bitcoin

Peter Thiel over China, geopolitiek en Bitcoin

Apr 16, 2021
Aanbieding: 

De Sillicon Valley miljardair Peter Thiel doet op 6 april jl. verrassende uitspraken over bitcoin en China op een seminar over nationale veiligheid van de Richard Nixon Foundation. Het seminar had vanwege Covid enkel een online publiek.

Big Tech, Bitcoin en China

Dit Nixon seminar stond geheel in het teken van de opmars van China op het wereldtoneel en hoe het met gebruik van de nieuwste technologie zoals kunstmatige intelligentie, surveillance software en digitaal centraal bankgeld (CBDC) een techno-totalitaire staat wil optuigen. De Chinese overheid steelt de benodigde technologie en misbruikt het vrije westen om meer economische en geopolitieke macht te verkrijgen. Mike Pompeo, minister van buitenlandse zaken onder Trump, en Peter Thiel waren te gast om en licht te schijnen op de dubieuze rol van Sillicon Valley en big tech in deze goepolitieke verzwakking en te schetsen hoe Amerika zich hiertegen te weer zou kunnen stellen. Saillant detail: Peter Thiel zit als eerste investeerder in Facebook nog steeds in de Raad van Commissarissen van dat bedrijf.

Volgens Peter Thiel heeft China geen interesse om de wereldreservemunt te worden, maar wil het wel de huidige wereldreservemunt, de Amerikaanse Dollar, oftewel het petrodollar-systeem ondermijnen: “China wil zijn Renminbi niet tot reservevaluta maken, omdat het dan de kapitaalrekening open moet stellen en allerlei andere ongewenste zaken. Maar China gebruikt de Euro als wapen tegen de Amerikaanse Dollar. Het laatste decennium lukt dat even niet zo goed, maar China heeft liever twee verschillende reservevaluta’s.”

Thiel vervolgt: “Nu ben ik en maximalist en dus voor Bitcoin en voor crypto, maar toch vraagt ik me af in hoeverre Bitcoin onderdeel is van een financieel wapen tegen Amerika. Want Bitcoin bedreigt alle fiatvaluta maar de dollar in het bijzonder en China doet alles om de Dollar te verzwakken. Dit is China’s long game met Bitcoin en geopolitiek zou Amerika zich cht achter de oren moeten krabben hoe dat werkt. De interne Chinese stablecoin DCEP is in dit opzicht geen cryptocurrency. Dat is gewoon een totalitair meetinstrument om de bevolking te controleren.

Hieronder zie je Thiel aan het woord:

Peter Thiel is internationaal bekend geworden als medeoprichter (met Max Levchin en Elon Musk) van PayPal, was de eerste investeerder in Facebook, en is oprichter van het hedgefonds Clarium Capital Management en Palantir Technologies, leverancier van software voor zowel de Amerikaanse geheime dienst CIA als de financiële sector. Peter Thiel was de enige Sillicon Valley miljardair die Donald Trump steunde in zijn presidentiële campagne van 2016.

Mike Pompeo was minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Trump van 2018 tot 2021 en directeur van de Central Intelligence Agency (CIA) van 2017 tot 2018.

Amerikaanse Dollar, Bitcoin en het Triffin Dilemma

Het is jammer dat Peter Thiel zijn standpunt niet verder uitwerkte. Want wat niet aan de orde kwam is dat het huidige eurodollar-systeem met de Amerikaanse Dollar als de wereldreservemunt juist het grootste gevaar is voor het hele financiële systeem. Het Triffen Dilemma speelt zich nu uit met desastreuse gevolgen voor de Amerikaanse inheemse economie. Bitcoin als geopolitiek neutraal monetair netwerk is een oplossing voor dit dilemma en de verdere adoptie van de technologie en de activa (bitcoins) is een middel om monetair in de toekomst juist economische en financiële macht te behouden en te vergaren.

De directeur van MicroStrategy, Michael Saylor, heeft op 4 april 2021 hierover een goede Keynote gehouden over Bitcoin versus de Dollar gedurende de online MIT Bitcoin Expo Conference van 2021. Hierin bracht hij een aantal zaken aan het licht als het gaat om de discussie over of Bitcoin concurreert met de Amerikaanse Dollar.

We zijn getuigen van een paradigmatische verschuiving op het gebied van digitale financiën en technologie; waarbij juist bitcoin moet worden geadopteerd door het Amerikaanse bedrijfsleven en bankwezen om een antwoord te kunnen bieden ten aanzien van de oprukkende digitale Chinese Yuan. De adoptie van Bitcoin in combinatie van het gebruik van de Amerikaanse Dollar zal voor de vele landen die kampen met een valutacrisis een uitkomst kunnen bieden. Als dit niet gebeurt zal de invloed van de Verenigde Staten verder op het wereld toneel afnemen ten gunste van vooral China die voorop loopt op het gebied van de implementatie van digitale valuta (CBDC’s) en digitale activa.

Het gaat om een verbond tussen Bitcoin en de Amerikaanse Dollar binnen een wereld die voorgoed aan het veranderen is. Het niet adopteren van bitcoin zal grote geopolitieke implicaties hebben.

Het is te verwachten dat de Amerikaanse inlichtingendiensten en de geopolitieke strategen weten dat de oplossing van het Triffen Dilemma de adoptie inhoudt van een neutrale globale reservemunt, die verder niet onder invloed staat van China en Rusland. Het SDR-systeem van het IMF is ingericht als een oplossing voor het Triffen Dilemma, maar kan nu als een politieke slangenkuil worden beschouwd. Verder is de handhaving van de Amerikaanse Dollar in het huidige eurodollar systeem niet alleen slecht voor andere landen; maar vooral nu desastreus voor de economie van de Verenigde Staten zelf.

De gretige manier waarop Michael Saylor bitcoin koopt en zelfs dollars leent met zijn beursgenoteerde bedrijf om meer bitcoin te kopen, kan als een speculatieve aanval op de dollar worden beschouwd.

Het is niet uit de sluiten dat Michael Saylor met goedkeuring van de CIA opereert. Michael Saylor is opgegroeid op verschillende Amerikaanse luchtmachtbasissen aangezien zijn vader als Chief Master Sergeant bij de Amerikaanse luchtmacht werkte. Saylor wilde zelf astronaut of straaljagerpiloot worden. Hij is met behulp van een Air Force ROTC beurs bij de MIT afgestudeerd in de lucht- en ruimtevaartkunde. Saylor heeft een sterke militaire achtergrond, maar kon door een medische diagnose zijn veelbelovende militaire carrière niet voortzetten.

Het koppelen van de Amerikaanse Dollar aan Bitcoin in plaats van een IMF SDR-systeem is een mogelijke oplossing voor het Triffen Dilemma waarbij de Verenigde Staten niet te veel aan wereldmacht zullen inboeten. Een gesprek tussen Peter Thiel en Michael Saylor over de geopolitieke implicaties van bitcoin voor de toekomst van de Amerikaanse dollar zou zeer wenselijk zijn.

Hieronder zie je Michael Saylor zelf aan het woord:

Gerelateerde artikels:

Bronnen:

Lees verder

Opt Out of the Fiat & Crypto Ponzi´s with Bitcoin

Alle financiële markten kraken in hun voegen. De cryptomarkt, vooral gebaseerd op Ethereum, Ethereum blockchain alternatieven met allerlei DeFi-protocollen en hedgfondsen (3AC, Celsius, etc.) kampen met liquiditeits- en insolvabiliteitsproblemen. Het zijn o.a. naweeën van de recente Terra Luna stablecoin implosie, maar ook de indirecte gevolgen van het QT-beleid van de Federal Reserve (Fed). De Fed […]

Jun 29, 2022
4,5 min

De Terra LUNA UST Fiasco en 2.0 Classic herstart

In dit artikel staan we stil bij de ineenstorting van het Terra LUNA ecosysteem en implosie van de UST stablecoin die begin mei 2022 plaatsvond. Het kan als een ENRON-schandaal van de cryptowereld worden beschouwd. In totaal werd 60 miljard in vermogen weggevaagd. De Redactie van Beste Bank waarschuwt haar lezers constant over de gevaren […]

Jun 3, 2022
7,5 min

De London Gold Fix, Rothschild, macht en Bitcoin

Wat is de London Gold Fix? Waarom verdient het onze aandacht en verdere uitleg? In de speurtocht naar een politieke neutrale reservemunt of activa voor het kunnen afwikkelen van internationale betalingen wordt er vaak gewezen naar goud. Onze monetaire geschiedenis leert ons echter dat goud en het delven van goud een belangrijke rol speelt in […]

Jun 27, 2022
4 min