bitcoin reformation

De meesters en slaven van geld

Aug 4, 2020
Aanbieding: 

Zoals we allemaal weten, heeft een munt twee zijden. Datzelfde principe geldt ook voor geld. Geld wordt vaak gezien als de bron van al het kwaad, en als geld op de verkeerde wijze beheerd en gebruikt wordt, is dat ook correct. Maar gezond geld is ook de perfecte manier om de tijd en energie te meten die we besteden om taken uit te voeren en zaken te produceren.

geldmeesters

Het is namelijk zo dat centrale banken en het bankwezen de geldmeesters van het heden zijn die via hun monopolie valuta als gereedschap gebruiken om tijd en energie te stelen van de burgers en uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de globale vermogensongelijkheid. De geschiedenis leert ons dat een corrupt monetair systeem uiteindelijk leidt tot moreel verval en slavernij. De verleiding van machthebbers en geldmeesters om te knoeien met een centraal monetair systeem en het geld is uiteindelijk onweerstaanbaar. Het enige tegengif is een decentraal monetair systeem dat niet kan worden gecorrumpeerd, vervalst en gemanipuleerd.

We nemen een kijkje in de geschiedenis en het principe van geld, zien parallellen tussen het verleden en het heden, en ondervinden hoe Bitcoin een antwoord biedt om cycli uit het verleden en heden te doorbreken.

De vervalsing, nabootsing en verwatering van valuta’s

masters and slaves of money

Voordat de zeevaarders uit het Midden-Oosten en Europa voet aan wal zetten in Afrika, bestonden er meerdere valuta’s op het continent, die hun waarde ontleenden aan hun schaarste. Zo waren er bijvoorbeeld glazen kralen, die gebruikt werden als munteenheid in westelijk Afrika, en trof men in oostelijk Afrika lapjes stof aan als valuta. Het was voor de toenmalige lokale Afrikaanse bevolking moeilijk om deze valuta’s te produceren, en zoals gezegd gaf dit deze monetaire middelen hun waarde. Voor de Europeanen was de productie hiervan echter een peulenschil, en het duurde niet lang voordat gewiekste Europese handelaren deze monetaire eenheden in enorme hoeveelheden lieten namaken in Europa. Ze gebruikten dit om op reusachtige schaal kostbare grondstoffen en slaven in te kopen. Een zwendel van letterlijk historische proporties, die lokale economieën destabiliseerde en de lokale valuta’s ondermijnde.

Wat is de werkelijke waarde van geld?

We zijn tegenwoordig geneigd om naar de koloniale praktijken in de tijd te kijken met de houding: “dat deden we toen, maar nu niet meer”. De slavernij is geruime tijd afgeschaft, de koloniale periode ligt achter de rug, en de tijd waarin de ene helft van de wereld de andere helft uitbuitte is (ogenschijnlijk althans) voorbij. Maar in realiteit vindt geldvervalsing en de daaruit voortvloeiende misleiding van de gebruikers van geld nog steeds plaats. Geld is nog altijd het middel om tijd en energie die wordt gestoken in arbeid te meten en te belonen. Wanneer je werkt, krijg je daarvoor betaald, en hoeveel je daarvoor betaald krijgt wordt door prijsschommelingen in de markt bepaald. In onze huidige realiteit zijn overheden echter hard bezig om geld, de universele meeteenheid voor tijd en moeite, te devalueren. Je werkt nog steeds even hard, je krijgt er nog steeds evenveel voor betaald, maar de daadwerkelijke waarde van dat geld is steeds minder. Daardoor gaat de werkende mens erop achteruit – een situatie die steeds meer weg heeft van monetaire slavernij.

Wat is de functie van geld?

Dat klinkt overdreven, maar de reden dat de gemiddelde mens dit niet serieus zal nemen, is dat we eigenlijk maar weinig stilstaan bij de functie van geld en het belang van geld in onze wereld. Sterker nog, hoewel iedereen bezig is het te verdienen, wordt het door velen juist gezien als de bron van het kwaad. Maar ook al maakt geld van menigeen een ongeprincipieerde geldwolf, en heeft winstbejag historisch tot onderdrukking, uitbuiting en geweld geleid, wil dit niet betekenen dat geld op zichzelf slecht is. Geld speelt een vitale rol in de handel: uitwisseling van diensten en producten, zowel lokaal als wereldwijd. Geld is een manier om de inspanning uit te drukken die nodig is om zaken voor elkaar te krijgen. Maar geld staat ook gelijk aan tijd. Als een werkgever een werknemer uitbetaalt voor een dag werken, dan is de betaling ook een vergoeding voor de ingeleverde tijd. De werknemer had immers ook iets anders kunnen doen met zijn tijd, maar in ruil voor de betaling leverde hij deze in, ten behoeve van de werkgever.

Het probleem van een monopolie op geld!

fed rentebesluit repomarkt

Wanneer een partij een monopolie heeft op geld, zoals bijvoorbeeld de Europese en vooral de Amerikaanse centrale bank en overheid, dan heeft deze dus ook een monopolie op de tijd die uiteindelijk de werkende bevolking bezit. Uiteindelijk zitten we wereldwijd vast als slaven aan enorme schulden binnen het huidige bankstelsel. Burgers overal ter wereld worden door een politiek van financiële repressie verpauperd binnen een eurodollar systeem. Een slavensysteem dat zich versterkt door een politiek van schulden-imperialisme dat zorgt voor de belangenbehartiging van een kleine elite.

geldmeester Powell

Om te kunnen overleven in deze maatschappij, is de mens genoodzaakt om geld te verdienen, en wat dat geld (en daarmee dus de arbeid) waard is, ligt geheel in de handen van een kleine groep mensen. De waardebepaling van tijd en inspanning gebeurt op een veel eerlijkere manier wanneer we dit overlaten aan de markt, en wanneer de regie hierover niet bij één centrale partij ligt, maar juist wereldwijd verspreid is, komen we vrij van de situatie van slaven en slavendrijvers in de vorm van gelikte monopolistische geldmeesters met warrige monetaire praatjes in dure pakken. Het is voldoende om te luisteren naar een speech van Jerome Powell, de huidige voorzitter van de Federal Reserve.

Een onbeïnvloedbare valuta: Bitcoin

Bitcoins accepteren als betalingsmiddel

We hebben vastgesteld dat geld, of we het leuk vinden of niet, onmisbaar is om een eerlijke uitwisseling van arbeid en producten mogelijk te maken. Om echter te zorgen dat de waarde voor die uitwisseling ook eerlijk wordt bepaald, is het belangrijk dat die waarde voortkomt uit de markt, niet uit de grillen van een geldmonopolie. Wat dus nodig is, is een valuta die niet beïnvloed kan worden door een overheid en centrale bank die geld kan bijdrukken, die niet vervalst kan worden door partijen uit eigen winstbejag en die niet gebruikt kan worden om de werkende mens van zijn tijd te beroven. Voor velen hier zal het antwoord voor de hand liggen: Bitcoin.

Er bestaat geen monopolie op de productie van Bitcoin: dit is decentraal geregeld en kan door iedereen gedaan worden die hier de investering voor wil maken. De schaarste van Bitcoin staat vast: er zullen in totaal 21 miljoen Bitcoin geproduceerd worden, niet meer en niet minder. Bitcoin kan niet vervalst worden: de Bitcoin transacties moeten door het gehele netwerk gevalideerd worden en vervalsingen worden onmiddellijk opgemerkt. Maar de belangrijkste reden waarom Bitcoin zorgt voor een eerlijke economie is dat de waarde ervan niet bepaald wordt door een centrale partij, die dus op arbitraire wijze kan besluiten hoeveel geleverde arbeid waard is. De waarde van Bitcoin wordt uiteindelijk door de markt bepaald, door vraag en aanbod, door het collectief van kopers en verkopers en haar absolute schaarste. Hiermee kan de werkende mens er dus ook zeker van zijn dat het geld dat hij ontvangt voor zijn opgeofferde tijd, voor zijn harde werk, voor zijn vakmanschap of zijn product, écht wat waard is. Dat we arbeid moeten verrichten om te overleven, geldt al sinds de prehistorie en dat zal onveranderd blijven. Of we ook eerlijk worden beloond voor die arbeid, hebben we zelf in de hand. Wij hebben de vrijheid om te kiezen voor een geldsysteem met echte waarde en om los te breken van de moderne schuldslavernij.

Robert Breedlove heeft een prachtig uitgebreid artikel over dit onderwerp geschreven die ik iedereen kan aanraden om te lezen: Masters and Slaves of Money. Hij schreef eerder dit jaar al een prachtig artikel over de uitvinding van het cijfer 0 en Bitcoin.

bitcoin kopen separation money bank state
Waarom en hoe kan ik bitcoin kopen?

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Trump verkiest na een moordaanslag JD Vance tot Runnig Mate, betekenis voor Bitcoin?

De mislukte moordaanslag op Donald Trump heeft niet alleen een enorme impact voor het Amerikaans politieke en het geopolitieke klimaat, maar ook voor de toekomst van bitcoin als een mogelijke strategische activa voor de Verenigde Staten. De mislukte moordaanslag en de krachtige manier waarop Donald Trump hier mee omging, zal hem nu hoogst waarschijnlijk een […]

Jul 16, 2024
3,5 min

Is een Solana ETF op komst?

Is een Solana spot ETF in de maak? Met de aanvraag van 21Shares en VanEck lijkt een Solana spot ETF dichterbij te komen. Inderdaad, VanEck en 21Shares hebben een aanvraag ingediend voor een Solana spot ETF bij de Cboe exchange. De SEC kijkt er nog naar, maar een SOL spot ETF komt dichterbij. Laten we […]

Jul 9, 2024
3 min

Bit2me vs Bitvavo, welke exchange is beter?

Bit2me versus Bitvavo. Welke exchange is beter? Met deze Bitvavo vs bit2me exchange vergelijking zullen we kijken hoe deze twee grote Europese cryptocurrency beurzen zich tot elkaar verhouden. Beide exchanges draaien een hoog EURO handelsvolume en hebben een breed dienst- en productaanbod. In deze Bitvavo vs bit2me vergelijking zullen we kijken naar de producten en […]

Jul 9, 2024
4,5 min