bitcoin warfare

Jason Lowery over de Bitcoin krijgsmacht en warfare

Feb 9, 2022
Aanbieding: 

Bitcoins is veel meer dan een decentraal geldsysteem, het is onder meer te begrijpen als een krijgsmacht, een wapensysteem voor zelfverdediging. Volgens Jason Lowery is oorlogsvoering de juiste invalshoek voor het begrijpen van bitcoin.

Jason Lowery werkt bij de Amerikaanse Space Force als operationeel directeur van de Second Space Launch Squadron (2SLS) op Vandenberg Space Force Base. Bovendien studeert hij aan de prestigieuze MIT, waar onder Michael Saylor en Elon Musk zijn afgestudeerd. Zijn afstudeerscriptie zal over bitcoin warfare gaan en vooral of bitcoin een einde kan maken aan kinetische oorlogsvoering die met veel onnodig bloedvergieten gepaard gaat.

In een recent interview met Anthony Pompliano hamert Jason Lowery dan ook op de enorme technologische vooruitgangen die zijn geboekt tijdens de wapenwedloop tussen de VS en de Sovjet Unie en de belangrijke rol van technologisch geavanceerde staande legers voor het behouden van de wereldorde. Hij wijst erop dat vele technologieën die we nu vanzelfsprekend beschouwen, zoals het internet, de GPS-systemen en het SHA-256 algoritme allemaal gebaseerd zijn op militaire technologische innovaties voor het oplossen van bepaalde strategische problemen en het vermijden van een wederzijdse verzekerde vernietiging door een nucleaire wereldoorlog.

Bitcoin als oorlogsvoering en een krijgsmacht

De technologische componenten van bitcoin zijn ook gebaseerd op militaire technologie. Technologie die zelfs een nucleaire wereldoorlog kan overleven. Het is een militair verdedigingswapen gebaseerd op de principes van oorlogsvoering zelf. Wie voert er dan oorlog? De militaire eenheden die constant met elkaar in oorlog zijn, zijn de bitcoin miners. Ze concurreren met elkaar om een passende transactieblok aan de blockchain (boekhouding) toe te voegen om daarmee bitcoin te verdienen. Deze gezamenlijke oorlogsactiviteit (Proof-of-Work) levert een enorme hashing power op die het transactienetwerk beschermd waardoor Bitcoin zelf weer als een zelfverdedigingswapen werkt. Dit doet denken aan de woorden van Michael Saylor die ook veel in militaire termen denkt. Hij benoemt het als een verdedigingsmuur van versleutelde energie. Bitcoin is in haar geschiedenis constant aangevallen, maar is nog nooit gehackt geworden door de verzamelde rekenkracht die het netwerk als een verdedigingsmuur van versleutelde energie beschermd. Bitcoin beschikt met de miners over een eigen decentrale krijgsmacht.

Bitcoin als een handelsbemiddelingsdienst

Met deze krijgsmacht kan Bitcoin een veilige handelsbemiddelingsdienst verlenen (Trade Mediation as a Service) aan haar gebruikers. Dit is een dienst die traditioneel de overheid uitvoert met behulp van soldaten en muntslagers. De overheid beschermt de handelsroutes met soldaten waardoor economische activiteiten veilig kunnen plaatsvinden; en de overheid zorgt voor het standaardiseren van een betrouwbaar bemiddelend monetair goed voor de juiste uitvoering en afwikkeling van deze activiteiten. Juiste gewichten en maten!

Deze activiteiten kunnen verder in alle rust plaatsvinden aangezien iedereen zich aan de regels houdt op straffe van opsluiting of uitsluiting. Er heerst een Rule of Law. Bitcoin is een protocol waarbij alle nodes binnen het netwerk dezelfde regels volgen en elkaars gedistribueerde boekhouding controleren. Er wordt constant gezorgd dat iedereen zich aan de regels houdt waardoor er een netwerk consensus ontstaat op basis waarvan economische activiteiten ongestoord kunnen plaatsvinden en op basis waarvan bitcoin als absoluut schaars monetair roerend goed kan opereren.

De Bitcoin krijgsmacht en de nieuwe elektrische oorlogsvoering in de digitale wereld

Jason Lowery vindt het monetaire aspect pas in laatste instantie interessant. Wat bitcoin zo speciaal maakt, is dat het over een eigen krijgsmacht beschikt, de miners. De bitcoin krijgsmacht is primair van belang. Tegenwoordig is deze bitcoin mining krijgsmacht niet meer te onderschatten en qua macht te vergelijken met nationale krijgsmachten. Bitcoin is door haar decentrale mining infrastructuur en hashing power in feite al te duur geworden om aan te vallen.

In de analoge wereld gaat het om het optuigen van de beste offensieve krijgsmacht voor het behouden van een dominante positie en het uitbreiden van deze positie door oorlogsvoering dat in principe een kinetische Proof-of-Work is. In de digitale wereld gaat het om het optuigen van de beste defensieve krijgsmacht voor het behouden van een dominante positie en het uitbreiden van deze positie door een elektrische Proof-of-Work mechanisme waar steeds meer hashing power wordt ingezet. Door het optuigen van een machtige krijgsmacht projecteer intimideer je de tegenstander. Oorlogsvoering gaat over het veroveren van eigendom en eigendomsrechten. De winnaar legt de spoils of wars uiteindelijk vast in contracten en kasboeken volgens haar eigen wetten en overeenkomsten met onder meer de verliezer.

Gedurende de laatste Tweede Wereldoorlog ging het ook weer om het controleren en of bezetten van strategische eigendom waaronder goudstaven, productiemiddelen, ertsmijnen en olievelden. Uiteindelijk is de huidige wereldorde op basis van functionerende (democratisch gekozen) rechtstaten, (eigendom-)contracten en relatieve vrijheden, geschreven in het bloed van miljoenen soldaten en burgers die omkwamen tijdens deze verwoestende oorlog. Een machtig staand leger is nodig om deze orde te bewaken.

Volgens Jason Lowery kan Bitcoin een rol spelen om een toekomstige bloedige kinetische oorlogsvoering over het bezit van monetaire middelen te vermijden of in ieder geval voor een gedeelte te verplaatsen. Onnodig bloedvergieten wordt vermeden. Het onderstaande schema van Jason Lowery geeft dit weer:

Bitcoin is digitaal monetair eigendom. Door monetaire waarde en vermogen te digitaliseren op het bitcoin netwerk wordt de daarmee verbonden krijgsmacht en benodigde oorlogsvoering gedeeltelijk ook gedigitaliseerd. Het transmuteert voor een belangrijk gedeelte de kinetische oorlogsvoering naar een digitale elektrische oorlogsvoering. Het huidige fiat-geldsysteem is kapot en vreet door financiële repressie het vermogen op. Een terugkeer of verhuizing naar een solide geldsysteem is een belangrijke oplossing om de totale vernietiging van het opgebouwde vermogen te vermijden. Goud was voorheen het anker van de elite. Bitcoin biedt een superieur, vreedzamer egalitair alternatief.

Bitcoin biedt verder een positieve bijdrage voor een vreedzame oplossing voor de Thucydides Trap waarin de VS en China nu in terecht zijn gekomen. Een nieuwe oorlog tussen beide grootmachten zal leiden tot een wederzijds verzekerde vernietiging. De verdere adoptie van bitcoin zorgt door de verdere transmutatie van oorlogsvoering in de digitale wereld. Hier is wederzijds verzekerd behoud van leven en bestaan gegarandeerd. We zijn als mensheid beter af met Hashing wars die het hele netwerk als geheel versterkt in plaats van Nuclear wars die de hele wereld vernietigd.

Bitcoin maakt een einde aan dit vaak zinloze bloedvergieten maken door te werken als een onvervreemdbaar, digitaal politiek neutraal monetair roerend goed voor vermogensbehoud en als een veilig onderpand voor onder meer globale vermogensopbouw.

Hieronder in het interview met Anthony Pompliano kun je Jason Lowery zelf aan het woord zien:

Voor meer informatie over de ideeën van Jason Lowery over Bitcoin, raden we ook de What is Money Show aan van Robert Breedlove. Hieronder kun je de laatste episode zien over Bitcoin als een weapon system:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Nexo Review, wat zijn de voor- en nadelen van Nexo? Is het een veilige exchange?

De nieuwe Nexo Review van 2024 van de redactie van bestebank.org. Samenvatting: de Nexo exchange is van oudsher bekend van voornamelijk de bitcoin en crypto lending mogelijkheden die het platform biedt. Nexo biedt een goede en overzichtelijke exchange met een hoog handelsvolume en een diepe liquiditeit. De exchange draait alweer mee sinds 2018. Daarnaast biedt […]

Apr 19, 2024
9 min

Het Bitcoin Runes protocol wordt gelanceerd tijdens de halving, wat is Bitcoin Runes?

Bitcoin Runes komt er aan? Ja, over iets meer dan 2 dagen is het zo ver: een nieuwe Bitcoin halving, hier tel je mee af met de Bitcoin halving countdown clock : ). Tijdens de Bitcoin halving worden de block rewards gehalveerd (halving) en wordt het principe van Bitcoin deflatie verder uitgevoerd. Niet alleen zal […]

Apr 17, 2024
3,5 min

“Climate: The Movie” – CO2 veroorzaakte klimaatverandering heeft geen wetenschappelijke basis

“Climate: The Movie” is een nieuwe spraakmakende documentaire van de Britse filmmaker Martin Durkin. De film betoogt dat de bewering van een door CO2 veroorzaakte klimaatverandering een angstverhaal is zonder wetenschappelijke basis. De film, getiteld “Climate: The Movie”, stelt dat de wetenschap en officiële metingen de beweringen over toenemende extreme weersomstandigheden niet ondersteunen. De documentaire […]

Apr 16, 2024
4 min