centraal bankieren maakt totale oorlog mogelijk

EUROPESE CRISES – SCHULDENCRISIS – EUROCRISIS – BANKENCRISIS

Apr 7, 2022
Aanbieding: 

De Europese crises (schuldencrisis, bankencrisis, eurocrisis) en het einde van de nationale soevereiniteit?

De verschillende Europese crises zijn in alle complexiteit nog steeds in volle gang of beter gezegd, de Europese Unie strompelt van de ene in de andere nieuwe crisis. De voortstrompelende Europese Crisis binnen de Europese Unie bestaat uit verschillende crises die allemaal met elkaar samenhangen en deel uitmaken van de zelfde neerwaartse ontwikkeling ter bewerkstelliging van de overheveling van de nationale soevereiniteit naar de Europese Unie en de Europese Centrale Bank:

 

  1. Politieke crisis binnen de Europese Unie: crisis in elke democratische legitimiteit, het verval van de nationale soevereiniteit, alles draait om machtscentralisatie door ondemocratische, onrechtmatige, zelfbenoemde bestuursgroepen zoals de Eurogroep en de ESM. De Europese politieke elite heeft geen respect voor nationale referenda. Het recente Oekraïne-referendum en het referendum over de Europese grondwet zijn twee concrete voorbeelden waarbij tegen de wens in van het Nederlandse bevolking de Europese Unie verder wordt uitgebreid en is gecentraliseerd ten koste van de nationale soevereiniteit. De toenadering van de Europese Unie en de NAVO met het Oekraïne is een belangrijke bijdrage geweest voor de huidige oorlog in de Oekraïne
  2. Europese economisch crisis: crisis in de economische voor uitzettingen en ontwikkelingen van het midden- en klein bedrijf, alles draait om de belangen van de grote corporaties (TTIP & CETA) en het redden van de Europese grootbanken door bail-ins &-outs. De middenstand verliest tijdens elke crisis terwijl vaak slecht renderende grootbedrijven goedkope leningen krijgen. Bedrijfsobligaties van beursgenoteerde bedrijven, waaronder banken, kunnen verder door de ECB worden opgekocht. Hiermee komen we tot het derde component.
  3. Europese financiële bankencrisis: Europese schuldencrisis door het overhevelen van bankschulden naar de belastingbetaler, de staat. Stikkende schulden van ongezonde banken worden verder herverdeeld binnen de bankenunie. De nationale staat heeft geen financiële zeggenschap over het hervormen van het eigen bankwezen en wordt gedwongen door de Eurogroep om noodmaatregelen en bezuinigingen te treffen die vooral de kwetsbare burgers zullen raken. Geldverruiming (= geld als schuldcreatie) als standaard politiek gevoerd door centrale banken en in het bijzonder de ECB is een combinatie van blufpoker en een ponzifraude. De ondoorzichtige ECB is sleutelspeler in dit verhaal en past dezelfde geldscheppingsstrategie toe zoals de centrale banken in Azië uiteindelijk hebben moeten uitvoeren onder druk van de IMF. De IMF speelt ook in een belangrijke rol in de Europese bankencrisis en daarmee veroorzaakte staatsschuldcrisis. De Europese banken waaronder de Italiaanse en nu recent de Deutsche bank staan op instorten. De negatieve rente politiek en negative yielding debt ondermijnt de gezondheid van de Europese bankensector en de pensioenfondsen. De bail-in wetgeving is er zodat spaarder voor de kosten zullen opdragen. De bankenunie moet er komen, het centraliseren van de macht van het geld en geldscheppingsproces kan het beste worden uitgevoerd door nieuwe crisis. Tijd voor een beetje goud in een kluis en wat cryptogeld misschien? Waarom zou ik goud kopen?
  4. Humanitaire crisis: meer armoede en verdere verpaupering in vooral de periferie van de EU. Deze zal in combinatie met de Europese migratiecrisis tot interne verdeeldheid en polarisering binnen en tussen alle landen leiden. Verschillende nieuwe conflicten zullen onvermijdelijk uitbreken. Verdeel en heers, of verdeel en des-integreer?

europese crisis brexit

Verlaat jij ook de Euro door het kopen van goud, zilver en bitcoins?

Zal Brusselse technocratie worden beschouwd als de zelfbenoemde redder in nood en meer macht naar zich toe trekken tijden een nieuwe bankencrisis? Of zal ze juist de controle verliezen zoals uitgebeeld in het spotprentje? Zal de Europese Unie geleidelijk desintegreren van de ene Europese crisis naar de andere Europese Crisis? In deze tijden is het nodig om de watergeus in ons op te roepen en niet bang te zijn naar het zoeken naar betere alternatieven om de belangen van de Nederlandse bevolking, maar ook van jezelf het beste te behartigen. De Britten hebben in ieder geval al hun tanden laten zien. Hieronder kun je een goede documentaire bekijken over de werking van de centrale banken en hun geldscheppingspolitiek die is gebaseerd op het werk van Professor Richard Werner.

 

BREXIT is een duidelijk signaal dat de Britse bevolikng genoeg heeft van de pretenties van de Europese technocraten en het gezwam van politici die systematisch niet naar de burgers luisteren. De opkomst van Donald Trump moet ook in dit licht worden bekeken. Een ophelderend gesprek tussen Yanis Varoufakis en Noam Chomsky over de Europese Crisis vooral in het licht van Griekse schuldencrisis, kun je in de volgende video hieronder bekijken. Een aanrader:

 

 

 

eu crisisDe eerste Europese crisis is aanvankelijk een gevolg van de economische crisis zoals die begon in 2008 in de Verenigde Staten. Investeringsbanken waaronder Goldman Sachs hebben zeepbellen geblazen op de huizenmarkt en fraude gepleegd met de financiële instrumenten waarmee ze enorme winsten maakten. De banken werden gered en de burgers belast. Niet zo vreemd, aangezien de megabanken te groot zijn om te laten vallen en te groot zijn om vervolgen. Altans, dit zeggen ze graag zelf. Er is nog geen bankier in de gevangenis terechtgekomen. Zij bepalen de spelregels en dreigen onze bange politici met doemscenario’s of bieden ze mooie snoepbaantjes in het verschiet. Het is een netwerk van vrienden. Draghi, de huidige voorzitter van de Europese Centrale Bank, was de vicepresident van Goldman Sachs voor de Europese Unie. Barroso de ex-voorzitter van de Europese Commissie heeft nu een top baan bij Goldman Sachs. De centrale banken spelen onder een hoedje met de megabanken en met de tijd is er een heus bankenkartel opgebouwd waarbij natuurlijk ook de Europese Centrale Bank (ECB) een belangrijk onderdeel van is.

european crisisDe Europese crises kunnen mooi gebruikt worden als een fraai machtsmiddel voor de belangen van de Eurogroep in Brussel en de ECB om de soevereiniteit van landen mee op te heffen. Het proces van Europese politieke ‘integratie’ is een ontwikkeling waarbij stap voor stap de nationale soevereiniteit werd uitgehold en overgeheveld naar ondemocratische, technocratische bestuurders in Brussel. Het zijn technocraten die de meeste van onze wetten nu opstellen en opleggen. Het zijn de Europese wetten die we moeten volgen en niet kunnen laten wijzigen door ons parlement. Het verdrag van Lissabon is zonder democratische inspraak doorgedrukt geworden en is in feite een Europese grondwet die boven de grondwet van Nederland staat. De stem van de Nederlandse burgers over de Europese grondwet is genegeerd geworden.

 

Het proces van economische samenwerking dat is uitgelopen in de Europese Monetaire Unie en een gezamenlijke munt, is een belangrijke nagel in de doodskist van onze soevereiniteit. Door het uit handen geven van onze eigen monetaire soevereiniteit zijn we economisch gebonden aan de eisen van Brussel (de Eurogroep) en de Europese Centrale Bank. De Europese crisis heeft ons geleerd dat landen worden geplunderd voor het redden van banken en totaal geen zeggenschap meer hebben over hun economische toekomst. Als de Ieren, de Grieken of de Cyprioten een eigen munt hadden gehad, zouden ze nog steeds zelf belangrijke koersen kunnen uitzetten voor het aanpakken van de crisis. Een exit uit de EMU is uitgesloten. Economische slavernij met een schuldenberg voor vele generaties is de enigste weg die men mag bewandelen. Belangrijke waardevolle bronnen zoals landbouw gronden, staatsbedrijven, en andere interessante assets, zoals goud, kunnen voor een koopje worden opgekocht door internationale corporaties en banken zoals Goldman Sachs.

 

europese schulden crisisDe verschillende Europese crises zijn prachtige kansjes om goedkoop een land op te smiezelen onder het mom van privatisering, het verkrijgen van staatshulp en het versterken van de concurrentiepositie. De Europese crisis versterkt de machtspositie van Brussel ten koste van de gewone burgers in Ierland, Griekenland en Cyprus. De soevereiniteit van deze landen is totaal verloren gegaan. Een revolutie is het enigste alternatief, helaas de jongeren door gebrek aan werk verlaten hun respectieve landen. Vergrijzing en de-populatie zijn het gevolg. Waarom laat de Europese Unie deze landen niet gewoon hun eigen weg gaan? Wie heeft voordeel bij het voortzetten van deze gang van zaken? Waarom mochten de Grieken niet stemmen of ze wel of niet bij de Euro wilde blijven? De Europese crisis stinkt naar machtswellust en valse retoriek. De Nederlanders zijn hypocriet en we worden uitgespeeld in een spelletje luie Grieken tegen hardwerkende Nederlanders. Helaas, het Nederlandse volk zit opgescheept met enorme schulden, een huizenmarkt in malaise en een groeiende staatsschuld. Een nieuwe Europese Crisis kan ook op den duur meer de Nederlanders meesleuren in een economische slavernij waarbij de voorwaarden worden bepaald door de Brusselse technocraten.

Totalitaire ambities hebben de neiging ten onder te gaan in chaos. Meer en meer mensen voelen zich bedrogen door valse beloftes. De Europese Unie lijkt te geworden gesmeed door misleiding en opgelegd zonder democratische inspraak. De Europese crisis lijkt nu meer en meer anti-europese partijen te versterken. Via nationale referenda is het mogelijk dat deze partijen daadwerkelijk hun doel kunnen bereiken, een exit uit de EURO. Deze optie wordt zoveel mogelijk bestreden en uitgesteld aangezien de Eurocraten bang zijn dat dit het einde van de EMU zal betekenen. Het liefst hebben de Eurocraten onlosmakelijke Eurobonds, een strikte EURO supranationale fiscale unie en een machtige supranationale bankenunie. Deze droom kan het best worden verwerkelijkt door een verdere aanwakkering van een EUROPESE CRISIS die de mensen beroofd van hun wil en weerbaarheid om zich hiertegen te beschermen. Daarom de Europese crisis zal verder voortwoekeren en andere landen meeslepen in een neo-feodaal totalitair systeem waaruit men niet meer kan ontspannen. De deep state binnen de Europese Unie ontwikkelt zich snel. Zullen er revoluties uitbreken die de Europese Unie zullen bedwingen of zullen nationale democratische processen uiteindelijk de ambities van de Eurocraten tot stoppen dwingen of zal iedereen zich neerleggen bij dit totalitair systeem? Volgens Prof. Yanis Varoufakis (de ex-minister van financiën van Griekenland) moet Duitsland stoppen met het redden van de Eurozone.

De recente ontwikkelingen mede veroorzaakt door de Europese migratie crisis met alle oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen uit het Midden Oosten, lijken een laatste druppel te zijn voor vele burgers. Deze crisis waarbij het Schengenakkoord in feite disfunctioneel werd, heeft mede veroorzaakt dat de Britten in het referendum voor een BREXIT hebben gestemd. Het zal leiden tot een mogelijke desintegratie waarbij de Europese Unie wordt verscheurd door populistische krachten. De Europese crisis zou ons moeten leren dat onze eigen landelijke soevereiniteit moet worden gered voordat het te laat is. We moeten de EMU weer ontmantelen en de macht van Brussel volledig inperken door onder andere vergaande democratisering. Op dit moment is de Europese Unie geen democratische organisatie. Het Europese parlement is een schaamlap voor de technocratische elite. De Europese Commissie moet volledig op de schop waarbij de belangen van de corporaties en het bankwezen onderschikt worden gemaakt aan de belangen van de Europese soevereine burgers. Het beschermen van onze persoonlijke vrijheden en de nationale soevereiniteit van elk land moet weer worden onderstreept in een nieuwe hervormde Europese samenwerking.

Yanis pleit voor een democratisering van de Europese Unie en heeft de Democracy in Europe Movement opgezet om dit te bewerkstelligen. We moeten de Europese Unie volledig democratiseren en opeisen voor alle burgers of de Europese Unie zal volledig desintegreren. Dit is een Europese Crisis die ons in een donkere en onzekere afgrond zal leiden. De vraag is of een democratische hervorming van de Europese Unie mogelijk is. De financiële en commerciële krachten op de achtergrond hebben al een enorme macht verworven, we zullen Brussel moeten bestormen, zoals de Fransen in 1789 de Bastille bestormden.

eu bank crisisInderdaad, hoe het ook zij de Europese crisis in al haar facetten brengt vele gevaren met zich mee.

Wat we nu zien is dat de Europese crisis ons verder leidt naar een meer fascistisch = totalitariaal Europa, de ontwikkeling van een deep state waarbij onze vrijheden en rechten ons stap voor stap uiteindelijk volledig worden benomen en ons eigen leven uiteindelijk tot in detail wordt gereguleerd. De globale corporaties en megabanken zullen de regels naar hun hand zetten voor hun eigen gewin, net zoals dit al in de Verenigde Staten in grote mate gebeurd…. Zal het hier zo ver komen?

Hoe het ook zij, de Europese Crisis kan zeer grote gevolgen hebben voor ons vermogen. Het kan vermogens wegvagen of opeisen door bankconfiscaties of volledige geldontwaarding. Het is gevaarlijk om te veel spaargeld op een Europese bank te hebben. De EUROCRISIS & BANKENCRISIS gaan uiteindelijk over het dekken van verliezen van de mega-banken zoals de Deutsche bank. Vele banken zijn al zombiebanken geworden, opgekocht door de overheid, op de rekening van onze staatsschuld die de belastingbetaler uiteindelijk moet afbetalen. De meeste Europese banken hebben te weinig reserves en een bankgarantie is een fragiele belofte van onze meer en meer schuldbelaste staat. Straks zal ook de helpende hand van de ECB nodig zijn om een daadwerkelijk einde te maken aan onze soevereiniteit, dankzij een nieuwe Eurocrisis en bankencrisis. Zullen de Nederlanders het pikken?

De verschillende Europese Crises hebben steeds meer gevolgen voor ieders vermogensbeheer. We moeten bovendien ook de ontwikkeling in acht nemen waarbij de PetroDollar als onze wereldreservemunt langzaam wordt ontmanteld door China en Rusland van binnenuit via de IMF en het nieuwe SDR-systeem. Wil jij investeren in EURO Bonds of koop je liever goud of zilver? Wil je al je vermogen parkeren op een undercapitalized zombiebank of wil je liever bankieren met een complete reserve bank zoals de Euro Pacific Bank? Denk je dat de hoogste spaarrente opweegt tegen de risico’s? Het overstappen naar een alternatieve peer-to-peer economische systemen en cryptogeld is misschien veel verstandiger dan je kop in het zand te steken. Offshore banking is misschien ook nog niet zo’n slecht idee.

goud op rekening kopen

Lees verder

Nexo Review, wat zijn de voor- en nadelen van Nexo? Is het een veilige exchange?

De nieuwe Nexo Review van 2024 van de redactie van bestebank.org. Samenvatting: de Nexo exchange is van oudsher bekend van voornamelijk de bitcoin en crypto lending mogelijkheden die het platform biedt. Nexo biedt een goede en overzichtelijke exchange met een hoog handelsvolume en een diepe liquiditeit. De exchange draait alweer mee sinds 2018. Daarnaast biedt […]

Apr 19, 2024
9 min

Het Bitcoin Runes protocol wordt gelanceerd tijdens de halving, wat is Bitcoin Runes?

Bitcoin Runes komt er aan? Ja, over iets meer dan 2 dagen is het zo ver: een nieuwe Bitcoin halving, hier tel je mee af met de Bitcoin halving countdown clock : ). Tijdens de Bitcoin halving worden de block rewards gehalveerd (halving) en wordt het principe van Bitcoin deflatie verder uitgevoerd. Niet alleen zal […]

Apr 17, 2024
3,5 min

“Climate: The Movie” – CO2 veroorzaakte klimaatverandering heeft geen wetenschappelijke basis

“Climate: The Movie” is een nieuwe spraakmakende documentaire van de Britse filmmaker Martin Durkin. De film betoogt dat de bewering van een door CO2 veroorzaakte klimaatverandering een angstverhaal is zonder wetenschappelijke basis. De film, getiteld “Climate: The Movie”, stelt dat de wetenschap en officiële metingen de beweringen over toenemende extreme weersomstandigheden niet ondersteunen. De documentaire […]

Apr 16, 2024
4 min