bitcoin

Op deze pagina bespreken we alles in het kort over het Bitcoin paradigma. We geven een uitleg en bieden het kader van de betekenis van Bitcoin voor de verdere evolutie van het geld dat we nu gebruiken. We refereren vanuit deze pagina naar andere relevante pagina’s en artikels over het belang van Bitcoin.

In de eerste plaats, de meest eenvoudige Bitcoin betekenis of uitleg over wat Bitcoin is, is de volgende: Bitcoin is het te beste omschrijven als contant geld voor het internet. Bitcoin is elektronisch peer-to-peer digitaal contant geld. Met dit digitaal contant geld kun je direct iemand betalen zonder de tussenkomst van financiële instellingen. Het werkt zonder dat er vertrouwen nodig is in een derde partij. Bitcoins kopen is in Nederland eenvoudig geworden dankzij de opkomst van vele verschillende professionele Nederlandse Bitcoin exchanges. Toch, beginners en gevorderden hebben er veel baat bij om eerst meer te leren over Bitcoin. Bij Bitcoin gaat het veel meer dan alleen om geld. Het is belangrijk dat we stap voor stap meer leren over wat Bitcoin eigenlijk is en betekent voor ons. We hebben daarom een uitgebreide Bitcoin cursus opgesteld en bieden hier nu een samenvatting:

Bitcoin uitleg voor beginners – Bitcoin’s betekenis voor financiële vrijheid:

Bitcoin is veel meer dan het digitale contant geld van het internettijdperk. Belangrijker is om te vermelden dat Bitcoin mensen de mogelijkheid geeft om financiële zelfbeschikking te verwezenlijken. Niemand kan een Bitcoin transactie censureren. De macht van geld wordt gedecentraliseerd en gedemocratiseerd, dankzij de opkomst en de ontwikkeling van dit contant cryptogeld.

Wanneer je een Bitcoin koopt, moet je bedenken dat elke Bitcoin eenheid  een uniek virtueel roerend goed representeert dat een onvervreemdbaar digitaal bezit van je is. In essentie is het te beschouwen als een nieuwe digitale crypto equity. Het is geen schuldinstrument, maar een nieuw digitaal bezit. Bitcoin is geïnspireerd op de werking van goud en is daarom ideaal te gebruiken als het gezonde, veilige contant geld van het internet. Net zoals met betalingen met contant geld, gaan een x aantal eenheden bitcoin van jouw portemonnee direct naar de bitcoin portemonnee van iemand anders. Je kunt zo’n digitale Bitcoin portemonnee zien als het equivalent van een online bankrekening, maar dan in volledig beheer van jezelf en niet opgezet door een bank. Bitcoin is het contante cryptogeld in je online broekzak waarmee je gewoon met je Bitcoin wallet betalingen mee kunt verrichten, opslaan of kunt ontvangen binnen het Bitcoin netwerk.

De ontwikkeling van het netwerk en betekenis voor Bitcoin:

De werking en de ontwikkeling van de Bitcoin wallets hangt nauw samen met de ontwikkeling van het Bitcoin netwerk. Dit netwerk is pas in 2008 begonnen onder leiding van Satoshi Nakomoto. Het was Satoshi Nakamoto die de werking van Bitcoin beschreef in een document (white paper) en die met behulp van een aantal programmeurs Bitcoin daadwerkelijk heeft verwerkelijkt door het oplossen van een aantal ingewikkelde cryptografische probleemstellingen. De belangrijkste probleemstelling die Satoshi Nakamoto wist op te lossen was het double-spending probleem. Voorkomen dat je een bitcoin 2 x of meerdere malen uitgeeft. In de digitale wereld zijn we gewend dat alles te kopiëren is. Het unieke van Bitcoin is dat die niet te kopiëren is. Er is geen kopie die achterblijft zoals we dat gewend zijn met een PDF-bestand. Elke uitgave van een Bitcoin eenheid is uniek.

Hoe is het mogelijk dat een Bitcoin niet te kopiëren is?

De implementatie van een methode van asymmetrische encryptie met behulp van digitale handtekeningen binnen een netwerk van gelijke peers, maakt het mogelijk, om een betalingsnetwerk op te zetten zonder het risico dat één Bitcoin twee keer kan worden uitgegeven. Elke bitcoin transactie krijgt een unieke tijdstempel en wordt door een extreem veilige cryptografische hash functie (SHA-256) verwerkt en voor eeuwig vastgelegd in de transactieblokketen door de geleverde rekenkracht van de Bitcoin-arbeiders, de delvers.

De Bitcoin delvers (miners) leveren een bewijs van arbeid (Proof of Work) dat elke transactie veilig is vastgelegd binnen de blokketen en maar 1 keer is uitgegeven.
De inzet van de totale rekenkracht van alle aangesloten computers die het Bitcoin netwerk gebruiken, controleren en valideren, zorgt voor een krachtig netwerk effect en een niet te breken consensus over correcte staat van de blokketen.

De totale blokketen van alle transacties, het grootboek, is over het hele netwerk gekopieerd (decentraal verspreid) over alle delvers en computers. Ze zorgen er samen voor dat er een kloppende kopie wordt bijgehouden van de blockchain.

Dit hele proces verloopt automatisch dankzij het Proof of Work consensus algoritme dat door Bitcoin mining in gang wordt gezet. Op deze manier worden er ook nieuwe bitcoins, net zoals met goud, gedolven. Dit hele proces maakt Bitcoin extreem veilig en onkraakbaar, maar maakt daardoor je bitcoins nog  niet kwetsbaar voor diefstal of verlies! Maak daarom gebruik van een goede Bitcoin wallet.

Hoe meer mensen deelnemen aan het Bitcoin netwerk en Bitcoin wallets in gebruik nemen voor het verrichten van betalingen, hoe groter het netwerk effect van Bitcoin wordt. Het netwerk effect is in de tienjarige bestaan van de Bitcoin enorm toegenomen. De wet van Metcalfe is van toepassing en bepaalt mede de waarde van Bitcoin.

Het Bitcoin netwerk heeft in haar tienjarige bestaan zich bewezen als een onkraakbaar betalingsnetwerk zonder enige down time. Het heeft feilloos gewerkt en alle mogelijke aanvallen overleeft. Het wordt juist steeds sterker met elke aanval het overleeft. Honderden requiems zijn al gepend voor de Bitcoin. Bitcoin is antifragiel en zal net als het internet niet meer verdwijnen.

De bitcoins zijn uniek en schaars!

De bitcoins zijn schaarser dan goud en is het hardste geld dat ooit door de mens is uitgevonden. Er zijn maar 21 miljoen bitcoins beschikbaar. De distributie en werking van de bitcoins zijn geprogrammeerd op basis van de principes van gezond geld en goud in het bijzonder. De wet van Gresham is van toepassing op de verdere ontwikkeling van Bitcoin waarbij nu vele Bitcoin investeerders bitcoins vasthouden en sparen voor de lange termijn (hodlen). Doordat het aantal bitcoins in omloop zeer beperkt is en de vraag steeds meer toeneemt, is de prijs door de jaren heen zigzaggend omhoog geschoten. Devaluaties van lokale valuta zoals de Chinese Yuan hebben er toe geleid dat meer en meer mensen Bitcoin gebruiken als een veilige haven. Bitcoin heeft de werking van goud nagebootst en werkt beter in vergelijking met goud. Het wordt meer en meer beschouwd als een alternatieve vorm van digitaal goud. In Japan wordt de Bitcoin sinds april 2017 erkend als een wettig betaalmiddel!

bitcoin prijs ontwikkeling

Bitcoin is in dit opzicht complex omdat het ons dwingt na te denken over veel meer dan alleen maar winstbejag en koopkracht behoud. Het is een nieuwe leerervaring over geld, onze samenleving, welvaart en macht. Stel jezelf maar eens de vraag: wat is eigenlijk een digitale euro op je online bankrekening?

Hoe meer je graaft in het onderwerp Bitcoin, hoe meer je moet leren over de werking en belang van geld in onze samenleving. Daarom een eenvoudige Bitcoin uitleg is er niet en de betekenis van Bitcoin voor het decentraliseren van het huidige systeem kan worden vergeleken met een paradigma verschuiving. dit feit wordt nu ook onderkend door alle belangrijke spelers in wereld van high finance. Voorbereidingen voor het bieden van de infrastructuur voor de verdere financialisatie van Bitcoin zijn gedurende de beren markt van 2018 in een stroomversnelling geraakt.

bitcoin LiBerBits heeft een groot aantal artikelen geschreven over de werking en actuele ontwikkeling van Bitcoin. Deze artikelen zijn samengebracht in de online Bitcoin cursus. Dit is een referentie pagina voor iedereen die alles wilt leren over Bitcoin.

Een van de belangrijkste valkuilen voor beginners is de Bitcoin portemonnee.
Ga je een aantal bitcoins kopen, dan zul je echt aandacht moeten besteden aan wat een veilige Bitcoin wallet (portemonnee) is, anders raak je voordat je het weet je bitcoins kwijt of worden ze gestolen. Voor meer informatie:

Hieronder kun je een aantal documentaires van zien over de werking van Bitcoin:

Wil je meer leren over Bitcoin?

gratis online bitcoin workshop