hoe werkt de economie

De Special Drawing Rights (SDR) systeem van het IMF!

Oct 2, 2023
Aanbieding: 

Special Drawing Rights (SDR of XDR) zijn certificaten die door het Internationale Monetaire Fonds worden uitgegeven. Ze werden later in 1969 binnen het systeem van Bretton Woods geïntroduceerd. In het Nederlands wordt Special Drawing Rights vertaald door Speciale Trekkingsrechten. De XDR is de officiële ISO 4217 valutacode voor deze synthetische reservevaluta; echter wordt de SDR het meest gebruikt als de informele valutacode voor de trekkingsrechten van het IMF. Echter, de XDR is geen zelfstandige valuta, het is een globale rekeneenheid (unit of account) wiens waarde is afgeleid van de belangrijkste handelsmunten in de wereld.

Waardebepaling en uitleg over de Speciale Trekkingsrechten

De waarde van de Special Drawing Rights (SDR of XDR) wordt bepaald door een mandje van de belangrijkste handelsmunten binnen het globaal monetair systeem: Amerikaanse Dollar, Euro, Yen, Pond en Yuan. Deze handelsmunten kunnen onderling, via een ‘fixed currency’ systeem bij het IMF verrekend worden in SDR’s. Hieronder in de video van het IMF kun je een uitleg zien over de functie en de werking van de Special Drawing Rights:

Het belang van de SDR of XDR?

De XDR dient als een internationale rekeneenheid om een globaal gemeenschappelijke basis van betaling te hebben. Een basis van betaling die, onafhankelijk zou moeten zijn van de schommelingen van een munt ten opzichte van een andere munt. Hierdoor zou bevooroordeling worden vermeden en de sterkste munt van een economische grootmacht niet tot de internationale standaard kunnen worden verheft.

Waarom is dit van belang? Aangezien het handhaven van een nationale valuta als de wereldreservemunt uiteindelijk niet wenselijk en bevorderlijk is voor een evenwichtige nationale en globale economische orde (Triffin Dilemma). Nationaal politieke belangen met een respectief monetair en fiscaal beleid vallen immers niet samen met de belangen en wensen van de gehele wereld. Tijdens Bretton Woods 1.0 werd er niet geluisterd naar de waarschuwing van de aanwezige economen. De Dollar als de nationale valuta van de Verenigde Staten werd na de Tweede Wereldoorlog de wereldreservevaluta. De dollar was aanvankelijk gedekt door goud, maar werd na 1971 uiteindelijk gedekt door olie. Het huidige monetaire systeem met de petrodollar als de wereldreservemunt is anno 2020 onhoudbaar geworden door een chronisch globaal dollartekort binnen een wankelend eurodollar-schuldensysteem.

Het is in dit opzicht dat binnen een nieuwe monetaire hervorming China als nieuwe grootmacht niet de Digitale Yuan zal willen gebruiken als de nieuwe wereldreservevaluta en er een transitie zou kunnen plaatsvinden naar de XDR. Digitaal centralebankgeld (CBDC´s) kunnen in het kader van een Great Reset worden gebruikt voor de creatie van een digitale XDR als wereldreservemunt. Een waarachtige Bretton Woods 2.0 waarbij de USD wordt vervangen door de XDR behoort tot de mogelijkheden.

Van een transitie van de USD naar de XDR?

De SDR kan als een een door het IMF gecreëerde synthetische wereldreservemunt gaan fungeren om mogelijkerwijs een geordende overgang van de US Dollar als wereldreservemunt naar een globale IMF handelsmunt te verwezenlijken. De definitieve lancering van de SDR zou in feite een nieuw Bretton Woods financieel-economisch akkoord voor het vervangen van de Amerikaanse Dollar inhouden. Het zal dan een aardverschuiving inhouden voor de wereldeconomie en een mogelijke herstructurering van de internationale machtsbalansen. Het SDR-systeem is vooralsnog niet liquide en het is onduidelijk of het daadwerkelijk wereldwijd door alle centrale banken zal worden geïmplementeerd. 

De ontmanteling van de USD wereldreservemunt en de mogelijke inzet van de SDR

IMF SDR's

Hoe het ook zij, de Dollar als wereldreservemunt moet op een ordelijke manier worden omgezet naar een onafhankelijke wereldhandelsmunt. Een ongecontroleerde implosie van de Dollar zal de wereldeconomie kapot maken en de wereld in chaos storten. De SDR zal in geval van een instortende Dollar (tijdelijk of permanent) moeten fungeren als de nieuwe wereldreservemunt. Om hyperinflatie te vermijden zou de SDR officieel kunnen worden gedekt door goud. Het is één van de belangrijkste redenen waarom China en Rusland zo een enorme hoeveelheden goud kopen.

IMF XDR

Het is niet geheel duidelijk of de SDR voor een gedeelte op een goudstandaard zal worden gegrondvest. Waarschijnlijk zal goud als een ‘handelsmunt’ in het mandje van munten worden toegevoegd. Een ander alternatief is dat de handelsmunten zelf gedekt moeten worden met een mandje van harde assets zoals goud en andere vitale grondstoffen. In ieder geval het is nog niet geheel duidelijk op welke manier goud een belangrijke rol gaat spelen. Hoe het ook zij, goud is zoals Alan Greenspan het zelf al bekende, de ultieme munteenheid. Centrale Banken beschikken na de dollar en euro over grote goud-reserves. Het is uiteindelijk het harde basisgeld op basis waarvan het vertrouwen in een nieuwe monetaire orde na de Great Reset weer kan worden hersteld en kan worden doorgestart met behulp van digitaal centralebankgeld (CBDC).

Verder is het de vraag of de Amerikaanse financiële elite het zo ver wil laten komen en er geen factie is die streeft naar het in stand houden van de positie van de Amerikaanse hegemonie. Dit zou kunnen worden verwezenlijkt door de adoptie van bitcoin als een SoV-asset en de digitale dollar als primair valuta op gedistribueerde open financiële netwerken. Voor meer informatie:

Heeft u al goud gekocht? Lees hier meer:

De SDR en de gevolgen voor de Amerikaanse Dollar en het Westen.

De SDR kan verder een internationaal obligatiehandelssysteem kunnen inhouden dat in handen is van de financiële elite binnen de IMF, de World Bank en de BIS. Landen zullen met behulp van deze instellingen zelf hun obligaties via het SDR mechanisme kunnen uitgeven. De obligaties zullen genomineerd zijn in SDR in plaats van de Amerikaanse Dollar. Dit zijn de SDR denominated bonds. De Chinezen hebben er al een uitgebracht voor het verder positioneren als de Yuan als een belangrijke wereldhandelsmunt.

special drawing rightsDe ontmanteling van de US Dollar als wereld reservemunt gaat gestaag door en Amerikaanse obligaties (Treasuries) zullen meer en meer worden vermeden en gedumpt. In plaats daar van zullen meer en meer SDR genomineerde obligaties in omloop komen. Hierdoor kan de Federal Reserve ook weer ruimte krijgen om de rentevoeten beetje bij beetje te verhogen en een gecontroleerde devaluatie van de US Dollar laten plaats vinden. De gevolgen van een renteverhoging zijn niet mals, maar moeten plaatsvinden om het huidige financieel systeem te hervormen waarbij de Dollar als een wereld handelsmunt op gelijke voet komt te staan met de andere wereld handelsmunten.

De verhoging van de rente zal natuurlijk behoorlijke economische schokken veroorzaken. Het voordeel is  dat de Dollar en de Euro met de bijbehorende schulden goedkoper zullen worden. Het herstructureren van de staatsschulden zal goedkoper worden. Voor de gewone burger met veel spaargeld is dit zeer slechts nieuws. Er wordt zelfs gerept over de splitsing van de Amerikaanse Dollar: Dollars in omloop buiten de Verenigde Staten die als reserve worden gehouden bij de grootbanken. En de Amerikaanse Dollars in omloop in de Verenigde Staten. De binnenlandse Dollar zal veel meer in waarde verliezen dan de buitenlandse Dollar. De buitenlandse Dollar zou dan als handelsmunt verder kunnen leven binnen het SDR-systeem. Het is nog niet duidelijk, maar voorbereidingen worden er wel getroffen. Voor meer informatie: Wat is de eDollar?

special drawing rightsIn dit opzicht moet het volgende worden opgemerkt. De EMU met de Euro en het Europees Stabiliteitsmechanisme zijn eigenlijk als een regionaal experiment te beschouwen van de SDR op globale schaal. De SDR zal verder gecomplimenteerd worden met een (SDRM) Sovereign Debt Restructuring Mechanism.

Het moge duidelijk zijn dat deze meer gecontroleerde transitieperiode ook enorme gevolgen hebben voor de gewone mensen in de straat in vooral het Westen. De Amerikanen zullen enorm aan koopkracht verliezen. Ze zullen de schulden moeten hervormen. Het land kan tot een derde wereldland worden gedegradeerd en onder curatele komen te staan van de machtige centrale financiële instanties. De Griekse Tragedies en de verdere Europese Crisis zal zijn eigen variant in de Verenigde Staten krijgen.

De westerse financiële elite (machthebbers binnen de BIS, IMF en Word Bank) zal met behulp van de Special Drawing Rights een deel van hun macht kunnen behouden en delen met de vooral de Chinese financiële elite. Het spel zoals deze door de Federal Reserve werd gespeeld kan nu op globaal niveau verder worden doorgezet, met uitzondering dat goud als internationaal grootboek een rol zal gaan spelen. FDR’s kunnen ook digitaal worden geprint, maar de printer zal uiteindelijk ook naar de goudvoorraden en de goudprijs moeten kijken.

De introductie van de (FED) Federal Reserve was een aanval op de financiële soevereiniteit van de Verenigde Staten zoals vooral de recente introductie van ESM voor de Europese landen dit is. Een fel tegenstander van de FED in die tijd was Louis McFadden hij waarschuwde de burgers al: “De Federal Reserve Bank van New York staat te popelen om nauwe banden aan te gaan  met de Bank voor Internationale Betalingen en het leidt geen twijfel dat het de bedoeling is om het Amerikaanse en Europese bankensysteem samen te laten gaan met de bedoeling een financiële macht te creëren die onafhankelijk is en boven de Amerikaanse en Europese regeringen staat. Het huidige Amerika zal worden getransformeerd van een van de meest productieve naties ter wereld tot een gezapig consumerende en importerende natie met een alsmaar negatievere handelsbalans”.

De agenda voor het invoeren van één globaal financieel systeem in handen van een elite lijkt inderdaad te werken. De Amerikaanse bankier James Paul Warburg zei in de jaren dertig van de vorig eeuw al : “Of we het nu willen of niet, er zal één wereldregering komen. De enige vraag is of deze zal worden gerealiseerd door oorlog en verovering of door toestemming”.

De vraag is natuurlijk of het ook zo uitpakt als dit bedoeling was. De financiële elite in Azië en China kunnen in feite de bovenstaande internationale instanties overnemen van binnenuit. Op die manier kan China uit de bus komen als de belangrijkste wereldmacht en een multilateraal systeem implementeren waar vooral de Verenigde Staten het nakijken heeft. Via de AIIB en de nieuwe zijderoutes kunnen ze met hulp van Rusland, Duitsland binnen hun invloedszone halen. Duitsland en daarbij Nederland inbegrepen heeft alleen maar voordeel met een alliantie met het Oosten voor het opbouwen van een Euro-Aziatische economische zone. De Amerikaanse elite kunnen het onderspit delven en de wapens die ze hebben gebouwd om de financiële wereldorde te behouden zullen nu tegen hun zelf worden ingezet. De lakmoes proef zal de interne ontwikkeling van de NAVO zijn en of het Amerikaanse leger zin heeft in een Derde Wereldoorlog. Als de NAVO uit elkaar valt, en de hoogste bevelhebbers binnen het Amerikaanse leger dwarsliggen, dan is het einde oefening voor de Amerikaanse elite en zullen ze moeten meewerken aan het bouwen van multipolaire wereld met een multilateraal financieel systeem gebaseerd op de SDR en uiteindelijk goud.

Deze ontwikkelingen zijn allemaal moeilijk te voorzien. Hoe het ook zij, de wereld staat aan de rand van grote veranderingen en de Special Drawing Rights zullen een belangrijke rol spelen bij het hervormen van het globaal monetair systeem. Binnen de World Bank en IMF zullen er allerlei intriges afspelen over hoe de hervorming er precies uit gaat zien en wie er uiteindelijk het meeste te zeggen heeft. We houden het hier in de gaten.

P.S. De vraag is ook in hoeverre de CBDC’s en crypto-equity die de grootbanken zelf uitbrengen zoals de SETL-coin ook een rol gaan spelen bij het waarborgen van globale financiële transacties en financieel vertrouwen. Zullen de IMF en WorldBank ook gaan investeren in de blockchain technologie? Wie weet zullen we uiteindelijk een cryptocurrency als wereldreservemunt krijgen die gedekt wordt met goudbaren in de kluizen van de IMF?

Heb jij nog geen zilver of goud gekocht? Koop zilverkoop goud en Bitcoin zodat je gedekt bent wanneer de Amerikaanse Dollar zijn world reserve status verliest.

Hieronder een aantal interviews met o.a. Jim Rickards en Willem Middelkoop:

Gerelateerde artikels:

Bronnen:

Lees verder

Chainlink´s adoptie voor tokenization van real world assets RWA door DTCC & JPMorgan

Chainlink speelt in een steeds belangrijkere rol in de tokenization van real world assets. Vorige week heeft Chainlink deelgenomen aan een pilot met grote financiële spelers als JPMorgan, BNY Mellon & meer. De pilot focust op de tokenization van fondsen. Chainlink neemt deel aan tokenization pilot met financiële reuzen als de DTCC en JPMorgan Chainlink […]

May 26, 2024
3 min

Het 2024 cryptobeleid van de aankomende president van de USA? Trump is pro-bitcoin & crypto

De aankomende President van de USA en zijn Amerikaanse crypto beleid. Wat kunnen we verwachten? In november zijn de verkiezingen in de VS. De spannende race gaat tussen Trump en Biden. Het wordt het interessant hoe het Amerikaanse crypto beleid zal worden onder de winnaar van de verkiezingen. De ene ex-President Trump is pro-crypto. De […]

May 26, 2024
6 min

Amerikaanse Ethereum ETH ETF goedgekeurd door de SEC

De SEC geeft groen licht en keurt eerste Amerikaanse spot Ethereum (ETH) ETF goed! What a difference a day makes zullen we maar zeggen.. Een bizarre wending en totaal tegen alle verwachtingen in keurt de Securities and Exchange Commission, onder leiding van Gary Gensler, de allereerste Amerikaanse spot ETH ETF goed! Niet lang geleden zat […]

May 24, 2024
4 min