In Bitcoin economische beschouwingen wordt vaak gesproken over Bitcoin’s stock-to-flow ratio. Hiermee wordt verder gekeken dan de traditionele aanbod verhoudingen.

bitcoin stock to flow ratio

De Bitcoin koers wordt gedreven door het percentage van het totale aanbod die op een bepaalde dag beschikbaar is voor verkoop. De Bitcoin stroom (flow) gaat om het percentage van de totale bitcoin-voorraad (stock) die op de exchanges beschikbaar zijn. Deel de Bitcoin voorraad door de stroom en je krijgt een stock-to-flow ratio. Een lage stock-to-flow wil zeggen dat er minder Bitcoin in voorraad of koude opslag wordt gehouden en dat er percentueel gezien veel Bitcoin wordt verhandeld (de Bitcoin stroom) op de exchanges. Het tegenovergestelde geldt ook. Een hoge stock-to-flow ratio betekent dat Bitcoin wordt opgepot en minder stroomt op de globale marktplaatsen.

Een ander aspect is dat Bitcoin extreem schaars is en bij elke Bitcoin halving minder bitcoins in omloop brengt. Dit heeft een belangrijke impact op stock-to-flow ratio waarbij beleggers bitcoins meer en meer op voorraad zullen houden. Bitcoins worden steeds zeldzamer en verder is het van belang om op te merken dat de inflatie ratio bij elke halving met 50 % afneemt. Bitcoin zal na mei 2020 het zelfde inflatie niveau krijgen als goud. Inflatie wil zeggen de hoeveelheid nieuwe bitcoins jaarlijks op de huidige bestaande voorraad van Bitcoin worden toegevoegd totdat de maximale hoeveelheid van 21 miljoen BTC is bereikt. Na de Bitcoin halving van 2024 zal Bitcoin’s stock-to-flow ratio weer worden vergroot terwijl het inflatieniveau onder het niveau van goud zal duiken.

Uiteindelijk is Bitcoin veel schaarser dan goud, het representeert een nieuw globaal apolitiek standaard voor het meten, verrekenen en afwikkelen van waarde. Het is een nieuwe waardestandaard, een rol die in de pre-industriële samenleving het best werd vervuld door goud. Goud is echter een geostrategisch machtsinstrument in de kluizen van rijke families en centrale banken. Bitcoin past hierbij eerder in het lijstje van o.a. de meter als de globale apolitieke meetstandaard en de kilo as de internationale apolitieke gewichtenstandaard. 1 Kilo = 1 Kilo, 1 Kg = 1 Kg, 1 BTC = 1 BTC.

Bitcoin is ook extreem fraudebestendig. Het bijna onmogelijk en onbetaalbaar om met Bitcoin te frauderen door de extreme hoge hashrate van de Bitcoin miners die graag de zeldzame bitcoins in elke blok (nieuwe BTC + BTC transactiekosten) willen delven. Met goudstaven in een donkere afgesloten kluis kan worden gefraudeerd, maar niet met bitcoins in een open gedistribueerd grootboek (Bitcoin blockchain) die door versterkende netwerkeffecten en een steeds groeiende hashrate steeds sterker en veiliger wordt.

Bitcoins werken hier net zoals goud als een extreme variant van een giffen good. De vraag stijgt steeds meer mate de koers stijgt, dit terwijl het aanbod niet veranderd. Bij edelmetalen kan bij een stijgende koers het rendabel worden om bijvoorbeeld nieuwe goudmijnen te openen om daardoor meer voorraad op te bouwen. Dit is onmogelijk bij Bitcoin. Dit heeft ook impact op een verder groeiende stock-to-flow ratio in de toekomst.

Het is een kwestie van tijd dat deze wetmatigheden meer en meer onderkend worden. Hoe meer beleggers dit inzien, hoe verder meer kapitaal zal stromen naar Bitcoin. Op dit moment is er nog een grote asymmetrie op het gebied van kennis over Bitcoin. Verdere geldverruimingsprogramma’s, nieuwe negatieve rentepolitiek en escalerende valuta-oorlogen zal beleggers meer en meer naar een studie van Bitcoin leiden. Bitcoin werkt onafhankelijk en staat buiten het huidige financieel systeem. Gresham’s wet zal van toepassing zijn en de financialisering van Bitcoin zal toenemen met meer en meer lange termijn investeerders. Dit zal ook weer een effect hebben op een versterkende hoger wordende stock-to-flow ratio.

Vroege beleggers kunnen daardoor op de goede momenten Bitcoins kopen en uiteindelijk maximaal rendement behalen door op bepaalde hoge koers pieken bitcoins te verkopen voor het kopen van een huis of andere interessante activa. Door het bestuderen van de stock-to-flow ratio kan een belegger mede-bepalen wanneer het interessant is om bitcoins te kopen en te verkopen.

Een uitsteken boek over het belang Bitcoin’s stock-to-flow ratio in het licht van onze monetaire geschiedenis is geschreven door Saifedean Ammous. Voor meer informatie:

Een uitstekend artikel over het belang van Bitcoin’s schaarste en stock-to-flow ratio is geschreven door Plan B. Hij heeft op basis hiervan een model opgesteld voor het vaststellen van Bitcoin’s waarde en koers. Voor meer informatie:

Hieronder in de podcast-video kun je Plan B in gesprek horen met Stephan Livera over het belang van Bitcoin’s Stock-to-Flow ratio voor het bepalen van de relatieve waarde van Bitcoin:

Gerelateerde artikels:

bitvavo

Handel voordelig met bitcoins op de beste cryptocurrency exchange in Nederland!

Verhandel Bitcoin op de Bitvavo exchange!