De meest eenvoudige Bitcoin betekenis of uitleg over wat Bitcoin is, kun je het beste omschrijven als contant geld voor het internet. Bitcoin is elektronisch peer-to-peer digitaal contant geld. Met dit digitaal contant geld kun je direct iemand betalen zonder de tussenkomst van financiële instellingen. Het werkt super eenvoudig, zonder dat er vertrouwen nodig is in een derde partij. Bitcoins kopen is in Nederland eenvoudig geworden. Toch, beginners en gevorderden hebben er veel baat bij om meer te leren over Bitcoin. Het is belangrijk dat we meer leren over wat Bitcoin eigenlijk is.

Bitcoin uitleg voor beginners – Bitcoin’s betekenis voor financiële vrijheid:

Zeker, Bitcoin is het digitale contant geld van het internettijdperk. Belangrijker is om te vermeldend dat Bitcoin mensen de mogelijkheid geeft om financiële zelfbeschikking te verwezenlijken. Niemand kan een Bitcoin transactie censureren. De macht van geld wordt gedecentraliseerd en gedemocratiseerd, dankzij de opkomst en de ontwikkeling van dit contant cryptogeld.

Stel jezelf maar eens de vraag: Wat is een digitale euro op je online bankrekening?

Wanneer je een Bitcoin koopt, moet je bedenken dat elke Bitcoin eenheid  een uniek virtueel roerend goed representeert dat een onvervreemdbaar digitaal bezit van je is. In essentie is het te beschouwen als een crypto-equity. Bitcoin is geïnspireerd op de werking van goud en is daarom ideaal te gebruiken als het gezonde, veilige contant geld van het internet. Net zoals met betalingen met contant geld, gaan een x aantal eenheden bitcoin van jouw portemonnee direct naar de bitcoin portemonnee van iemand anders. Je kunt zo’n digitale Bitcoin portemonnee zien als het equivalent van een online bankrekening, maar dan in volledig beheer van jezelf en niet opgezet door een bank. Bitcoin is het contante cryptogeld in je online broekzak waarmee je gewoon met je Bitcoin wallet betalingen mee kunt verrichten, opslaan of kunt ontvangen.
Hieronder kun je een aantal documentaires van zien over de werking van Bitcoin:

bitcoin prijs ontwikkelingBen je van plan om Bitcoins te kopen of te verhandelen, dan is het van belang dat je er zo veel mogelijk over leert. Het is niet mogelijk om de werking van Bitcoin in een paar regels te definiëren. De werking bestaat uit verschillende componenten en is nog in ontwikkeling. Bitcoin is een jong innovatief, disruptief geldexperiment waarbij je kennis moet vergaren om valkuilen te vermijden. Bitcoin is nog steeds een onvolwassen vorm van cryptogeld dat op de werking van de markt zonder teugels zijn gang kan gaan. Doordat het aantal bitcoins in omloop zeer beperkt is, en de vraag steeds meer toeneemt, is de prijs door de jaren heen zigzaggend omhoog geschoten. Devaluaties van lokale valuta zoals de Chinese Yuan hebben er toe geleid dat meer en meer mensen Bitcoin gebruiken als een veilige haven. Bitcoin heeft de werking van goud nagebootst en werkt beter in vergelijking met goud. Het wordt meer en meer beschouwd als een alternatieve vorm van digitaal goud. In Japan wordt de bitcoin sinds april 2017 erkend als een wettig betaalmiddel!

Bitcoin is in dit opzicht complex omdat het ons dwingt na te denken over veel meer dan alleen maar winstbejag en koopkracht behoud. Het is een nieuwe leerervaring over geld, onze samenleving, welvaart en macht. Een eenvoudige Bitcoin uitleg is er niet en de betekenis van Bitcoin voor het decentraliseren van het huidige systeem kan worden vergeleken met een paradigma verschuiving.

bitcoin LiberBits heeft een groot aantal artikelen geschreven over de werking en actuele ontwikkeling van Bitcoin. Deze artikelen zijn samengebracht in de online Bitcoin cursus.

Een van de belangrijkste valkuilen voor beginners is de Bitcoin portemonnee.
Ga je een aantal bitcoins kopen, dan zul je echt aandacht moeten besteden aan wat een veilige Bitcoin wallet (portemonnee) is, anders raak je voordat je het weet je bitcoins kwijt of worden ze gestolen. Voor meer informatie:


De ontwikkeling van het netwerk en betekenis voor Bitcoin:

Kijk, de werking en de ontwikkeling van de Bitcoin wallets hangt nauw samen met de ontwikkeling van het Bitcoin netwerk. Dit netwerk is pas in 2008 begonnen onder leiding van Satoshi Nakomoto. Het was Satoshi Nakamoto die de werking van Bitcoin beschreef in een document (white paper) en die met behulp van een aantal programmeurs Bitcoin daadwerkelijk heeft verwerkelijkt door het oplossen van een aantal ingewikkelde cryptografische probleemstellingen. De belangrijkste probleemstelling die Satoshi Nakamoto wist op te lossen was het double-spending probleem. Voorkomen dat je een bitcoin 2 x of meerdere malen uitgeeft. In de digitale wereld zijn we gewend dat alles te kopiëren is. Het unieke van Bitcoin is dat die niet te kopiëren is. Er is geen kopie die achterblijft zoals we dat gewend zijn met een PDF-bestand. Elke uitgave van een Bitcoin eenheid is uniek.

Hoe is het mogelijk dat een Bitcoin niet te kopiëren is?

De implementatie van een methode van asymmetrische encryptie met behulp van digitale handtekeningen binnen een netwerk van gelijke peers, maakt het mogelijk, om een betalingsnetwerk op te zetten zonder het risico dat één Bitcoin twee keer kan worden uitgegeven. Elke bitcoin transactie krijgt een unieke tijdstempel en wordt door een extreem veilige cryptografische hash functie (SHA-256) verwerkt en voor eeuwig vastgelegd in de transactieblokketen door de geleverde rekenkracht van de Bitcoin-arbeiders, de delvers.

De Bitcoin delvers (miners) leveren een bewijs van arbeid (Proof of Work) dat elke transactie veilig is vastgelegd binnen de blokketen en maar 1 keer is uitgegeven.
De inzet van de totale rekenkracht van alle aangesloten computers die het Bitcoin netwerk gebruiken, controleren en valideren, zorgt voor een krachtig netwerk effect en een niet te breken consensus over correcte staat van de blokketen.

De totale blokketen van alle transacties, het grootboek, is over het hele netwerk gekopieerd (decentraal verspreid) over alle delvers en computers. Ze zorgen er samen voor dat er een kloppende kopie wordt bijgehouden van de blockchain.

Dit hele proces verloopt automatisch dankzij het Proof of Work consensus algoritme dat door Bitcoin mining in gang wordt gezet. Op deze manier worden er ook nieuwe bitcoins, net zoals met goud, gedolven. Dit hele proces maakt Bitcoin extreem veilig en onkraakbaar, maar maakt daardoor je bitcoins nog  niet kwetsbaar voor diefstal of verlies! Maak daarom gebruik van een goede Bitcoin wallet.

Wil je meer leren over Bitcoin?

gratis online bitcoin workshop

 

 

bitcoin-wallet-ledger-nano-versie-s