bitcoin bitvavo

Bitcoin’s stock-to-flow ratio?

May 14, 2020
Aanbieding: 

In Bitcoin economische beschouwingen wordt vaak gesproken over Bitcoin’s stock-to-flow ratio (S2F). In het Nederlands kunnen we stock-to-flow het beste vertalen als een voorraad-tot-productie verhouding. Je kunt deze berekenen door de totale Bitcoin voorraad door de jaarlijkse Bitcoin productie te delen. Met Bitcoin productie dienen we dan te verstaan het totaal aantal bitcoins die jaarlijks worden gedolven door de Bitcoin miners. Vele beleggers kopen Bitcoin op een goede handelsbeurs basis van een analyse van Bitcoin’s voorraad-tot-productie verhouding en de manier waarop dit de marktwaarde beïnvloedt.

bitcoin stock to flow verhouding

Wezenlijk hierbij is dat de productie ofwel toevoer van nieuwe bitcoins op de markt elke vier jaar (na 210.000 blokken) met 50 % minder zal worden door een Bitcoin halving. De Bitcoin halvings hebben een belangrijke impact op stock-to-flow ratio. We moeten hier dan ook verder kijken dan de traditionele aanbod verhoudingen. Slimme beleggers zullen bitcoins meer op voorraad houden. Bitcoins worden steeds zeldzamer door de lagere nieuwe toevoer/productie percentage en de daaraan verbonden verminderde inflatie. Net zoals elke jaar de productie van nieuwe bitcoins met de helft afneemt, neemt ook de inflatie met de helft af.

Bitcoin’s Stock to Flow ratio – 2020/2024

In mei 2020 zal de stock-to-flow ratio afnemen en het aanbod van bitcoins flink inkrimpen. Bitcoin zal dezelfde jaarlijkse productie krijgen als goud. Bovendien, de jaarlijkse inflatie zal ongeveer hetzelfde zijn als die van goud. Met inflatie wordt bedoelt de hoeveelheid nieuwe bitcoins die jaarlijks op de huidige bestaande voorraad van Bitcoin worden toegevoegd; totdat de maximale hoeveelheid van 21 miljoen BTC is bereikt. Na de Bitcoin halving van 2024 zal Bitcoin’s stock-to-flow ratio weer worden vergroot terwijl het inflatieniveau onder het niveau van goud zal duiken. Na transactieblok 630.000 kunnen er nog maar 6.25 bitcoins per blok worden geproduceerd en gedistribueerd waarbij de inflatie onder de 2 procent komt te liggen. Hieronder in de grafiek kun je zien hoe de monetaire inflatie daalt na elke halving:

Bitcoin’s pad van een vierjaarlijkse verminderde inflatie => Koop Bitcoin bij Bitvavo !

Goud heeft op dit moment nog de hoogste stock to flow ratio die 62 bedraagt. Dit betekent dat het 62 jaar van nieuwe productie zou kosten om de huidige voorraad op te bouwen. Deze hoge Stock to flow ratio maakt van goud sound money en het ultieme monetair goed. Vandaar dat Bitcoin door slimme beleggers in koude opslag worden gehouden als een lange termijn belegging. Het is een ideaal oppotmiddel. Er zal dan ook percentueel gezien veel minder Bitcoin worden verhandeld op de exchanges. De vraag naar bitcoins hoeft dan niet eens veel toe te nemen om de koers te laten stijgen.

bitcoin stock to flow ratio

De stock-to-flow zal verder de Bitcoin koers beïnvloeden. De koers wordt gedreven door het percentage van het totale aanbod die op een bepaalde dag beschikbaar is op de beurzen. Een groter gedeelte van de hoeveelheid bitcoins wordt in koude opslag vastgezet. De totale aanbod van de bitcoins die voor de verkoop beschikbaar zijn op de exchanges, zoals die van Bitvavo, wordt minder. Het aanbod ter verkoop wordt mede bepaalt door de jaarlijkse productie en distributie van nieuwe gedolven bitcoins die door de miners op de markt kunnen komen. Voor het bepalen van de mogelijke schaarste op de Bitcoin exchanges is de stock-to-flow ratio en de halving cyclus van Bitcoin uitermate van belang.

Binnen 10 jaar zal Bitcoin veel schaarser dan goud zijn en beschikt het over een hogere stock-to-flow. Bitcoin wordt na elke vier jaar steeds moeilijker om te produceren totdat de maximale Bitcoin productiehoeveelheid van 21 miljoen is bereikt. Zoals goud dit voorheen in een gebrekkige vorm deed:

Bitcoin representeert een nieuw globaal apolitieke standaard voor het meten, verrekenen en afwikkelen van waarde. Het is een nieuwe standaard voor het berekenen van economische waarde (unit of account) zonder bemiddelende machtshebbers.

Bitcoin als een objectieve en neutrale meeteenheid past hierbij in het lijstje van o.a. de meter als de globale apolitieke meetstandaard en de kilo as de internationale apolitieke gewichtenstandaard. 1 Kilo = 1 Kilo, 1 Kg = 1 Kg, 1 BTC = 1 BTC. Bitcoin als de internationale apolitieke rekeneenheid van economische waarde.

Bitcoin is ook extreem fraudebestendig. Het bijna onmogelijk en onbetaalbaar om met Bitcoin te frauderen door de extreme hoge hashrate van de Bitcoin miners die graag de zeldzame bitcoins in elke blok (nieuwe BTC + BTC transactiekosten) willen delven.

Op weg naar een Bitcoin standaard?

De objectieve rekeneenheid voor economische waarde werd in de industriële samenleving het best vervuld door goud. De goudstandaard was een gezond geldstelsel (sound money) die door Sir Isaac Newton werd gestandaardiseerd. Helaas, macht corrumpeert vooral als het om geld gaat. Goud is verder een geostrategisch machtsinstrument in de kluizen van rijke families en centrale banken. Het succes van de gouden standaard impliceerde een vertrouwen in machtshebbers en derde partijen. Het zorgde voor en is nog steeds een factor van financiële machtsconcentratie.

Met goudstaven in een donkere afgesloten kluis werd gefraudeerd en werd een fractioneel boekhoudsysteem mee opgezet. Uiteindelijk werd goud uit de circulatie genomen en werd de goudstandaard geleidelijk ontmanteld. Daarvoor kwam een fiat overheidsgeldstelsel in de plaats waar de banken geld uit het niets konden produceren. Hierdoor werden de staatsschulden door inflatie goedkoper, kon de overheid makkelijk lenen en daardoor ook groter worden.

Bitcoin decentraliseert de macht van het geld. Geknoei met de boekhouding is niet mogelijk. De bitcoins zijn opgeslagen in een grootboek (blockchain) die is gedistribueerd over het netwerk van tienduizenden actieve deelnemers (de full nodes). Door versterkende netwerkeffecten en een steeds groeiende hashrate wordt dit netwerk steeds maar sterker en veiliger.

Bitcoins werken hier net zoals goud als een extreme variant van een giffen good. De vraag stijgt steeds meer mate de koers stijgt, dit terwijl de productie output niet kan veranderen. Bij edelmetalen kan bij een stijgende koers het rendabel worden om bijvoorbeeld nieuwe goudmijnen te openen om daardoor meer voorraad op te bouwen. Dit is onmogelijk bij Bitcoin. Dit heeft ook impact op een verder groeiende stock-to-flow ratio in de toekomst.

Bitcoin zal tijdens de volgende halving een voorraad van 18 miljoen hebben met een jaarlijkse toevoer van 0,35 miljoen per jaar. De stock to flow ratio (S2F) van Bitcoin zal tijdens de halving in 2020 rond de 56 uitkomen en zal als monetair goed dan concurreren met goud. S2F Berekening voor 2020:

Stock is 210k * 50 + 210k * 25 + 210k * 12.5 = 18.375m BTC Flow is 365d*24h*6b*6.25 = 328.5k BTC S2F=S/F=18.375/0.3285=56

Goud zal dan ongeveer een S2F van 58 hebben. De jaarlijkse aanvoer schommelt niet veel. In 2024 zal Bitcoin’s stock-to-flow ratio definitief veel hoger zijn dan die van goud.

De schaarste, gemeten door de Stock to Flow ratio zal de marktwaarde aansturen doordat meer beleggers Bitcoin zullen gebruiken als een lange termijn oppotmiddel. De risico – rendement verhouding is ongekend groot mocht Bitcoin als een monetair goed daadwerkelijk slagen…. of zullen beleggers in de nabije toekomst toch die negatief renderende staatsobligaties blijven opkopen en daarmee overheden betalen om meer onbetaalbare schulden te maken?

Het is een kwestie van tijd dat deze wetmatigheden meer en meer onderkend worden. Hoe meer beleggers dit inzien, hoe verder meer kapitaal zal stromen naar Bitcoin. Op dit moment is er nog een grote asymmetrie op het gebied van kennis over Bitcoin. Verdere geldverruimingsprogramma’s, nieuwe negatieve rentepolitiek en escalerende valuta-oorlogen zal beleggers meer en meer naar een studie van Bitcoin leiden. Bitcoin werkt onafhankelijk en staat buiten het huidige financieel systeem. Gresham’s wet zal van toepassing zijn en de financialisering van Bitcoin zal toenemen met meer en meer lange termijn investeerders. Dit zal ook weer een effect hebben op een versterkende hoger wordende stock-to-flow ratio.

Vroege beleggers kunnen daardoor op de goede momenten Bitcoins kopen en uiteindelijk maximaal rendement behalen door op bepaalde hoge koers pieken bitcoins te verkopen voor het kopen van een huis of andere interessante activa. Door het bestuderen van de stock-to-flow ratio kan een belegger mede-bepalen wanneer het interessant is om bitcoins te kopen en te verkopen.

Een uitstekend artikel over het belang van Bitcoin’s schaarste en stock-to-flow ratio is geschreven door Plan B. Hij heeft op basis hiervan een stock to flow model opgesteld voor het vaststellen van Bitcoin’s waarde en koers. Het is namelijk moeilijk om de waarde van Bitcoin’s digitale schaarste vast te stellen. Met behulp van SF heeft Plan B deze gekwantificeerd en Bitcoin’s waarde gemodelleerd. Hij toont aan dat er een statistisch significant verband bestaat tussen de stock-to-flow en de marktwaarde van Bitcoin.

bitcoin stock to flow S2F
Bitcoin’s pad geeft een vermogenstransitie weer => Koop Bitcoin bij Bitvavo !

Het model van Plan B voorspelt dat Bitcoin na de halving van 2020 een $1000 miljard marktkapitalisatie zal krijgen. Een Bitcoin zal dan $55.000 kosten. Voor meer informatie:

Hieronder in de podcast-video kun je Plan B in gesprek horen met Stephan Livera over het belang van Bitcoin’s Stock-to-Flow ratio en model voor het bepalen van de relatieve waarde van Bitcoin:

Update: PlanB heeft een nieuw model uitgebracht waarbij Bitcoin’s S2F ratio wordt gecorreleerd met die van goud en zilver. Voor meer informatie:

Waar kan ik voordelig bitcoins kopen?

Natuurlijk in Nederland, koop veilig en voordelig BTC met iDEAL bij Bitvavo in Amsterdam!

Een uitsteken boek over het belang Bitcoin’s stock-to-flow ratio in het licht van onze monetaire geschiedenis is geschreven door Saifedean Ammous. Voor meer informatie:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Robinhood opent haar deuren in Europa! Robinhood Crypto Review

Ontdek een diepgaande beoordeling van de Robinhood Crypto app die sinds 7 december 2023 in Europa beschikbaar is. We bespreken de functies, de voor- en nadelen met onze eigen beoordeling en ervaringen. Samenvatting: Robinhood Crypto is een prijsdrukker in Europa, maar komt met een aantal fikse nadelen. Op de Nederlandse markt zal deze app niet […]

Dec 7, 2023
4,5 min

Binance vs Coinbase, welke exchange is beter? Een vergelijking!

Binance vs Coinbase? Welke exchange is beter, Coinbase of Binance? Welke aanpak voor een snelle expansie heeft het beste gewerkt. Dit artikel zal deze twee belangrijke internationale exchanges met elkaar vergelijken en evalueren welke crypto exchange de beste optie is. Samenvatting Binance vs Coinbase: de aanpak van Coinbase om vooral samen te werken met de […]

Dec 7, 2023
9 min

Grootste bank in Brazilië Itaú Unibanco lanceert Bitcoin trading dienst

De grootste bank in het grootste land van Zuid-Amerika lanceerde maandag haar Bitcoin trading dienst! Ook bieden ze Ethereum trading aan en mogelijk volgen meer crypto Grote groep Brazilianen krijgt toegang tot Bitcoin trading Brazilië staat om een hoop mooie dingen bekend, waaronder het feit dat ze de allergrootste economie van Zuid-Amerika zijn. Bitcoin trading […]

Dec 6, 2023
2,5 min