hoe werkt de economie

De Special Drawing Rights (SDR) systeem van het IMF!

Apr 14, 2020
Aanbieding: 

Special Drawing Rights (SDR of XDR) zijn certificaten die door het Internationale Monetaire Fonds worden uitgegeven. Ze werden binnen het systeem van Bretton Woods geïntroduceerd om een globaal gemeenschappelijke basis van betaling te hebben, onafhankelijk van schommelingen van een munt ten opzichte van een andere en zonder een land te bevoordelen door de munt van een land tot internationale standaard te verheffen. De waarde van de Special Drawing Rights wordt bepaald door een mandje van de belangrijkste handelsmunten binnen het globaal monetair systeem: Amerikaanse Dollar, Euro, Yen, Pond en Yuan. Deze handelsmunten kunnen onderling, via een ‘fixed currency’ systeem bij het IMF verrekend worden in SDR’s.

IMF FDR'sDe SDR kan als een een door het IMF gecreëerde synthetische wereldreservemunt gaan fungeren om mogelijkerwijs een geordende overgang van de US Dollar als wereldreservemunt naar een globale IMF handelsmunt te verwezenlijken. De definitieve lancering van de SDR zou in feite een nieuw Bretton Woods financieel-economisch akkoord voor het vervangen van de Amerikaanse Dollar inhouden. Het zal dan een aardverschuiving inhouden voor de wereldeconomie en een mogelijke herstructurering van de internationale machtsbalansen. Het SDR-systeem is vooralsnog niet liquide en het is onduidelijk of het daadwerkelijk wereldwijd door alle centrale banken worden geïmplementeerd. 

De ontmanteling van de USD wereldreservemunt en de mogelijke inzet van de SDR

De Dollar als wereldreservemunt moet  op een ordelijke manier worden omgezet naar een onafhankelijke wereldhandelsmunt. Een ongecontroleerde implosie van de Dollar zal de wereldeconomie kapot maken en de wereld in chaos storten. De SDR zal in geval van een instortende Dollar (tijdelijk of permanent) moeten fungeren als de nieuwe wereldreservemunt. Om hyperinflatie te vermijden zou de SDR officieel kunnen worden gedekt door goud. Het is één van de belangrijkste redenen waarom China en Rusland zo een enorme hoeveelheden goud kopen. Het is niet geheel duidelijk of de SDR voor een gedeelte op een goudstandaard zal worden gegrondvest. Waarschijnlijk zal goud als een ‘handelsmunt’ in het mandje van munten worden toegevoegd. Een ander alternatief is dat de handelsmunten zelf gedekt moeten worden met een mandje van hard assets zoals goud. In ieder geval het is nog niet geheel duidelijk op welke manier goud een belangrijke rol gaat spelen. Niettemin, goud is, zoals Alan Greenspan het zelf al bekende, de ultieme munteenheid. Heb jij al goud gekocht? Lees hier meer: waarom zou ik goud kopen?

De SDR en de gevolgen voor de Amerikaanse Dollar en het Westen.

De SDR kan verder een internationaal obligatiehandelssysteem kunnen inhouden dat in handen is van de financiële elite binnen de IMF, de World Bank en de BIS. Landen zullen met behulp van deze instellingen zelf hun obligaties via het SDR mechanisme kunnen uitgeven. De obligaties zullen genomineerd zijn in SDR in plaats van de Amerikaanse Dollar. Dit zijn de SDR denominated bonds. De Chinezen hebben er al een uitgebracht voor het verder positioneren als de Yuan als een wereldhandelsmunt.

special drawing rightsDe ontmanteling van de US Dollar als wereld reservemunt gaat gestaag door en Amerikaanse obligaties (Treasuries) zullen meer en meer worden vermeden en gedumpt. In plaats daar van zullen meer en meer SDR genomineerde obligaties in omloop komen. Hierdoor kan de Federal Reserve ook weer ruimte krijgen om de rentevoeten beetje bij beetje te verhogen en een gecontroleerde devaluatie van de US Dollar laten plaats vinden. De gevolgen van een renteverhoging zijn niet mals, maar moeten plaatsvinden om het huidige financieel systeem te hervormen waarbij de Dollar als een wereld handelsmunt op gelijke voet komt te staan met de andere wereld handelsmunten.

De verhoging van de rente zal natuurlijk behoorlijke economische schokken veroorzaken. Het voordeel is  dat de Dollar en de Euro met de bijbehorende schulden goedkoper zullen worden. Het herstructureren van de staatsschulden zal goedkoper worden. Voor de gewone burger met veel spaargeld is dit zeer slechts nieuws. Er wordt zelfs gerept over de splitsing van de Amerikaanse Dollar: Dollars in omloop buiten de Verenigde Staten die als reserve worden gehouden bij de grootbanken. En de Amerikaanse Dollars in omloop in de Verenigde Staten. De binnenlandse Dollar zal veel meer in waarde verliezen dan de buitenlandse Dollar. De buitenlandse Dollar zou dan als handelsmunt verder kunnen leven binnen het SDR-systeem. Het is nog niet duidelijk, maar voorbereidingen worden er wel getroffen. Voor meer informatie: Wat is de eDollar?

special drawing rightsIn dit opzicht moet het volgende worden opgemerkt. De EMU met de Euro en het Europees Stabiliteitsmechanisme zijn eigenlijk als een regionaal experiment te beschouwen van de SDR op globale schaal. De SDR zal verder gecomplimenteerd worden met een (SDRM) Sovereign Debt Restructuring Mechanism.

Het moge duidelijk zijn dat deze meer gecontroleerde transitieperiode ook enorme gevolgen hebben voor de gewone mensen in de straat in vooral het Westen. De Amerikanen zullen enorm aan koopkracht verliezen. Ze zullen de schulden moeten hervormen. Het land kan tot een derde wereldland worden gedegradeerd en onder curatele komen te staan van de machtige centrale financiële instanties. De Griekse Tragedies en de verdere Europese Crisis zal zijn eigen variant in de Verenigde Staten krijgen.

De westerse financiële elite (machthebbers binnen de BIS, IMF en Word Bank) zal met behulp van de Special Drawing Rights een deel van hun macht kunnen behouden en delen met de vooral de Chinese financiële elite. Het spel zoals deze door de Federal Reserve werd gespeeld kan nu op globaal niveau verder worden doorgezet, met uitzondering dat goud als internationaal grootboek een rol zal gaan spelen. FDR’s kunnen ook digitaal worden geprint, maar de printer zal uiteindelijk ook naar de goudvoorraden en de goudprijs moeten kijken.

De introductie van de (FED) Federal Reserve was een aanval op de financiële soevereiniteit van de Verenigde Staten zoals vooral de recente introductie van ESM voor de Europese landen dit is. Een fel tegenstander van de FED in die tijd was Louis McFadden hij waarschuwde de burgers al: “De Federal Reserve Bank van New York staat te popelen om nauwe banden aan te gaan  met de Bank voor Internationale Betalingen en het leidt geen twijfel dat het de bedoeling is om het Amerikaanse en Europese bankensysteem samen te laten gaan met de bedoeling een financiële macht te creëren die onafhankelijk is en boven de Amerikaanse en Europese regeringen staat. Het huidige Amerika zal worden getransformeerd van een van de meest productieve naties ter wereld tot een gezapig consumerende en importerende natie met een alsmaar negatievere handelsbalans”.

De agenda voor het invoeren van één globaal financieel systeem in handen van een elite lijkt inderdaad te werken. De Amerikaanse bankier James Paul Warburg zei in de jaren dertig van de vorig eeuw al : “Of we het nu willen of niet, er zal één wereldregering komen. De enige vraag is of deze zal worden gerealiseerd door oorlog en verovering of door toestemming”.

De vraag is natuurlijk of het ook zo uitpakt als dit bedoeling was. De financiële elite in Azië en China kunnen in feite de bovenstaande internationale instanties overnemen van binnenuit. Op die manier kan China uit de bus komen als de belangrijkste wereldmacht en een multilateraal systeem implementeren waar vooral de Verenigde Staten het nakijken heeft. Via de AIIB en de nieuwe zijderoutes kunnen ze met hulp van Rusland, Duitsland binnen hun invloedszone halen. Duitsland en daarbij Nederland inbegrepen heeft alleen maar voordeel met een alliantie met het Oosten voor het opbouwen van een Euro-Aziatische economische zone. De Amerikaanse elite kunnen het onderspit delven en de wapens die ze hebben gebouwd om de financiële wereldorde te behouden zullen nu tegen hun zelf worden ingezet. De lakmoes proef zal de interne ontwikkeling van de NAVO zijn en of het Amerikaanse leger zin heeft in een Derde Wereldoorlog. Als de NAVO uit elkaar valt, en de hoogste bevelhebbers binnen het Amerikaanse leger dwarsliggen, dan is het einde oefening voor de Amerikaanse elite en zullen ze moeten meewerken aan het bouwen van multipolaire wereld met een multilateraal financieel systeem gebaseerd op de SDR en uiteindelijk goud.

Deze ontwikkelingen zijn allemaal moeilijk te voorzien. Hoe het ook zij, de wereld staat aan de rand van grote veranderingen en de Special Drawing Rights zullen een belangrijke rol spelen bij het hervormen van het globaal monetair systeem. Binnen de World Bank en IMF zullen er allerlei intriges afspelen over hoe de hervorming er precies uit gaat zien en wie er uiteindelijk het meeste te zeggen heeft. We houden het hier in de gaten.

P.S. De vraag is ook in hoeverre de crypto-equity die de grootbanken zelf uitbrengen zoals de SETL-coin ook een rol gaan spelen bij het waarborgen van globale financiële transacties en financieel vertrouwen. Zullen de IMF en WorldBank ook gaan investeren in de blockchain technologie? Wie weet zullen we uiteindelijk een cryptocurrency als wereldreservemunt krijgen die gedekt wordt met goudbaren in de kluizen van de IMF?

Heb jij nog geen zilver of goud gekocht? Koop zilverkoop goud en Bitcoin zodat je gedekt bent wanneer de Amerikaanse Dollar zijn world reserve status verliest.

Hieronder een aantal interviews met o.a. Jim Rickards en Willem Middelkoop:

Gerelateerde artikels:

Bronnen:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min