cryptocurrency report

EUROPEES STABILITEITSMECHANISME (NOODFONDS)

Er wordt vaker gevraagd naar meer concrete feiten die wijzen op de teloorgang van de Nederlandse souvereiniteit en onafhankelijkheid. Na het Verraad van Lissabon is vooral de oprichting van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ook wel het Europese Noodfonds  genoemd) een concreet voorbeeld. Hieronder kun je een goede presentatie zien over wat het ESM behelst:

Wanneer we onder staatsgreep verstaan, het overnemen van de feitelijke macht en de inperking van de macht van het democratisch gekozen parlement, dan is dit ESM-verdrag een staatsgreep in 17 landen tegelijk.

Alweer een reden om de wereld van cryptogeld te leren ontdekken. Cryptogeld zoals Bitcoin democratiseert, dissintermedieert en decentraliseert macht. Geld is macht; Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut (Lord Acton). 

ESM bankHet Europese Noodfonds ofwel de ESM is in feite een nieuwe centrale megabank voor het verstrekken van ESM-leningen aan EMU-landen die bankroet gaan. De ESM bank zal een sleutelrol gaan spelen bij alle Europese schuldcrisis situaties en alle schulden socialiseren en herverdelen. De rekening is uiteindelijk voor de belastingbetalers in vooral Duitsland en natuurlijk Nederland. Geldverruiming’ in de vorm van schulden en staatsschulden zijn machtswapens in het verder versterken van de stapsgewijze ontwikkeling naar een volwaardige Europese Dictatuur onder leiding van de schimmige nieuwe ESM bank. Staatsschulden binnen de EMU zullen worden gesocialiseerd en herverdeeld.

Waarom is het Europees Stabiliteits Mechanisme  (de ESM Bank) een dictatoriale instelling?

  • Het ESM staat buiten alle wetten en is aan niemand verantwoordelijkheid verschuldigt.
  • Het ESM en haar medewerkers hebben volledige immuniteit.
  • De praktijken en documenten van het ESM zijn geheim en niet transparant.
  • Het ESM kan zo vaak en wanneer als men dat wenst miljarden euro’s eisen van de regeringen in de eurozone. Dit geld moet binnen 7 dagen worden betaald. Deze ESM eis op geld is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Deze zullen worden gebruikt voor het verstrekken van ESM-leningen.
  • Inzage in de verstrekking van ESM-leningen is niet mogelijk en er is geen externe toezichthouder.
  • De ESM hoeft niet over licenties te beschikken en kan niet te worden gecontroleerd.
  • De gouverneurs en bestuursleden van de ESM bank betalen geen belasting ( :

Europees stabiliteits mechanismeHet Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) staat voor Europees financieel totalitarisme. Via dit mechanisme zullen landen als Nederland en Duitsland financieel kapot worden gemaakt. Het is een schuldenunie voor alle staatschulden binnen de EMU en dient de EMU te redden tijdens een nieuwe aankomende crisis via het verstrekken van ESM-leningen. Het idee is dat de EMU zal gered en versterkt worden dankzij de aankomende financiële ineenstorting van landen zoals Italië, Spanje. Het is orde uit Chaos scheppen tijdens allerlei nieuwe crisis via ESM-leningen. Nogmaals, dankzij het Europees Stabiliteits Mechanisme zullen alle landen worden genivelleerd naar het zelfde bestaansniveau gedurende de volgende Europese Crisis. Het opheffen van verschillen is het opheffen van conflicten. Het is een totalitaire bankinstelling in dienst van de creatie van één nieuwe Europese dictatuur en de afbraak van souvereine Europese democratieën.

Premier Rutte heeft de financiële vrijheid van Nederland opgeheven door het onderteken van het verdag voor de oprichting van het ESM. Politiek en financieel is Nederland totaal onderworpen aan de Eurocraten van Brussel.

Het idee dat Nederland een onafhankelijk en souverein land is, is echt nu verleden tijd.

Bescherm jezelf en steun het burgerinitiatief Ons Geld!

 

Gerelateerde artikels:

Bronnen: