uniswap exchange protocol

Wat is er bijzonder met Uniswap?

Apr 13, 2020
Aanbieding: 
uniswap

Uniswap is een DEX-protocol op Ethereum voor het verruilen van ERC20-tokens, zonder dat er kopers en verkopers nodig zijn om vraag te creëren. Dit doet het via een rekensom die automatisch de waarde balanceert, afhankelijk van hoeveel vraag er is.

In het kort

  • Uniswap is een op Ethereum gebaseerde decentrale beurs (DEX), waar ERC20-tokens verruild kunnen worden. Concreet voorbeeld: USD stablecoins zoals de USDC kan direct p2p voor Paxos Gold tokens of wrapped bitcoins worden omgeruild.
  • Normaal gesproken zijn er voor deze ‘token-swaps’ kopers en verkopers nodig om voor liquiditeit te zorgen. Uniswap maakt automatisch markten aan.
  • Uniswap is ontworpen om liquiditeitsproblemen in gedecentraliseerde beurzen op te lossen.

Welk probleem lost Uniswap op?

uniswap

Gedecentraliseerde beurzen bieden een oplossing voor veel van de problemen waar hun gecentraliseerde tegenhangers mee kampen, zoals het risico op hacken, wanbeheer en grillige tarieven. Helaas hebben gedecentraliseerde beurzen weer hun eigen problemen; met name een gebrek aan liquiditeit, wat betekent dat er niet genoeg geld rondstroomt op een beurs, waardoor het handelen minder snel en efficiënt verloopt. Dat is waar Uniswap komt kijken. Met dit protocol wordt geprobeerd om het liquiditeitsprobleem van gedecentraliseerde beurzen op te lossen, door de beurs toe te staan om tokens te verruilen zonder afhankelijk te zijn van kopers en verkopers die voor deze liquiditeit zorgen.

Hieronder verkennen we hoe Uniswap werkt en hoe het een van de populairste gedecentraliseerde beurzen werd op Ethereum.

Hoe werkt Uniswap?

uniswap dex

Uniswap is een protocol op Ethereum voor het verruilen van ERC20-tokens. In tegenstelling tot de meeste beurzen, die een commissie vragen bij iedere transactie, is Uniswap ontworpen als een openbaar gebruiksgoed; een middel waarmee tokens verhandeld kunnen worden zonder tarieven of tussenpersonen. Nog een verschil met de meeste beurzen, die kopers en verkopers aan elkaar koppelen om prijzen te bepalen en handel mogelijk te maken, gebruikt Uniswap een eenvoudige rekensom en een poel van tokens en ETH om hetzelfde werk te doen.

Wie heeft Uniswap uitgevonden?

Uniswap is ontworpen door Hayden Adams, die werd geïnspireerd om het protocol te maken door een bericht van Ethereum-oprichter Vitalik Buterin.

Wat is er zo bijzonder aan Uniswap?

Het grote verschil tussen Uniswap en andere gedecentraliseerde beurzen is dat het een prijsmechanisme gebruikt, genaamd het “Constant Product Market Maker Model” (“Constant productenmarktmakermodel”).

Iedere token kan aan Uniswap worden toegevoegd, door eveneens een equivalente waarde aan ETH en de ERC20-token die wordt verhandeld toe te voegen. Als je bijvoorbeeld een beurs wilde aanmaken voor een hypothetische altcoin genaamd shit-token, zou je een nieuw Uniswap-smart contract voor de shit-token lanceren en een liquiditeitspoel met bijvoorbeeld €10,- aan shit-token en €10,- aan ETH aanmaken.

Waar Uniswap afwijkt is dat het niet kopers en verkopers aan elkaar koppelt om de prijs van de shit-token te bepalen; het gebruikt in plaats daarvan een constante rekensom: x * y = k.

In het sommetje staan x en y voor de hoeveelheid ETH en ERC20-tokens die beschikbaar zijn in een liquiditeitspoel, en k is een constante waarde. Deze rekensom gebruikt de balans tussen de ETH en ERC20-tokens (en vraag en aanbod), om de prijs van een bepaalde token te bepalen. Als iemand een shit-token met ETH koopt, neemt het aanbod van shit-token af, terwijl het aanbod van ETH toeneemt. De prijs van shit-token gaat hiermee omhoog.

Als een gevolg kan de prijs van tokens op Uniswap alleen veranderen als er handel plaatsvindt. Wat Uniswap doet is de waarde van de tokens, evenals het verruilen ervan, in evenwicht brengen op basis van hoezeer mensen ze willen kopen en verkopen.

Wat zijn de verdere verschillen?

Iedere ERC20-token kan op Uniswap geregistreerd worden. Er is hiervoor geen toestemming nodig. Iedere token heeft zijn eigen smart-contract en liquiditeitspoel. Als er nog geen bestaat, kan deze gemakkelijk alsnog worden aangemaakt. Zodra een token zijn eigen beurs, smart-contract en liquiditeitspoel heeft, kan iedereen de token verhandelen of bijdragen aan de liquiditeitspoel, terwijl ze een bedrag ter waarde van 0,3% verdienen omdat ze liquiditeit verschaffen. Om bij te dragen aan een liquiditeitspoel, heb je een gelijke waarde aan ETH en ERC20-tokens nodig.

Hoe worden Uniswap-tokens geproduceerd?

Iedere keer dat er nieuwe ETH/ ERC20-tokens aan een Uniswap-liquiditeitspoel worden toegevoegd, ontvangt de bijdrager een “pool token”, die ook een ERC20-token is. Pool tokens worden aangemaakt wanneer financiële middelen worden toegevoegd aan de poel, en aangezien dit ERC20-tokens zijn, kunnen ze gewoon worden verhandeld, verplaatst en gebruikt in andere DApps (gedecentraliseerde applicaties). Wanneer de financiële middelen weer aan de poel worden onttrokken, worden de pool tokens vernietigd. Iedere pool token vertegenwoordigt het aandeel van de gebruiker in het totaal van de poel, en het aandeel van de 0,3% commissie over de poel.

Wat kan je doen met Uniswap?

Gebruikers hebben toegang tot het Uniswap-protocol via zijn front-end op uniswap.exchange. Vanaf daar kan iedereen met een Ethereum-portemonnee, zoals MetaMask, tokens verruilen op of toevoegen aan een Uniswap-liquiditeitspoel. Uniswap behoort tot de beste DEX-oplossing en biedt de gebruiker over vele opties om alle mogelijke tokens voor elkaar om te ruilen zonder de normale derde partij risico’s en privacy opofferingen die bij het gebruik van een reguliere exchange gepaard gaan.

De toekomst

Aangezien Uniswap een open protocol is met smart contracts, kan iedereen er een front-end gebruikersinterface aan koppelen. Met InstaDApp kun je bijvoorbeeld financiële middelen toevoegen aan Uniswap-poelen, zonder dat je eerst langs de officiële Uniswap-gebruikersinterface moet. Nieuwe interfaces zoals DeFiZap stellen gebruikers in staat om financiële middelen aan Uniswap-poelen toe te voegen met alleen ETH, in plaats van ETH en nog een andere token. De interface biedt zelfs simpele one-click-oplossingen voor het kopen van pool tokens in combinatie met bZx-token-strategieën.

Als het zo doorgaat, zullen we de komende jaren meer integraties tussen Uniswaps unieke token-ruilsysteem en nieuwe DeFi-producten gaan zien.

Even opletten: Uniswap is nog in een Beta-versie en het gebruik van deze DEX is niet zonder risico’s. Voor meer informatie:

Bronvermelding:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

De meesters en slaven van geld

Zoals we allemaal weten, heeft een munt twee zijden. Datzelfde principe geldt ook voor geld. Geld wordt vaak gezien als de bron van al het kwaad, en als geld op de verkeerde wijze beheerd en gebruikt wordt, is dat ook correct. Maar gezond geld is ook de perfecte manier om de tijd en energie te […]

Aug 4, 2020
6 min

Brzeziński’s Strategic Vision en de huidige politiek van de angst!

We kunnen onze lezers aanbevelen om het onderstaande gesprek te bekijken tussen Kees van der Pijl en Ramon Brill. Het gesprek gaat over de huidige staatsterreur en de gevoerde politiek van de angst om de bevolking in het gareel te houden. De inhoud van het gesprek is onder meer gebaseerd op het werk van Zbigniew […]

Aug 4, 2020
3 min

De globale Gold Rush van 2020 en de ineenstorting van de papieren goudmarkt!

We kunnen spreken van een nieuwe globale Gold Rush in 2020. De vraag naar fysiek goud is wereldwijd de afgelopen maanden significant toegenomen. Belangrijk hierbij is dat er normaliter in de derivatenhandel er bijna nooit gevraagd wordt naar de daadwerkelijke levering van het onderpand: de fysieke goudbaren. Dit is nu niet meer het geval zoals […]

Jul 31, 2020
3,5 min