gaat, dan wordt ik niet meer op de feestjes uitgenodigd. Dan zit ik niet meer in die exclusieve rijke club.” Ongeacht waar mensen staan in die hierärchie denken ze nu: “Ik heb een passieve allocatie nodig. Ik moet 10 procent van mijn netto waarde hierin hebben zitten gewoon om bij te blijven. Voor het geval dat.”

Paul ziet in de data dat zeer veel grote vermogens nu de markt betreden:

“Er is gigantisch veel bitcoin van de exchanges af gegaan. Elk procentpunt wijst op de sterke influx van institutionele beleggers. Kijk naar de influx bij Grayscale in hun closed-end vehikel. Dat was $3,8 miljard in Q4 geloof ik en dat is net zo veel als in totaal daarvoor naar Grayscale is gegaan.”

Dit nieuwe type belegger in Bitcoin zal de volatiliteit gaan reduceren van de bitcoin koers:

“Dit zijn kopers met ijzeren zenuwen. Deze mensen kijken of ze in de dips kunnen kopen en gaan niet verkopen als de trend verandert. De volatiliteit zal echt nog wel blijven. Het is onmogelijk om prijsexplosies te hebben waarbij assets 10x over de kop gaan zonder volatiliteit. Maar het gaat geleidelijk afnemen hoe institutioneler dit gaat worden en hoe breder de marktparticipatie is.”

inflatie

Bitvavo Amsterdam

Beste EUR/BTC exchange van Nederland. Leer hier meer:

Wil je meer leren over Bitcoin?

Raadpleeg Bitcoin Advisory over Bitcoin

Bitcoin Advisory is een bekende onafhankelijke Bitcoin adviesbureau met een kantoor in New York. Het is een vertrouwde bron van informatie, inzichten en analyses over Bitcoin. Bitcoin Advisory adviseert beleggingsfondsen, individuele beleggers en financiële instellingen over de werking van Bitcoin en beleggingsstrategieën. Bitcoin Advisory heeft ook uitgebreide kennis over de internet Bitcoin economie, de gemeenschap en beschikt over een breed netwerk.

bitcoin advisory

Bitcoin Advisory is opgericht geworden door Pierre Rochard. Hij is een autoriteit op het gebied van Bitcoin en sinds 2013 actief betrokken bij de Bitcoin gemeenschap en de ontwikkeling van de Bitcoin software. Hij is verantwoordelijk voor de oprichting van de Satoshi Nakamoto Institute. Pierre is ook een uitgesproken voorvechter voor het behoud van Bitcoin’s gedecentraliseerde gemeenschapsbestuur zoals we dit besproken hebben in het artikel Bitcoin’s Community Consensus Model.  In 2017 is hij ook een podcast: Noded Bitcoin Podcast.

Raadpleeg de Coin Center in New York over Bitcoin

Coin Center is een pleitbezorger en onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk voor cryptocurrency en blockchain technologie. Ze zijn gebaseerd in Washtington om hun missie beter uit te dragen. De missie van Coin Center is het scheppen van een beter begrip over deze technologie en goede regelgeving die ervoor zorgt dat er een open klimaat zal zijn voor innovatie in de Verenigde Staten. Er is veel onbegrip over onder meer Bitcoin en Ethereum. Dit onbegrip moet er niet toeleiden dat de vrijheid voor innovatie op dit gebied wordt geschaad door verkeerde wetgeving.

Coin Center werkt aan onderzoeksrapporten in samenwerking met academici en beleidsmakers. Coin Center zoekt de dialoog met beleidsmakers en de media om goede informatieverspreiding op het gebied van cryptocurrency en blockchain technologie mogelijk te maken. Voor meer informatie over hun werk en artikels die ze hebben gepubliceerd, raden we onze lezers aan om de volgende pagina te raadplegen: our work. Een bekend gezicht en pleitbezorger is de onderzoeksdirecteur van Coin Center, Peter Van Valkenburgh. Hieronder kun je hem aan het woord zien over waarom Bitcoin een revolutionaire technologie is:

Leer alles over de Bitcoin Revolutie!

Een decentraal wonderwerk in opbouw voor de financiële emancipatie van de mensheid…

Lees verder

Chainlink´s adoptie voor tokenization van real world assets RWA door DTCC & JPMorgan

Chainlink speelt in een steeds belangrijkere rol in de tokenization van real world assets. Vorige week heeft Chainlink deelgenomen aan een pilot met grote financiële spelers als JPMorgan, BNY Mellon & meer. De pilot focust op de tokenization van fondsen. Chainlink neemt deel aan tokenization pilot met financiële reuzen als de DTCC en JPMorgan Chainlink […]

May 26, 2024
3 min

Het 2024 cryptobeleid van de aankomende president van de USA? Trump is pro-bitcoin & crypto

De aankomende President van de USA en zijn Amerikaanse crypto beleid. Wat kunnen we verwachten? In november zijn de verkiezingen in de VS. De spannende race gaat tussen Trump en Biden. Het wordt het interessant hoe het Amerikaanse crypto beleid zal worden onder de winnaar van de verkiezingen. De ene ex-President Trump is pro-crypto. De […]

May 26, 2024
6 min

Amerikaanse Ethereum ETH ETF goedgekeurd door de SEC

De SEC geeft groen licht en keurt eerste Amerikaanse spot Ethereum (ETH) ETF goed! What a difference a day makes zullen we maar zeggen.. Een bizarre wending en totaal tegen alle verwachtingen in keurt de Securities and Exchange Commission, onder leiding van Gary Gensler, de allereerste Amerikaanse spot ETH ETF goed! Niet lang geleden zat […]

May 24, 2024
4 min