bitcoin

The Bitcoin Central Bank (BCB)?

Dec 16, 2021
Aanbieding: 

Dit artikel is een vertaling en bewerking van Pierre Rochard’s artikel, The Bitcoin Central Bank’s Perfect Monetary Policy. In dit artikel vergelijkt Pierre de werking van Bitcoin met die van een centrale bank en beschrijft Bitcoin als de perfecte centrale bank. Ik heb in de vertaling een aantal zaken als een toelichting toegevoegd. Deze toevoegingen staan in het cursief.

Het perfecte monetair beleid van de centrale bank van Bitcoin

Pierre Rochard

15 december 2013

Dit artikel biedt een analytisch kader zodat tegenstanders en voorstanders van het monetair beleid van Bitcoin een constructief debat kunnen aangaan.

Bitcoin heeft een centrale bank, het “Bitcoin-netwerk” genaamd, die we de Bitcoin Central Bank (BCB) zullen noemen. Deze centrale bank brengt een valuta in omloop, “Bitcoins” genaamd, en verwerkt de overdracht van Bitcoins tussen rekeningen. Het op regels gebaseerde monetair beleid van de BCB werd opgesteld bij zijn oprichting en de onafhankelijkheid ervan wordt verzekerd door de gedecentraliseerde aard van het onderliggend netwerk. Dit niet-discretionair monetair beleid kan het best beschreven worden als asymptotic (niet-reagerend op symptomen) money supply targeting (AMST).

Wat wordt er bedoelt met een Bitcoin AMST-beleid?

Bij  Bitcoin gaat het om een deterministisch transparant geldverminderingsbeleid dat niet reageert op marktprikkels. Centrale banken hebben een monetair MST-beleid waarbij er een bepaalde geld (Monterair)-hoeveelheid (Supply) in omloop wordt gebracht en deze op een bepaald peil (Target) vasthoudt, maar niettemin wel kan reageren op marktprikkels. De Centrale Bank kan altijd besluiten op basis van bepaalde prikkels om de geldhoeveelheid te verruimen of te verminderen door onder meer de stuur/referentierente te verhogen of te verlagen. Hierdoor wordt het goedkoper of duurder om kredieten af te nemen, hetgeen een impact heeft op de geldhoeveelheid die in omloop is.

Dus, de Centrale Bank heeft hiervoor bepaalde doelstellingen en MST-beleid om zodoende geen deflatie of te hoge inflatie te veroorzaken en de economie op de juiste wijze te stimuleren. De bekende vermogensbeheerder Ray Dalio heeft hierover een presentatie en video gemaakt die de moeite waard is om te bekijken: Hoe werk de economie?

Bitcoin voert geen aanpasbaar MST-beleid, het voert in feite een vast voorgeprogrammeerd MST-beleid met een vaste en voorspelbare Bitcoin-hoeveelheid in omloop. Elke nieuwe transactieblok op dit moment voegt 12.5 BTC toe aan de Bitcoin geldhoeveelheid. Na elke 210.000 blokken zal deze nieuwe BTC toevoer met de helft afnemen. Dit wordt de Bitcoin halving genoemd. Dit kan niet worden veranderd en reageert niet op marktprikkels vandaar kan het in CB-terminologie een AMST-beleid kan worden genoemd. 

De BCB geeft Bitcoins uit aan een netwerk van onderaannemers, “miners” genaamd, die de proof-of-work-berekeningen uitvoeren die zorgen voor de BCB’s onafhankelijkheid en verwerking van betalingen. Bitcoin’s sleischat subsidieert het betalingssysteem in plaats van alleen te werken ten gunste van de uitgever of de verkoper/ontvanger van obligaties, zoals dat in de openmarktpolitiek plaatsvindt. Met de sleischat (Engels: seigniorage) binnen Bitcoin wordt verwezen naar de vergoeding die de miner verkrijgt in bitcoins. Dit zijn de 12.5 bitcoins en de respectieve transactiekosten die de Bitcoin miner voor zichzelf kan opeisen.

De Proof-of-work-sleischat (PoWS) protocol en het AMST-beleid werken synergetisch om te zorgen voor drie monetaire fenomenen:

  1. Rationele economische actoren houden een saldo aan Bitcoins, zelfs als ze geen verplichtingen hebben die in Bitcoin worden uitgedrukt.
  2. Zonder uitzondering is het de markt die de wisselkoersen en rentevoeten vaststelt.
  3. Fractioneel bankieren kan zich niet ontwikkelen, dus zijn liquiditeitsvallen onmogelijk.

Het is ten eerste rationeel voor economische actoren om zoveel mogelijk Bitcoins vast te houden als zij zich kunnen permitteren om kwijt te raken (d.w.z. zonder materieel schade te ondervinden aan hun vermogen om te consumeren of investeren). De Bitcoin Central Bank (BCB) kan veel lagere transactiekosten dan welke concurrent dan ook aanbieden vanwege de PoWS-subsidie. Dit verregaande concurrentievoordeel geeft economische actoren de verwachting dat het zal worden ingezet als betaalmethode en dat zijn wisselkoersliquiditeit zal toenemen. Deze verwachting is keer op keer bewezen, waardoor het verlangen om Bitcoins te bezitten is toegenomen, zoals aangegeven door de Bitcoin wisselkoers en het aantal zoekopdrachten naar Bitcoin op het internet.

De markt stelt wisselkoersen en rentevoeten vast

De volatiliteit van de wisselkoers is een bijproduct van het onafhankelijke monetair beleid (AMST) van de BCB en de vrije kapitaalstroom over een vaste wisselkoers binnen het trilemma van een wisselkoersregime. Economische actoren overkomen hun cognitieve bias tegenover het aankopen van Bitcoins in vlagen dankzij de mond-tot-mond-marketing van de valuta. Sommigen hoeven slechts één keer met Bitcoin in aanraking te komen om het “te snappen” terwijl anderen het voorbeeld van trendsetters volgen of zich pas na verloop van tijd overgeven aan hun spijtaversie-bias.

Hoe dan ook, deze vlagen adopters hebben een destabiliserend effect op de wisselkoers: speculanten zijn onzeker over de hoeveelheid of de regelmaat van adoptie, en amateur-deelnemers laten zich overweldigen door enthousiasme en daarna ook angst. De BCB grijpt niet in om deze afwisselende hype-cycli te stabiliseren, omdat een stabiele waardering van de wisselkoers een nog grotere opbouw van speculatieve excessen mogelijk zou maken, en de BCB het vertrouwen zou verliezen dat ASMT geeft aan mensen die Bitcoins lange tijd vasthouden.

Bitcoins wisselkoersen zijn gebaseerd op de arbitrage tussen het verwachte rendement uit het bezitten van Bitcoins versus het verwachte rendement van ze uitlenen. Het verwachte rendement uit het bezitten van Bitcoins is volledig verbonden met zijn verwachte toekomstige wisselkoers, omdat Bitcoins op dit moment puur een ruilmiddel zijn. De heterogene verwachtingen van Bitcoin-houders met betrekking tot de wisselkoers heeft geleid tot de ontwikkeling van marginale beleningsoperaties. De overgrote meerderheid van Bitcoin-houders verwacht echter dat de toename van de wisselkoersen groter zal zijn dan welke lener ook wil betalen. Bitcoins zullen opgepot blijven worden en in Bitcoin uitgedrukte kredietmarkten zullen onderontwikkeld blijven totdat de verwachtingen van Bitcoin-houders zullen afnemen of zullen worden voldaan. De BCB hoeft geen actie te ondernemen om het huidige evenwicht te doorbreken, aangezien aan de verwachtingen van de Bitcoin hamsteraars zal worden voldaan, gezien Bitcoins bewezen superioriteit over traditionele betaalnetwerken en waardeobjecten.

bitcoin feedback loop

Fractioneel bankieren kan zich niet ontwikkelen

Fractioneel bankieren is het creëren van nieuw geld dat fungibel is met al bestaand geld, d.w.z. dat het afwisselend gebruikt kan worden binnen de betaalsystemen van de valuta. Dit is onmogelijk met Bitcoin. De BCB leeft de strengste voorschriften ter wereld na, door volledige reserves voor alle rekeningen te vereisen. Dit is het digitale equivalent van het Chicago-plan of de Oostenrijkse 100% reservegoudstandaard (gouden dollar). Onder dit regelgevende regime wordt geld niet vernietigd wanneer bankschulden worden terugbetaald, zodat toegenomen oppotten van geld niet zorgt voor liquiditeitsvallen. In plaats daarvan zorgt het voor een toename van reële rentevoeten en verlaagt het consumentenprijzen. Dit is een zichzelf stabiliserende cyclus, aangezien hogere rentevoeten hamsteraars motiveren om te investeren, terwijl deflatie consumptie doet toenemen dankzij het welvaartsvergrotende effect dat het voor hamsteraars oplevert. De BCB voorkomt dat spaargelden worden uitgeleend, zodat het op goede wijze de geldvoorraad kan aanpakken en de destabiliserende effecten van de vermenging van krediet- en betaalsystemen te voorkomen.

Conclusie

De positieve eigenschappen van AMST en PoWS verzekeren samen dat Bitcoin zal worden ingevoerd als de wereldreservevaluta, mits er geen technologische problemen optreden. Voor een diepgaander begrip van het marktproces van een wereldwijde valuta worden, raad ik je aan om Konrad Grafs uitleg van hypermonetisatie en Peter Šurda’s liquiditeitsanalyse van Bitcoin te lezen. De Bitcoin Central Bank zal het langstlevende instituut van zijn soort zijn dankzij het duurzame onafhankelijke monetair beleid dat het in steen gegrift heeft.

Gerelateerde artikels:

Leer alles over Bitcoin

Alle informatie over Bitcoin is hier verzameld:

Lees verder

Michael Saylor start een Bitcoin development company

Michael Saylor bouwt aan een Bitcoin development company. Alleen Bitcoin kopen is voor Saylor en MicroStrategy niet genoeg, sterker nog: de voorraad Bitcoin zal fungeren als fundatie voor een Bitcoin development company.. Microstrategy´s Bitcoin aankopen: $4,- miljard winst Bitcoin is niet te stoppen, dat mag duidelijk zijn na diverse bullruns en ook nu liegt de […]

Feb 17, 2024
3 min

The Great Taking – centrale bankiers hebben een plan!

Dit artikel zal The Great Taking bespreken. Het is een boek geschreven door voormalige hedgefondsmanager David Rogers Webb. Het boek is bekend geworden door een documentaire die is gemaakt op basis van zijn werk en inzichten. Zijn de beleidsmakers van centrale banken en systeembanken gewoon dom bezig op basis van foute modellen en verouderde economische […]

Feb 16, 2024
7,5 min

De Exodus wallet review

De Exodus wallet is makkelijk, snel en veilig te gebruiken. Lees hier onze nieuwe Exodus wallet review van 2024! Introductie tot de Exodus wallet De crypto wallet van Exodus draait alweer sinds 2015 mee en wij gebruiken de wallet met veel plezier sinds 2017. De Exodus wallet is een “non-custodial” wallet en jij beheert jouw […]

Feb 15, 2024
4 min