negative bond yields

Wat zijn Negative Bond Yields?

Aug 14, 2019
Aanbieding: 

Wat zijn negative bond yields of negative yielding debt? Een negative bond yield is een obligatie die een negatief rendement oplevert. Dit is nog nooit in de financiële geschiedenis van de mensheid voorgekomen.

Voor de duidelijkheid, een obligatie is een schuldbewijs. Een belegger leent geld aan een overheid (government bond) of een bedrijf (corporate bond). In ruil hiervoor wordt de belegger gecompenseerd met een vaste of variabele rente in de vorm van couponbetalingen. Wanneer er sprake is van een negative bond yield, is het tegenovergestelde het geval. De schuldenaar wordt betaald door de belegger om te kunnen lenen! De schuldenaar betaalt geen couponbetaling aan de kredietgever, nee, de kredietgever betaalt een couponbetaling uit aan de schuldenaar. Het is te vergelijken met de situatie waarbij de drugsverslaafde zelfs betaald wordt door de pusher om meer drugs te nemen.

Het zijn meestal de premium bonds, dat wil zeggen, die obligaties die boven hun nominale waarde worden verhandeld, die een negatief rendement kunnen krijgen. Binnen de obligatiemarkten geldt dat hoe hoger de koers van een obligatie is, hoe lager het rendement (yield) voor een belegger is.

De term yield wordt in de obligatiemarkt gebruikt om aan te geven wat het verwachte rendement en bijpassende risico is met een obligatiebelegging. Een zogenaamde ‘high yield’ obligatie geeft een hoog rendement, maar is verbonden met ook een hoog risico. Deze obligaties komen vaak met een lage beoordeling (rating). Het hoogste rendement wordt verkregen op rommelobligaties, de junk bonds.

De premium bonds zijn de obligaties die in trek zijn, hopelijk waardevast of in waarde stijgen van de meest betrouwbare schuldenaar. Een van de meest populaire belegging zijn de obligaties van de Duitse overheid. Recent (02.08.2019) hebben haar langst lopende obligaties van 30 jaar een negative yield verkregen.

Wat is het belang van negative yielding bonds?

Institutionele beleggers waaronder verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen moeten hun geld investeren in obligaties. Het wordt immers als een veilige investering beschouwd. Het geeft aan dat het vertrouwen in de globale economie flink is afgenomen en er een periode van stagflatie of een recessie zal aankomen. Er wordt gezocht naar veilige havens, binnen de obligatiemarkt zelf zijn deze ook niet makkelijk te vinden aangezien de obligatiemarkt in een zeepbel bevindt door een periode van dalende rentevoeten en geldverruimingsprogramma’s. De globale schuldenberg is nog nooit zo groot geweest. De globale schuldenlast van overheden, bedrijven en gezinnen bedraagt momenteel een in de mensheidsgeschiedenis ongeziene 340 % van bruto binnenlands product van de hele wereld!

Institutionele beleggers zijn nerveus aan het worden en beschouwen onder meer een Duitse negative bond yield als een veilige haven met een beter rendement dan mogelijk andere investeringen. Beter geld in de toekomst behouden met een klein verlies, dan veel meer op korte termijn te verliezen! Verder is het mogelijk dat de beleggers speculeren dat er een periode van deflatie zal optreden waarbij hopelijk de valuta in de periode niet te veel devalueert. Wanneer de obligatie uitloopt of wordt verkocht, kan het vrijgekomen geld mogelijk meer activa opkopen. In een periode van economische stagnaties en recessies zullen de effectenmarkten corrigeren. Effecten kunnen over een jaar of twee goedkoper worden. De institutionele belegger zou dan goede effecten voor een mooie korting kunnen kopen. Alles is afhankelijk van de beleggingsstrategie.

Niettemin, negative bond yields zijn een teken dat (institutionele) beleggers het vertrouwen in de economie verloren hebben, er een recessie wordt verwacht en flinke verliezen zijn te verwachten op de effectenmarkten. Risico’s worden zo veel mogelijk vermeden en de vraag naar de beste obligaties nemen hierdoor significant toe. Hierdoor nemen de premiums toe en de yields af en kunnen ze zelfs negatief worden.

Hoe erg is de situatie met negative yielding bonds?

Dit bizarre financiële fenomeen is niet voorbehouden aan een klein gedeelte van de globale obligatiemarkt. Het is in feite zo dat zo’n $ 15 biljoen en 25 % van de gehele obligatiemarkt een negatief rendement hebben.

negative bond yields

Zo’n 50 % van de obligaties binnen Europa heeft een negatief rendement! Dit is een probleem en geeft aan dat er iets behoorlijk mis is binnen de obligatiemarkten. Beleggers zoals pensioenfondsen lijken eerder deze obligaties te moeten blijven kopen; er is gewoon niks beters. Het leidt in feite tot een geleidelijke spaarkapitaalvernietiging van de pensioenspaarders in plaats van een plotseling gegarandeerd groot verlies op korte termijn. Bijvoorbeeld bij een risicovolle belegging in een Turkse obligatie (+ 15 % yield). Blijkbaar zijn obligaties geen veilige beleggingen meer en wordt er verder verwacht dat de negatieve rentepolitiek zal worden voortgezet. Dit betekent dat de negative yields verder alleen maar dieper in de min zullen schieten. Het is in feite een volledig irrationele situatie.

Welke institutionele belegger wil een schuldenaar betalen om meer te lenen? Blijkbaar is het vertrouwen geheel zoek. Het financiële systeem lijkt te zijn begonnen om zich zelf geleidelijk op te vreten om erger te vermijden. Een periode van financieel kannibalisme is aangebroken waarbij opgebouwd spaarkapitaal wordt vernietigd. Door alvast een dertigjarige obligatie te kopen met een relatief klein negatief rendement vermijdt je dat je een jaar later er een moet kopen en de schuldenaar met je spaargeld nog meer moet betalen. Je vermijdt ook dat je een rommelobligatie koopt met misschien een beter rendement, maar waarvan je bijna zeker van kunt zijn dat de schuldenaar op korte termijn bankroet zal gaan. Verder, mocht de situatie uit de hand lopen, dan kun je hopelijk de obligatie doorverkopen aan de centrale bank die hopelijk voor die tijd de digitale geldprinter heeft aangezet om onbeheersbare schulden op te kopen.

Het is verder belangrijk om te realiseren dat dit negative yield fenomeen niet alleen geldt voor de obligaties van overheden, maar ook die van bedrijven. Er zijn zelfs al bedrijfsrommelobligaties (corporate junk bonds) met negative yields in Europa. De situatie is veel erger dan we denken en de gevolgen zijn moeilijk te overzien aangezien we in ongekende financiële wateren verkeren. Een mogelijk waarschijnlijk scenario is dat de centrale banken het voorbeeld van Japan zullen moeten volgen. Dit wordt ook wel aangeduid met ‘economic Japanification’.

De Japanse zeepbel barstte in 1991 en de centrale bank was gedwongen om de rente laag te houden in een periode waarbij de economie tijdens een lange periode flink achteruitging. Tussen 1995 en 2007 viel het BNP van $5,3 naar $4,3 biljoen, vielen de salarissen met 5 % en was de Japanse centrale bank gedwongen om alle schulden op te kopen. De Japanse schuld bedraagt nu 238 % van het jaarlijkse BNP en prijkt met een nummer 1 positie als het land in de wereld met de meeste schuld in verhouding tot het BNP. Inderdaad, de wereldeconomie staat er zo goed voor dat zelfs de Japanse staatsobligaties nu met een negatief rendement worden verhandeld!

Conclusie over het negative bond yields fenomeen:

Het feit dat we te maken met negative bond yields geeft aan dat het financieel systeem niet meer normaal functioneert en het vertrouwen zoek is. We staan anno 2019 aan het begin van een recessie en een periode van stagflatie. Het voortbestaan van het systeem is geheel afhankelijk van de rentepolitiek en het geldverruimingspolitiek van de centrale banken. Deze politiek zal leiden dat het systeem alle vormen van spaartegoeden zal geleidelijk afromen en uiteindelijk opvreten totdat er niks meer over blijft.

Negatieve rentes en rendementen vernietigen kapitaal, hogere belastingen innen kapitaal, geldverruiming en devaluaties ontkrachten kapitaal. De opkomst van de eerste obligaties met een negatief rendement moet als een duidelijke startschot voor de race naar veilige havens binnen en buiten (goud, Bitcoin) een onhoudbaar geworden financieel systeem worden beschouwd. De politiek van de centrale banken zal waarschijnlijk leiden naar een nieuwe vorm van Japanificatie van de wereldeconomie met een neo-feodaal totalitair financieel systeem in handen van een kleine financiële elite (de schuldeigenaars) en horige schuldslaven. De middenstand zal verdwijnen aangezien al het spaarkapitaal verdwijnt en wordt vervangen door schuld.

Dit scenario veronderstelt wel dat de centrale banken wel de aandelen en obligaties van de bankroete zombiebanken zoals Deutsche Bank en BNP Paribas blijven opkopen. Het probleem is dat negatieve rente en negatieve rendementen op obligaties niet alleen de balansen van de pensioenfondsen, maar ook de balansen van de banken opvreten. De aandelen zullen blijven kelderen naar het nulpunt waar ze in feite behoren, kunnen daardoor een nieuwe Europese bankcrisis uitlokken en daarmee een globale financiële crisis veroorzaken. De centrale banken zullen de komende jaren het erg druk krijgen om het systeem bij elkaar te houden.

Negative yielding bonds geven verder aan dat het financiële systeem in feite bankroet is en moet hervormd worden naar een nieuwe gezond financieel systeem op basis waarvan werkelijke economische groei mogelijk is. Hieronder kun je een aantal goede video’s bekijken met commentaren over de betekenis en implicaties van negative bond yields:

Wall Street for Main Street over negative yielding debt:

Max Keiser over negative yielding debt:

Voor meer informatie:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Credit Suisse is in de problemen, failliet en overgenomen door UBS? Op weg naar een nieuwe eurocrisis?

Samenvatting: Credit Suisse is omgevallen en bankroet. Om verdere besmettingsgevaar te beperken is er een merger-overeenkomst getekend met de UBS door de interventie van de Zwitserse ministerie van financiën, de Zwitserse centrale bank en de Zwitserse financiële toezichthouder (FINMA). In de praktijk betekent dit dat UBS op zondagavond 19 maart 2023 Credit Suisse heeft opgekocht […]

Mar 19, 2023
8,5 min

SoftWar boek over oorlogsvoering in het digitale informatietijdperk

Jason Lowery is een Amerikaanse majoor uit de Amerikaanse Space Force en een MIT-medewerker die een spraakmakend nieuw boek heeft uitgebracht met de titel ‘Soft War’: A Novel Theory on Power Projection and the National Strategic Significance of Bitcoin. Hij heeft zijn boek en thesis ook ingediend bij het secretariaat van de Amerikaanse president, de […]

Mar 15, 2023
1,5 min

Saoedi-Arabië en Iran sluiten een akkoord en hervatten diplomatieke betrekkingen

Saoedi-Arabië en Iran sluiten een historisch samenwerkingsakkoord. Terwijl de Verenigde Staten met de NAVO zich bezighoudt met een proxy-oorlog in de Oekraïne tegen Rusland, heeft China een uitermate belangrijk geopolitiek akkoord beslecht tussen Iran en Saoedi-Arabië. Beide landen gaan de relaties normaliseren en de diplomatieke betrekkingen hervatten. Twee aartsvijanden worden bondgenoten? Sinds 2016 zijn de […]

Mar 10, 2023
3 min