Morgan Stanley problemen

De financiële problemen van Morgan Stanley?

Mar 7, 2024
Aanbieding: 

Heeft de Amerikaanse systeembank Morgan Stanley financiële problemen? Banken beschikken vaak over een ondoorgrondelijke, complexe boekhouding, Morgan Stanley is daar geen uitzondering op. Volgens een analist Just Dario verbergt Morgan Stanley grote verliezen op de balans achter exotische derivaten.

Analyse Just Dario over de financiële problemen van Morgan Stanley

Just Dario onderzocht recente ontwikkelingen bij Morgan Stanley ($MS) die mogelijk duiden op financiële problemen bij de bank. De analyse richt zich op specifieke items in de financiële verslagen en jaarrekeningen van Morgan Stanley en vergelijkt deze met eerdere periodes.

Waarnemingen

  • Vreemde disclaimer in 10-K: Morgan Stanley vermeldt in het recente 10-K-jaarverslag een ongebruikelijke disclaimer over mogelijke verliezen op vastgoedleningen.
  • Afname liquide middelen: De kas- en equivalentenpositie van Morgan Stanley daalde met $38,9 miljard ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl het totale vermogen steeg.
  • Toename verhandelde activa en gebruik van onderpand: De post ‘verhandelde activa’ (netto van passiva) is sinds 2021 sterk gestegen. Tegelijkertijd is Morgan Stanley veranderd van een netto-uitlener van effecten in 2021 naar een netto-lener in 2023. De toename van verhandelde activa die als onderpand is verpand, komt overeen met de afname van contanten.

Analyse van derivaten

  • Toename derivatenblootstelling: De toename van door Morgan Stanley verstrekte credit default swaps (CDS) is aanzienlijk, ondanks de verslechterende risicosituatie in 2023.
  • Verwarrende boekingen: De boekwaarde van door Morgan Stanley aangekochte CDS wijkt af van de verwachte kosten. Dit suggereert mogelijk onregelmatigheden in de boekhouding.

Conclusie

De analyse roept vragen op over de financiële gezondheid van Morgan Stanley. De significante daling van de aandelenkoers, de vreemde disclaimer in het 10-K-jaarverslag, de afname van liquide middelen, de toename van verhandelde activa en het gebruik van onderpand, en de verwarrende boekingen rondom derivaten wijzen mogelijk op verborgen verliezen of risico’s.

Voor een uitgebreide X-draadje over deze analyse, zie hieronder:

Claude AI analyse over de financiële problemen van Morgan Stanley

Belegger, entrepreneur en schrijver Balaji Srinivasan kwam op het idee om de gegevens te laten analyseren door Claude.ai van Anthropic. Dit is een relatief nieuwe bot voor het analyseren en vergelijken van meer complexe documenten. Je kunt hier direct grote pdf’s uploaden en Claude kan de inhoud van die documenten doorzoeken, samenvatten en in onderlinge samenhang beoordelen. Claude AI kwam met interessante observaties en had potentiële zorgen over de financiële positie en risico’s van Morgan Stanley. Hieronder de belangrijkste observaties:

1. Grote hoeveelheid onderpand

Het bedrijf heeft een aanzienlijk bedrag aan activa verpand als onderpand, ter waarde van $492 miljard eind 2023 (Afbeelding 3). Dit omvat $162,7 miljard aan handelsactiva tegen marktwaarde en $124,4 miljard aan beleggingstitels. Een zo groot aandeel van de activa verpand als onderpand kan de liquiditeit en flexibiliteit beperken als de marktomstandigheden verslechteren.

2. Hoge mate van leverage

Morgan Stanley is sterk gehefboomd, met een totaal vermogen van $1,19 biljoen dat eind 2023 slechts door $99 miljard aan eigen vermogen wordt ondersteund (Afbeelding 3). Het eigen vermogen van het bedrijf vertegenwoordigt slechts 8,3% van het totale vermogen, wat wijst op een aanzienlijke financiële leverage die zowel de potentiële rendementen als de risico’s vergroot.

3. Grote blootstelling aan leningen en effectenbezit

Het bedrijf heeft een grote blootstelling aan kredietverlening en effectenbezit in institutionele, vermogensbeheer en andere segmenten (Afbeelding 1). De totale kredieten zijn gestegen van $199,8 miljard eind 2022 naar $204,6 miljard een jaar later. De prestaties van leningen en de waardering van effecten zijn kwetsbaar voor economische neergang en marktvolatiliteit.

4. Zeer hoge derivatenblootstelling

De nominale waarde van de verkochte kredietbescherming is zeer hoog, met een totaal van $330 miljard eind 2023 (Afbeelding 4). Hoewel dit niet het werkelijke verwachte risico of verlies vertegenwoordigt, benadrukt het de omvang van de betrokkenheid van Morgan Stanley bij complexe kredietderivaten die verliezen in ongunstige scenario’s kunnen vergroten.

5. Negatieve operationele kasstroom

De kasstroomoverzicht (Afbeelding 2) toont een operationeel kasstroomtekort van $33,5 miljard in 2023, wat een aanzienlijke toename is ten opzichte van $6,4 miljard in het voorgaande jaar, gedreven door handelsactiva en -passiva. Een negatieve operationele kasstroom roept vragen op over de liquiditeit, hoewel dit deels te wijten kan zijn aan een veranderende bedrijfsmix.

Conclusie van Claude AI over Morgan Stanley´s financiële problemen

Hoewel Morgan Stanley een systemisch belangrijke financiële instelling met aanzienlijke middelen blijft, wijst de combinatie van hoge leverage, aanzienlijke verpande activa, grote leningen- en effectenblootstelling en uitgebreide derivatenverplichtingen erop dat het bedrijf materiële financiële risico’s heeft die nauwlettend moeten worden gecontroleerd, vooral in de context van economische onzekerheid en marktkwetsbaarheid. Stresstesten, risicobeheersing en voldoende kapitaalverstrekking zijn essentieel om weerbaarheid te garanderen.

BIS rapporteert geen bankderivaatverliezen meer

De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) stopt met het rapporteren van de reeks “Bank Derivatives Market Value”. De beslissing werd vorig jaar genomen, nadat banken in Q4 ’22 de grootste kwartaaldaling ooit optekende.

De BIS waarschuwde in 2022 nog over verborgen risico´s in de derivaatovereenkomsten over valutatransacties. De situatie is er niet beter op geworden en o.a. begin 2023 al voor een bankencrisis in de Verenigde Staten gezorgd met o.a. de val van Credit Suisse als een gevolg. De Federal Reserve heeft met een speciaal steunprogramma, de Bank Term Funding Program (BTFP), deze crisis bezworen in 2023. Echter, 11 maart 2024 zal de Federal Reserve dit programma afsluiten.

Wat is het belang van deze analyses over Morgan Stanley financiële problemen?

Morgan Stanley is een Amerikaans multinational investeringsbank en financiële dienstverlener met het hoofdkantoor op 1585 Broadway in Midtown Manhattan, New York City werkt internationaal in 41 landen en telt meer dan 75.000 medewerkers. De clientèle bestaat uit ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren. Morgan Stanley stond op nummer 61 in de Fortune 500-lijst van 2023 van de grootste Amerikaanse bedrijven naar totale omzet en is een van de belangrijkste systeembanken voor de globale economie.

De verslechterde financiële situatie en mogelijke problemen in de toekomst van deze systeembank, zal er toe leiden dat de Federal Reserve haar beleid zal moeten gaan aanpassen. De hoge rente heeft niet alleen geleid tot grote ongerealiseerde verliezen op de aangekochte staatsobligaties, maar ook op het commercieel vastgoed dat het in onderpand heeft. De negatieve derivatenblootstelling en kasstromen zijn zorgwekkend. Sinds begin maart zijn de koersen van vele Amerikaanse banken, en ook Morgan Stanley, weer aan het dalen:

Het is mede duidelijk geworden dat in het vierde kwartaal van 2023 de Amerikaanse bankensector een 44% winstdaling kende en er problemen werden gesignaleerd met de leningen omtrent commercieel vastgoed.

Het aandeel van NYCB is sinds februari 2024 al in vrije val.

De slechte financiële positie van Morgan Stanley geeft in feite aan dat de hele Amerikaanse bankensector in problemen verkeert en uiterst fragiel is zonder een beleidswijziging van de Federal Reserve en het verder blijven ondersteunen van vooral de kleinere, nog kwetsbare banken via BTFP. Een hervatting van de bankencrisis staat in 2024 in de kaarten, mocht BTFP daadwerkelijk worden beëindigd zonder aanpassing van het rentebeleid. We zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.

Post Scriptum:

Morgan Stanley heeft begin maart 2024 verder laten weten de klanten van haar brokerage platform toegang zullen krijgen tot de succesvolle bitcoin ETF´s.

Gerelateerde artikelen:

Verdere bronnen:

Lees verder

Het Bitcoin Runes protocol wordt gelanceerd tijdens de halving, wat is Bitcoin Runes?

Bitcoin Runes komt er aan? Ja, over iets meer dan 2 dagen is het zo ver: een nieuwe Bitcoin halving, hier tel je mee af met de Bitcoin halving countdown clock : ). Tijdens de Bitcoin halving worden de block rewards gehalveerd (halving) en wordt het principe van Bitcoin deflatie verder uitgevoerd. Niet alleen zal […]

Apr 17, 2024
3,5 min

“Climate: The Movie” – CO2 veroorzaakte klimaatverandering heeft geen wetenschappelijke basis

“Climate: The Movie” is een nieuwe spraakmakende documentaire van de Britse filmmaker Martin Durkin. De film betoogt dat de bewering van een door CO2 veroorzaakte klimaatverandering een angstverhaal is zonder wetenschappelijke basis. De film, getiteld “Climate: The Movie”, stelt dat de wetenschap en officiële metingen de beweringen over toenemende extreme weersomstandigheden niet ondersteunen. De documentaire […]

Apr 16, 2024
4 min

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gaat bitcoin aanbieden aan zakelijke en institutionele klanten

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) is de grootste bank in het zuidwesten van Duitsland met het hoofdkantoor in Stuttgart. LBBW zet een belangrijke stap in de richting van crypto-integratie door bewaringsdiensten voor digitale assets aan te gaan bieden. Deze ontwikkeling, in samenwerking met Bitpanda exchange, onderstreept de toenemende acceptatie van cryptocurrencies door traditionele financiële instellingen in Duitsland. Met […]

Apr 15, 2024
2 min