bitcoin btc

Bitcoin kopen kent risico’s! Waarom is bitcoin kopen risicovol?

Jan 26, 2023
Aanbieding: 

Samenvatting: bitcoin kopen is risicovol en kent risico´s aangezien het een geheel nieuwe jonge activaklasse is. Een puur digitale activaklasse die absoluut schaarse vertegenwoordigt en in een driedimensionaal kasboek vastligt die over een P2P-netwerk is gedistribueerd over de hele wereld. Inderdaad, bitcoin als een nieuwe digitale activaklasse is veelal nog onbegrepen en door dat het op een organische manier een vrije marktwerking en koers heeft verkregen is het veelal door cypherpunks, libertariërs, whizzkids, speculanten en gokwellustelingen omarmd geworden. Het was en is nog steeds een zeer volatiele, veelal ongereguleerd markt waar daghandelaren zich met hartenlust kunnen uitleven.

Dit is trouwens een belangrijk netwerkeffect van bitcoin. Bitcoin kent wel zeven verschillende netwerkeffecten waar de meeste mensen ook nog geen kennis over hebben. Echter de kennis en adoptie van bitcoin neemt toe. Maar, met toenemende adoptie en kennis, zullen ook de overheden en centrale banken meer nerveus worden. Centrale banken hebben in feite al hun eigen gecentraliseerde bitcoin als antwoord onder ontwikkeling, de CBDC. Dit terwijl bitcoin het antwoord en alternatief is op centraal bankieren. Centrale banken en overheden zullen zeker trachten bitcoin als een ontsnappingsroute proberen te verbieden of op exchange niveau kapot te reguleren waardoor het omwisselen van euro´s voor bitcoin steeds moeilijker wordt. Het zal zeker nog een aantal jaren op zich laten wachten voordat bitcoin zich totaal heeft gevestigd als een nieuwe beleggingsklasse en wellicht als een alternatief financieel systeem en betalingsnetwerk. Echter, deze weg is onzeker en vol met risico´s.

Bitcoin kopen is risicovol en kent risico´s omdat er gewoon nog veel onduidelijk is op het gebied van adoptie, kennisverschaffing, attack vectors, macro-economie en regelgeving. Dit betekent dat de bitcoin koers voorlopig zeer volatiel zal blijven tot dat punt dat het een marktkapitalisatie heeft bereikt die goud benaderd. Op korte termijn kan door de volatiliteit een belegging in bitcoin tot grote verliezen zorgen. Op lange termijn, mocht bitcoin slagen in haar missie, kan in feite alles in bitcoin worden her-prijst wanneer dit fiat-geld systeem onder leiding van de hegemonie van de Verenigde Staten en de Federal Reserve ten einde komt.

Een ander risico met het kopen van bitcoin is de broker of de exchange waar je aanklopt. De FTX implosie door pure fraude binnen een ongereguleerde handelsbeurs heeft eind 2022 een schokgolf veroorzaakt in de cryptomarkten. Verschillende tegenpartijen in de vorm van handelsbeurzen, makelaars, kredietmarkten en fondsen gingen bankroet. Het bekendste voorbeeld is Genesis Global van DCG die ook een impact had op de financiën van Bitvavo. Het is daarom van belang om bitcoin te kopen in Nederland met iDEAL bij een betrouwbare, solide partij en vervolgens de aangekochte bitcoin in eigen beheer op te slaan op een bitcoin wallet. Het is van belang dat een belegger zich goed verdiept in de werking van een bitcoin wallet aangezien deze het risico loopt de bitcoin te verliezen als o.a. de wallet niet goed is opgezet en beveiligd.

Dit was de samenvatting van de risico´s met een belegging in een nieuwe activa klasse. Laten we een verder in deze materie duiken….

Introductie tot de risico´s bij het kopen van bitcoin

Tegenwoordig is Bitcoin kopen gemakkelijk voor elkaar te krijgen, maar wat zijn de verbonden risico’s, uitdagingen en problemen bij het kopen van bitcoin? Lezers hebben vaak gevraagd naar de risico’s en mogelijke problemen bij het kopen van bitcoins. Laten we deze eens hier uitwerken:

bitcoin kopen risico's
  • In de eerste plaats, Bitcoin is een nieuw technologisch wonderwerk dat in beginsel is gebaseerd op software. Wanneer er geprogrammeerd wordt met software, is er altijd het risico op de introductie van kwetsbaarheden. Een actief beloningsprogramma (Bug Bounty) voor het vinden van kwetsbaarheden is er niet. Er zijn in het verleden kwetsbaarheden ontdekt en opgelost. Dit wil niet zeggen dat er in de toekomst geen nieuwe kwetsbaarheden kunnen worden ontdekt. Dit maakt de ontwikkeling van Bitcoin traag en Bitcoin ontwikkelaars paranoïde. Het zal daarom steeds moeilijker en uiteindelijk onmogelijk worden om nieuwe broncode en opwaarderingen toe te voegen. Dit hoeft op zichzelf niet slecht te zijn aangezien er geen risico’s worden genomen. Bitcoin doet nu uitstekend waarvoor het is ontwikkeld: het bieden van een internetprotocol voor het verwezenlijken van een extreem veilig, anti-fragiel, solide en absoluut schaars p2p-transactienetwerk en geldsysteem zonder banken en autoriteiten. Het betekent wel dat Bitcoin inflexibel is en afhankelijk van extra betalingslagen (zoals de Lightning, RSK en Liquid netwerken) om nieuwe belangrijke en waardevolle functionaliteit te krijgen. Bovendien is het nooit uitgesloten dat er nooit een nieuwe kwetsbaarheid wordt ontdekt. Bitcoin kopen is vanuit dit perspectief risicovol aangezien niemand weet welke mogelijke software problemen er in de toekomst kunnen worden ontdekt.
  • In de tweede plaats, heeft Bitcoin een technocratisch element aangezien de complexiteit van Bitcoin vertrouwen veronderstelt in de competentie van de Bitcoin ontwikkelaars. De meeste mensen zijn niet in staat om de wiskundige en cryptografische beginselen van Bitcoin te doorgronden of de broncode van Bitcoin te begrijpen. Het veronderstelt in deze zin ook een mate van vertrouwen in de bitcoin core software. Vertrouwen in cryptografie. Vandaar dat je vaak op een Bitcoin munt kunt lezen: vires in numeris en in cryptography we trust.
  • In de derde plaats, de besproken S2F-modellen van Plan B in de Bitcoin kopen gids kunnen nog gefalsifieerd worden. De Bitcoin koers plateaus zouden niet gehaald kunnen worden. Het kompas van vele lange termijn beleggers zal hiermee beschadigt worden en daarmee meer onzekerheid op de Bitcoin markt veroorzaken. Bitcoin’s koers metafoor van een dronken man op weg naar huis, zal dan tot een zeilschip veranderen. Een zeilschip op een wilde oceaan met slecht weer, met een kapot kompas en geen land in zicht. Zouden de modellen door Wall Street koers manipulatie via derivaten kunnen worden ondermijnd?
  • In de vierde plaats, bitcoins kopen is een revolutionaire actie in een wereld vol misleiding en bedrog. De huidige financiële orde is gebaseerd op centralisatie van macht, misleiding, manipulatie en bedrog. Bitcoin is hier een renegate asset en een concurrerend decentraal systeem. De financiële machthebbers dulden geen concurrentie. Het is goed mogelijk dat de financiële machthebbers via de financialisering van Bitcoin door middel van derivaten de Bitcoin koers zullen gaan temmen. Een tactiek die uiterst effectief is geweest om goud als een safe haven asset te temmen. In combinatie met strikte en ontmoedigende wetgeving kan de adoptie verder worden geremd. De vraag is echter of dit gaat lukken of dat dit uiteindelijk ook de opzet zal zijn. Goud is als asset gecentraliseerd in de kluizen van de centrale banken, Bitcoin is gedecentraliseerd en kan makkelijk worden verdedigd tegen Wall Street manipulatie door acties van de Bitcoin gemeenschap zoals Proof of Keys en Reserves. Manipulerende partijen lopen grote risico’s op enorme verliezen te leiden wanneer ze bitcoins kopen om de koers te manipuleren. In ieder geval, er is hier een spanningsveld en risico voor Bitcoin houders. Wat zijn de motieven van Wall Street met het bouwen van de benodigde infrastructuur om mee te kunnen doen op de Bitcoin kapitaalmarkt? Een financiële paradigma verschuiving zal niet vanzelf gaan. Er zijn genoeg tegenkrachten aan het werk die het Bitcoin project al te graag zien mislukken. Of was de financiële crisis van 2008 een ijsberg? Zullen de slimme heren op Wall Street Bitcoin gaan zien als een reddingsschip om als eerste als de ratten de Titanic te verlaten? Onderstaande grafiek over de afgelopen beursopgangen van de S&P 500 spreekt een duidelijk verhaal. De pandemie van 2020 was de pin die in maart 2020 de bijna elfjarige bull run in de effectenmarkten doorprikte.
bitcoin kopen als een Wall Street stock market bubble hedge
  • In de vijfde plaats, bitcoins kopen als een bescherming tegen een falend systeem, een beurscrash en een nieuwe recessie wil nog niet meteen zeggen dat de koers zal stijgen. Een nieuwe recessie in de Verenigde Staten, China en Duitsland zal kunnen leiden tot een globale depressie. Bitcoin is nooit getest geworden in deze economische omstandigheden. Er moet vanuit worden gegaan dat tijdens de uitbraak van een recessie en een paniekverkoopgolf, de bitcoin koers aanvankelijk ook zal dalen tijdens een liquiditeitscrisis. Voor meer informatie: Is Bitcoin Recessie Proof? Wellicht zal de oude financiële orde verbrokkelen, machtsstructuren en tegenkrachten verdwijnen en Bitcoin zou als een feniks uit de as van deze rommel kunnen herrijzen. Bitcoin zal als onafhankelijk decentraal monetair systeem blijven werken wanneer de oude orde instort. Dit is goed mogelijk, maar niemand weet het.
bitcoin kopen risico's
  • In de zesde plaats, Bitcoins kopen kan door overheden worden verboden. Het verbieden van Bitcoin zal de adoptie van deze technologie enorm vertragen en natuurlijk de koers naar beneden sturen. Hoewel overheden in beginsel het gebruik van Bitcoin niet kunnen stoppen, kunnen ze wel de adoptie ontmoedigen. In Nederland en Europa zal Bitcoin vooral via witwasregelgeving (AMLD5) op de periferie worden bewaakt door respectieve financiële waakhonden. Een verbod is onwaarschijnlijk. Bovendien dankzij de ontwikkeling van goede decentrale Bitcoin handelsbeurzen zoals Hodl Hodl en Bisq is het p2p kopen van bitcoin zonder identiteitscontrole altijd mogelijk. Het is waarschijnlijker dat de regering bitcoin zal legaliseren en alle bitcoin houders in kaart zal brengen om zodoende meer vermogensbelasting te kunnen heffen.
  • In de zevende plaats, bitcoins kopen is vanuit een miner centralisatieperspectief risicovol. Bitcoin Mining is meer en meer gecentraliseerd en in handen van een kleine groep van corporaties, pools en specialisten. Het is belangrijk dat Bitcoin mining meer en meer wordt gedecentraliseerd aangezien anders de Bitcoin miners de macht kunnen grijpen over het netwerk via een 51 % aanval en daarmee Bitcoin’s waardepropositie enorm zullen schaden. Een voorbeeld van een incident is de manier waarop de Chinese miner Bitmain een machtsspel heeft gespeeld om de Bitcoin Cash vork mogelijk te maken. Het machtsspel is mislukt in de Bitcoin wars van 2017. Het geeft wel aan dat machtige Bitcoin miners een potentieel risico kunnen zijn voor Bitcoin. Ongeacht alle machtsspelletjes heeft Bitcoin alle mogelijke aanvallen overleefd. Geen enkel ander project heeft zoveel ellende moeten doorstaan als Bitcoin. Bitcoin is in haar tienjarig bestaan ontwikkeld in een vijandige omgeving en meer dan 300 keer tot mislukken verdoemd en ter dood veroordeeld. Bitcoin heeft elke aanval overleefd en is er sterker uit gekomen. Het is een anti-fragiel technologisch wonderwerk.
bitcoin kopen als sound money

vertrouwen in cryptografie
  • In de achtste plaats, bitcoin kopen gebeurt non-stop 24/7 globaal over vele verschillende exchanges en dienstverleners over de hele wereld. De Aziatische Bitcoin markten in landen zoals Japan, Korea en China zijn nog steeds erg dominant. Singapore is een belangrijke jurisdictie geworden voor bitcoinbedrijven en de verwachting is ook dat meer en meer mensen in Indonesië en Maleisië bitcoins zullen kopen. Zullen ook meer mensen in Zuid-Amerika, Afrika, India en Europa Bitcoin gaan ontdekken? In Zuid-Amerika hebben we in landen zoals Argentinië en Venezuela de laatste twee jaren een groei gezien in adoptie en handel. Zal de globale Bitcoin handel meer gebalanceerd worden? Het zal nog wel even duren voordat de globale handelsvolumes meer verspreid zullen zijn over alle continenten en een gezamenlijke marktkapitalisatie en prijsontwikkeling vertegenwoordigen die minder gevoelig is voor ontwikkelingen binnen specifieke dominerende landen. Verder zijn de onderliggende motieven om bitcoin te kopen in respectieve landen zeer verschillend. Kapitaalvlucht en speculatieve hebzucht zijn totaal verschillende drijfveren op basis waarvan iemand in Japan of Venezuela bitcoin koopt.
  • In de negende plaats, bitcoins kopen is voor de meeste mensen een speculatieve belegging die meestal niet nadenken over Bitcoin’s waardepropositie op lange termijn. Bovendien kopen veel mensen bitcoins om mee te kunnen doen in allerlei oplichtingspraktijken die op korte termijn meer rendement beloven. Vele mensen kopen bitcoins en geven deze meteen door aan oplichters of kopen hiervoor scam tokens (Plus Token, Cloud Token etc). Er wordt nog steeds te weinig onderkend wat de feitelijke waardepropositie is van Bitcoin. Speculatieve beleggingszucht versterkt de koersvolatiliteit voor tijdens een paniekverkoop.
bitcoin kopen - zero to one moment
The Monolith & the apes

Bitcoin is verder een complex onderwerp aangezien het interdisciplinair is waarbij er kennis over verschillende wetenschappelijke disciplines wordt veronderstelt. De uitvinding en verschijning van bitcoin kan vergeleken worden met de plotselinge komst van een zwarte monoliet in een gemeenschap van apen in Stanley Kubrick’s film 2001: A Space Odyssey. De ontdekking van de monoliet stimuleerde de evolutie van de mensheid. Evolutie en transitie kost tijd. De volgende generatie zal de Bitcoin en blockchain technologie verder ontwikkelen en gebruiken voor het verwezenlijken van een betere wereld.

Voor meer informatie:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Crypto exchanges in de problemen. De druk van toezichthouder neemt verder toe.

De problemen van crypto exchanges met toezichthouders is een belangrijk thema om te volgen. Steeds meer crypto exchanges komen onder druk van wetgevers en toezichthouders te staan. De eis naar transparantie en compliance wordt steeds steviger. Wat staat crypto exchanges te wachten? Laten we dit eens verder bespreken: Einde van het wilde westen tijdperk voor […]

Nov 26, 2023
5 min

Binance geknecht door VS en BlackRock? CZ treedt af als CEO

De CEO van Binance Changpeng Zhao (CZ), Mr. Binance CZ, is afgetreden en is weg bij de ‘s werelds meest controversiële en grootste gecentraliseerde crypto exchange. Zijn positie was niet meer houdbaar onder druk vanuit de Verenigde Staten. The king is dead.. long live the queen! Wat een nieuws, wat een wending en wat een […]

Nov 22, 2023
5 min

El Salvador’s Bitcoin aanpak lijkt te werken, gaat Argentinië volgen?

El Salvador´s Bitcoin adoptie lijkt steeds meer vruchten af te werpen. Iets langer dan een jaar geleden kondigde El Salvador een onderdeel van haar Bitcoin aanpak aan: om elke dag 1 Bitcoin te kopen. Hoe pakt deze strategie uit? Zal Argentinië onder het presidentschap van Javier Milei El Salvador´s voorbeeld volgen? Met de Bitcoin aanpak […]

Nov 21, 2023
4,5 min