bnb

E-GULDEN

May 22, 2015
Aanbieding: 
e-gulden

De e-Gulden heeft niks te maken met de euro. De euro heeft ook niks te maken met de voormalige Gulden. De Euro heeft de Gulden vervangen en is niet langer meer in handen van de Nederlandse bevolking. We hebben als volk nauwelijks of geen inzage noch controle over het geldscheppingsproces van deze euro en het bijbehorende beleid dat vanuit de Europese Centrale Bank wordt gedicteerd. De e-Gulden wordt gepresenteerd als een alternatief. Prima, maar wat is dan de e-Gulden?

De e-Gulden is cryptogeld, een variant van Bitcoin, en wordt speciaal ontwikkeld voor Nederland. De kern en kracht van cryptogeld is dat deze is gebaseerd op bewezen veilige wiskundige en cryptografische principes. De euro daarentegen is een verzinsel dat onder dwang van wet en regelgeving aan de Europese burger wordt opgelegd zonder inspraakmogelijkheid over die regelgeving. Terwijl geld in principe eigendom zou moeten zijn van degene die het heeft verdiend, is de euro op je bankrekening dat niet. Er zijn vier grote belemmeringen:

  1. De financiële risico’s die de een bank loopt worden gedekt door jouw euro’s.
  2. De toegang tot “jouw” euros en de besteedbaarheid ervan wordt door steeds meer regels beperkt.
  3. Je financiële privacy hangt aan de wilgen. Via bankmedewerkers en verplichte rapportage aan de overheid zijn de fundamentele rechten van de mens op privacy onmogelijk te waarborgen
  4. Omdat het gebruik van contant geld steeds meer wordt ontmoedigd en betalingen boven bepaalde bedragen zelfs wordt verboden heeft de euro steeds minder de functie van geld. Het recht op bezit is net net zo’n groot grondrecht als recht op godsdienst of overtuiging. Met de euro wordt dat op zeer slinkse wijze van de burger afgenomen onder het mom van zijn eigen belang.

Hoe werkt de e-Gulden precies?

Elke e-Gulden is in feite een speciaal geoormerkte Bitcoin. Er zijn net zoals bij Bitcoin slechts 21 miljoen e-Guldens voorbestemd. Met e-Guldens kun je betalen door ze in oneindig kleine fracties (momenteel tot acht cijfers achter de komma) over te maken naar een e-Guldenadres. De e-Gulden kun je zo beschouwen als digitaal contant geld gebaseerd op het Bitcoin protocol om snel en zonder kosten en banken betalingen te verrichten en te ontvangen. Het is een nieuw alternatief om betalingen mee te verrichten in de groeiende peer-to-peer economie van Nederland.

Een korte uitleg is op zijn plaats om te demonstreren waarom e-Gulden privébezit is en waarom het, behalve de vastgestelde 21 Miljoen, alleen maar kan rouleren.  Iedereen is vrij om een e-Guldenadres aan te maken omdat de e-Gulden software (de portemonnee) je helpt bij het kiezen van een astronomisch groot getal bestaande uit 256 willekeurig gerangschikte enen en nullen. Dat is genoeg om iedere zandkorrel in het universum te adresseren. Dat getal is en blijft heel erg privé, maar met een beetje wiskunde kun je er een tweede getal van afleiden en dat tweede getal fungeert nu als e-Gulden adres. Met diezelfde wiskunde kun je bewijzen dat je de eigenaar bent van het oorspronkelijke privégetal zonder dat je het privégetal zelf prijsgeeft. Dat bewijzen doe je op het moment dat je e-Guldens wilt spenderen. Dat spenderen wordt vastgelegd als een transactie in de openbare e-Gulden boekhouding: de e-Gulden blockchain. Die transactie wordt uitsluitend geaccepteerd als je bewijs meelevert dat je eigenaar bent van het adres dat eerder in die blockchain fondsen heeft ontvangen. Al het rekenwerk gebeurt binnen de e-Guldensoftware, hoewel je het zelf gewoon kunt narekenen. Dat narekenen gebeurt overigens toch wel omdat iedere aangesloten e-guldenportemonnee iedere individuele transactie controleert alvorens deze te accepteren.

De waarde van de e-Gulden komt voort uit het gebruik van de e-Gulden en de bereidheid van mensen om de e-Gulden in hun economisch verkeer te gebruiken. De e-Gulden is een ruil-, reken- en spaarmiddel dat als echt bezit bestemd is voor Nederland en als een alternatief voor de euro kan dienen.

De e-Gulden is een initiatief van van een groep studenten die zich duidelijk hadden verslikt in de omvang van het project. Vandaar dat vanuit de groep van vroege geïnteresseerden er een stichting is opgericht die als doelstelling heeft om zo eerlijk mogelijk de beschikbare e-Guldenvoorraad te verspreiden onder de Nederlanders. De helft van alle e-Guldens wordt verspreid via kennismakingscampagnes en de andere helft via het minen van e-Guldens zoals dat ook bij Bitcoin gebeurt. Hoe meer mensen gebruik maken van e e-Gulden hoe beter e-Gulden zich verder kan ontwikkelen als een volwaardig alternatief voor bitcoins.

Waarom een Nederlandse e-Gulden, er is toch Bitcoin?

Elektronisch geld kent inderdaad geen grenzen, maar dat geldt ook voor zaken als taal, voetbal en economie. Het zijn zaken waar specifieke kenmerken aan kleven als ze betrekking hebben op een nationaliteit, maar waar internationaal uitwisseling in kan plaatsvinden. Voor elektronisch geld betreft dat de plaats van oprichting, het taalgebruik en gebruiksconcentratie.

Er is ook een technische reden om te streven naar regionale concentratie en dat is netwerkbelasting: Een elektronisch betaalnetwerk wordt belast met alle betalingen die daarbinnen plaatsvinden. Een regionale opdeling is daarom efficiënt: Regionale betalingen belasten alleen het lokale netwerk, maar worden zelf ook niet gestoord door betalingen in andere netwerken, zoals Bitcoin. Daarnaast is het erg eenvoudig om geld uit te wisselen tussen verschillende netwerken. Dat gebeurt op vrij toegankelijke beurzen, waar ook de onderlinge waardebepaling plaatsvindt.

Wat is zijn de technische verdiensten van de e-Guldenontwikkelaars?

Vooropgesteld moet worden dat de huidige ontwikkelaars niet de oorspronkelijke ontwikkelaars zijn, maar vrijwillige Nederlandse programmeurs. De e-Guldensoftware is immers open-source en iedereen kan zijn bijdrage leveren. De belangrijkste uitdaging voor het e-Gulden netwerk was om zich staande te houden in een zeer vijandige omgeving. Het bitcoinnetwerk wordt niet voor niets beveiligd met een hoeveelheid energie (hashing Power) die voldoende is om miljoenen huishoudens van stroom te voorzien. Bitcoin, als een globaal betalingssysteem, dient ervan uit te gaan dat niemand te vertrouwen is. Dat vertrouwen heeft betrekking op een tekortkoming van Bitcoin omdat iemand die meer rekenkracht kan inzetten dan alle anderen gezamenlijk de mogelijkheid heeft om Bitcoins dubbel uit te geven. Door de absurd hoge energiekosten zal dat bij Bitcoin en Litecoin niet zomaar gebeuren, maar een landmunt heeft per definitie een minderheid aan rekenkracht in het globale cryptogeldlandschap. De e-Gulden ontwikkelaars hebben een voorziening ingebouwd dat degenen die rekenkracht inzetten zichzelf kunnen identificeren. Omdat Nederland een beperkte jurisdictie is en het mogelijk is om via de kamer van koophandel en persoonlijk contact identiteit te koppelen aan een specifiek e-Guldenadres, is het ook mogelijk om jezelf te identificeren bij dat rekenwerk. Dat is niet verplicht, maar een op de zes blokken in de e-gulden blockchain moet zijn doorgerekend door een gecertificeerde miner. Een blok bevat alle transacties die in een periode van gemiddeld twee minuten zijn verstuurd op het netwerk. Misbruik staat zo gelijk aan het bewijzen dat je een misdaad hebt gepleegd. De gevolgen zijn chocquerend:

  1. De veiligheid van het gebruik van e-Gulden wordt equivalent met dat van Bitcoin. Minstens één transactieblok op de zes wordt gevalideerd door een gecertificeerde miner. Dat betekent dat zes opeenvolgende blokken (gemiddeld 12 minuten) een zeer betrouwbare veiligheidsgarantie biedt.
  2. De energiebehoefte om deze veiligheid te bereiken daalt tot een verwaarloosbaar niveau; 1/10.000.000 ten opzichte van Bitcoin. Dat verschil wordt alleen maar groter,
  3. De stabiliteit van het netwerk wordt verhoogd doordat een transactiebevestiging dichter bij het gemiddelde van twee minuten komt te liggen.
  4. Door het oeruschild (vernoemd naar de twee ontwikkelaars die dit hebben gerealiseerd) wordt miner loyaliteit beloond zodat de levensduur van het netwerk en haar beveiliging nauwelijks meer wordt beïnvloed door onzekere externe factoren.
  5. e-Gulden wordt zo, nog sterker dan in het verleden, een munt waarbij de miningcapaciteit van ondergeschikt belang is voor de veiligheid. De stichting heeft inmiddels een programma uitgewerkt om miners in te zetten die functioneren op 3 Watt. Dat is dermate verwaarloosbaar dat minen een vorm van solidariteit kan worden.

Nog een stunt van het e-Guldenteam

Het gebruik van cryptogeld wordt over het algemeen als ingewikkeld gezien. Voor een deel zal dat de onbekendheid zijn met het mechanisme, maar de omgang met software is niet voor iedereen gesneden koek. In dit stadium is het een extra complicatie als de betaalpartner niet eens van e-Gulden heeft gehoord. Dat gebeurt vaak, maar hoe kun je er dan mee betalen? Het concept dat daarvoor is uitgewerkt heet:  Hoe betaal ik met e-Gulden als de ontvanger er nog nooit van heeft gehoord?

Dit kan met de speciaal ontwikkelde efl.nl-portemonnee binnen één minuut.

Een voorwaarde is natuurlijk dat je betaalpartner toegang heeft tot internet

0:00 Vraag of je betaalpartner wil gaan naar wallet.efl.nl. Vul zelf alvast een eurobedrag in dat je wil overmaken

Efl.nl opent zich bij de betaalpartner met een nieuwe lege portemonnee

0:10 Laat op de knop “instellingen” klikken en vervolgens op de instelling “naam”.

Een voornaam is natuurlijk het meest eenvoudig als deze nog beschikbaar is, maar een emailadres kan ook en is altijd uniek

0:40 Vraag om deze nieuwe naam. Type die zelf in en druk op “controleer bestemming”.

Als je de naam goed hebt ingevoerd verschijnt de “OK knop”

0:50 Druk op OK

Binnen een paar seconden ontvangt de betaalpartner een bevestiging van ontvangst. Laat hem of haar eventueel het scherm verversen.

Meldt de betaalpartner dat hij de overige instellingen, maar met name de pukcode, goed doorleest en opvolgt.

Wil je e-Gulden EFL kopen?

E-Guldens kopen is makkelijk te doen via een bitcoinbeurs waar je met jouw Bitcoins onmiddellijk EFL’s kunt kopen. Je kunt ook door allerlei acties (bijvoorbeeld de vriendencampagne) op dit moment gemakkelijk gratis, maar eenmalig, e-Guldens ontvangen in jouw elektronische portemonnee. Het is een software programma dat je makkelijk kunt downloaden en gratis gebruiken om onmiddellijke betalingen mee te verrichten in elektronische guldens. De afkorting is EFL en staat voor Elektronische Florijn. Oorspronkelijk komt de benaming gulden van gulden florijn (gouden florijn).  Wil je van Euro terug naar de gulden? Koop dan e-guldens! Vergeet niet jouw e-Gulden portemonnee te installeren op jouw computer.

Nadelen bij het gebruik van e-Guldens?

Zelfs na vijf jaar is het nog allemaal zeer pril en klein. In totaal zijn er zo’n 5500 gebruikers. Dat is op zich niet vreemd.  De stichting beschouwd de e-Gulden als een verlengstuk van Bitcoin en zolang de Bitcoin transactiecapaciteit voldoende is (ongeveer 10 per seconde) heeft niemand in de gaten dat zo’n verlengstuk dringend nodig is als cryptogeld eenmaal doorbreekt. Voor de doorbraak van cryptogeld is er nog een lange weg te gaan. Durf jij deze weg te bewandelen en de watergeus in jezelf wakker maken? Kijk, Bitcoin heeft veel meer jaren voorsprong en heeft een onvoorstelbare ontwikkeling doorgemaakt. Daarom, je kunt met zeer kleine bedragen al goedkoop EFL’s opkopen en ook in EFL sparen. Sparen van EFL is een zeer slimme zet, slimmer dan het handelen en betalen met EFL. Hoe meer e-Gulden zich ontwikkelt als een alternatief voor de euro en als een volwaardig alternatief voor Bitcoin, hoe meer de e-Guldens op lange termijn waard zijn.

Ben je onzeker? Leer dan meer over de werking van Bitcoin en natuurlijk over de e-Gulden op de site: e-Gulden.

Leer meer over Bitcoin!


Lees verder

Het begrotingstekort record en de fiscale verslechtering in de Verenigde Staten (2024)

In dit artikel staan we even stil bij de Amerikaanse schuldenproblematiek. De Verenigde Staten verkeert in vergelijking met de rest van het Westen in een veel betere economische staat dan o.a. Duitsland en Frankrijk. Echter, de schuldproblemen in de Verenigde Staten zullen onvermijdelijk flinke gevolgen hebben voor de status van de dollar als wereldreservevaluta, haar […]

Jun 20, 2024
4 min

SEC stopt verder onderzoek naar Ethereum 2.0 en Consensys

Lead developer Ethereum, Consensys, komt met goed nieuws: de SEC stopt het onderzoek tegen Ethereum. Wat is er aan de hand? Goed nieuws voor de Ethereum en crypto community De SEC stopt namelijk het onderzoek tegen Ethereum. Het onderzoek ging erom of Ethereum een security zou zijn. Zou Ethereum als security beschouwd worden, dan zou […]

Jun 19, 2024
3 min

Coinbase vs Kraken, welke crypto exchange is beter? Zijn ze ook een betere optie voor Bitvavo?

Coinbase versus Kraken. Welke exchange is beter en hoe verhouden deze exchanges zich ten aanzien van Bitvavo? Inderdaad, in deze vergelijking kijken we naar de overeenkomsten, verschillen en de voor- en nadelen van de Coinbase en Kraken crypto exchange. We kijken ook of ze een betere optie zijn voor Bitvavo. Beide van origine Amerikaanse exchanges […]

Jun 18, 2024
8 min