bitcoin

Waar staat Bitcoin Core voor?

Sep 29, 2023
Aanbieding: 

Wat is Bitcoin Core? Bitcoin Core is een open source project voor het onderhouden en uitgeven van de Bitcoin client software “Bitcoin Core”. De Bitcoin Core is een volledige Bitcoin-cliënt is gebaseerd op de oorspronkelijke Bitcoin-Qt client op basis van de code van Satoshi Nakamoto.

bitcoin core

Voor de duidelijkheid, met Bitcoin client wordt in feite de Bitcoin wallet software bedoelt voor de eindgebruikers. Het genereert de privé sleutels en zorgt voor het kunnen uitvoeren van Bitcoin transacties (betalen en ontvangen van bitcoins) met de privé sleutel. Het is als de officiële meest robuuste Bitcoin-client en ondersteunt het netwerk door het verifiëren van alle transacties. Het biedt een hoog niveau van bescherming, privacy en stabiliteit. Het heeft echter minder functies en vereist veel opslagruimte en geheugen van de computer. Dit komt doordat het nodig is dat de hele Bitcoin blockchain moet worden geïnstalleerd op de computer. Alleen de installatie kan soms tot wel meer dan een dag duren. De Bitcoin core clients die allemaal een kopie van de blokketen onderhouden vormen samen de ruggengraat (de nodes) van het Bitcoin netwerk. Ze spelen een belangrijke rol in het decentraal houden en beveiligen van het netwerk.

Bitcoin Core 0.20.1

De Bitcoin Core 0.20.0 versie is op 1 augustus 2020 uitgebracht geworden. Het is een kleine update die vooral betrekking heeft tot het identificeren van nodes die zich slecht gedragen. Dit worden de ‘discouraged nodes’ genoemd en kunnen hierdoor makkelijker worden geïdentificeerd. Er zijn binnen het netwerk ook nodes actief die ongecontroleerde transacties naar het netwerk sturen hetgeen ongewenst is. Nu kunnen serieuze nodes makkelijker wangedrag van deze nodes herkennen en niet met deze communiceren. Voor meer informatie: Bitcoin Core 0.20.1.

Bitcoin Core 0.20.0

De Bitcoin Core 0.20.0 versie was op 3 juni 2020 uitgebracht geworden. Meer dan 100 verschillende ontwikkelaars hebben in een periode van zes maanden bijgedragen om de eerdere versie op te schonen, te optimaliseren en te verbeteren. Onder meer zijn de RPC’s bijgewerkt geworden voor onder andere het mogelijk maken van verschillende multisig script opties zoals de sortedmulti(…) descriptor. OpenSSL en BIP70 wordt door deze nieuwe versie niet meer ondersteund. Voor meer informatie: Bitcoin Core 0.20.0 release notes.

Bitcoin Core 0.19.0

De Bitcoin Core 0.19.0 versie was op 24 november 2019 uitgebracht geworden. Deze versie zorgt voor een aantal optimalisaties en verbeteringen. Een van de meest belangrijke verbetering is dat er nu standaard gebruikt zal worden gemaakt van BECH32-adressen. Deze adressen zijn meer gebruiksvriendelijker en ook goedkoper in gebruik. Je kunt ze makkelijker herkennen aangezien ze beginnen met bc1. Voor meer info: Wat is BECH32? Een andere belangrijke veiligheidsaanpassing is dat er nu twee verschillende internetconnecties kunnen worden gehandhaafd voor het afwikkelen van transactieblokken. Dit maakt het netwerk van Bitcoin full nodes veel meer robuuster waardoor zogenaamde partitioning-aanvallen uiterst moeilijk worden om succesvol uit te voeren. Een andere belangrijke veiligheidsoptie is dat Bitcoin Core 0.19.0 nu ook het Partially Signed Bitcoin Transactions (PSBT) protocol ondersteunt waardoor er een volledig geïsoleerde multisignature setup (b.v. met Caravan) en CoinJoin transacties kunnen worden uitgevoerd. Voor meer informatie over deze update: Bitcoin Magazine.

https://youtu.be/qVgxSdCTqk0

Bitcoin Core 0.18.0

De vorige belangrijke versie update is de Bitcoin Core 0.18.0. Deze was op 2 mei 2019 uitgebracht geworden. Het is een belangrijke update waarbij de Bitcoin Core sofware kan gekoppeld worden met een hardware wallet (Ledger, Trezor, Digital BitBox, KeepKey en Coldcard) met behulp van de Hardware Wallet Interaction (HWI) tool. Hieronder in de video van Hillebrand Max kun je een uitgebreide bespreking zien over alle features en aspecten van deze nieuwe update:

Het Bitcoin Core team representeert een belangrijke autoriteit op het gebied van de ontwikkeling en optimalisatie van het Bitcoin netwerk en de gemeenschap. Het team bestaat uit de meest vooraanstaande en vaak briljante ontwikkelaars:

Andere belangrijke bijdragers zijn Dr. Pieter Wuille, Cory Fields, Gregory Maxwell, Luke-Jr, Jorge Timón, Peter Todd, Eric Lombrozo, Nicolas Dorier, Patrick Strateman, Dr. Johnson Lau, Suhas Daftuar, Michael Ford etc. Iedereen kan bijdragen en zich aansluiten bij Bitcoin Core. 

Bitcoin Core & de segwit update:

De teamleden van Bitcoin Core staan bekend als de voorstanders van kleine transactieblokken en de geïmplementeerde segregated witness schaalbaarheidsoplossing. Het behelst een aanpassing in de manier waarop de blokken in de blokketen zijn ingericht. De aanpassing moet meer ruimte geven voor de bitcoin transacties. Hierdoor wordt de transactietijd geoptimaliseerd en minder duur binnen het Bitcoin netwerk. Ze zijn argwanend om de ruimte in MB-geheugen te vergroten in een blok aangezien dit meer rekenkracht vergt en zal leiden tot een zwaarder te verteren blokketen. Dit heeft als risico dat het netwerk meer en meer wordt gecentraliseerd ten voordeel van de Bitcoin delvers. Bitcoin Core wil het Bitcoin netwerk zo veel mogelijk decentraal houden. Voor meer informatie: Wat is de segregated witness update?

Voor de beginnende bitcoiner is het niet aan te raden om meteen met de Bitcoin Core wallet aan de slag te gaan. Er zijn andere Bitcoin wallets beschikbaar waarbij je meteen aan de slag kunt gaan aangezien deze niet een kopie van de blockchain maken op de computer. Toch, ik wil iedereen aanraden om een volledige kopie van de blokketen te onderhouden en een full Bitcoin node te draaien wanneer dit mogelijk is. Op deze manier ben je echt een volwaardig deel van het netwerk en wordt het netwerk decentraal gehouden.

Het is dan ook niet vreemd dat Bitcoin Core zeer argwanend tegen grotere transactieblokken aankijkt in dit stadium van de ontwikkeling van Bitcoin. Grotere blokken hebben als gevolg dat het moeilijker wordt voor de doorsnee gebruiker om een kopie van de Bitcoin blokketen te onderhouden. Dit werkt machtscentralisatie van de delvers in de hand. Het is op dit punt dat Bitcoin Core wezenlijk in mening verschilde met Roger Ver. Een aanhanger van grote transactieblokken. Hij is door zijn stellingname gemarginaliseerd door de Bitcoin gemeenschap, vooral omdat hij niet alleen Dash, maar ook Bcash steunt en het domein Bitcoin.com gebruikt om Bcash te promoten. Jammer.

Ten slotte, kijkt het team ook naar andere nieuwe technologische mogelijkheden ter verbetering van het Bitcoin protocol, zoals M.A.S.T. en Schnorr, een algoritme voor de effectisering van digitale handtekeningen.

Hieronder kun je een aantal video’s zien met interviews van een aantal Bitcoin Core ontwikkelaars. Dit is de meest recente met Gregory Maxwell:

https://youtu.be/RguZ0_nmSPw

Voor meer informatie:

Eerste publicatiedatum Bitcoin Core artikel: 18 januari 2017. Laatst bijgewerkt: zie bovenaan in de rechterhoek.

Gratis Bitcoin informatiepunt!

Maak kennis met onze pagina waar alle Bitcoin artikels staan verzameld en als een Bitcoin cursus kunnen worden beschouwd:

Lees verder

Crypto exchanges in de problemen. De druk van toezichthouder neemt verder toe.

De problemen van crypto exchanges met toezichthouders is een belangrijk thema om te volgen. Steeds meer crypto exchanges komen onder druk van wetgevers en toezichthouders te staan. De eis naar transparantie en compliance wordt steeds steviger. Wat staat crypto exchanges te wachten? Laten we dit eens verder bespreken: Einde van het wilde westen tijdperk voor […]

Nov 26, 2023
5 min

Binance geknecht door VS en BlackRock? CZ treedt af als CEO

De CEO van Binance Changpeng Zhao (CZ), Mr. Binance CZ, is afgetreden en is weg bij de ‘s werelds meest controversiële en grootste gecentraliseerde crypto exchange. Zijn positie was niet meer houdbaar onder druk vanuit de Verenigde Staten. The king is dead.. long live the queen! Wat een nieuws, wat een wending en wat een […]

Nov 22, 2023
5 min

El Salvador’s Bitcoin aanpak lijkt te werken, gaat Argentinië volgen?

El Salvador´s Bitcoin adoptie lijkt steeds meer vruchten af te werpen. Iets langer dan een jaar geleden kondigde El Salvador een onderdeel van haar Bitcoin aanpak aan: om elke dag 1 Bitcoin te kopen. Hoe pakt deze strategie uit? Zal Argentinië onder het presidentschap van Javier Milei El Salvador´s voorbeeld volgen? Met de Bitcoin aanpak […]

Nov 21, 2023
4,5 min