uniswap

Wat is er bijzonder met Uniswap?

Sep 18, 2020
Aanbieding: 
uniswap

Uniswap is een DEX-protocol op Ethereum voor het onmiddellijk verruilen van ERC20-tokens, zonder dat er kopers en verkopers nodig zijn om vraag te creëren. Dit doet Uniswap via een automatische marketmaker (AAM) systeem. Het gaat in principe om een algoritmische rekensom die automatisch de waarde balanceert, afhankelijk van hoeveel vraag er naar een token is.

In het kort

 • Uniswap is een op Ethereum gebaseerde decentrale beurs (DEX), waar ERC20-tokens verruild kunnen worden. Concreet voorbeeld: USD stablecoins zoals de USDC kan direct p2p voordelig voor Paxos Gold tokens of wrapped bitcoins worden omgeruild.
 • Normaal gesproken zijn er voor deze ’token-swaps’ kopers en verkopers en orderboeken nodig om voor een goede liquiditeit te zorgen. Uniswap maakt automatisch markten aan.
 • Uniswap is ontworpen om liquiditeitsproblemen in gedecentraliseerde beurzen op te lossen echter is beperkt tot Ethereum tokens. Echter liquiditeitsverzorgers lopen wel risico om verliezen te lijden.
 • Uniswap krijgt snel concurrentie van onder meer CEX-reuzen zoals Binance met het Liquid Swap platform of juist nieuwe generatie DEX-protocollen zoals Serum. Serum wijst het gebruik van een AAM-systeem af en verwezenlijkt als eerste liquide decentrale orderboeken op een DEX.
 • Uniswap’s broncode wordt willekeurig veel gekopieerd voor het maken van slecht ontwikkelde klonen. Maak daar geen gebruik van!
 • Er wordt actief aan Uniswap gesleuteld en er is al een verbeterde tweede versie gelanceerd: Uniswap V2. Uniswap boekt vooruitgang.
 • Uniswap is zeer veelzijdig, makkelijk in gebruik en daardoor ongekend populair geworden. Op 30 augustus overtrof het handelsvolume op Uniswap die van Coinbase. Een mijlpaal voor DeFi.
 • Uniswap heeft een eigen governance en staking token gelanceerd voor de gemeenschap van Uniswap gebruikers gelanceerd: Uniswap UNI token.

Welk probleem lost Uniswap op?

uniswap

Gedecentraliseerde beurzen bieden een oplossing voor veel van de problemen waar hun gecentraliseerde tegenhangers mee kampen, zoals het risico op hacken, wanbeheer en grillige tarieven. Helaas hebben gedecentraliseerde beurzen weer hun eigen problemen; met name een gebrek aan liquiditeit, wat betekent dat er niet genoeg geld rondstroomt op een beurs, waardoor het handelen minder snel en efficiënt verloopt. Dat is waar Uniswap komt kijken. Met dit protocol wordt geprobeerd om het liquiditeitsprobleem van gedecentraliseerde beurzen op te lossen, door de beurs toe te staan om tokens te verruilen zonder afhankelijk te zijn van kopers en verkopers die voor deze liquiditeit zorgen.

Hieronder verkennen we hoe Uniswap werkt en hoe het een van de populairste gedecentraliseerde beurzen werd op Ethereum.

Hoe werkt Uniswap?

uniswap dex

Uniswap is een protocol op Ethereum voor het verruilen van ERC20-tokens. In tegenstelling tot de meeste beurzen, die een commissie vragen bij iedere transactie, is Uniswap ontworpen als een openbaar gebruiksgoed; een middel waarmee tokens verhandeld kunnen worden zonder tarieven of tussenpersonen. Nog een verschil met de meeste beurzen, die kopers en verkopers aan elkaar koppelen om prijzen te bepalen en handel mogelijk te maken, gebruikt Uniswap een eenvoudige rekensom en een poel van tokens en ETH om hetzelfde werk te doen.

Wie heeft Uniswap uitgevonden?

Uniswap is ontworpen door Hayden Adams, die werd geïnspireerd om het protocol te maken door een bericht van Ethereum-oprichter Vitalik Buterin.

Wat is er zo bijzonder aan Uniswap?

Het grote verschil tussen Uniswap en andere gedecentraliseerde beurzen is dat het een prijsmechanisme gebruikt, genaamd het “Constant Product Market Maker Model” (“Constant productenmarktmakermodel”). Uniswap beschikt niet over orderboeken voor iedere token. In feite kan elke token aan Uniswap worden toegevoegd, door eveneens een equivalente waarde aan ETH en de ERC20-token die wordt verhandeld toe te voegen. Als je bijvoorbeeld een beurs wilde aanmaken voor een hypothetische altcoin genaamd shit-token, zou je een nieuw Uniswap-smart contract voor deze shit-token lanceren en een liquiditeitspoel met bijvoorbeeld €10,- aan shit-token en €10,- aan ETH aanmaken.

Waar Uniswap afwijkt is dat het niet kopers en verkopers aan elkaar koppelt via een orderboek om de prijs van de shit-token te bepalen; het gebruikt in plaats daarvan een constante rekensom: x * y = k.

In het sommetje staan x en y voor de hoeveelheid ETH en ERC20-tokens die beschikbaar zijn in een liquiditeitspoel, en k is een constante waarde. Deze rekensom gebruikt de balans tussen de ETH en ERC20-tokens (en vraag en aanbod), om de prijs van een bepaalde token te bepalen. Als iemand een shit-token met ETH koopt, neemt het aanbod van shit-token af, terwijl het aanbod van ETH toeneemt. De prijs van shit-token gaat hiermee omhoog.

Als een gevolg kan de prijs van tokens op Uniswap alleen veranderen als er handel plaatsvindt. Wat Uniswap doet is de waarde van de tokens, evenals het verruilen ervan, in evenwicht brengen op basis van hoezeer mensen ze willen kopen en verkopen.

Wat zijn de verdere verschillen?

Iedere ERC20-token kan op Uniswap geregistreerd worden. Er is hiervoor geen toestemming nodig. Iedere token heeft zijn eigen smart-contract en liquiditeitspoel of liquiditeitsfonds. Als er nog geen bestaat, kan deze gemakkelijk alsnog worden aangemaakt. Zodra een token zijn eigen beurs, smart-contract en liquiditeitspoel heeft, kan iedereen de token verhandelen of bijdragen aan de liquiditeitspoel, terwijl ze een bedrag ter waarde van 0,3% verdienen omdat ze liquiditeit verschaffen. Om bij te dragen aan een liquiditeitsfonds, heb je een gelijke waarde aan ETH en ERC20-tokens nodig.

Hoe worden Uniswap-tokens geproduceerd?

Iedere keer dat er nieuwe ETH/ ERC20-tokens aan een Uniswap-liquiditeitspoel worden toegevoegd, ontvangt de bijdrager een “pool token”, die ook een ERC20-token is. Pool tokens worden aangemaakt wanneer financiële middelen worden toegevoegd aan de poel, en aangezien dit ERC20-tokens zijn, kunnen ze gewoon worden verhandeld, verplaatst en gebruikt in andere DApps (gedecentraliseerde applicaties). Wanneer de financiële middelen weer aan de poel worden onttrokken, worden de pool tokens vernietigd. Iedere pool token vertegenwoordigt het aandeel van de gebruiker in het totaal van de poel, en het aandeel van de 0,3% commissie over de poel.

Wat kan je doen met Uniswap?

Gebruikers hebben toegang tot het Uniswap-protocol via zijn front-end op uniswap.exchange. Vanaf daar kan iedereen met een Ethereum-portemonnee, zoals MetaMask, tokens verruilen op of toevoegen aan een Uniswap-liquiditeitspoel. Uniswap behoort tot de beste DEX-oplossing en biedt de gebruiker over vele opties om alle mogelijke tokens voor elkaar om te ruilen zonder de normale derde partij risico’s en privacy opofferingen die bij het gebruik van een reguliere exchange gepaard gaan.

 • Bijvoorbeeld, wil je p2p anoniem goud kopen met bitcoin? Via wrapped bitcoin (WBTC) kun je op Uniswap goud in de vorm van PAXG-tokens verkrijgen!
 • Je kunt als liquiditeitsgever optreden voor bijvoorbeeld WBTC en onder meer passief Uniswap tokens (UNI) verdienen door WBTC tokens te staken in een decentraal liquiditeitsfonds voor UNI/WBTC.

De toekomst voor de Uniswap DEX?

Aangezien Uniswap een open protocol is met smart contracts, kan iedereen er een front-end gebruikersinterface aan koppelen. Met InstaDApp kun je bijvoorbeeld financiële middelen toevoegen aan Uniswap-poelen, zonder dat je eerst langs de officiële Uniswap-gebruikersinterface moet. Nieuwe interfaces zoals DeFiZap stellen gebruikers in staat om financiële middelen aan Uniswap-poelen toe te voegen met alleen ETH, in plaats van ETH en nog een andere token. De interface biedt zelfs simpele one-click-oplossingen voor het kopen van pool tokens in combinatie met bZx-token-strategieën. Als het zo doorgaat, zullen we de komende jaren meer integraties tussen Uniswaps unieke token-ruilsysteem en nieuwe DeFi-producten gaan zien. Het is duidelijk dat in de toekomst decentrale beurzen (DEX-platforms) de traditionele beurzen (CEX-platforms) van de troon kunnen gaan stoten. Zeker in het kader van de steeds striktere regelgeving en KYC-procedures om een rekening te openen. Iedereen kan direct vanuit de eigen wallet zonder toestemming zich aansluiten op een DEX en aan de slag gaan! Echter, er zijn behoorlijke risico’s en beperkingen met het gebruik van Uniswap.

Beperkingen en risico’s met Uniswap!

Door de populariteit van Uniswap kan Ethereum de transacties maar met moeite verwerken waardoor de transactiekosten er hoog zijn. In feite is Ethereum 1.0 niet geschikt om Uniswap’s handelsvolume te ondersteunen. Hopelijk zal de spoedige lancering van Ethereum 2.0 Uniswap wel afdoende kunnen ondersteunen.

Een ander risico heeft te maken met de kwaliteit van de slimme contracten en de beperkingen van Ethereum 1.0 in het algemeen. ERC-20 tokens en de DeFi-contracten kunnen kwetsbaarheden bevatten die door hackers kunnen worden benut om een fonds (liquidity pool) te beroven van de betreffende tokens.

Liquiditeitsverzorgers (LP’s) binnen een fonds lopen verder risico’s verliezen op te lopen doordat een AAM-systeem in feite dom is. Het krijgt geen informatie over koersfluctuaties op de grote markten. Door de koersverschillen die niet worden doorgerekend kunnen LP’s verlies oplopen. Dit probleem staat bekend als impermence loss risks. Betere AAM-systemen, zoals Bancor deze heeft ontwikkeld, zijn verbonden met een Oracle netwerk. Het Bancor V2 DEX platform is verbonden aan Chainlink waardoor dit probleem kan worden vermeden.

alternatief Uniswap

Een belangrijke beperking is dat het Constant Product Market Maker Model niet de veeleisende daghandelaar zal bekoren die gewend is om te handelen op de professionele orderboeken van de grote cryptocurrency exchanges. Hoewel het model kan worden verbeterd, is het goed mogelijk dat het kan worden vervangen door de daadwerkelijke implementatie van professionele decentrale orderboeken. Dit is mogelijk zoals de Serum DEX dit bewijst door gebruik te maken van een superieure blockchain technologie: Solana. Inderdaad, er is een risico dat de Uniswap technologie, in deze zich snel ontwikkelende nieuwe fintech sector, snel verouderd kan raken. De decentrale beurs van Serum kan als een toekomstig beter alternatief voor Uniswap worden beschouwd.

Een andere probleem is dat er vele klonen gemaakt worden van Uniswap. Deze parasiteren op Uniswap en zijn nog meer risicovoller. Bijvoorbeeld, de broncode is overgenomen en aangepast geworden door SushiSwap. Deze brondcode is weer gevorkt in andere protocollen zoals Y U NO (YUNO), Kimchi, Pizza, en andere platforms met namen van etenswaren. Blijf daar van weg! In dat geval is het beter om gebruik te maken van Binance’s eigen variant van Uniswap, de Binance Liquid Swap platform die vanuit de Binance handelsomgeving makkelijk toegankelijk is. Voor meer informatie: Binance Review.

Wat is het beste Uniswap alternatief?

uniswap alternatief switcheo

Uniswap V 2.0 is een flinke verbetering van de eerste versie, echter de belangrijkste gebreken zijn nog niet verholpen. Een goed alternatief voor Uniswap is de Switcheo Exchange. De Switcheo combineert het beste van Uniswap met een blockchain overschrijdende infrastructuur en orderboeken. Switcheo is het makkelijkste en veiligste alternatief voor Uniswap. Verder is er ook de eerder genoemde Serum DEX, maar loopt qua ontwikkeling achter op de Switcheo DEX.

Dan is er nog de Binance Liquid Swap optie die vanuit de Binance handelsrekening beschikbaar is.

Uniswap – belangrijk nieuws en mijlpalen

 • Op 18 september werd de nieuwe UNI token van Uniswap genoteerd op de Coinbase Pro handelsbeurs.
 • Op 30 augustus 2020 werd er een belangrijke mijlpaal bereikt voor de Uniswap Exchange. Uniswap is niet alleen de belangrijkste decentrale exchange (DEX), maar verhandelde op die dag voor meer dan 426 miljoen dollar. De waarde van dit handelsvolume was die dag groter dan Coinbase Pro. Coinbase Pro verhandelde voor zo’n 348 miljoen dollar en behoort met Huobi en Binance wereldwijd tot de grootste handelsbeurzen.

Uniswap is een nieuwe technologische innovatie, het gebruik van deze DEX is niet zonder risico’s. Begin voorzichtig met weinig geld. Voor meer informatie:

Bronvermelding:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Chainlink´s adoptie voor tokenization van real world assets RWA door DTCC & JPMorgan

Chainlink speelt in een steeds belangrijkere rol in de tokenization van real world assets. Vorige week heeft Chainlink deelgenomen aan een pilot met grote financiële spelers als JPMorgan, BNY Mellon & meer. De pilot focust op de tokenization van fondsen. Chainlink neemt deel aan tokenization pilot met financiële reuzen als de DTCC en JPMorgan Chainlink […]

May 26, 2024
3 min

Het 2024 cryptobeleid van de aankomende president van de USA? Trump is pro-bitcoin & crypto

De aankomende President van de USA en zijn Amerikaanse crypto beleid. Wat kunnen we verwachten? In november zijn de verkiezingen in de VS. De spannende race gaat tussen Trump en Biden. Het wordt het interessant hoe het Amerikaanse crypto beleid zal worden onder de winnaar van de verkiezingen. De ene ex-President Trump is pro-crypto. De […]

May 26, 2024
6 min

Amerikaanse Ethereum ETH ETF goedgekeurd door de SEC

De SEC geeft groen licht en keurt eerste Amerikaanse spot Ethereum (ETH) ETF goed! What a difference a day makes zullen we maar zeggen.. Een bizarre wending en totaal tegen alle verwachtingen in keurt de Securities and Exchange Commission, onder leiding van Gary Gensler, de allereerste Amerikaanse spot ETH ETF goed! Niet lang geleden zat […]

May 24, 2024
4 min