blockchain

Wat is een blokketen?

Oct 22, 2023
Aanbieding: 
blockchain

Een blokketen is een gedistribueerd grootboek (database) van alle transacties georganiseerd in blokken. Een blokketen als een grootboek is in beginsel niet anders dan de totale keten van alle verwerkte transactieblokken. Het is een technologische doorbraak binnen de wetenschap van gedistribueerde computerwetenschappen en cryptografie. Een doorbraak die te danken is aan Satoshi Nakamoto, de anonieme uitvinder van Bitcoin.

blockchain technologie en consensus

Bitcoin heeft cryptografisch gezien een superieure en extreem veilige decentraal blockhain ontwerp. Dit verloopt automatisch op basis van de toegepaste cryptografische functies en protocollen (Hashcash functies, digitale handtekeningen, consensus protocol – Proof of Work) waardoor een ‘vertrouwde derde partij’ zoals een bank niet nodig is. De blokketen is gedistribueerd over alle gebruikers binnen het netwerk die een kopie bijhouden. Al deze kopieën worden dankzij het bijzondere cryptografische ontwerp met elkaar in overeenstemming gebracht door delvers waardoor het netwerk tot een consensus kan komen over de actuele ware status van de gedistribueerde blokketen binnen het hele netwerk. De gemeenschap van gebruikers moet zelf ook tot een consensus komen wanneer er iets zou moeten worden veranderd in de manier waarop Bitcoin werkt.

Deze bijzondere gebundelde krachten maken samen de Bitcoin blockchain autonoom, decentraal, onveranderbaar, onkraakbaar en niet te censureren…. dit allemaal zonder noodzaak voor derde partijen, werkend zonder derde partijen. ‘Voorheen’ was geld een centraal gestuurd machtsinstrument, een privilege voor vorsten, koningen en banken. Nu is er Bitcoin en een gedistribueerde blockchain technologie buiten het bereik van vorsten en banken dat geld als machtsmiddel gelijkmatig distribueert over een p2p-netwerk met 1 bron van waarheid!

blockchain technology

Inderdaad, de Bitcoin blockchain is de gelijkmatig gedeelde en verdeelde bron van waarheid voor elke actieve deelnemer en gebruiker! Vertrouwen is cryptografisch gedistribueerd, beveiligd en gedigitaliseerd over het hele netwerk. Bitcoin heeft een enorm netwerk effect opgebouwd op basis van een gigantische decentrale infrastructuur. Tegenwoordig is het netwerk van Bitcoin blokketens niet meer afhankelijk van het internet dankzij de ontwikkeling van een satellieten infrastructuur door Blockstream. De paradigma verschuiving in de wereld van financiën is op gang gebracht dankzij het bijzondere cryptografisch ontwerp van de Bitcoin blokketen, het koppig doorwerken van de Bitcoin gemeenschap en de eigenzinnige idealen van de cypherpunks. Hierover later meer.

Blockchain ontwerpen en varianten:

ethereum blockchain

Bitcoin heeft de misschien de best beveiligde blokketen op dit moment, maar er zijn tegenwoordig vele verschillende blockchains beschikbaar met allemaal een unieke set van kenmerken en eigenschappen. Ze beschikken meestal over een eigen token of cryptomunt die op een crypto exchange kunnen worden verhandeld.

Laten we de wereld van blokketenontwerpen is verder onderzoeken.

[toc]

De impact van de opkomst van deze blockchain technologieën:

Deze blokketenontwerpen bieden allerlei nieuwe perspectieven en mogelijkheden op de ontwikkeling en vormgeving van een globaal decentrale wereld van nieuwe financiën (crypto finance). Concreet voorbeeld: de blokketen van Ethereum wordt het meest gebruikt voor het lanceren van ICO’s of crowd token sales voor het financieren van nieuwe blokketen bedrijven en projecten. Het zijn allemaal experimenten binnen de huidige financiële paradigma verschuiving waarbij een beursgang en verdere financiering meer en meer gereguleerd zal plaatsvinden op een blockchain via legale Security Token Offerings. Grootbanken zullen overbodig worden. Slimme banken zullen zich aanpassen door het verlenen van een faciliterende dienstverlening op het gebied van raadgeving, toezicht en de correcte naleving van de regels op dit gebied. Slimme landen zullen de regelgeving aanpassen om financiële innovatie op blokketens te stimuleren waardoor meer en meer bedrijven zich zullen vestigen daar voor het kunnen uitgeven van effecten  (security tokens) en obligaties op basis van een bepaalde blokketentechnologie en emissieplatform. Voor financiering verhuizen we van Wall Street naar Block Street.

enterprise ethereum blockchain alliance

De grote investeringsbanken zien de donderbuien hangen en ontwikkelen nu ook hun eigen interne centraal geleide private blockchains en sluiten zich aan bij het Hyperledger project of de Enterprise Ethereum Alliance. De blokketen technologie wordt nu gretig onderzocht door niet alleen banken, maar ook multinationals en overheden. Volgens onderzoek van Accenture-McLagan kunnen databases die op basis van blockchain technologie worden gebouwd enorme kostenbesparingen inhouden voor grote organisaties, instellingen en banken. De BIS raadt in een recent rapport nu ook de centrale banken aan om de blockchain technologie te omarmen en eigen cryptomunten te lanceren!

blockchain tech

Als het gaat om het internationale betalingsverkeer is vooral het Ripple project geliefd bij de grootbanken. Meer dan 15 van de belangrijkste 50 grootbanken testen Ripple en zijn van plan om Ripple te gebruiken voor internationale transacties. Voor meer informatie: Ripple.

stratis - blockchain as a service

Er zijn al nieuwe start-ups zoals Stratis, die een specifieke blockchain ontwikkelingsplatform hebben ontwikkeld voor Microsoft.Net ontwikkelaars om bedrijven zelf in staat te stellen makkelijk blokketens en DLT’s te ontwikkelen voor het verbeteren van hun eigen bedrijfsprocessen. Stratis beschikt ook over een Blockchain-as-a-service dienstverlening. Voor meer informatie: Stratis.

rsk smart contracts voor bitcoin blockchain

Andere fintech bedrijven ontwikkelen specifieke blockchain dienstverleningen voor financiële instellingen en banken zoals de bankchain. Vele initiatieven zien deze projecten als voorbarig en ageren een beetje als Bitcoin maximalisten zoals RSK labs, terwijl ze een olijftak aanbieden aan de meest programmeerbare blokketen van dit moment: Ethereum. Het idee is niettemin dat Bitcoin over dezelfde en veiligere smart contract functionaliteit zal bezitten als Ethereum door middel van sidechains op de blockchain van Bitcoin!

factom blockchain as a service

Een ander bedrijf is Factom. Factom maakt gebruik, net zoals RSK, van de Bitcoin blockchain voor het verankeren en beveiligen van haar dienstverlening. Zeer slim! Voor meer informatie: Factom. Een andere blockhain platform voor het leveren van gedistribueerde diensten is Emercoin. Het project krijgt steeds meer belangstelling van beleggers aangezien het al bruikbare diensten heeft ontwikkeld.

In Nederland is er een Nationale Blockchain Coalitie waarbij overheidsinstellingen, universiteiten en banken met elkaar samenwerken over de hoe en welke blockchain technologieën het beste kunnen worden toegepast. Meer en meer staten in de Verenigde Staten en landen in de wereld werken aan nieuwe wetgeving om blockchain gerelateerde bedrijven aan te trekken.

Zo kunnen we doorgaan. Laten we een paar stappen terug zetten….. en een goede documentaire bekijken voordat we doorgaan ( : Hieronder kun je een mooie documentaire van Manual Stagars zien over de ontwikkeling van Bitcoin en de impact van de blockchain technologie:

Waarom is de BlockChain, een disruptieve, geniale uitvinding?

De decentrale blockchain van Bitcoin is de belangrijke technologische doorbraak sinds de introductie van het internet en e-mail. Deze internet technologie zal onze wereld voorgoed veranderen en een paradigma verschuiving veroorzaken. Laten we eens meer specifiek bespreken wat de blockchain van Bitcoin is.

wat is de blockchain

Het is de BlockChain die Bitcoin als cryptomunt mede mogelijk maakt. De inherente waarde van Bitcoin is ook mede-gegrondvest in de onveranderbare en onkraakbare blockchain. Technologisch gezien is het gebaseerd op zeer complexe cryptografische beginselen en probleemoplossingen. Niettemin, is het eigenlijk eenvoudig om te begrijpen. In de eerste plaats, de BlockChain is het openbare, gedistribueerde digitale grootboek van alle bitcoin transacties die ooit zijn uitgevoerd.  Alle transacties worden in één keten van verschillende transactieblokken verwerkt, gevalideerd en definitief vastgelegd in de blokketen. De blokketen is het transparante en decentrale grootboek van alle Bitcoin transacties. De blockchain is een gedistribueerde grootboek technologie. In het Engels wordt vaak de term Distributed Ledger Technology (DLT) gebruikt door fintech ondernemers.

De term gedistribueerd geeft aan dat het grootboek (de totale som van alle transacties) is verdeeld over alle deelnemers. Alle deelnemers (die het vermogen hebben, de nodes) beschikken over een kopie. Vandaar, het kan in principe geen gesloten boekhouding zijn, het is een open, decentrale, voor iedereen toegankelijke boekhouding die door het gehele netwerk van nodes wordt bijgehouden en gecontrolleerd. Bij Bitcoin gebeurt dit op basis van de Proof of Work cryptografisch consensus algoritme en wordt elke transactie geverifieerd door vooral de zogenaamde Bitcoin Miners, die het grootboek onderhouden en beveiligen. Voor meer informatie: Bitcoin mining.

De Dash gemeenschap heeft Amanda B. Johnson de opdracht gegeven om een videoserie te maken over de werking van de blokketen in het algemeen en specifiek voor die van de Dash cryptocurrency. Op deze pagina kun je deze Dash video course voor beginners bekijken. Het geeft een zeer goede beschrijving over hoe een blokketen werkt. Bekijk ook de video hieronder voor een uitstekende presentatie over Bitcoin als cryptocurrency en de blockchain van Bitcoin:

hoe werkt de blockchain

Bitcoin als betalingsmiddel is maar 1 toepassing van de oneindig vele andere toepassingen die kunnen worden ontwikkeld dankzij deze revolutionaire, disruptieve, geniale BlockChain uitvinding. Nogmaals, de essentie van de blockchain, als openbaar grootboek, is dat door de manier waarop het is ontwikkeld, het in feite alle vertrouwde derde partijen overbodig maakt. De essentiële functie van een ”vertrouwde derde partij” wordt volledig geautomatiseerd en geprogrammeerd in het internet.

Bitcoin, een blockchain met een Proof of Work (Pow) algoritme!

Iedere belangrijke node van het Bitcoin netwerk bevat een volledige kopie van de Blockhain. Op basis van een Proof of Work algoritme wordt elke transactie gecontroleerd om een consensus te bereiken over de staat van het grootboek en elke transactie die er in staat. Is er iets mis, iemand probeert de zaak te flessen, dan zal er geen consensus ontstaan binnen het netwerk over de transactie en zal de transactie worden geweigerd. Elke transactie is openbaar en vele duizenden nodes hebben een consensus bereikt dat de betreffende transactie heeft plaat gevonden op tijdstip X op datum Y. Je kunt stellen dat elke transactie wordt goedgekeurd door een digitale notaris. Niemand kan de boel oplichten iedereen beschikt over één gedeelde openbare bron van waarheid over wat er precies heeft plaatsgevonden. Dit heet ook wel Single Source of Truth. De Blockchain is altijd te vertrouwen want er zijn geen ”vertrouwde derde partijen” aanwezig, zoals dit het geval is met het fiat geld van de banken. Deze werken op basis van een gesloten, centraal gestuurde banksysteem gebaseerd op fractioneel bankieren voor het beheren en uitgeven van fiat geld in de vorm van schuld. Ze beheren ieder voor zichzelf een eigen (digitaal) grootboek van alle uitgevoerde financiële transacties (op basis van schuldcreatie).

De Blockchain zou je kunnen stellen is vanuit deze optiek de beste bank voor het beheren van het gezamenlijke openbare grootboek van alle transacties van de vrije, schuldvrije decentrale cryptomunten en bijbehorende activa voor het waarborgen van financiële onafhankelijkheid en vrijheid. De vertrouwde partij  is automatisch decentraal, openbaar ingebakken in onkraakbare cryptografie. De Blockchain is vertrouwd omdat deze niet op basis van vertrouwen in een centrale derde partij werkt, maar op basis van vertrouwen in niet te kraken cryptografische en internet technologische beginselen. Hieronder kun je een klassieke video van 2015 zien over de Bitcoin blockchain technologie en slimme contracten:

Hoe ziet een block van een blockchain eruit? Hoe is deze opgebouwd?

Dit is afhankelijk van de blockchain platform. De meeste cryptovaluta’s zijn verwant aan Bitcoin, daarom is het beste om eerst uit te gaan van de blokketenstructuur van de Bitcoin. Hieronder in het diagram (geleend van Bitmex) zie je hoe een blok in de blokketen van Bitcoin is opgebouwd:

Het artikel over de segregated witness implementatie gaat hier verder dieper op in: Wat wordt er bedoelt met segregated witness?

De BlockChain voor het programmeren van digitale activa.

Waar je ook moet bij stilstaan is dat er geen waarde wordt toegekend in de blokketen aan een Bitcoin transactie in termen van Euro’s of Dollars. Voor de blockchain kan een Bitcoin transactiewaarde alles mogelijk vertegenwoordigen. In feite is het zo dat de gebruikers zelf bepalen of een Bitcoin een waarde in Euro’s vertegenwoordigt of iets anders van waarde of bezit zoals land, een huis, een fiets, zilver, goud etc. Dit is ook iets wat ontwikkelaars zelf kunnen programmeren met behulp van fintech ondernemingen zoals StratisFactom en Rootstock.

Je hoeft niet 1 Bitcoin te programmeren voor één bepaald iets. Een Bitcoin bestaat uit 100 miljoen eenheden (de Satoshi’s). Elke eenheid is afzonderlijk te identificeren in de blockchain en afzonderlijk te programmeren met bepaalde eigenschappen zoals een digitale akte over een X aantal kilo goud bij jouw in de kluis, of een aandeel in een bedrijf, een perceel, je fiets, een website etc.! Bitcoin niet alleen geschikt als p2p geld, het is programmeerbaar geld waarin je vele vormen van eigendomsrechten in kunt programmeren. Termen die je in deze zin vaak zult tegenkomen zijn smart contracts, sidechains, M.A.S.Tinitial coin offerings, atomic cross chain swaps, token salescolored coins of smart coins. Het programmeerbare en open karakter van Bitcoin stelt ons in staat om onze financiële sector en administratieve processen compleet opnieuw op te bouwen en te innoveren, ze efficiënter en transparanter te maken en bureaucratie enorm te verminderen. Compliance kan vooraf worden geprogrammeerd! De blockchain zal een grote rol gaan spelen in de Internet of Things.

BlockChain en bitcoins als slim programmeerbaar geld.

Je kunt Bitcoin als geld ook slimmer maken en vele verschillende geldstromen aan bepaalde voorwaarden programmeren en automatiseren. De overheid zou er voor kunnen zorgen dat een toeslag voor zorg alleen gebruikt kan worden voor het betalen van ziektekosten bij vooraf goedgekeurde partijen. De regels kunnen alleen maar worden gevolgd. Je hoeft niet meer achteraf te controleren of het geld wel of niet goed is besteed. Compliance vooraf zal enorm veel geld besparen en bureaucratie vermijden! Het werk van notarissen, investeringsbanken, banken, makelaars, brokerage firms  en Wall Street als financieel bolwerk kan volledig op z’n kop worden gegooid door de Blockchain en de toepassing van slim programmeerbaar geld…  dit zal uiteindelijk ook gebeuren. De BlockChain zal een paradigma verschuiving veroorzaken…. de banken weten dit en investeren nu veel geld in allerlei blokketen projecten. Met behulp van het RSK netwerk en dienstverleners zoals Stratis zal de blockchain van Bitcoin het fundament worden voor een nieuw globaal decentraal economisch systeem.

ethereum blockchain

De geest is uit de fles! De Blockchain (grootboek) van Bitcoin is trouwens, maar één geest!  Er zijn heel veel andere goede cryptomuntjes beschikbaar, maar deze maken gebruik van hetzelfde grootboek, die van Bitcoin. Deze alternatieve muntjes worden dan ook altcoins genoemd. Niettemin, er zijn onafhankelijke blockchains in ontwikkeling. Een zeer bijzondere nieuwe decentrale onafhankelijke cryptocurrency met zijn eigen Blockchain is Ethereum. Ethereum is de blockchain van de Ether Tokens / Ethers die dienen voor het makkelijk kunnen opbouwen van een alternatief financieel-economisch systeem met autonome organisaties. Ethereum is als blockchain veel makkelijker om te gebruiken voor derden. Het vergt veel minder programmeerkennis en maakt het netwerk veel meer open voor veel meer ontwikkelaars. Met andere woorden, je hoeft geen hoogbegaafde programmeur te zijn om allerlei handige applicaties en diensten op te zetten en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een Ethereum economisch-financieel systeem. Je kunt binnen Ethereum alternatieve cryptomuntes uitgeven en onafhankelijke, decentrale zelfsturende organisaties (DAO’s) ontwikkelen. Je kunt er zelfs je eigen bank beginnen! Ethereum is potentieel veel meer disruptief dan Bitcoin’s blockchain omdat de Ethereum blockchain over een interne makkelijk te gebruiken en te leren programmeertaal beschikt. Een goede Ethereum programmeer cursus kan elke Java- en webontwikkelaar snel afmaken om zo zelf aan de slag te gaan. De Initial Coin Offerings zouden als een illegale beursgang op de blokketen worden omschreven door financiële autoriteiten.  Vandaar dat de meeste ICO’s het wordt effect of investeringsobject niet gebruiken, maar spreken over utility tokens. Bovendien wordt er gewerkt aan legale security tokens die kunnen worden uitgebracht via een Security Token Offering  of een Token Asset Offering met behulp van een gereguleerde STO-platform zoals tZero en Polymath. De effectenhandel zal op de blockchain van Ethereum worden gezet. Bedrijven zullen gaan van Wall Street naar Block Street om toegang te krijgen tot nieuwe p2p globale kapitaalmarkten.

Wat is een Blockchain as a service?

Door de opkomst van verschillende blokketentechnologieën  is er een gebrek aan blockchain-specialisten. Door gebruik te maken van een overbruggende dienstverleners kunnen bedrijven toch snel aan de slag met het implementeren van blokketentoepassingen. Deze overbruggende dienstverleners bieden een blockchain as a service aan. Voor meer informatie:

Blockchains en social media platforms?
steemit

De blockhain technologie kan ook worden ingezet voor het opbouwen van een decentraal, vrij sociaal p2p-netwerk zonder censuur en inbreuken op onze privacy voor winstbejag. Een aantal projecten die een blockchain gebruiken voor het bouwen van een beter sociaal netwerk die niet afhankelijk zijn van serverfarms voor datamining zijn Steemit, de BAT van Brave en Synereo. Je kunt op basis van een Blockchain veel meer andere dienstverleningen sterk verbeteren.

Blockchains en banken?

Reguliere banken hebben geen keuze. Ze zullen zich moeten aanpassen of ten onder gaan. Ze krijgen nu al concurrentie van verschillende blockchain banken die onder ontwikkeling zijn. Voor meer informatie:

  • Wat is een blockchain bank?

Goede video’s met uitleg over de werking van blockchains:

Bronnen:

Lees verder

Trump verkiest na een moordaanslag JD Vance tot Runnig Mate, betekenis voor Bitcoin?

De mislukte moordaanslag op Donald Trump heeft niet alleen een enorme impact voor het Amerikaans politieke en het geopolitieke klimaat, maar ook voor de toekomst van bitcoin als een mogelijke strategische activa voor de Verenigde Staten. De mislukte moordaanslag en de krachtige manier waarop Donald Trump hier mee omging, zal hem nu hoogst waarschijnlijk een […]

Jul 16, 2024
3,5 min

Is een Solana ETF op komst?

Is een Solana spot ETF in de maak? Met de aanvraag van 21Shares en VanEck lijkt een Solana spot ETF dichterbij te komen. Inderdaad, VanEck en 21Shares hebben een aanvraag ingediend voor een Solana spot ETF bij de Cboe exchange. De SEC kijkt er nog naar, maar een SOL spot ETF komt dichterbij. Laten we […]

Jul 9, 2024
3 min

Bit2me vs Bitvavo, welke exchange is beter?

Bit2me versus Bitvavo. Welke exchange is beter? Met deze Bitvavo vs bit2me exchange vergelijking zullen we kijken hoe deze twee grote Europese cryptocurrency beurzen zich tot elkaar verhouden. Beide exchanges draaien een hoog EURO handelsvolume en hebben een breed dienst- en productaanbod. In deze Bitvavo vs bit2me vergelijking zullen we kijken naar de producten en […]

Jul 9, 2024
4,5 min