The Great Taking – centrale bankiers hebben een plan!

Apr 16, 2024
Aanbieding: 

Dit artikel zal The Great Taking bespreken. Het is een boek geschreven door voormalige hedgefondsmanager David Rogers Webb. Het boek is bekend geworden door een documentaire die is gemaakt op basis van zijn werk en inzichten. Zijn de beleidsmakers van centrale banken en systeembanken gewoon dom bezig op basis van foute modellen en verouderde economische theorieën, of weten ze precies wat ze doen en werken ze aan een duidelijk plan?

The Great Taking Documentary

Volgens David Rogers Webb werken de centrale banken samen met de systeembanken en de meeste overheden aan de uitvoering van een bewust plan. Ze weten dat het systeem op basis van een gigantische schulden- en derivatenzeepbel onhoudbaar is. De wereldwijde schuldenproblematiek zal gebruikt wordt voor het verder consolideren van macht. Hieronder kun je The Great Taking documentary bekijken:

Introductie tot The Great Taking

The Great Taking gaat over het innemen van al het onderpand (obligaties en effecten) tijdens het eindspel van deze supercyclus van de huidige wereldwijd synchrone schuldenopbouw. Door de jaren heen zijn er belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd waarbij de gevestigde crediteuren (lees systeembanken) al het onderpand kunnen vorderen tijdens schulddeflatie.

We spreken hier over belangrijke wijzigingen in de Uniform Commercial Code en de Amerikaanse faillissementswet waarbij er o.a. “Safe Harbor”-bepalingen zijn geïntroduceerd voor de gevestigde crediteuren. De invoering van de nieuwe CSDR-regeling in de EU zorgt verder ook voor de ondermijning van eigendomsrechten over effecten. Deze wijzigingen positioneren de gevestigde crediteuren zich goed wanneer de grote financiële crisis toeslaat. Het zal voor een deflatoire ineenstorting zorgen waarbij zo veel mogelijk onderpand zal worden gevorderd. Hieronder vallen alle financiële activa en banktegoeden, alle aandelen en obligaties; en dus alle onderliggende eigendommen van alle openbare bedrijven, inclusief alle voorraden, installaties en apparatuur; land, minerale deposito’s, uitvindingen en intellectueel eigendom. Privébezit en onroerend goed dat gefinancierd is met een willekeurige hoeveelheid schuld zal op dezelfde manier worden ingenomen, evenals de activa van particuliere bedrijven die met schuld zijn gefinancierd. Als dit zelfs maar gedeeltelijk succesvol is, zal dit de grootste verovering en onderwerping in de wereldgeschiedenis zijn. Schuld wordt als een wapen gebruikt om mensen te onteigenen. De invoering van een CBDC zal verder zonder slag en stoot kunnen plaatsvinden. The Great Taking is het doel van de Great Reset.

Wie is David Rogers Webb? Een complotdenker?

David Rogers Webb heeft diepgaande ervaring met onderzoek en analyse in uitdagende en misleidende omgevingen, waaronder de fusie- en overnamegolf van de jaren 80, durfkapitaalinvesteringen en de openbare financiële markten. Hij beheerde hedgefondsen gedurende de periode die de uitersten van de dot-com-zeepbel en -instorting bestreek, met een bruto rendement van meer dan 320%, terwijl de S&P 500- en NASDAQ-indices verliezen leden. Zijn cliënten waren enkele van de grootste internationale institutionele beleggers. Hij is iemand met kennis van zaken. Een bijna-doodervaring heeft er toe geleid dat hij “The Great Taking” heeft geschreven en gratis ter beschikking heeft gesteld. Hieronder kun je David Rogers Webb in gesprek zien met Paul Buitink, directeur van Holland Gold:

De belangrijkste punten uit The Great Taking

the great taking

Het boek beweert dat sleutelfiguren in de internationale financiële wereld samenspannen om de controle over de wereldeconomie te grijpen. Dit zouden ze doen door middel van manipulatie van de geldvoorraad, het creëren van kunstmatige economische bubbels en het uitbuiten van financiële crises.

Een van de meest controversiële beweringen in het boek is dat de Grote Depressie van de jaren 30 bewust werd gecreëerd door de toenmalige elite om hun macht te consolideren.exclamation Webb beweert dat soortgelijke tactieken nu weer worden toegepast, met als doel een nog grotere concentratie van rijkdom en macht in de handen van een kleine elite.

Het boek bespreekt ook de rol van grote financiële instellingen, zoals de Federal Reserve, in het bevorderen van deze agenda. Webb stelt dat deze instellingen de belangen van de gewone burger niet dienen, maar alleen de rijken en machtigen bevoordelen.

De belangrijkste punten van het boek zijn:

 • Er is een plan om rijkdom en macht te concentreren door middel van misleiding en financiële crises.
 • Dit plan wordt uitgevoerd door sleutelfiguren in de internationale financiële wereld waaronder de BIS, de FED en de ECB.
 • De Grote Depressie was een opzettelijk gecreëerde crisis die de elite hielp om hun macht te consolideren. Elke nieuwe crisis zorgt voor steeds meer concentratie van macht.
 • Grote financiële instellingen dienen de belangen van de gewone burger niet alleen die van zichzelf en hun netwerk.
 • Bij insolventie kunnen gevestigde crediteuren direct beslag leggen op klanttegoeden.
 • Amendementen op de Uniform Commercial Code en prioritering van gevestigde crediteuren door de rechtbanken zorgen voor juridische zekerheid voor sleutelfiguren.

“The Great Taking” is een belangrijk en makkelijk leesbaar boek dat iedereen die zich interesseert in de toekomst van de wereldeconomie zou moeten lezen. Het is een onthullende blik achter de schermen van de internationale financiële wereld en het dwingt ons om kritisch na te denken over de rol van macht en fiat-geld in onze samenleving. Het boek, The Great Taking, is gratis voor iedereen publiek beschikbaar.

The Great Taking in Nederland?

Nederlandse burgers zullen ook te maken kunnen krijgen met The Great Taking. Vooral als we kijken naar de Nederlandse vastgoedmarkt met alle mogelijke onderwater hypotheken. Pim van Rijswijk van de VRB Adviesgroep waarschuwt voor de mogelijkheden voor banken om je te verplichten tot een nieuw onderpand en zelfs om forse bedragen terug te betalen mocht je hypotheek onder water komen te staan. Dit staat bij elke bank in de algemene voorwaarden en maakt het voor banken mogelijk om bij een grote deflatoire crash massaal huizen te onteigenen. Bij de boeren zal iets soortgelijks gebeuren. Hieronder kun je Pim van Rijswijk aan het woord zien:

Wij kunnen de marktwaarde van uw woning op elk moment laten taxeren. De marktwaarde is de verwachte verkoopwaarde van uw woning. U moet de kosten van taxatie betalen. Vinden wij de marktwaarde te laag voor de lening? Dan kunnen wij u verplichten bepaalde bedragen op leningdelen terug te betalen. Het kan zijn dat u dan een boete moet betalen aan ons.”

We hebben trouwens in Nederland een eigen heldin die deze problematiek blootlegt in haar boek, Worst Bank Scenario, Hester Bais.

Wat kan men doen tegen The Great Taking?

Het belangrijkste is om schulden af te bouwen. Particulier vastgoed kan worden ondergebracht in een besloten vennootschap. De aanschaf van activa die buiten het systeem liggen en je mobiel maken: goud en bitcoin zijn voor de hand liggende veilige activa. Vooral bitcoin is onvervreemdbaar eigendom die grenzeloos is.

Het is verder natuurlijk zo dat bij een deflatoire ineenstorting van het schuldensysteem uiteindelijk ook samenvalt met een banken- en valutacrisis. Uiteindelijk zullen de centrale banken digitaal moeten printen om de controle te behouden en een CBDC implementeren voor o.a. het garanderen van een basisinkomen voor de verpauperde bevolking. Het is niet onmogelijk dat bepaalde centrale banken, om een totale ineenstorting te vermijden en een herstart van het systeem mogelijk te maken, goud zullen gebruiken als alternatief onderpand voor de valuta. Echter, de wereld is nog steeds te afhankelijk van de dollar. De meeste schulden over de hele wereld staan uit in dollars. Er is nog geen afdoende alternatief die de dollar kan vervangen als een wereldreserve-schuldinstrument en betalingsmiddel.

The Great Taking en het behoud van de dollar?

Er is nog steeds zeer veel onduidelijk. De dollar ondanks het feit dat deze steeds meer wordt ondermijnd, is nog steeds de wereldreservevaluta door middel van het eurodollarsysteem en alle uitstaande schulden. Zal de dollar haar positie verliezen en devalueren? Hoe kunnen de valuta´s in feite hyperinflatie vermijden wanneer ze uiteindelijk gebaseerd zijn op alleen schuldverplichtingen?

De meeste schuldverplichtingen staan uit in dollars. Internationaal gezien is er een dollartekort en zouden de Amerikaanse financiële elite met de Federal Reserve het volgende spel kunnen blijven spelen:

 • 1) US Credit downgrade, landen dumpen Amerikaanse staatsobligaties
 • 2) Federal Reserve (FED) verhoogt snel de rente
 • 3) Invoering van bankrestricties en kapitaalcontroles
 • 4) FED beknopt de swap lines waardoor er een wereldwijd dollartekort komt
 • 5) Organiseer een financieel “incident” – bankencrisis
 • 6) Dollar index vliegt omhoog ten aanzien van andere valuta
 • 7) Paniek in het financiële systeem, de meeste schulden moeten in dollars voor een hogere rente worden gefinancierd
 • 8) Markten en wellicht landen storten financieel-economisch in elkaar
 • 9) FED slaat beleid om en gaat voor biljoenen printen om de goedkope US staatsobligaties terug te kopen (debt monetization)
 • 10) Great Reset US dollar dominantie

Deze stappen veronderstellen dat veel goed gaat. Een multipolaire wereld dient zich aan met de recente vergroting van de BRICS-alliantie. Het is helemaal niet zeker dat de dollar op de lange termijn haar positie kan handhaven, ondanks het feit dat de globale financiële wereld (nog) niet zonder de dollar (lees: eurodollar) kan. De Amerikaanse staatschuld wordt uiteindelijk onhoudbaar groot en onbetaalbaar. De 34 biljoen in staatsschuld zal exponentieel doorgroeien waardoor de rente over de staatsschuld binnen afzienbare tijd onbetaalbaar zal worden. Uiteindelijk zal de Verenigde Staten niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen zonder hyperinflatie. Een daadwerkelijk bankroet van de Verenigde Staten is onvermijdelijk. De Great Taking zal dan ook in deze komende jaren moeten plaatsvinden. Gezien de complexiteit van de globale financiële wereld kan deze ook volledig mislukken. De BRICS-alliantie zou een unilaterale schuldenvergeving kunnen afkondigen en niet meer voldoen aan haar dollarschuldverplichtingen. Hiervoor moet de BRICS wel eerst een alternatieve financiële infrastructuur hebben opgezet met wellicht een synthetische reservevaluta die is afgedekt om enig vertrouwen te kunnen hebben.

Bitcoin en The Great Taking

Het is niet onmogelijk dat naast goud ook bitcoin kan worden geïntroduceerd als een onderpand om een totale ineenstorting van een valuta te vermijden. Bitcoin staat volledig buiten het systeem, kent geen grenzen, is absoluut schaars en is onvervreemdbaar eigendom. Niemand kan het van je afpakken wanneer je beschikt over een goed opgezette bitcoin wallet.

Bitcoin is als een monetair protocol ge-engineerd om te dienen als een alternatief voor centraal bankieren. Het biedt gelijktijdig een driedimensionaal boekhoudsysteem aan met een absoluut schaarse monetaire eenheid met daarbij een onbreekbaar, publiek toegankelijk betalingsnetwerk dat is afgedekt door energie (elektriciteitsverbruik) waarop iedereen zich kan aansluiten. Het is het in principe decentrale monetaire basisgeld op basis waarvan de mensheid haar financiële soevereiniteit kan garanderen ten aanzien van de centrale banken. Een digitale vorm van contant solide geld dat niemand kan censureren. Iedereen met een mobieltje kan een bitcoin wallet app installeren en betalingen ontvangen en versturen. Elke ontwikkelaar kan verder op basis van het bitcoin protocol verdere toepassingen bouwen. Bitcoin is zelf ook een protocol stack (zie plaatje beneden) waarmee een nieuwe financiële infrastructuur kan worden opgebouwd buiten het bereik van de huidige meesters van het systeem.

Great Taking

Het is dan ook niet vreemd dat de Bank for International Settlements (BIS) en feitelijk alle centraal bankiers het gebruik van bitcoin het liefst globaal zouden willen verbieden. China heeft het al een aantal keer ter vergeefs geprobeerd. Aangezien Bitcoin´s monetaire adoptie onmogelijk is om te stoppen; is de uiteindelijke adoptie van bitcoin door centrale banken als een reserve asset een meer realistische optie. Bitcoin is uiteindelijk onze enige hoop om te kunnen ontsnappen aan The Great Taking met de aanverwante digitale gevangenis en de CBDC´s die de centrale banken aan ons zullen opleggen.

Gerelateerde artikelen:

Lees verder

Trump verkiest na een moordaanslag JD Vance tot Runnig Mate, betekenis voor Bitcoin?

De mislukte moordaanslag op Donald Trump heeft niet alleen een enorme impact voor het Amerikaans politieke en het geopolitieke klimaat, maar ook voor de toekomst van bitcoin als een mogelijke strategische activa voor de Verenigde Staten. De mislukte moordaanslag en de krachtige manier waarop Donald Trump hier mee omging, zal hem nu hoogst waarschijnlijk een […]

Jul 16, 2024
3,5 min

Is een Solana ETF op komst?

Is een Solana spot ETF in de maak? Met de aanvraag van 21Shares en VanEck lijkt een Solana spot ETF dichterbij te komen. Inderdaad, VanEck en 21Shares hebben een aanvraag ingediend voor een Solana spot ETF bij de Cboe exchange. De SEC kijkt er nog naar, maar een SOL spot ETF komt dichterbij. Laten we […]

Jul 9, 2024
3 min

Bit2me vs Bitvavo, welke exchange is beter?

Bit2me versus Bitvavo. Welke exchange is beter? Met deze Bitvavo vs bit2me exchange vergelijking zullen we kijken hoe deze twee grote Europese cryptocurrency beurzen zich tot elkaar verhouden. Beide exchanges draaien een hoog EURO handelsvolume en hebben een breed dienst- en productaanbod. In deze Bitvavo vs bit2me vergelijking zullen we kijken naar de producten en […]

Jul 9, 2024
4,5 min