bitcoin cryptocurrency

Bitcoin en de vierde industriële revolutie

Oct 19, 2021
Aanbieding: 

Bitcoin is een disruptieve en revolutionaire technologische uitvinding. De ontdekking van Bitcoin en haar technologie maakt in feite een echte vierde industriële revolutie mogelijk. Een revolutie die dienstbaar is aan de mensheid aangezien de macht over het geldsysteem en daarmee de vooruitgang van de mensheid gelijkwaardig kan worden gedistribueerd. Financiële emancipatie, vermogensbescherming en de menselijke grondrechten binnen een goed functionerende rechtsstaat moeten als fundament dienen om technologie in te zetten voor de menselijke vrijheid en niet de introductie van een totalitair technocratisch neo-feodaal systeem met behulp van een top down Great Reset.

Bitcoins accepteren als betalingsmiddel

De vierde industriële revolutie zal dan Bitcoin moeten integreren aangezien haar verdere ontwikkeling onvermijdelijk is en de menselijke drang naar vrijheid, onafhankelijk en verlichting sterker is.

Bitcoin zal dan ook als globaal decentraal basisgeld en rekeneenheid een monetair kerncomponent zijn binnen de vierde industriële revolutie. Het gaat bij de vierde industriële revolutie om de introductie van nieuwe technologieën die zich exponentieel ontwikkelen en met elkaar verweven raken. Netwerken, platforms, apparaten, systemen en mensen kunnen allemaal met elkaar worden verbonden, en het onderscheid tussen het fysieke, digitale en biologische vervaagt meer. Kunstmatige intelligentie, robotica, erfelijkheidsleer, biotechnologie, blockchain technologie, IoT en nieuwe productieprocessen zoals 3D-printing en de introductie van driedimensionaal boekhouden zorgen uiteindelijk in een verhoogd tempo voor disruptieve innovaties, die zich via het internet in razend tempo over de wereld verspreiden. Het bankwezen is hopeloos verouderd en alleen disruptieve neobanks zoals Bunq en banken die zich snel kunnen aanpassen zullen in de vierde industriële revolutie nog een rol van betekenis kunnen spelen.

Deze disruptor banken zullen ook bitcoin aanbieden. Ondanks de nadelen, onzekerheden en pijnpunten bij de ontwikkeling van de Bitcoin technologie en een globale Bitcoin kapitaalmarkt, moeten we stilstaan bij het feit dat Bitcoin een geniale uitvinding is die blockchain technologie en het concept van absolute schaarste heeft geïntroduceerd.

De Bitcoin technologische revolutie staat op de schouders van reuzen.

Bitcoin omvat zelf de integratie van een aantal belangrijke wetenschappelijke doorbraken op het gebied van cryptografie. Bitcoin is gebaseerd op deze doorbraken en ook de karkassen van vele mislukte cryptocurrency experimenten. De technologische componenten van Bitcoin zijn gebaseerd op jarenlang cryptografisch wetenschappelijk onderzoek. Hieronder in het overzicht kun je de pre-historie van Bitcoin bekijken op basis van het werk van o.a. David Chaum, Adam Back, Hall Finney en Nick Szabo.

Bitcoin en de vierde industriële revolutie

Satoshi Nakomoto heeft dankzij dit onderzoek van onder meer de boven genoemde geleerden en de eerdere mislukte experimenten Bitcoin kunnen programmeren. Hiermee loste hij ook een oud cryptografisch vraagstuk op. Satoshi heeft namelijk het wiskundig probleem van de byzantijnse generaals kunnen oplossen. Dit was een vraagstuk waar wiskundigen al een tijd over peinsden: hoe kunnen verschillende partijen weten dat online uitgewisselde informatie de consensus vertegenwoordigt, zonder daarbij een andere partij te hoeven vertrouwen. Tot voor kort werd een oplossing op dit vraagstuk onmogelijk geacht. Bovendien heeft Satoshi het double spending probleem kunnen oplossen. Het is onmogelijk om een bitcoin te kopiëren en twee keer uit te geven! Bitcoin is in principe een compleet nieuwe manier om informatie vast te leggen en over te dragen in de aanwezigheid van onbetrouwbare partijen. Bitcoin is gebaseerd op Vires in Numeris. Een ieder die bovenstaand gedachtegoed op zich in laat werken, begrijpt direct de enorme waarde van het Bitcoin protocol.

bitcoin 4de industriele revolutie

Dankzij de Bitcoin is voor het eerst in de geschiedenis mogelijk om eigendom en eigendomsrechten van digitale activa (zoals aandelen, certificaten, digitaal geld, enzovoorts) over te dragen op een snelle, transparante en onvervalsbare manier zonder de bemoeienis van een centrale vertrouwde partij zoals de overheid, een notaris of een bank. Bitcoin introduceert als eerste in de geschiedenis van de mensheid een onkraakbaar driedimensionaal boekhoudsysteem. Het netwerk als geheel is de vertrouwde partij. Een aantal bitcoins kopen staat gelijk aan een belegging in een nieuwe technologische doorbraak en uitvinding. Het is een decentraal digitaal wonderwerk in opbouw.

Een onbreekbare combinatie van elkaar versterkende netwerkeffecten, kracht in getallen en de verwezenlijking van een netwerkconsenus! Bitcoin is een uitvinding die gelijk staat met de uitvinding van het getal nul.

Samen met andere cryptografen en ontwikkelaars is Bitcoin voorzichtig opgestart en organisch gegroeid. Er wordt elke dag gewerkt aan de verbetering van de code van Bitcoin. Het is open technologisch project waar vrijwilligers en disruptieve innovatieve bedrijven aan bijdragen.

De Bitcoin technology protocol stack

Bitcoin is niet alleen maar een nieuwe technologie, of een financieel instrument, of een applicatie voor consumenten; het een een volwaardig monetair systeem onder ontwikkeling dat ondersteund wordt door baanbrekende technologie. Bitcoin is in haar geheel een constant evoluerende suite van protocollen. De Bitcoin protocol stack getuigt van ongekende innovatie en creativiteit. De Bitcoin protocol stack (stapel van protocollen) is een bepaalde implementatie van de Bitcoin software in een verzameling van protocollen (suite). Hieronder in de afbeelding kun je zien op welke manieren er nu aan de ontwikkeling van de Bitcoin technologie-stack wordt gewerkt aan onder meer: Lightning Network, sidechains, dandelion, schnorr signatures, drivechains, smart contracts, BTCpay Server, MAST, Liquid etc. Voor meer informatie: zie onze bitcoin cursus!

bitcoin technology stack

Hieronder in de video kun je een uitleg zien over de belangrijkste innovatie die Bitcoin introduceert:

Stefan Molyneux heeft een mooie speech over de Bitcoin technologie gegeven. Het kan een revolutie inhouden en de macht weer terugbrengen van de banken en overheden naar de burgers.

Het is dan ook niet vreemd dat Bitcoin als magic internet money wordt omschreven aangezien een volledig begrip van Bitcoin een multi-disciplinair studieobject is van een paradigma verschuiving binnen de wereld van financiën en de vierde industriële revolutie. Hieronder kun je een documentaire zien over Bitcoin als Magic Internet Money:

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Credit Suisse is in de problemen, failliet en overgenomen door UBS? Op weg naar een nieuwe eurocrisis?

Samenvatting: Credit Suisse is omgevallen en bankroet. Om verdere besmettingsgevaar te beperken is er een merger-overeenkomst getekend met de UBS door de interventie van de Zwitserse ministerie van financiën, de Zwitserse centrale bank en de Zwitserse financiële toezichthouder (FINMA). In de praktijk betekent dit dat UBS op zondagavond 19 maart 2023 Credit Suisse heeft opgekocht […]

Mar 19, 2023
8,5 min

SoftWar boek over oorlogsvoering in het digitale informatietijdperk

Jason Lowery is een Amerikaanse majoor uit de Amerikaanse Space Force en een MIT-medewerker die een spraakmakend nieuw boek heeft uitgebracht met de titel ‘Soft War’: A Novel Theory on Power Projection and the National Strategic Significance of Bitcoin. Hij heeft zijn boek en thesis ook ingediend bij het secretariaat van de Amerikaanse president, de […]

Mar 15, 2023
1,5 min

Saoedi-Arabië en Iran sluiten een akkoord en hervatten diplomatieke betrekkingen

Saoedi-Arabië en Iran sluiten een historisch samenwerkingsakkoord. Terwijl de Verenigde Staten met de NAVO zich bezighoudt met een proxy-oorlog in de Oekraïne tegen Rusland, heeft China een uitermate belangrijk geopolitiek akkoord beslecht tussen Iran en Saoedi-Arabië. Beide landen gaan de relaties normaliseren en de diplomatieke betrekkingen hervatten. Twee aartsvijanden worden bondgenoten? Sinds 2016 zijn de […]

Mar 10, 2023
3 min