bitcoin btc

Bitcoin’s monetaire superioriteit en de shitcoins?

Oct 3, 2023
Aanbieding: 

Binnen de Bitcoin gemeenschap wordt er vaak gesproken over shitcoins. Wat wordt hier mee bedoelt? De term shitcoin wordt meestal gebruikt door Bitcoin maximalisten. Dit zijn aanhangers van Bitcoin die alternatieve cryptovaluta projecten als een inferieur oplichtingspraktijk zien. De oprichters proberen vooral zichzelf te verrijken of veel macht te verschaffen (via technische controle, token distributiemechanismes en het gebruik van governance tokens). Er worden vaak allerlei onrealistische of valse claims gemaakt om beleggers aan te trekken. Vooral claims over de monetaire superioriteit van een token of coin X moet met argwaan worden geanalyseerd. Er zijn genoeg oplichters actief en met de term shitcoin wordt er feitelijk meteen gewaarschuwd voor de vele risico’s die verbonden zijn in het beleggen in andere crypto projecten dan Bitcoin.

bitcoin en shitcoins

Het geeft ook aan dat Bitcoin’s waardepropositie nog steeds door de meeste beleggers niet goed wordt begrepen. Dit wil niet zeggen dat alle andere projecten direct slecht zijn, maar ze kunnen als belegging niet gelijk worden gesteld. Wanneer je op een crypto exchange bent, moet je altijd daar aan denken. Je kunt bijvoorbeeld Ether (ETH) niet gelijkstellen als een belegging in Bitcoin (BTC). Het zijn twee verschillende type beleggingen.

Bitcoin’s monetaire superioriteit

shitcoins

Vanuit een monetair standpunt genomen hebben Bitcoin maximalisten het bij het rechte eind. Dit wordt ook onderkend door nieuwe grote beleggers in Bitcoin, zoals Michael Saylor, Paul Tudor Jones en Jack Dorsey, de CEO van Twitter en Square. De meeste projecten hebben de oprichters enorm veel macht en rijkdom verschaft waarbij meteen de monetaire waarde van het project wordt ondergraaft. Vanuit technologisch standpunt kan een bepaald project zeker interessant en waardevol zijn, maar vanuit een monetair standpunt niet. Het kan in dit opzicht niet worden vergeleken met Bitcoin. Bitcoin is een onverwoestbaar open-source decentraal monetair netwerk, een superieure iteratie van goud voor het informatietijdperk. Bitcoin kopen is vergelijkbaar met het kopen van goud.

Dit terwijl vele andere projecten, zoals Ethereum (ETH), beter als decentrale applicatienetwerken en fintech start-ups kunnen worden beschouwd. ETH kopen is eerder vergelijkbaar met het kopen van utiliteitswerktuig die nodig is om gebruik te maken van het Ethereum netwerk en die tevens als een nieuwe variant van een tech-aandeel op toonder fungeert. Laten we dit eens verder uitdiepen.

Een lange voorgeschiedenis

Bitcoin’s monetaire waardepropositie is uniek en haar bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis is naar alle waarschijnlijkheid nooit meer herhaalbaar. Bitcoin is gebaseerd op de idealen van de chyperpunks, de libertariërs en belangrijke wetenschappelijke doorbraken op het gebied van cryptografie en computertechnologie. De technologische componenten van Bitcoin zijn gebaseerd op veertig jaar wetenschappelijk onderzoek en mislukte proto-cryptocurrency projecten. Hieronder in het overzicht kun je de pre-historie van Bitcoin bekijken op basis van het werk van o.a. Martin Hellman, Ralph Merkle, David Chaum, Adam Back, Hall Finney, Wei Dai en Nick Szabo.

Bitcoin kopen - uitvinding pre historie

Satoshi Nakomoto heeft dankzij dit onderzoek en de eerdere experimenten Bitcoin kunnen programmeren. Hiermee loste hij ook een oud cryptografisch vraagstuk op. Satoshi heeft namelijk het byzantijnse generaalsprobleem kunnen oplossen. Dit was een vraagstuk waar wiskundigen al een tijd over peinsden: hoe kunnen verschillende partijen weten dat online uitgewisselde informatie de consensus vertegenwoordigt, zonder daarbij een andere partij te hoeven vertrouwen. Tot voor kort werd een oplossing op dit vraagstuk onmogelijk geacht. Bovendien heeft Satoshi het double spending probleem kunnen oplossen. Het is onmogelijk om een bitcoin te kopiëren en twee keer uit te geven! In beginsel representeert het de uitvinding van een protocol voor de verwezenlijking van digitale schaarste en een compleet nieuwe manier om informatie vast te leggen en over te dragen in de aanwezigheid van onbetrouwbare partijen over vooral het internet en andere communicatiekanalen (satelliet, radio etc.).

Bitcoin leek gedoemd te zijn om te mislukken

In de opstartjaren leek het bitcoin project steeds op een mislukking uit te lopen, maar wist elke tegenslag en vermeende doodsstrijd te overwinnen. Elke overwinning zorgde voor meer aantrekkingskracht, nieuwe koersimpulsen en verdere groei van het netwerk. Bitcoin is organisch ontwikkeld door ideologisch gemotiveerde nerds zonder winstbejag. Bitcoin was niks waard en had jarenlang geen koers aangezien het project gedoemd leek te zijn om te mislukken. Bijna niemand geloofde dat Bitcoin een kans van slagen had.

bitcoin shitcoins

Bitcoin is langzaam door toenemende netwerkeffecten elk jaar sterker geworden en heeft daardoor een voorspelbaar, onveranderbaar monetair beleid met een gegarandeerde absolute schaarste kunnen bewerkstelligen. In totaal kunnen er maximaal 21 miljoen bitcoins worden gedolven. Dit zijn geen gegeven eigenschappen, ze zijn emergent en ontstaan door de werking van de verschillende netwerkeffecten op basis van vier asynchronische processen die voor een decentraal netwerk consensus zorgen.

Bitcoin heeft verder bewezen dat het antifragiel is en bijna onveranderbaar aangezien elke aanpassing een bewijs van community consensus vereist. Vanuit een monetair standpunt is dit uiterst belangrijk. Door de omvang van het gedistribueerde netwerk zal er nooit meer een consensus worden bereikt over een mogelijke aanpassing van het aantal Bitcoin’s dat in omloop kan worden gebracht. De absolute schaarste is gegarandeerd.

De schaarste neemt verder toe door een terugkerend vierjaarlijks bitcoin halving fenomeen waardoor er voor de helft minder nieuwe bitcoins kunnen worden gevonden en verkocht worden. Veel beleggers die dit inzien kopen bitcoin omdat het schaarser dan goud is. Bitcoins kopen kun je beschouwen als het kopen van absoluut schaarse monetaire roerende goederen.

Bitcoin als basisgeld, geen betalingsnetwerk

Bitcoin is vanuit een monetair oogpunt het beste beschouwen als een nieuwe objectieve, transparante en decentrale monetaire geldbasis (M0) met een eigen een driedimensionaal boekhoudsysteem en een programmeerbaar gedistribueerd computertransactienetwerk op basis van het Bitcoin protocol. Het is een protocol voor de verwezenlijking van basisgeld.

Basisgeld is uiteindelijk altijd goud geweest. Elk fiat-geldsysteem is uiteindelijk ingeklapt en opnieuw geijkt geworden op goud als het basisgeld (M0). Bitcoin imiteert de werking van goud. Dit ontwerp veronderstelt dat netwerkveiligheid en -distributie van uiterst belang zijn. Bitcoins kunnen hierdoor niet worden geconfisqueerd. Bitcoin transacties kunnen dan ook niet worden gecensureerd.

Als een gevolg hiervan verwezenlijkt Bitcoin financiële soevereiniteit en wordt er voor het eerst in onze monetaire geschiedenis een scheiding tussen de werking van gezond geld en het menselijke machtsspel (overheden/banken) over het basisgeld gerealiseerd. Nog nooit heeft het gewone volk over geld zonder rentmeesters beschikt.

Bitcoin kan een financiële revolutie en emancipatie voor de mensheid inhouden waarbij de oude gecentraliseerde financiële machtsstructuur opzij wordt gezet voor een nieuw decentraal alternatief waarbinnen iedereen gelijkwaardig is en over solide geld beschikt. Bitcoin is de beste kans voor de mensheid om dit te verwezenlijken.

Bitcoin is ook een verbeterde digitale iteratie van goud en de goudstandaard. De bitcoins zijn hier vergelijkbaar met de kilogram goudbaren in de kluizen van de centrale banken. Dankzij het ingebouwde communicatieprotocol en het driedimensionaal boekhoudsysteem kunnen deze veilig zonder de tussenkomst van derde partijen of met behulp van een militaire vloot worden getransporteerd naar een nieuwe eigenaar.

Bitcoin en goud hebben door de bijzondere schaarste en monetaire principes een hoge voorraad-tot-productie verhouding. Alleen Bitcoin en goud beschikken als monetaire activa over deze eigenschappen. Echter Bitcoin is programmeerbaar. Bovenop het transactienetwerk van het bitcoin basisgeld (M0) kunnen er betalingsnetwerken worden opgezet voor het ondersteunen van onmiddellijke en super goedkope bitcoin microtransacties. De Rootstock, Liquid en het Lightning netwerken zijn voorbeelden van nieuwe transactienetwerken voor Bitcoin.

Het is daarom niet onmogelijk dat de bitcoins in de toekomst als een objectief basisgeld zal kunnen gaan fungeren als een wereldreservemunt binnen een nieuw hervormd financieel systeem dat uit verschillende decentrale transactienetwerken zal kunnen bestaan.

Shitcoin vanuit een monetair en niet technologisch standpunt?

Elk crypto-project moet vanuit haar technologische beginselen worden geëvalueerd. Vanuit een technologisch standpunt kunnen bepaalde crypto projecten zeker een toegevoegde waarde bieden en goede diensten leveren. Dit zijn blockchain technologische toepassingen, ontwikkelingsplatforms en mogelijke betalingsnetwerken. Nieuwe bedrijven, waaronder exchanges en andere dienstverleners, die hier innoveren kunnen zeker een waarde verkrijgen. Niettemin, de duizenden tokens of cryptomunten die hier circuleren zijn vanuit een sound money en monetair standpunt een shitcoin. Ze zijn meestal eerder te beschouwen als een digitale aandelen op toonder voor durfkapitalisten.

Een aantal voorbeelden:

  • Litecoin is niet opgezet als een money grab. Het is een goede klassieke cryptovaluta en biedt een supersnel betalingsnetwerk met een eigen bliksemnetwerk die via atomic swaps in verbinding staat met Bitcoin. Litecoin zou in beginsel toegevoegde waarde kunnen bieden als een alternatief betalingsnetwerk en een proeftuin voor Bitcoin technologie; maar vanuit een monetair standpunt is Litecoin inferieur ten aanzien van Bitcoin. Het Litecoin netwerk is significant minder veilig door de lage hashrate en heeft een zeer lage stock to flow verhouding. Hetzelfde zou kunnen worden gezegd van Vertcoin, maar dit project is tijdens de laatste beren markt al gehackt geworden door middel van een 51 % aanval. Vertcoin zal waarschijnlijk door deze mokerslag niet meer herstellen en verder niet meer gebruikt worden als een alternatief betalingsnetwerk.
  • Paxos USD is een stablecoin en speelt een steeds belangrijkere rol binnen het DeFi-ecosysteem. Stablecoins hebben nut binnen het crypto-ecosysteem, vooral voor handelaren. Niettemin, vanuit monetair standpunt concurreren ze niet met Bitcoin.
  • Ethereum is te beschouwen als een applicatienetwerk. Het is een belangrijk blockchain ontwikkelingsplatform en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van applicaties voor onder meer het DeFi-ecosysteem. De interne cryptovaluta ETH is van uiterst belang voor het functioneren van de slimme contracten van de applicties, maar is vanuit een monetair standpunt inferieur ten opzichte van Bitcoin. De totale voorraad Ether (ETH) ligt niet vast en is ook niet met zekerheid vast te stellen. ETH is niet ontwikkeld om een superieur monetair medium te worden die met Bitcoin zou gaan concurreren. ETH is een cruciaal component voor het verwezenlijken van de technologische ambities van de Ethereum gemeenschap en de Ethereum Stichting.
  • Ethereum wordt actief gebruikt voor transacties door een groeiende gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars. De meeste andere blockchain 2.0 en 3.0 projecten hebben helemaal geen gebruikers. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat onder meer de meeste transacties binnen de grootboeken van de bekende project Tezos, Ripple en EOSIO nep zijn. De transacties representeren geen economische waarde. Wat is dan het project uiteindelijk waard? Het is puur speculatie op een mogelijk succes in de toekomst waarbij de betreffende blockchain daadwerkelijk actief gebruikt zal worden door vele gebruikers.
  • Ethereum 1.0 schaalbaar waardoor het duur is om nieuwe projecten te starten op Ethereum, verder tokens uit te geven, te versturen en te verhandelen. Alternatieven voor Ethereum zijn als paddenstoelen uit de grond gekomen. Polkadot, Cardano, Solana zijn drie bekende voorbeelden populaire voorbeelden aangezien ze een EVM hebben geïntegreerd. Echter, Rootstock (RSK) heeft ook een EVM geïntegreerd en maakt gebruik van de Bitcoin mainchain als de veilige en afwikkelingslaag. Alle projecten die op Ethereum worden gebouwd en op Ethereum alternatieven, kunnen uiteindelijk ook op Bitcoin worden gebouwd en naar Bitcoin verhuizen als het uiteindelijke fundament. Bitcoin heeft een onveranderlijke, veilige en betrouwbare driedimensionaal boekhoudsysteem dat door Proof-of-Work verankerd is met onze fysieke werkelijkheid.

Bitcoin maximalisme, kan volgens ons ook als monetair maximalisme worden omschreven. Uiteindelijk functioneert een globaal geïntegreerd economisch handelssysteem het beste op basis van een monetair medium (wereldreservemunt). Door de verzamelde kracht van Bitcoin, is Bitcoin in potentie dit monetair medium dat een alternatief kan zijn voor centraal bankieren. Bitcoin kan in principe niet meer worden gestopt of gesloopt door vijandige projecten, overheden, bedrijven zoals banken. Vanuit dit monetair standpunt zijn alle andere cryptovaluta shitcoins.

Conclusie

De unieke ontwikkelingsgeschiedenis, eigenschappen, netwerkeffecten en emergente monetaire kwaliteiten van Bitcoin zijn niet herhaalbaar of te kopiëren. Bitcoin is na een elfjarige overlevingsstrijd een antifragiel decentraal monetair systeem die niet meer te stoppen is. Bitcoin heeft een eerlijke start gehad zonder belonings- of machtsstructuren voor de oprichters. De anonieme oprichter, Satoshi Nakamoto, is spoorloos verdwenen. Het is een volledig open en decentraal open-source project zonder eigenaars, oprichters, stichtingen of machthebbers.

Monetair gezien concurreert Bitcoin alleen maar met het echte geld van de elite: goud. Niettemin, Bitcoin is een programmeerbare superieure iteratie van goud ontwikkeld voor het bieden van een alternatief voor centraal bankieren en de invoering van gezond geld voor het bieden van financiële emancipatie in plaats van financiële repressie. Hier kunnen blockchain technologische toepassingen en innoverende blockchain bedrijven een helpende hand bieden om een nieuw, decentraal en beter financieel systeem te verwezenlijken met bitcoin als de ultieme afwikkelingslaag (settlement layer), het basisgeldprotocol voor het internet en uiteindelijk als wereldreservemunt (world reserve currency).

Ten slotte, betekent dit niet dat een belegger niet zou mogen kijken en investeren in andere crypto en blockchain projecten. Het is een divers eco-systeem met nieuwe technologische mogelijkheden, projecten en spannende bedrijven. Het is echter wel uiterst risicovol en je moet beschikken over durfkapitaal dat je kunt veroorloven om te verliezen. Wees voorzichtig en bestel eventueel onze crypto-beleggingsgids.

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Nexo Review, wat zijn de voor- en nadelen van Nexo? Is het een veilige exchange?

De nieuwe Nexo Review van 2024 van de redactie van bestebank.org. Samenvatting: de Nexo exchange is van oudsher bekend van voornamelijk de bitcoin en crypto lending mogelijkheden die het platform biedt. Nexo biedt een goede en overzichtelijke exchange met een hoog handelsvolume en een diepe liquiditeit. De exchange draait alweer mee sinds 2018. Daarnaast biedt […]

Apr 19, 2024
9 min

Het Bitcoin Runes protocol wordt gelanceerd tijdens de halving, wat is Bitcoin Runes?

Bitcoin Runes komt er aan? Ja, over iets meer dan 2 dagen is het zo ver: een nieuwe Bitcoin halving, hier tel je mee af met de Bitcoin halving countdown clock : ). Tijdens de Bitcoin halving worden de block rewards gehalveerd (halving) en wordt het principe van Bitcoin deflatie verder uitgevoerd. Niet alleen zal […]

Apr 17, 2024
3,5 min

“Climate: The Movie” – CO2 veroorzaakte klimaatverandering heeft geen wetenschappelijke basis

“Climate: The Movie” is een nieuwe spraakmakende documentaire van de Britse filmmaker Martin Durkin. De film betoogt dat de bewering van een door CO2 veroorzaakte klimaatverandering een angstverhaal is zonder wetenschappelijke basis. De film, getiteld “Climate: The Movie”, stelt dat de wetenschap en officiële metingen de beweringen over toenemende extreme weersomstandigheden niet ondersteunen. De documentaire […]

Apr 16, 2024
4 min