bitcoin & cryptocurrency trading seminars

BLOCKCHAIN TECHNOLOGIE

Wat wordt er bedoelt met een blockchain of blokketen?

tezos blockchainMet de term blockchain of blokketen wordt verwezen naar de cryptografische internet technologie waarop Bitcoin mede is gebaseerd: een decentraal gedistribueerd grootboek (database) van alle transacties georganiseerd in blokken. Een blokketen als een grootboek is in beginsel niet anders dan de totale keten van alle verwerkte transactieblokken.

blockchain technologie en consensusBitcoin heeft cryptografisch gezien een superieure en extreem veilige decentrale blockhain ontwerp. Dit verloopt automatisch op basis van de toegepaste cryptografische functies en protocollen (Hashcash functies, digitale handtekeningen, consensus protocol – Proof of Work) waardoor een ‘vertrouwde derde partij’ zoals een bank niet nodig is. De blokketen is gedistribueerd over alle gebruikers binnen het netwerk die een kopie bijhouden. Al deze kopieën worden dankzij het bijzondere cryptografische ontwerp met elkaar in overeenstemming gebracht door delvers waardoor het netwerk tot een consensus kan komen over de actuele ware status van de gedistribueerde blokketen binnen het netwerk. De gemeenschap van gebruikers moet zelf ook tot een consensus komen wanneer er iets zou moeten worden veranderd in de manier waarop Bitcoin werkt.

Deze bijzondere gebundelde krachten maken samen de Bitcoin blockchain autonoom, decentraal, onveranderbaar, onkraakbaar en niet te censureren…. dit allemaal zonder noodzaak voor derde partijen, werkend zonder derde partijen. ‘Voorheen’ was geld een centraal gestuurd machtsinstrument, een privilege voor vorsten, koningen en banken. Nu is er Bitcoin en een gedistribueerde blockchain technologie buiten het bereik van vorsten en banken dat geld als machtsmiddel gelijkmatig distribueert over een p2p-netwerk met 1 bron van waarheid!

blockchain technologyInderdaad, de Bitcoin blockchain is de gelijkmatig gedeelde en verdeelde bron van waarheid voor elke actieve deelnemer en gebruiker! Vertrouwen is cryptografisch gedistribueerd, beveiligd en gedigitaliseerd over het hele netwerk. Bitcoin heeft een enorm netwerk effect opgebouwd op basis van een gigantische decentrale infrastructuur. Tegenwoordig is het netwerk van Bitcoin blokketens niet meer afhankelijk van het internet dankzij de ontwikkeling van een satellieten infrastructuur door Blockstream. De paradigma verschuiving in de wereld van financiën is op gang gebracht dankzij het bijzondere cryptografisch ontwerp van de Bitcoin blokketen, het koppig doorwerken van de Bitcoin gemeenschap en de eigenzinnige idealen van de cypherpunks. Hierover later meer.

Blockchain ontwerpen en varianten:

ethereum blockchain

Bitcoin heeft de misschien de best beveiligde blokketen op dit moment, maar er zijn tegenwoordig vele verschillende blockchains beschikbaar met allemaal een unieke set van kenmerken en eigenschappen: EthereumLiskNXT, IOTARipple, StellarBitshares, CardanoTezos, QtumQRL, EOSDFINITY, Byteball, QuorumAntsharesNEO – ARK – Cardano en NEM hebben allemaal unieke blokketenontwerpen.

De impact van de opkomst van deze blockchain technologieën:

Deze blokketenontwerpen bieden allerlei nieuwe perspectieven en mogelijkheden op de ontwikkeling en vormgeving van een globaal decentrale wereld van nieuwe financiën (crypto finance). Concreet voorbeeld: de blokketen van Ethereum wordt het meest gebruikt voor het lanceren van ICO’s of crowd token sales voor het financieren van nieuwe blokketen bedrijven en projecten. Het zijn allemaal experimenten binnen de huidige financiële paradigma verschuiving.

enterprise ethereum blockchain allianceDe grote investeringsbanken zien de donderbuien hangen en ontwikkelen nu ook hun eigen interne centraal geleide private blockchains en sluiten zich aan bij het Hyperledger project of de Enterprise Ethereum Alliance. De blokketen technologie wordt nu gretig onderzocht door niet alleen banken, maar ook multinationals en overheden. Volgens onderzoek van Accenture-McLagan kunnen databases die op basis van blockchain technologie worden gebouwd enorme kostenbesparingen inhouden voor grote organisaties, instellingen en banken. De BIS raadt in een recent rapport nu ook de centrale banken aan om de blockchain technologie te omarmen en eigen cryptomunten te lanceren!

blockchain techAls het gaat om het internationale betalingsverkeer is vooral het Ripple project geliefd bij de grootbanken. Meer dan 15 van de belangrijkste 50 grootbanken testen Ripple en zijn van plan om Ripple te gebruiken voor internationale transacties. Voor meer informatie: Ripple.

stratis - blockchain as a serviceEr zijn al nieuwe start-ups zoals Stratis, die een specifieke blockchain ontwikkelingsplatform hebben ontwikkeld voor Microsoft.Net ontwikkelaars om bedrijven zelf in staat te stellen makkelijk blokketens en DLT‘s te ontwikkelen voor het verbeteren van hun eigen bedrijfsprocessen. Stratis beschikt ook over een Blockchain-as-a-service dienstverlening. Voor meer informatie: Stratis.

rsk smart contracts voor bitcoin blockchainAndere fintech bedrijven ontwikkelen specifieke blockchain dienstverleningen voor financiële instellingen en banken zoals de bankchain. Vele initiatieven zien deze projecten als voorbarig en ageren een beetje als Bitcoin maximalisten zoals RSK labs, terwijl ze een olijftak aanbieden aan de meest programmeerbare blokketen van dit moment: Ethereum. Het idee is niettemin dat Bitcoin over dezelfde en veiligere smart contract functionaliteit zal bezitten als Ethereum door middel van sidechains op de blockchain van Bitcoin!

factom blockchain as a serviceEen ander bedrijf is Factom. Factom maakt gebruik, net zoals RSK, van de Bitcoin blockchain voor het verankeren en beveiligen van haar dienstverlening. Zeer slim! Voor meer informatie: Factom.

In Nederland is er een Nationale Blockchain Coalitie waarbij overheidsinstellingen, universiteiten en banken met elkaar samenwerken over de hoe en welke blockchain technologieën het beste kunnen worden toegepast.

Zo kunnen we doorgaan. Laten we een paar stappen terug zetten….. en een goede documentaire bekijken voordat we doorgaan ( :
Hieronder kun je een mooie documentaire van Manual Stagars zien over de ontwikkeling van Bitcoin en de impact van de blockchain technologie:

Waarom is de BlockChain, een disruptieve, geniale uitvinding?

De decentrale blockchain van Bitcoin is de belangrijke technologische doorbraak sinds de introductie van het internet en e-mail. Deze internet technologie zal onze wereld voorgoed veranderen en een paradigma verschuiving veroorzaken. Laten we eens meer specifiek bespreken wat de blockchain van Bitcoin is.

wat is de blockchainHet is de BlockChain die Bitcoin als cryptomunt mede mogelijk maakt. De inherente waarde van Bitcoin is ook mede-gegrondvest in de onveranderbare en onkraakbare blockchain. Technologisch gezien is het gebaseerd op zeer complexe cryptografische beginselen en probleemoplossingen. Niettemin, is het eigenlijk eenvoudig om te begrijpen. In de eerste plaats, de BlockChain is het openbare, gedistribueerde digitale grootboek van alle bitcoin transacties die ooit zijn uitgevoerd.  Alle transacties worden in één keten van verschillende transactieblokken verwerkt, gevalideerd en definitief vastgelegd in de blokketen. De blokketen is het transparante en decentrale grootboek van alle Bitcoin transacties. De blockchain is een gedistribueerde grootboek technologie. In het Engels wordt vaak de term Distributed Ledger Technology (DLT) gebruikt door fintech ondernemers.

De term gedistribueerd geeft aan dat het grootboek (de totale som van alle transacties) is verdeeld over alle deelnemers. Alle deelnemers (die het vermogen hebben, de nodes) beschikken over een kopie. Vandaar, het kan in principe geen gesloten boekhouding zijn, het is een open, decentrale, voor iedereen toegankelijke boekhouding die door het gehele netwerk van nodes wordt bijgehouden en gecontrolleerd. Bij Bitcoin gebeurt dit op basis van de Proof of Work cryptografisch consensus algoritme en wordt elke transactie geverifieerd door vooral de zogenaamde Bitcoin Miners, die het grootboek onderhouden en beveiligen. Voor meer informatie: Bitcoin mining.

De Dash gemeenschap heeft Amanda B. Johnson de opdracht gegeven om een videoserie te maken over de werking van de blokketen in het algemeen en specifiek voor die van de Dash cryptocurrency. Op deze pagina kun je deze Dash video course voor beginners bekijken. Het geeft een zeer goede beschrijving over hoe een blokketen werkt. Bekijk ook de video hieronder voor een uitstekende presentatie over Bitcoin als cryptocurrency en de blockchain van Bitcoin:

Koop voordelig Bitcoins bij BTCdirect!

hoe werkt de blockchainBitcoin als betalingsmiddel is maar 1 toepassing van de oneindig vele andere toepassingen die kunnen worden ontwikkeld dankzij deze revolutionaire, disruptieve, geniale BlockChain uitvinding. Nogmaals, de essentie van de blockchain, als openbaar grootboek, is dat door de manier waarop het is ontwikkeld, het in feite alle vertrouwde derde partijen overbodig maakt. De essentiële functie van een ”vertrouwde derde partij” wordt volledig geautomatiseerd en geprogrammeerd in het internet.

Bitcoin, een blockchain met een Proof of Work (Pow) algoritme!

Iedere belangrijke node van het Bitcoin netwerk bevat een volledige kopie van de Blockhain. Op basis van zeer ingewikkelde wiskundige beginselen (Proof of Work algoritme) wordt elke transactie gecontroleerd om een consensus te bereiken over de staat van het grootboek en elke transactie die er in staat. Is er iets mis, iemand probeert de zaak te flessen, dan zal er geen consensus ontstaan binnen het netwerk over de transactie en zal de transactie worden geweigerd. Elke transactie is openbaar en vele duizenden nodes hebben een consensus bereikt dat de betreffende transactie heeft plaat gevonden op tijdstip X op datum Y. Je kunt stellen dat elke transactie wordt goedgekeurd door een digitale notaris. Niemand kan de boel oplichten iedereen beschikt over één gedeelde openbare bron van waarheid over wat er precies heeft plaatsgevonden. Dit heet ook wel Single Source of Truth. De Blockchain is altijd te vertrouwen want er zijn geen ”vertrouwde derde partijen” aanwezig, zoals dit het geval is met het fiat geld van de banken. Deze werken op basis van een gesloten, centraal gestuurde banksysteem gebaseerd op fractioneel bankieren voor het beheren en uitgeven van fiat geld in de vorm van schuld. Ze beheren ieder voor zichzelf een eigen (digitaal) grootboek van alle uitgevoerde financiële transacties (op basis van schuldcreatie).

De Blockchain zou je kunnen stellen is vanuit deze optiek de beste bank voor het beheren van het gezamenlijke openbare grootboek van alle transacties van de vrije, schuldvrije decentrale cryptomunten en bijbehorende activa voor het waarborgen van financiële onafhankelijkheid en vrijheid. De vertrouwde partij  is automatisch decentraal, openbaar ingebakken in onkraakbare cryptografie. De Blockchain is vertrouwd omdat deze niet op basis van vertrouwen in een centrale derde partij werkt, maar op basis van vertrouwen in niet te kraken cryptografische en internet technologische beginselen.

De BlockChain voor het programmeren van digitale activa.

Waar je ook moet bij stilstaan bij het concept van de Blockchain is dat deze geen waarde meegeeft aan een Bitcoin als geld in termen van Euro’s of Dollars. Voor de blockchain kan een bitcoin alles mogelijk vertegenwoordigen. Gebruikers kunnen zelf bepalen of een Bitcoin een waarde in Euro’s vertegenwoordigt of iets anders van waarde of bezit zoals land, een huis, een fiets, zilver, goud etc. Dit is iets wat de gebruikers zelf kunnen programmeren in de toekomst met behulp van fintech ondernemeningen zoals Factom en Rootstock.

Je hoeft niet 1 Bitcoin te programmeren voor één bepaald iets. Een Bitcoin bestaat uit 100 miljoen eenheden. Elke eenheid is afzonderlijk te identificeren in de blockchain en afzonderlijk te programmeren met bepaalde eigenschappen zoals een digitale akte over een X aantal kilo goud bij jouw in de kluis, of een aandeel in een bedrijf, een perceel, je fiets, een website etc.! Bitcoin niet alleen geschikt als p2p geld, het is programmeerbaar geld waarin je vele vormen van eigendomsrechten in kunt programmeren. Termen die je in deze zin vaak zult tegenkomen zijn smart contracts, sidechains, M.A.S.Tinitial coin offerings, atomic cross chain swaps, token salescolored coins of smart coinsHet programmeerbare en open karakter van Bitcoin stelt ons in staat om onze financiële sector en administratieve processen compleet opnieuw op te bouwen en te innoveren, ze efficiënter en transparanter te maken en bureaucratie enorm te verminderen. Compliance kan vooraf worden geprogrammeerd! De blockchain zal een grote rol gaan spelen in de Internet of Things.

BlockChain en bitcoins als slim programmeerbaar geld.

Je kunt Bitcoin als geld ook slimmer maken en vele verschillende geldstromen aan bepaalde voorwaarden programmeren en automatiseren. De overheid zou er voor kunnen zorgen dat een toeslag voor zorg alleen gebruikt kan worden voor het betalen van ziektekosten bij vooraf goedgekeurde partijen. De regels kunnen alleen maar worden gevolgd. Je hoeft niet meer achteraf te controleren of het geld wel of niet goed is besteed. Compliance vooraf zal enorm veel geld besparen en bureaucratie vermijden! Het werk van notarissen, investeringsbanken, banken, makelaars, brokerage firms  en Wall Street als financieel bolwerk kan volledig op z’n kop worden gegooid door de Blockchain en de toepassing van slim programmeerbaar geld…  dit zal uiteindelijk ook gebeuren. De BlockChain zal een paradigma verschuiving veroorzaken…. de banken weten dit en investeren nu veel geld in allerlei blokketen projecten. Met behulp van het RSK netwerk en dienstverleners zoals Stratis zal de blockchain van Bitcoin het fundament worden voor een nieuw globaal decentraal economisch systeem.

ethereum blockchainDe geest is uit de fles! De Blockchain (grootboek) van Bitcoin is trouwens, maar één geest!  Er zijn heel veel andere goede cryptomuntjes beschikbaar, maar deze maken gebruik van hetzelfde grootboek, die van Bitcoin. Deze alternatieve muntjes worden dan ook altcoins genoemd. Niettemin, er zijn onafhankelijke blockchains in ontwikkeling. Een zeer bijzondere nieuwe decentrale onafhankelijke cryptocurrency met zijn eigen Blockchain is Ethereum. Ethereum is de blockchain van de Ether Tokens / Ethers die dienen voor het makkelijk kunnen opbouwen van een alternatief financieel-economisch systeem met autonome organisaties. Ethereum is als blockchain veel makkelijker om te gebruiken voor derden. Het vergt veel minder programmeerkennis en maakt het netwerk veel meer open voor veel meer ontwikkelaars. Met andere woorden, je hoeft geen hoogbegaafde programmeur te zijn om allerlei handige applicaties en diensten op te zetten en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een Ethereum economisch-financieel systeem. Je kunt binnen Ethereum alternatieve cryptomuntes uitgeven en onafhankelijke, decentrale zelfsturende organisaties (DAO’s) ontwikkelen. Je kunt er zelfs je eigen bank beginnen! Ethereum is potentieel veel meer disruptief dan Bitcoin’s blockchain omdat de Ethereum blockchain over een interne makkelijk te gebruiken en te leren programmeertaal beschikt. Een goede Ethereum programmeer cursus kan elke Java- en webontwikkelaar snel afmaken om zo zelf aan de slag te gaan: Ethereum programmeer cursus! 

nxt coin blockchain alternativeEen ander uitstekend alternatief is de blockchain van NXT. NXT is nog niet zo bekend, maar technologisch gezien prima opgezet! Voor meer informatie: NXT Crypto Currency. Andere blokketen projecten zijn: LiskNXT, Ripple, StellarBitsharesTezos, QRL, EOSDFINITY, Byteball, AntsharesNEO en NEM

De Blockchains en de grootbanken!

Blockchains zijn een mogelijke nagel in de doodkist van de banken… of och niet? Wel volgens het Tzero project. Tzero wil werken aan het verwezenlijken van vrije peer-to-peer kapitaalmarkten zonder transactiekosten met behulp van een eigen protocol. Banken zullen uiteindelijk niet meer kunnen concurreren met de disruptieve blockchain technologie. Banken moeten zich hervormen en aanpassen. De strijd tegen de blockchain is verloren. De geest kan niet meer in de fles. De grootbanken zijn dan ook begonnen met allerlei blockchain en cryptocurrency projecten voor hun eigen doeleinden. De vraag is of de grootbanken daadwerkelijk de technologie omarmen of puur proberen te saboteren? Waarschijnlijk zien ze er een mogelijk overleveringsstrategie in en een manier om meer onafhankelijk te kunnen opereren en beter te kunnen concurreren in de toekomst.

Door het ontwikkelen van een blockchain met een eigen cryptocurrency of door het maken van eigen altcoins op basis van bestaande blockchains, kunnen ze meer onafhankelijk worden van overheden en fiatgeld-stromen. Het is goed mogelijk dat de grootbanken hierdoor meer macht zouden krijgen ten opzichte van overheden. Klinkt dit overdreven? Concreet voorbeeld: De franse grootbank BNP Parisbas heeft een enorme boete moeten betalen aan de Amerikaanse overheid voor het overtreden van een Amerikaanse wet. De bank handelde in overeenstemming met de franse wetgeving. Dat mocht niet baten, de bank moest de boete betalen of werd uit het Amerikaanse banksysteem gejaagd. Dit zou concreet beteken dat de bank geen US Dollar transacties meer kon uitvoeren. De US PetroDollar is de wereldreservemunt en elke grootbank is voor haar levensonderhoud afhankelijk van de toegang tot de Amerikaanse financiële markten, instrumenten en Dollars. Meer onafhankelijkheid ten aanzien van een machtige staat en haar geld is voor een grootbank een slimme strategie. De blockchain technologie maakt dit mogelijk, tevens kan het zeer kostenbesparend werken waardoor een bank beter kan concurreren. Bovendien kan de blockchain worden gebruikt door de banken als een alternatief effectiever betalingssysteem en vertrouwensnetwerk bij een US Dollar Reserve Currency collapse.

blockchains en financial crisisConcrete voorbeelden zijn UBS, Santander, Deutsche Bank en BNY Mellon met de ontwikkeling van een eigen Utility Settlement Coin voor grootbanken en centrale banken. Natuurlijk, ook Goldman Sachs is bezig met de ontwikkeling van een SETLcoin en de Citigroup met de Citicoin. De Rabobank is in zee met Nexuslab (blockchain startup programma). Aalle belangrijke grootbanken zitten te experimenteren met de blockchain technologie en cryptogeld. JP Morgan heeft al Quorum gelanceerd op basis van Ethereum. Deze grootbank met o.a. ook de ING bank hebben zicht recentelijk verenigd in de Enterprise Ethereum Alliance voor het ontwikkelen van een blokketens en aanverwante applicaties op basis van de Ethereum blockchain. Een ander belangrijk consortium onder leiding van de Linux Foundation is Hyperledger waar meer dan 120 zeer aanzienlijke grootbanken en tech bedrijven zijn bij aangesloten om permission-based private blockchain projecten te ontwikkelen voor het bedrijfsleven. Spoedig zal een verbeterde versie van Ethereum – Metropolis – beschikbaar zijn die beter past voor bovenstaande projecten, waarbij o.a. meer privacy kan worden gegarandeert door de implementatie van zSNARKs algoritmes en een zero-proof-of-knowledge protocol met behulp van het Zcash ontwikkelingsteam. Financiële privacy wordt ook door de grootbanken op prijs gesteld.

Inderdaad, de blockchain-technologie kan ook een belangrijke rol gaan spelen bij het hervormen of herstarten van een nieuw multi-polair financieel systeem en het herstellen van interbancair vertrouwen bij een nieuwe globale bankencrisis. Het is dan ook niet zo vreemd dat vele grootbanken begonnen zijn met eigen blockchain projecten. Het uitbrengen van centraal gestuurde private blockchains en cryptogeld is een goede strategie om de concurrentie aan te gaan met de vrije decentrale cryptocurrencies. Je maakt de bevolking bang voor het echte vrije cryptogeld en maakt veel positieve propaganda voor bijvoorbeeld de nieuwe iEURO. De centrale banken kunnen samenwerken met de grootbanken in een land om snel zo’n centraal geleide cryptomuntje uit te rollen over de bevolking. In feite is het een pseudo-cryptocurrency of in het hypothetische geval van de komst van een iEURO gewoon de herstart van EURO 2.0 wanneer de Europese crisis financieel niet meer te behappen is voor de Europese Centrale Bank. Maar goed, dit is zeer speculatief. Laten we eens Bitcoin expert Andreas Antonopolous bij halen over hoe hij denkt over blockchains:

gold backed blockchainOver de agenda’s van de grootbanken ten aanzien van hun blockchains kunnen we nog lang speculeren. Deze speculaties leiden ons eigen alleen af van de grote sleutelvraag:  waar halen deze alternatieve centraal gestuurde bankblockchains en currencies hun waarde uiteindelijk vandaan? Zullen bij een nieuwe financiële crisis en de hervorming van het globaal financieel systeem al deze blockchains moeten terugvallen op een archaïsch grootboek met een echt fundament in de werkelijkheid d.w.z. GOUD? Of zal Bitcoin de rol van uniek digitaal goud gaan spelen om weer order op zaken te brengen?

De Chinezen, Russen en de Aziaten in het algemeen importeren goud met enorme hoeveelheden. Het lijkt het erop dat in een nieuw hervormd globaal multi-polair financieel systeem, met of zonder blockchain gebaseerde betalingsnetwerken, goud als een internationaal grootboek, weer een rol gaat spelen waarbij de grootbanken toch hun positie als vertrouwde derde partij behouden… want wie gaat het goud beheren en de goudbaren tellen?

blockchain en geldscheppingHet is zaak dat we de grootbanken weer hervormen tot saaie nationale nutsbedrijven die volledig werken in het belang van het volk. In dit kader kunnen blockchains en nutsbanken het financieel systeem weer hervormen in een gezond en stabiel systeem dat werkt in het belang van de soevereiniteit, democratie en vrijheid van de gewone burgers in een land. Zo niet,  kunnen mede ook de centraal geleide blockchains die door de grootbanken worden uitgebracht de controle over geldschepping behouden. Dit is uiteindelijk de sleutelvraagwie heeft de controle over de geldschepping in een land? Daarom zijn vooral de blockchain van Bitcoin, Ethereum en NTX zo geniaal ontworpen. Geen mens of computer kan ooit de controle over de geldschepping verkrijgen! Niemand kan het geld nog manipuleren voor haar eigen politieke of commerciële doeleinden. 

proof of human consensusDit is vooral van toepassing op Bitcoin aangezien het een rigoureuze proof of human consensus afdwingt om veranderingen door te voeren. Dit is een bewijs van menselijke eensgezindheid binnen de gemeenschap! Alleen door dit overweldigende bewijs van menselijke consensus in de vorm van de gezamenlijke handelingen van haar actieve deelnemers kan er iets veranderd worden in de code van Bitcoin. Voor meer informatie:

Blockchains en social media platforms.

steemitDe blockhain technologie kan ook worden ingezet voor het opbouwen van een decentraal, vrij sociaal p2p-netwerk zonder censuur en inbreuken op onze privacy voor winstbejag. Een aantal projecten die een blockchain gebruiken voor het bouwen van een beter sociaal netwerk die niet afhankelijk zijn van serverfarms voor datamining zijn Steemit, de BAT van Brave en Synereo. Je kunt op basis van een Blockchain veel meer andere dienstverleningen sterk verbeteren en je kunt er zelfs een casino op baseren. Voor meer informatie: Wat is een Bitcoin casino?

Goede video’s met uitleg over de werking van blockchains:

Gerelateerde artikels:

Bronnen: