hoe werkt de economie

De Dollar Milkshake Theory en het tekort aan dollars?

Apr 2, 2020
Aanbieding: 

Samenvatting: sinds de laatste kredietcrisis injecteren de centrale banken op gezette tijden steeds meer liquiditeit (krediet – schuld) in de kapitaalmarkten die genomineerd in de belangrijkste valuta.

dollar milkshake theory

Deze enorme toename in liquiditeit maken van de kapitaalmarkten een schuimige milkshake met verschillende valutasmaken (USD, EUR, GBP, YEN, RMB etc). De meeste schulden staan uit in Amerikaanse dollars, de wereldreservevaluta die nog steeds de internationale handel domineert en het financieel systeem smeert. Bovendien, de Amerikaanse economie is relatief sterker ten aanzien van andere economieën. Hierdoor ontstaat er makkelijk een tekort aan dollars, vooral tijdens een globale recessie of depressie. Dit zorgt voor deflatie. Een wereldwijde deflatie leidt tot meer vraag naar dollars en daardoor een veel sterke dollar index. De dollar zuigt als het ware als een rietje de globale liquiditeit naar zich toe. Een sterke dollar en deflatie zijn uiterst problematisch aangezien onder meer Amerikaanse staatsobligaties zullen worden gedumpt voor dollars, hetgeen de rente op de staatsobligaties zal laten toenemen. Dit zal de rente op de enorme Amerikaanse staatsschuld uiteindelijk onbetaalbaar maken. Bankroet ligt in het verschiet. Niettemin, alle obligatiemarkten zitten in een bubbel en de dollar zal uiteindelijk steeds meer in waarde stijgen ten aanzien van andere valuta tot dat het globaal financieel systeem en daarmee ook de Amerikaanse obligatiemarkt kapot gaat. De dollar index zal omhoog blijven gaan en uiteindelijk zelf als een supernova uit elkaar spatten aangezien de meeste dollars op een scherm schuld van bankroete tegenpartij risico’s vertegenwoordigen en geen basisgeld (M0). Een gecoördineerde monetaire reset is noodzakelijk. Niettemin, op korte termijn zal buitenlands kapitaal de dollar (en ook USD stablecoins) gebruiken voor kapitaalvlucht en als de relatief veilige haven, voordat het weer verder zoekt naar echte veilige activa zoals goud (het echte originele basisgeld) en volgens de grondlegger van deze theorie Brent Johnson ook Bitcoin. Het is een theorie die door veel meer macro-economen en analisten wordt aangehangen en de laatste jaren flink in populariteit is toegenomen en natuurlijk ook wordt bekritiseerd.

Introductie.

In dit artikel zal de Dollar Milkshake Theory worden besproken in het kader van de volgende schuldencrisis, een monetaire reset en ook Bitcoin. Deze controversiële theorie is ontwikkeld door de vermogensbeheerder Brent Johnson. Brent is de uitvoerend directeur van Santiago Capital, een beleggingsfonds met een specialisatie in goud.

De probleemstelling

Brent Johnson was verbaasd dat de QE-geldverruimingsprogramma’s van de Federal Reserve tijdens de laatste financiële crisis van 2008 niet tot een veel hogere inflatiecijfers of een dollarcrisis had gezorgd. Hij zocht naar een verklaring aangezien hij, net zoals vele beleggers in goud, aannam dat deze monetaire politiek de dollar flink zou verzwakken of zelfs vernietigen. Dit gebeurde niet. Integendeel, de Dollar index werd en wordt steeds sterker. De verklarende theorie van Brent voor dit fenomeen, die nog steeds door vele macro-economen wordt besproken, wordt de Dollar Milkshake Theory genoemd.

Wat is dan de Dollar Milkshake Theory?

Sinds de financiële crisis van 2008 hebben alle centrale banken een expansief monetair beleid van kwantitatieve verruiming gevoerd. In het globale financiële systeem werd een enorme liquiditeit geïnjecteerd. Deze enorme liquiditeit in verschillende valuta’s (Yen, Dollar, Pond, Euro, Chinese Yuan) veranderde de financiële markten in een schuimige milkshake van steeds stijgende obligatie- en aandelenkoersen.

Iedere keer wanneer de Federal Reserve een QE-programma stopt en/of de stuurrente verhoogd, dan verandert de injectienaald in een rietje die alle liquiditeit opzuigt of naar zich toe trekt. Amerikaanse effecten, obligaties en activa worden voor vooral buitenlandse (institutionele) beleggers veel interessanter waardoor de vraag toeneemt en de dollar versterkt. De dollar wordt ten aanzien van andere valuta’s sterker zolang de andere centrale banken een expansief monetair beleid voeren. Wanneer de Federal Reserve minder expansief is, zal de Amerikaanse Dollar deze liquiditeit opzuigen en naar het Amerikaans financieel systeem vloeien.

Deze situatie wordt er voor de wereld niet beter door aangezien de Amerikaanse dollar als de wereldreservemunt werkt. De dollar is nog steeds heer en meester op de internationale kredietmarkten en binnen het internationale betalingsverkeer. Bedrijven en ook overheden hebben wereldwijd leningen uitstaan in Amerikaanse Dollars. De totale schuldenlast van bedrijven en staten in Amerikaanse Dollars bedraagt zo’n $12 biljoen! Deze schulden worden steeds duurder en moeilijker af te lossen, terwijl er te weinig dollars in omloop zijn om deze schulden af te lossen. Het dollartekort wordt verergerd doordat iedere keer wanneer er een schuld wordt afgelost, dollars worden vernietigd en er uiteindelijk niet genoeg dollars zijn om de rente mee te betalen.

Schulden zijn in feite gedwongen om exponentieel toe te nemen door de manier waarop het geldscheppingsproces werkt. De meeste dollars zijn door de banken als krediet in omloop gebracht. Buitenlandse bedrijven en overheden zijn gedwongen om nieuwe obligaties uit te schrijven en de uitstaande dollar obligaties onder een appreciërende dollar en hogere rente te herfinancieren op met banken de kapitaalmarkt. De schuldenlast neemt alleen maar toe en zal bedrijven en landen in financiële problemen brengen.

Wanneer iemand de uitstaande schuld niet zal kunnen aflossen en bankroet gaat zal het probleem erger worden. Wanneer een partij bankroet gaat en de lening niet kan terugbetalen, dan zal de overgebleven bedrag in verschuldigde dollars worden vernietigd. Hierdoor wordt de wereldwijde voorraad van dollars weer kleiner en wordt de dollar weer sterker.

Hoe is dit dollartekort mogelijk?

Geldschepping wordt verricht door banken, wanneer deze kredieten verstrekken; geldvernietiging door huishoudens en niet-bancaire instellingen, wanneer die hun schulden bij banken aflossen. Bijna alle dollars op een scherm zijn in feite schuldbewijzen. Het is krediet dat door banken uit het niets in omloop is gebracht en behoort niet tot de monetaire basis. Uiteindelijk zou het internationale betalingsverkeer moeten worden afgewikkeld in dollars van de monetaire basis (M0). M0 staat ook bekend als het basisgeld en representeert de totale hoeveelheid chartaal geld in omloop en reserves die banken aanhouden bij de centrale bank.

In de huidige monetaire gecentraliseerde fiat-geldstelsel kan alleen de centrale bank basisgeld (M0) scheppen. De andere vormen van geld (M1/M2/M3) zijn uiteindelijk allemaal claims op M0. Vandaar dollars op de bankrekening is giraal geld en valt onder M1. Het is geen basisgeld (M0). De enorme schuldenzeepbel die de banken wereldwijd in dollars hebben opgeblazen, moet uiteindelijk worden afgewikkeld in het basisgeld. Het basisgeld voor de coronacrisis maakte ongeveer $4 biljoen uit. Wanneer er problemen ontstaan binnen het bankwezen en het financiële systeem zal er snel een liquiditeitscrisis ontstaan en er een tekort op treden aan dollars binnen het bankwezen (M1 & M0). Deze kan worden verergerd wanneer de omloopsnelheid van het geld verder afneemt. Bij een snelle omloopsnelheid zal het dollartekort minder snel worden gemerkt.

Dedollarisatie niet makkelijk mogelijk!

Het proces van dedollarisatie is niet zo makkelijk om te realiseren aangezien er structureel een globaal dollartekort is. Hoewel wereldwijd landen meer en meer de dollar proberen te mijden en alternatieve betalingsnetwerken voor SWIFT opzetten, is er nog steeds een globaal dollartekort. Dit is ook niet vreemd als men verder beseft dat de financiële markten veelal in dollar derivaten handelen waarbij met marge wordt gehandeld.

Het is onduidelijk hoe groot de internationale derivatenmarkt is, maar deze zal zeker de $1200 biljoen overschrijden. Bekende derivaat posities zijn de Credit Default Swaps. Ze worden ingenomen door banken, hedgefunds en andere financiële instellingen op onderlinge waarden zoals grondstoffen, valuta, leningen, aandelen maar ook worden ze gebruikt voor het afdekken van faillissementsrisico’s. De meeste zullen uiteindelijk in dollars moeten worden afgewikkeld en bij een koersval op de effectenbeurzen kunnen vele posities worden geliquideerd waardoor er een liquiditeitscrisis ontstaat.

De economische impact van het coronavirus voor de Amerikaanse economie veroorzaakte in maart twee beurscrashes uit waarbij iedereen naar dollars zocht. De onderliggende liquiditeitscrisis loste de Federal Reserve op door het uitvoeren van Open Market Operaties zoals het herstarten van een nieuw QE-programma.

Het is dan ook niet vreemd dat Trump gefrustreerd is geweest met het beleid van de Federal Reserve. In het licht van een valuta-oorlog kan de dollar nooit winnen als de zwakste reservevaluta. Bij een globale liquiditeitscrisis binnen het Amerikaans gedomineerde financiële systeem zal de dollar sterker worden ten opzichte van andere valuta’s en kapitaal blijven opzuigen.

Een slecht einde voor de dollar

De situatie is uiteindelijk onhoudbaar en de dollar zal volgens de Milkshake Theory na een flinke stijging ten aanzien van andere fiat-valuta exploderen tijdens de volgende schuldensupercyclus. Volgens Ray Dalio’s economische principes en voorspelling zal deze vanaf 2020 zich uitspelen en zal er een nieuwe globale schuldencrisis uitbreken.

Bij een nieuwe globale schuldencrisis zal de dollar na een snelle stijging uiteindelijk als een supernova exploderen. Vervolgens zal er een monetaire reset moeten plaatsvinden. Hierbij zal men naar alle waarschijnlijkheid weer zoeken naar een veilig monetair anker, dit is goud, maar volgens Brent Johnson zal ook bitcoin een rol van betekenis kunnen spelen.

Het is verder ook mogelijk dat de Amerikaanse dollar tijdens een nieuwe internationale overeenkomst gecontroleerd zal worden gedevalueerd. Dit gebeurde tijdens de Plaza-Akkoord van 1985 toen de Dollar Index boven de 150 uitkwam en uiteindelijk werd besloten om de dollar te depreciëren. Niettemin, de wereldeconomie zag er toentertijd veel anders uit en kampte niet met een exponentieel groeiend schuldenprobleem en een pandemie.

In ieder geval, centrale banken, zoals de Nederlandsche Bank houden goud aan als een afdekking tegen een globale schulden- en dollarcrisis. De coronavirus-pandemie lijkt de pin te zijn van de globale schuldenzeepbel. De Federal Reserve en de Amerikaanse overheid was dan ook genoodzaakt om de Amerikaanse economie en het financiële systeem te voorzien van $6 biljoen dollars in liquiditeit om de dollar te verzwakken en de zeepbel in stand te houden. De vraag is in hoeverre de Federal Reserve zal slagen, of de Amerikaanse Dollar in 2020 verder in waarde zal stijgen en uiteindelijk uit elkaar zal knallen in de nabije toekomst.

Trouwens, er is ook veel kritiek geweest over de Dollar Milkshake Theory en dit artikel moet niet als beleggingsadvies worden beschouwd, maar als een verkenning van deze theorie en mogelijke implicaties. Hieronder kun je Brent Johnson zelf aan het woord zien tijdens aantal goede interviews:

De Dollar Milkshake Theory en Bitcoin?

dollar milkshake theory

De dollar milkshake theorie voorspelt een snelle stijging en vervolgens een supernova explosie van de dollar. Na deze explosie blijft er niet veel meer over aangezien het in feite betekent dat het fiat-schuldenstelsel met de dollar als wereldreservemunt wordt vernietigd. Een nieuw monetair systeem zal opgezet moeten worden. Hierbij wordt er altijd teruggevallen op sound money. Traditioneel is dit altijd goud geweest. Brent Johnson is dan ook een voorstander van goud, maar bitcoin kan hier aan worden toegevoegd. De vraag is verder ook of in deze context een IMF SDR-systeem mogelijk is zonder een verankering in goud en bitcoin.

Vanuit een speltheoretisch oogpunt is het goed mogelijk dat in de tussentijd door de goudtekorten en problemen op de goudmarkt, centrale banken stiekem bitcoin accumuleren als een strategische reserve. Bij een nieuwe monetaire reset op basis van een SDR is het dan niet onwaarschijnlijk dat bitcoin een verdere rol van betekenis zou kunnen gaan spelen aangezien bitcoin eindelijk ook het beste geldstelsel is voor wantrouwige geopolitieke vijanden.

Mocht de Dollar Milkshake Theory correct zijn, dan is het idee van hyperbitcoinization niet meer zo relevant. Er is eerder sprake van eerst een hyperdollarization voordat hyperbitcoinization ten aanzien van de dollar zal optreden.

Voor meer informatie:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Opt Out of the Fiat & Crypto Ponzi´s with Bitcoin

Alle financiële markten kraken in hun voegen. De cryptomarkt, vooral gebaseerd op Ethereum, Ethereum blockchain alternatieven met allerlei DeFi-protocollen en hedgfondsen (3AC, Celsius, etc.) kampen met liquiditeits- en insolvabiliteitsproblemen. Het zijn o.a. naweeën van de recente Terra Luna stablecoin implosie, maar ook de indirecte gevolgen van het QT-beleid van de Federal Reserve (Fed). De Fed […]

Jun 29, 2022
4,5 min

De Terra LUNA UST Fiasco en 2.0 Classic herstart

In dit artikel staan we stil bij de ineenstorting van het Terra LUNA ecosysteem en implosie van de UST stablecoin die begin mei 2022 plaatsvond. Het kan als een ENRON-schandaal van de cryptowereld worden beschouwd. In totaal werd 60 miljard in vermogen weggevaagd. De Redactie van Beste Bank waarschuwt haar lezers constant over de gevaren […]

Jun 3, 2022
7,5 min

De London Gold Fix, Rothschild, macht en Bitcoin

Wat is de London Gold Fix? Waarom verdient het onze aandacht en verdere uitleg? In de speurtocht naar een politieke neutrale reservemunt of activa voor het kunnen afwikkelen van internationale betalingen wordt er vaak gewezen naar goud. Onze monetaire geschiedenis leert ons echter dat goud en het delven van goud een belangrijke rol speelt in […]

Jun 27, 2022
4 min