trust wallet

TOKENIZEN

Jun 4, 2018
Aanbieding: 

Met de term tokenizen wordt meestal bedoelt dat een bedrijf activa of effecten gaat uitgeven op een blokketen. Het is een nieuw financieel experiment.

tokenizenBijvoorbeeld, effecten tokenizen wil zeggen dat het bedrijf effecten softwarematig programmeert met behulp van een programmeertaal op een blockchain. De effecten worden via deze blockchain (vaak Ethereum) uitgegeven als tokens, in dit geval security tokens. Deze worden via een Security Token Offering uitgegeven. Wanneer het gaat over het uitgeven van utility tokens dan gaat het in feite over een Initial Coin Offering. De nieuwe algemene termen die je kunt tegenkomen zijn Tokenized Asset Offerings (TAO) en Token Crowd Sales. Een ander belangrijk initiatief onder leiding van DCRX is dat ook de bestaande effectenhandel op basis van Depositary Receipts (DR) gaat verhuizen naar de blockchain door het initieel tokenizen van het Amerikaanse DR model naar nieuwe crypto depositary receipts (DCR)!

Het taalgebruik kan nogal verwarrend zijn aangezien er nog geen standaardisatie is en de wetgeving per jurisdictie kan verschillen. Over het algemeen is de wetgeving onder ontwikkeling of afwezig. Malta loopt op dit moment voorop met de Virtual Financial Assets Bill. In Malta zal tokenizen worden omschreven als het gereguleerd uitgeven van een Virtual Financial Asset via een VFA-offering! Malta zal bovendien een juridische persoonlijkheid gaan toekennen aan gereguleerde Decentrale Autonome Organisaties op een blockchain. Hoe kun je een Autonome Decentrale Organisatie als een rechtspersoon beschouwen in Malta? Is het geen contradictie? De terminologie en definities zijn nog verwarrend. We moeten altijd kritisch blijven en doorvragen.

De zin en onzin van het tokenizen?

Er is veel hype met de nieuwe blockchain en tokenization terminologie. In feite kun je alles tokenizen en op de blockchain zetten als een Crypto Asset of een blockchainproduct. De vraag is echter of dit in de eerste plaats echt nodig is en in de tweede plaats daadwerkelijk gaat werken. Hoe zal het uiteindelijk gaan werken?

Concreet voorbeeld.  Je kunt nu prima goud op rekening kopen bij Gold Republic. Gold Republic slaat de goudbaren voor je op in een kluis in Zwitserland. Wat voor een verschil is er wanneer de eigendomscertificaten van deze goudbaren in een kluis in tokens worden omgevormd en in werking worden gesteld op een blockchain? Worden deze tokens erkend door een rechter? In hoeverre is de tokencreatie volledig gecentraliseerd en daardoor niet manipuleerbaar? Kan het bedrijf dat deze tokens uitgeeft niet de token voorraad manipuleren? Met andere woorden, de relatieve voordelen van een tokenized eigendomscertificaat van een goudbaar in een kluis in Zwitserland versus een normaal eigendomscertificaat van een erkende bullion dealer zijn minimaal. Dit is vooral het geval wanneer een token geen rechtsgeldigheid heeft. Niettemin, Coinshares heeft getracht goud te securitiseren met blockchain technologie waarbij de token, in dit geval de DGLD-cryptocurrency, rechtsgeldig is en een direct eigendomsrecht representeert waarbij de blockchain van Bitcoin als vertrouwensanker dient.

Bovendien, tokenizen is uiteindelijk een programmeeractie en daardoor software. Software is per definitie kwetsbaar. Wanneer de programmeur slecht werk aflevert dan kunnen er vele veiligheidslekken worden ontdekt. Het introduceert een nieuwe laag van complexiteit: het garanderen van de software security. Tokenizen op basis van slimme contracten heeft deze problematiek wanneer deze niet volledig is verankerd in de blockchain of wetgeving zelf. Hier kunnen de nieuwe smart contract technologie van de Ricardian contracts een uitkomst bieden.

Tokenizen op basis van de zogenaamde native tokens?

In die zin is het veel beter om gebruik te maken van de zogenaamde native tokens.  Met native token wordt de interne cryptocurrency van de blockchain zelf bedoelt. Bij Ethereum is dit Ether. Elke cryptocurrency is uniek en in beginsel uniek programmeerbaar. De meeste tokens die op dit moment worden uitgebracht zijn gebaseerd op het ERC-20 protocol van Ethereum en ze worden allemaal als een eenheidsworst door dezelfde blockchain verwerkt. Een Ether adres kan gekoppeld zijn aan 100 verschillende tokens.

In die zin zou je ook gebruik kunnen maken van zijketens. Waarom zou je niet elke token op een aparte zijketen zetten en aan Bitcoin koppelen? Dit is nu mogelijk is dankzij het Rootstock project. Vooral als het gaat om effecten lijkt dit een veiligere optie. De security token werkt als een native token op een eigen zijketen verbonden aan de blockchain van Bitcoin voor definitieve transactieverwerkingen. De blockchain van Bitcoin zorgt voor de uiteindelijke bron van waarheid en veiligheid van het effect.

Waarom zou je een token niet direct 1 op 1 koppelen aan een unieke cryptomunteenheid en direct uniek vastgelegd wordt binnen de blokketen? Dit is in feite een veiligere en betere manier om op een veilige manier effecten uit te geven niet op maar in de blockchain als een unieke crypto asset. Twee projecten die op basis van de Bitcoin protocol hieraan werken zijn RavenCoin en Equibit.

Tokenizen in de toekomst – elke token zijn eigen blokketen!

In de toekomst is het mogelijk dat het de term tokenizen gewoon weg zal vallen aangezien het ook mogelijk is dat elk bedrijf gewoon zijn eigen interoperatieve blockchains krijgt met zijn ieder zijn eigen interne crypto assets op basis van een Ricardian contract protocol.

tokenizen op eosioEOSIO werkt al hieraan. We kunnen hier nog veel verwachten op het gebied van de ontwikkeling van een interoperabele blokketentechnologie met crypto assets op basis van Ricardian contracts. Een ander interessant project is het Skycoin project. Dit enorm project werkt aan deze technologie met ook een verbeterde programmeertaal. Het project beschouwt tokenizen met slimme contracten dom. Er is gewerkt aan een verbeterde programmeertaal voor het maken van crypto assets die elk een eigen blokketen krijgen. Voor meer informatie: Wat is Skycoin?

Van de andere kant is ook mogelijk dat tokenizen gewoon door iedereen zal blijven worden gebruikt waarbij het gewoon vanzelfsprekend is dat elke token zijn eigen blokketen heeft. De definitie wordt gewoon aangepast. Dit zou wel betekenen dat smart contract platforms zoals Ethereum en NEO zich moeten aanpassen. Zou het in de toekomst mogelijk worden dat een ERC-20 token op een aparte Ethereum zijketen zal kunnen werken? Waarschijnlijk wel….

Conclusie:

Het spreken in termen van Tokenizen en Tokenization kan nog voor veel verwarring zorgen aangezien er nog zoveel kan veranderen en er ook  nog zo veel onduidelijk is. Regelgeving, gebruikte terminologie en definities zijn nog in beweging. Token sales zijn op dit moment belangrijke financieel technologische experimenten met de nieuwe gedistribueerde computer technologie van de verschillende blokketens. Hoe en op welke manier tokenizen belangrijke rol gaat spelen is nog steeds onduidelijk, maar wat wel duidelijk is dat de toekomst van crypto assets en tokens zeer positief is. Het is de verwachting dat meer en meer bedrijven een reverse ICO of token sale zullen organiseren. Niettemin, we moeten kritisch blijven en kritische vragen blijven stellen bij de zin of onzin van het gebruik van een blokketen en een token. Vooral vanuit het oogpunt van veiligheid, regelgeving en toezicht.

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Worst Bank Scenario – Hester Bais over de grootste bankenfraude ooit

Een interview over een belangrijk boek die meer kijkcijfers verdient is de aflevering van Holland Gold Interviews waar Hester Bais te gast is. Hester Bais de oprichter van advocatenkantoor BAIS Legal en gespecialiseerd in financieel recht. Ook is ze medeauteur van het boek “Worst Bank Scenario” dat gaat over de omvangrijke netwerkcorruptie en de grootste […]

Sep 24, 2022
2 min

Verenigde Arabische Emiraten maakt zich klaar voor Bitcoin

De Seed Group, het beleggingsfonds van de koninklijke familie van Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum, is een samenwerking opgestart met CoinCorner. CoinCorner is een innovatieve bitcoin exchange op het eiland van Man die o.a. betaaltoepassingen ontwikkeld voor het Bitcoin Lightning Network. De Seed Group wil in samenwerking met CoinCorner een exchange lanceren in Dubai […]

Sep 21, 2022
2 min

De Moscow World Standard (MWS), de fragmentatie van de globale goudmarkt en het begin van een multipolaire wereld

Dit artikel zal de Moscow World Standard (MSW) bespreken voor een nieuwe edelmetaal- en goudmarkt voor de Euraziatische Economische Unie. Dit als een verdere logische stap en reactie op het sanctiebeleid van het Westen. Het huidige internationale monetaire en financiële systeem wordt gedomineerd door het Westen. Internationale handel in o.a. grondstoffen wordt afgewikkeld in dollars […]

Sep 1, 2022
5,5 min