arwen

CRYPTOFONDS

Nov 6, 2018
Aanbieding: 

blockchaintraders cryptofondsEen cryptofonds is vereenvoudigde term voor een crypto assets beleggingsfonds. Ze worden ook omschreven als Bitcoin en cryptocurrency beleggingsfondsen. De meeste cryptofondsen zijn breed opgezet. De term cryptocurrency is hierbij te eng geworden en het gaat in feite om investeringen in een breed assortiment van crypto assets. Met een cryptofonds kan je dus tegelijkertijd in verschillende crypto assets beleggen. Hieronder vallen natuurlijk de klassieke reguliere cryptovaluta (zoals Bitcoin, Litecoin en Monero), maar ook de blockchain platform tokens (zoals Neo, Eos, Tron) en kunnen er security tokens aan toe worden gevoegd. Dit is natuurlijk afhankelijk van de samenstelling, structuur en beleggingsstrategie van een specifieke cryptofonds.

Wat doet een cryptofonds?

Een cryptofonds werkt op dezelfde manier als een regulier beleggingsfonds. Het maakt het voor particuliere en institutionele beleggers mogelijk om passief te investeren (participeren) in de cryptovaluta markten. Het fonds staat meestal als een bedrijf ingeschreven bij de kamer van koophandel en verzamelt de inleg van een aantal beleggers. De minimale inleg om te kunnen participeren in een cryptofonds bedraagt 100.000,- euro.  Het team van het cryptofonds investeert het verzamelde fondsvermogen in verschillende crypto assets naar gelang de structuur van het fonds en de bijbehorende beleggingsstrategie.

Wanneer je belegt in een cryptofonds dan krijg je daarvoor participaties terug. Het aantal participaties dat je voor het ingelegde bedrag krijgt kan afhankelijk zijn van de koers en opgebouwd vermogen van het fonds. De meest voorkomende manier om rendement te behalen is via het uitgekeerde dividend, de winstuitkering na aftrekking van een rendementsfee. Elk cryptofonds rekent een bepaalde beheervergoeding door naar haar participerende leden. Bijvoorbeeld het cryptofonds van BlockchainTraders rekent 15% commissie over het positief behaalde rendement en een beheervergoeding van 0,4% per kwartaal.

Wanneer zou ik moeten instappen bij een cryptofonds?

Een goed cryptofonds kan goede rendementen halen tijdens een beren markt, maar vooral tijdens een crypto stieren markt. Het meest voor de hand liggende tijdstip om te participeren in een crypto beleggingsfonds is tijdens een beren markt. Het markt sentiment is afwachtend of negatief, de handelsvolumes zijn klein en particuliere beleggers zijn geneigd om bij het minste of geringste slechte nieuws te verkopen. Tijdens zo’n beren markt kan een goed cryptofonds voordelig investeren in de beste crypto assets van de meest belovende projecten. Tijdens een stieren markt zal er een enorm rendement worden behaald en zullen de uitgekeerde dividenden alle participanten euforisch stemmen. Het biedt verder een buffer voor slechtere tijden. Het probleem is dat wanneer een belegger instapt tijdens een stieren markt dat onderstaande nadelen en knelpunten bezwaarlijk worden, waardoor een participant voortijdig uitstapt met verlies tijdens een nieuwe beren markt. Het is tijdens een beren markt dat een cryptofonds daadwerkelijk een vuurproef ondergaat en waarbij een duidelijke beleggingsstrategie en goede communicatie met de participerende leden van uiterst belang is.

De nadelen en probleempunten met betrekking tot een cryptofonds.

Hierbij komen we direct tot het grote nadeel van een cryptofonds. Zolang het cryptofonds goed draait en een mooi rendement behaalt is een beheervergoeding gepast en onproblematisch. Niettemin gedurende een beren markt wanneer het risico op verlies vele malen groter is, tikt zo’n een beheervergoeding er wel in. Vooral wanneer een belegger laat tijdens een stieren markt is ingestapt. Het beste lijkt om een cryptofonds te selecteren die geen beheerkosten in rekening brengt en alleen een rendementsfee hanteert. Toch, elke cryptofonds heeft zijn eigen strategie en opzet. Het aller belangrijkste is dat je een cryptofonds selecteert die het beste bij je behoefte en risicoprofiel past. Bovendien moet er een transparante organisatie zijn met een sterk team die toegankelijk is via duidelijke communicatielijnen naar haar participerende leden. Samen sterker, moet het devies zijn!

crypto fondsen afm toezichtHet beleggen of participeren in een cryptofonds is over het algemeen zeer risicovol. Een ander probleem  is dat een cryptofonds niet wordt gereguleerd. Het participeren verloopt buiten de toezicht van het AFM. Er is verder ook geen vergunnings- en prospectusplicht voor een cryptofonds. Regelgeving en toezicht zijn belangrijk, maar in Nederland nog niet goed geregeld. Het AFM heeft zich verder kritisch uitgelaten en maakt zich zorgen over de kwaliteit van de fondsen. De AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van deze beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan de vereisten voor een mogelijke vergunningverlening. Het AFM heeft aan de betrokken partijen een  brief verstuurd. Het is te hopen dat het AFM de Nederlandse crypto initiatieven ondersteunt en niet de bedrijfsvoering onmogelijk gaat maken. Het is te hopen dat Nederlandse regelgeving voor het bieden van een nieuw spel voor Nederlandse crypto ondernemingen en fondsen duidelijk zal gaan worden waardoor ook beter toezicht mogelijk is.

Voor een aspirerende belegger in een cryptofonds heeft dat dan ook tot het gevolg dat deze dan ook zeer zorgvuldig zijn huiswerk moet doen voordat hij/zij de beslissing neemt om te participeren in een cryptofonds. Het is verder aan te raden om gebruik te maken van Nederlandse ondernemingen. Hierdoor is het mogelijk om de beheerders van het fonds te ontmoeten en bepaalde zaken contractueel vast te leggen. In het geval van een juridisch geschil kan er dan altijd naar een Nederlandse rechtbank worden gestapt. Bovendien kan een aspirant belegger altijd contact opnemen met het AFM.

Een goed voorbeeld van een Nederlands cryptofonds.

blockchaintradersBij het cryptofonds van BlockchainTraders zijn deze zaken mooi op orde. Het is een transparante Nederlandse onderneming met als juridische structuur een fonds voor gemene rekening. Ze beschikken over een duidelijke (ambitieuze) doelstelling om door middel van een gespreid investeringsbeleid en door snel in te spelen op ontwikkelingen binnen crypto markt op strategisch uitgedachte wijze deze te gaan outperformen met minimaal 25% per jaar. Beleggers kunnen participeren in twee verschillende fondsen waarbij de beleggingsstrategie wordt uitgevoerd door de fondsbeheerder BlockchainTraders B.V. (KVK: 70864640) en het inlegde vermogen (fondsactiva) worden bewaard door een aparte stichting Stichting Toezicht BlockchainTraders (KVK: 71065547). Deze structuur van het cryptofonds van BlockchainTraders beschermt de belangen en tegoeden van de participanten optimaal. Het is dan ook niet vreemd dat er beheerkosten in rekening worden gebracht en een rendementsfee om zo’n cryptofonds te kunnen draaien. Het werkt immers in het belang van de participanten en de lange termijn doelstellingen van het fonds. Op uitnodiging kunnen participanten al instappen voor een bedrag van 20.000 euro. Voor meer informatie: bezoek BlockchainTraders.

Welke andere cryptofondsen zijn er beschikbaar?

Voor een ander artikel met een uitgebreide opsomming van de beschikbare fondsen en vermogensbeheerders, raadpleeg:

Welke alternatieven zijn er voor een cryptofonds?
  • Een vermogensbeheerder of fondsbeheerder zou ook via een API toegang krijgen tot een handelsrekening van een klant. Zodoende kan de fondsbeheerder de cryptoportfolio voor de klant automatisch beheren en bijstellen voor maximaal rendement. De klant behoudt de controle over de coins. Deze formule staat bekend als crypto beheerd beleggen. In Nederland is dit mogelijk dankzij een unieke samenwerking tussen Bitvavo en Yieldt. Voor meer informatie: Wat is beheerd beleggen in bitcoins en crypto assets?
  • Niet iedereen heeft veel zo veel geld beschikbaar om te kunnen participeren  in een cryptofonds. Een gemakkelijk alternatief is om gebruik te maken van de cryptofondsen van eToro. eToro is een bekende makelaar in crypto’s, aandelen en andere financiële instrumenten waar een belegger de mogelijkheid heeft om te kunnen instappen in een eToro cryptofonds.
  • Een ander alternatief is om te beleggen in tokens die werken als een fonds. De C20 token werkt als een tokenized cryptocurrency tracker of crypto index fonds. Meer en meer crypto handelsbeurzen zullen deze type van index tokens gaan aanbieden.
  • Bovenstaande punt kan worden gecombineerd met een eigen buy & hold strategie van de meest belangrijke cryptovaluta. Iedereen kan met behulp van een multi-currency wallet zoals de Trezor een veilige cryptofonds in eigen beheer opstellen. De Trezor beschikt ook over een interne cryptobeurs waardoor de belegger snel tussen verschillende cryptovaluta kan wisselen en de eigen cryptoportfolio kan herbalanceren vanuit deze hardware wallet. Een alternatief voor de Trezor is de KeepKey.
Conclusie:

De crypovaluta markten met de opkomst van nieuwe blockchain technologieën, nieuwe start-ups en de vorming van een nieuwe crypto finance ecosysteem biedt ongekende nieuwe kansen voor beleggers. Het op een verantwoorde, actieve en veilige manier beleggen in deze markten is een zeer moeilijke taak. Beleggers kunnen zeer veel baat hebben bij een participatie in een goed Nederlands cryptofonds zoals BlockchainTraders. Een participatie kan verder zeer goed worden gecombineerd met een eigen, meer beperkte beleggingsstrategie door het kopen van index tokens en de belangrijkste cryptovaluta zoals de Bitcoin. Elke belegger die passief participeert in een cryptofonds zou zich moeten verdiepen in de werking van de Bitcoin en zelf ook gaan experimenteren met andere crypto’s en tokens om zodoende met beter begrip een goed cryptofonds te kunnen selecteren.  Alles begint met een bepaalde hoeveelheid basis kennis voordat er een beslissing wordt genomen om te beleggen in cryptomunten of te participeren in een cryptofonds.

Een goed en laagdrempelig alternatief voor het beleggen in een fonds is door gebruik te maken van de dienstverlening van Yieldt. Met Yieldt kun je beheerd en passief beleggen in crypto assets op je eigen Bitvavo handelsrekening.

Voor meer informatie:

blockchaintraders cryptofonds

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min