Fed Coin cbdc

Wat is de Bank for International Settlements (BIS)?

Feb 16, 2024
Aanbieding: 

Dit artikel gaat over de werking van de Bank for International Settlements (BIS)? Wat is dit voor een bank? Wat is haar geschiedenis en doelstelling?

Wat is de BIS (Bank for International Settlements) voor een bank?

bank for international settlements

De BIS is de de centrale bank van alle centrale banken. Hier zitten de financiële grootmeesters van het huidige bankensysteem. Veilig gelegen in de Zwitserse Alpen, volledig verborgen van het publiek en democratische controle. Deze superbank beheerst en stuurt het spel der centrale banken. Niks wordt er genoteerd, zelfs geen notulen worden er bijgehouden. Hoe hoger je komt in de bankwereld hoe geheimzinniger zen ondoorzichtiger het wordt.

De BIS over de blockchain technologie en Bitcoin:

De BIS ziet ook toekomst muziek in de Blockchain technology en die ‘cryptomunten ‘ die centraal uitgegeven worden door banken. Ze zullen in de toekomst de strijd kunnen aan gaan met vooral vrij decentraal cryptogeld zoals Bitcoin. De BIS heeft in een recent rapport zich verder zeer negatief uitgelaten over Bitcoin in het algemeen en Bitcoin’s energieverbruik in het bijzonder. Volgens de BIS is Bitcoin een combinatie van een zeepbel en een ponzi. Bovendien zou het internet volledig bezwijken als deze cryptomunt te populair zou worden! Met andere woorden Bitcoin is volgens de BIS een onveilige, vervuilende en gevaarlijke scam. Het is natuurlijk niet vreemd dat de BIS de reputatie van Bitcoin zo veel mogelijk probeert te ondermijnen door negatieve propaganda. Er staat veel op het spel, de BIS staat in het centrum van het huidige bankensysteem. De Bank for International Settlements met de uitrol van een standaardontwerp voor CBDC’s voor haar netwerk van centrale banken is de antithese van alles waar Bitcoin voor staat! Hieronder volgt een uitstekende discussie over de BIS versus Bitcoin:

De BIS als antithese van de Bitcoin – wat doet de BIS precies?

Volgens Adam Lebor, een onderzoeksjournalist die een diepgaande studie van de BIS  heeft gemaakt, heeft er in 2013 een boek over gepubliceerd: ‘The Tower of Basel’ . Hij noemt het ‘de geheime bank die de wereld runt’… Het boek is gebaseerd op feiten en de uitspraken van de grootmeesters zelf. McGarrah, de eerste voorzitter van het bestuur van de BIS onthulde in 1931 in een artikel van Nation’s Business Magazine:

De bank staat geheel los van welke staats- of politieke controle dan ook. Voor overheidsfunctionarissen is geen plaats in de directie. De bank is geheel niet-politiek. De bedrijfsvoering is op een commerciële en financiële basis opgezet. Overheden hebben geen invloed op en enige verbintenis met het bestuur.

Hieronder kun je een videopresentatie zijn over een boek over de werking van de Bank for International Settlements.

Alweer een reden om op Bitcoins over te stappen!
bank for international settlements

Er is eigenlijk niks goeds te zeggen over deze BIS. De financial overlords hebben er controle over en willen niet dat het publiek ook maar enig lucht over deze waarheid van deze bank krijgt. De Bank for International Settlements (BIS) is opgericht geworden in 1930 en heeft 60 leden. De oprichters van het eerste uur waren de Nationale Bank van België, Banque de France, Banca d’Italia, Reichsbank , drie Amerikaanse private banken (t.w. J.P. Morgan, the First National Bank of New York en the First National Bank of Chicago) en een consortium van Japanse private investeerders. Elk van de participanten kreeg per deelnemend land een gelijk aantal aandelen. Het is belangrijk om te weten dat alle genoemde centrale banken in die tijd in private handen waren. Er was niets ‘nationaal’ of ‘publiek’ aan de centrale banken. Het waren gewoon private banken met private aandeelhouders waaraan een monopoliepositie was toegekend. De oprichters van de BIS Bank handelden dus namens de aandeelhouders en de bank was daarom vanaf de oprichting een private onderneming. Na de oorlog werd een aantal, echter niet alle, centrale banken genationaliseerd, zoals de Bank of England en De Nederlandse Bank. Het is tot de dag van vandaag echter nog onduidelijk onder welke voorwaarden de private aandeelhouders van de genationaliseerde centrale banken hun positie hebben opgegeven.

Wat is de doelstelling van de BIS?

Oorspronkelijk was de BIS opgezet voor de verwerking van de herstelbetalingen van de oorlogsschulden van Duitsland. De BIS zag ervoor dat de geallieerden werden betaald. Later speelde de BIS een sleutelrol in de financiering van de oorlogsmachine van Nazi Duitsland. De nazi invloed binnen de BIS voor en tijdens WO II is door Charles Higham in ‘Trading with The Enemy’ met veel feiten aangetoond. Ook dat het fascisme niet beperkt was tot Duitsland en dat vooral bij de Amerikaanse en andere West- Europese grootbanken en multinationals sterke nazi sympathieën leefden. De BIS heeft na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld bij het verwezenlijken van Europese eenwording en is de ECB opgericht volgens de architectuur van de BIS Bank. Deze feiten staan natuurlijk niet op de website van de BIS.

De officiële doelstelling is geheel anders. De BIS streeft naar globale en monetaire stabiliteit. Sinds haar oprichting lijkt ze daar niet echt in staat gebleven. Elke belangrijke financiële crisis met de betreffende desastreuze gevolgen voor de wereld met een ongekend en onuitsprekelijke hoeveelheid menselijk lijden (vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog) hebben in onze moderne geschiedenis plaatsgevonden onder het toezicht van de BIS.

Niettemin, de officiële missie van de BIS is om andere centrale banken te helpen bij het verwezenlijken van monetaire stabiliteit en economische voorspoed. Waar blijkt dit uit? Tegenwoordig zijn de huidige geldscheppingsprogramma’s die door centrale banken worden doorgevoerd het duidelijk voorbeeld. De BIS houdt hier toezicht en geeft advies in de vorm van onderzoeksrapporten.

Daarnaast streeft de BIS naar internationale samenwerking. Deze samenwerking gaat veel verder dan men op het eerste gezicht denkt. Volgens de onderzoeksjournalist en ex-bankier Nomi Prins, is er sprake van een samenspel (Collussion) tussen de centrale banken en de BIS. De centrale banken stemmen het beleid op elkaar af en coördineren interacties binnen de financiële markten. Op haar website schrijft Nomi:

Central banks and institutions like the IMF and the BIS are overstepping the boundaries of their mandates. They are directing the flow of money to catapult markets without any checks or balances. Meanwhile, the open door between private and central banking ensures endless manipulation upon a backdrop of government support.

Deze bevindingen lijken overeen te komen met de observaties van de Amerikaanse professor en historicus Caroll Quigley in zijn magnum opus Tragedy and Hope . De BIS was opgezet

to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole…to be controlled in a feudalistic fashion by the central banks of the world acting in concert by secret agreements.

Natuurlijk worden deze machtsambities niet onderkend door de BIS zelf. Haar ambities en doelstellingen worden met prachtige onschuldige woorden op de website beschreven. Laten we eens kijken:

  • fostering discussion and facilitating collaboration among central banks;
  • supporting dialogue with other authorities that are responsible for promoting financial stability;
  • carrying out research and policy analysis on issues of relevance for monetary and financial stability;acting as a prime counterparty for central banks in their financial transactions; and
    serving as an agent or trustee in connection with international financial operations.
    Monetary and financial stability is a precondition for sustained economic growth and prosperity.

Is de BIS sinds haar oprichting geslaagd in haar doelstelling om monetaire en financiële stabiliteit ten dienste van economische groei en welvaart?

Misschien voor haar aandeelhouders, maar niet voor de normale burgers die onder meer gedurende de laatste kredietencrisis in 2008 hun vermogen verloren. Normale burgers zijn vaak gedwongen om zich in diepe schulden te steken om te overleven of een normaal leven te kunnen leiden. Schuldslavernij is een vorm van neo-feodalisme. Europese landen zoals Griekenland hebben hun financiële zelfstandigheid verloren, in feite hebben alle Europese landen alle financiële soevereiniteit verloren door het ondertekenen van het verdrag over het Europese Noodfonds. Niet alleen burgers, maar gehele landen worden door schuld(instrumenten) onderworpen. De globale schuldenlast neemt exponentieel toe door verdere schuldmonetarisering, we hebben te maken met negatieve rentes, een bankroet geldsysteem en de gevolgen van globalisering die leiden tot de opmars van extreem rechtse partijen. Hoe goed heeft de BIS sinds haar bestaan haar taak vervuld? Volgens vele analisten werkt de BIS aan een duidelijk plan om al het onderpand in de wereld te vorderen in samenwerking met de systeembanken en de financiële elite. Voor meer informatie: The Great Taking

De BIS en de Basel-regelgeving

Het Basel-Proces is een van de beleidswerktuigen om de banken in het gareel te houden. De BIS is verantwoordelijk voor het opstellen van de Basel regels en het bewerkstelligen van een samenwerkingsakkoord tussen alle banken. Het gaat hier om een set van internationale standaarden waarmee kapitaal- en andere eisen aan banken worden gesteld. Op deze manier kunnen internationale geldstromen beter worden gegarandeerd en gecoördineerd. Risico’s op een nieuwe systeemcrisis of bankencrisis moeten zoveel mogelijk worden beperkt door het invoeren van hogere kapitaal reserves bij commerciële banken.

Banken willen de macht behouden over de wereld en de BIS is de capo-de-capo van het bankenkartel die iedereen op deze wereld aan het huidige financiële geldstelsel en bankensysteem wil vasthouden. De BIS met de IMF en de World Bank controleren de totale geldvoorraad in de hele wereld.

Oude visionair over de BIS (apex of the banking system) & IMF en de World Bank – niemand die naar hem luisterde:

Hier volgt een overzicht van alle Centrale banken die een lid zijn van de Bank for International Settlements: Bank of Algeria, Central Bank of Argentina, Reserve Bank of Australia, Central Bank of the Republic of Austria, National Bank of Belgium, Central Bank of Bosnia and Herzegovina, Central Bank of Brazil, Bulgarian National Bank, Bank of Canada, Central Bank of Chile, People’s Bank of China, Bank of the Republic (Colombia), Croatian National Bank, Czech National Bank, Danmarks Nationalbank (Denmark), Bank of Estonia, European Central Bank, Bank of Finland, Bank of France, Deutsche Bundesbank (Germany), Bank of Greece, Hong Kong Monetary Authority, Magyar Nemzeti Bank (Hungary), Central Bank of Iceland, Reserve Bank of India, Bank Indonesia, Central Bank of Ireland, Bank of Israel, Bank of Italy, Bank of Japan, Bank of Korea, Bank of Latvia, Bank of Lithuania, Central Bank of Luxembourg, National Bank of the Republic of Macedonia, Central Bank of Malaysia, Bank of Mexico, Netherlands Bank, Reserve Bank of New Zealand, Central Bank of Norway, Central Reserve Bank of Peru, Bangko Sentral ng Pilipinas (Philippines), National Bank of Poland, Bank of Portugal, National Bank of Romania, Central Bank of the Russian Federation, Saudi Arabian Monetary Agency, National Bank of Serbia, Monetary Authority of Singapore, National Bank of Slovakia, Bank of Slovenia, South African Reserve Bank, Bank of Spain, Sveriges Riksbank (Sweden), Swiss National Bank, Bank of Thailand, Central Bank of the Republic of Turkey, Central Bank of the United Arab Emirates, Bank of England, Board of Governors of the Federal Reserve System (United States).

Gerelateerde video over de BIS:

  • Maneco over de BIS:

BIS werkt als denktank aan de ontwikkeling van CBDC´s

De bank der centrale banken, Bank for International Settlements (BIS), heeft een uitgebreid rapport uitgegeven over de uitgave van CBDC’s.

BIS CBDC report

Het rapport behandelt de fundamentele beginselen en basiseigenschappen op basis waarvan een CBDC – Central Bank Digital Currency – moet worden ontworpen. De BIS heeft dit rapport opgesteld in samenwerking met zeven andere centrale banken waaronder de Europese Centrale Bank, de Bank of Canada, de Bank of England, de Bank of Japan, de Federal Reserve, Sveriges Riksbank en ten slotte de centrale bank van Zwitserland.

Het rapport constateert dat het gebruik van contant geld afneemt en dat een CBDC een belangrijke gereedschap wordt van centrale banken om te voorzien in een veilig digitaal betalingsmiddel en het vertrouwen in het centrale bankengeld te behouden. Het rapport onderstreept drie belangrijke principes in het ontwerp van een CBDC: (i) het gebruik van een CBDC mag niet de monetaire en financiële stabiliteit in gevaar brengen; (ii) een CBDC moet kunnen co-existeren met andere vormen van geld; en (iii) een CBDC moet innovatie en efficiëntie binnen het betalingsverkeer promoten.

Volgens Jon Cunliffe, een BIS-commissaris en de vice-gouverneur van de Bank of England, is het rapport een belangrijke stap vooruit voor de toekomstige implementatie van een functionerend internationaal CBDC-systeem. Het rapport van de BIS kan hier worden gelezen.

Gerelateerde artikels:

Sources:

Lees verder

Het begrotingstekort record en de fiscale verslechtering in de Verenigde Staten (2024)

In dit artikel staan we even stil bij de Amerikaanse schuldenproblematiek. De Verenigde Staten verkeert in vergelijking met de rest van het Westen in een veel betere economische staat dan o.a. Duitsland en Frankrijk. Echter, de schuldproblemen in de Verenigde Staten zullen onvermijdelijk flinke gevolgen hebben voor de status van de dollar als wereldreservevaluta, haar […]

Jun 20, 2024
4 min

SEC stopt verder onderzoek naar Ethereum 2.0 en Consensys

Lead developer Ethereum, Consensys, komt met goed nieuws: de SEC stopt het onderzoek tegen Ethereum. Wat is er aan de hand? Goed nieuws voor de Ethereum en crypto community De SEC stopt namelijk het onderzoek tegen Ethereum. Het onderzoek ging erom of Ethereum een security zou zijn. Zou Ethereum als security beschouwd worden, dan zou […]

Jun 19, 2024
3 min

Coinbase vs Kraken, welke crypto exchange is beter? Zijn ze ook een betere optie voor Bitvavo?

Coinbase versus Kraken. Welke exchange is beter en hoe verhouden deze exchanges zich ten aanzien van Bitvavo? Inderdaad, in deze vergelijking kijken we naar de overeenkomsten, verschillen en de voor- en nadelen van de Coinbase en Kraken crypto exchange. We kijken ook of ze een betere optie zijn voor Bitvavo. Beide van origine Amerikaanse exchanges […]

Jun 18, 2024
8 min