bitcoin koersverwachting lange termijn

De Bitcoin Network Effects

Sep 29, 2023
Aanbieding: 

Wat is een netwerkeffect en wat zijn de netwerkeffecten van Bitcoin?

In de eerste plaats, een netwerkeffect gaat om de verzamelde kracht en daardoor waarde die een product of dienst krijgt naarmate er steeds meer mensen er gebruik van maken. Met elke nieuwe gebruiker van een dienst of product wordt in feite de dienst of product meer nuttig en daardoor ook meer interessant voor iemand anders.

Een nieuwe uitvinding, zoals Bitcoin, zal langzaam een netwerk-effect opbouwen en als het succesvol is in feite onmisbaar worden voor de mensheid. Denk maar aan de uitvinding van de telefoon en de ontwikkeling van de telecommunicatie sector en gerelateerde industrie. Een smartphone heeft geen waarde en nut wanneer je de enige bent die er gebruik van maakt.

Dit geldt ook voor het internet. Dit is het grootste en bekendste TCP/IP-netwerk. De naam TCP/IP is een samentrekking van de twee bekendste protocollen die deel uitmaken van de TCP/IP-protocolstack (= protocolstapel): het Transmission Control Protocol (TCP) en het internetprotocol (IP). Er zijn nu betere protocolstacks, maar door het verzamelde netwerkeffect is het praktisch onmogelijk om daarop over te schakelen. Het internet heeft steeds sterker wordend netwerk-effect opgebouwd. Steeds meer mensen begonnen zich aan te sluiten aan dit nieuwe globale en vrije netwerk voor informatie overdracht. Het netwerk-effect van het internet heeft hele industrieën en bedrijven (Nederlandse Postbedrijf, NOS) op de kop gegooid en de wereld voorgoed veranderd met nieuwe bedrijven die door dit internet netwerk-effect werden opgericht: Youtube, Twitter, Facebook etc. Het succes van deze bedrijven is ook geheel gebaseerd op een direct netwerk-effect van steeds meer nieuwe gebruikers die zich elk jaar hebben aangesloten om van de betreffende dienst gebruik te maken. Het Bitcoin protocol en netwerk is te beschouwen als het internet van het geld waarop steeds meer nieuwe innovatieve bedrijven opereren waaronder wallet ontwikkelaars, makelaars, handelsbeurzen en beleggingsfondsen.

Het netwerk-effect van geld

Geld is als een sociale technologie ook gebaseerd op een natuurlijke of onnatuurlijke netwerk-effect. Overheidsgeld of vertrouwensgeld kent een netwerk-effect die in feite is opgelegd door de wet. Wettige betaalmiddelen moeten in een samenleving worden gebruikt binnen het betalingsverkeer, vooral voor de betaling van de belasting. Niettemin, geld is als sociale technologie in de geschiedenis door de markt ontwikkeld en geselecteerd geworden op basis van bepaalde eigenschappen die paste bij de betreffende samenleving. De opkomst van sound money ontwikkelde zich uiteindelijk tot een globale gouden standaard onder andere in het Romeinse imperium en vooral het Britse imperium.

netwerk effect bitcoin

Nu hebben we te maken met de opkomst en de ontwikkeling van een nieuwe vorm van sound money binnen het netwerk-effect van het internet: Bitcoin. Bitcoin is hier organisch gegroeid. Het heeft een natuurlijk en spontaan netwerk-effect waarbij de bitcoins uiteindelijk een waarde hebben gekregen en in waarde zijn gestegen. Bitcoin wordt ook wel het internet van geld genoemd en haar ontwikkeling is afhankelijk van verder versterkende netwerk-effecten. De eerste directe netwerk-effect is natuurlijk dat meer en meer mensen gebruik zullen maken van Bitcoin als een alternatief oppotmiddel, betalingsmiddel of speculatief beleggingsmiddel. Hoe meer mensen dit doen hoe groter de monetaire waarde van Bitcoin zal zijn.

Dit netwerk-effect kan gemeten worden naar het aantal nieuwe gebruikers in de vorm van Bitcoin wallets en nieuwe Bitcoin dienstverleners op de markt komen. Er komen steeds meer nieuwe dienstverleners die Bitcoin wallets, wisselkantoren of volwaardige exchanges opzetten. Deze ontwikkeling versterkt de verschillende netwerk-effecten die Bitcoin kent.

De Bitcoin netwerkeffecten:

Het is Trace Mayer die de Bitcoin netwerk-effecten heeft onderscheiden. Hij spreekt over 7 netwerk-effecten.

In de eerste plaats, zoals we eerder al hebben beschreven, sluiten meer en meer mensen zich aan bij Bitcoin om te speculeren en te handelen. Speculatie is een belangrijk netwerk-effect aangezien steeds meer handelaren proberen geld te verdienen met de volatiliteit van de Bitcoin koers. Vervolgens zijn er handelaren die kijken naar de fundamenten van Bitcoin en speculeren op de toekomstige waardevermeerdering van Bitcoin. Ze zien Bitcoin als een lange termijn investering.

In de tweede plaats, zorgt speculatie ervoor dat meer en meer verkopers interesse krijgen om Bitcoin te accepteren als een betaalmiddel. In de derde plaats, zorgt de verdere acceptatie voor erkenning van de klanten. Klanten krijgen meer interesse om Bitcoin te gebruiken als een betalingsmiddel.

In de vierde plaats, zorgt dat het toenemende betalingsverkeer zal leiden dat meer en meer bedrijven willen investeren in Bitcoin en dat meer en meer ontwikkelaars interesse krijgen om te leren over Bitcoin. Het eco-systeem wordt uitgebouwd en de code wordt verbeterd en uitgebreid. Een duidelijk voorbeeld is dat bovenop Bitcoin een nieuw netwerk-effect zich spontaan heeft ontwikkeld in de vorm van het Bitcoin Lightning netwerk. Andere bedrijven en ontwikkelaars zullen zich richten op het meer robuust maken van Bitcoin door te werken aan satelliet– en radiotransmissie-oplossingen. Een ander voorbeeld is dat Microsoft haar identiteitsoplossing ontwikkeld op Bitcoin. De uitbreiding van het Bitcoin eco-systeem zorgt er verder voor dat meer journalisten, maar ook juristen en boekhoudkundige zich gaan bezig houden met de opkomende Bitcoin economie. Bitcoin herbergt immers een boekhoudkundige revolutie!

In de vijfde plaats, zorgt deze ontwikkeling er verder voor dat meer bedrijven willen investeren in de Bitcoin mining industrie. Er zullen meer serverparken worden gebouwd en pools worden opgezet voor het toevoegen van Bitcoin mining nodes om bitcoins te delven. Al deze nieuwe versterkende rekenkracht zorgt voor een betere beveiliging van het betalingsnetwerk. Bitcoin is nu het meest veilige betalingsnetwerk dat de mensheid ooit heeft uit gevonden: vires in numeris! Dit mining netwerk-effect versterkt de bijzondere eigenschappen van Bitcoin (waaronder immutability) en wordt daardoor extreem betrouwbaar.

In de zesde plaats, zullen we te maken krijgen met een nieuw netwerkeffect die algemeen kan worden omschreven als de financialisatie van Bitcoin. De traditionele financiële sector ziet in Bitcoin een nieuwe beleggingscategorie die investeerbaar moet worden gemaakt voor onder meer de institutionele belegger. Dit zal er toe leiden dat er speciale producenten worden ontwikkeld waaronder fondsen, custody diensten, derivaten (ETF, ETN, Futures) en gereguleerde exchanges. Bitcoin krediet marktplaatsen zullen in omvang toenemen. Dit netwerk-effect zal leiden tot een grote marktkapitalisatie en verdere professionalisering van de Bitcoin kapitaalmarkt. Meer kapitaal zal, versterkt door onder meer globaal financiële repressie, naar de Bitcoin kapitaalmarkt vloeien. Bitcoin zal een een verslechterd economisch en financieel klimaat worden erkend als een nieuwe vorm van gedistribueerd digitaal goud binnen het internet die als een alternatieve veilige haven kan worden beschouwd.

De laatste, zevende netwerkeffect van Bitcoin is de wording tot wereldreservemunt. De gezamenlijke ontwikkeling van de zes eerdere netwerk-effecten zal er toe leiden dat Bitcoin als wereldreservemunt kan dienen in de wereldhandel. Alle belangrijke prijzen worden in Bitcoin uitgedrukt. Centrale banken zullen Bitcoin tot hun reserves toevoegen. Een Bitcoin standaard is in aankomst.

Conclusie:

Het succes van Bitcoin is uiteindelijk afhankelijk van haar netwerkeffecten. Bitcoin is organisch gegroeid binnen het internet door een versterkend direct netwerk-effect. Bitcoin kent verschillende netwerk-effecten die elkaar versterken. Bitcoin heeft op basis hiervan een monetaire waarde gekregen. Deze geven ook meer waarde aan de fundamentele eigenschappen en principes van Bitcoin. Deze zullen door meer en mensen worden herkend. Bitcoin is niet alleen een middel voor speculatie, maar is in feite een nieuwe technologische uitvinding voor onder meer een nieuw sound money systeem. De bitcoins zijn in feite een ideaal beleggingscategorie voor beleggers die moeten opereren in een negatieve rentepolitiek van een bankroet geldsysteem. Bitcoin als unstoppable sound money kan dienen in een nieuwe decentrale financiële orde tijdens dit tijdperk van financiële repressie en herijking. Het kan uiteindelijk als wereldreservemunt binnen een hervormde nieuwe financiële orde dienen dankzij de zes elkaar versterkende netwerk-effecten.

Leer meer over de Bitcoin Revolutie!

Lees verder

Chainlink´s adoptie voor tokenization van real world assets RWA door DTCC & JPMorgan

Chainlink speelt in een steeds belangrijkere rol in de tokenization van real world assets. Vorige week heeft Chainlink deelgenomen aan een pilot met grote financiële spelers als JPMorgan, BNY Mellon & meer. De pilot focust op de tokenization van fondsen. Chainlink neemt deel aan tokenization pilot met financiële reuzen als de DTCC en JPMorgan Chainlink […]

May 26, 2024
3 min

Het 2024 cryptobeleid van de aankomende president van de USA? Trump is pro-bitcoin & crypto

De aankomende President van de USA en zijn Amerikaanse crypto beleid. Wat kunnen we verwachten? In november zijn de verkiezingen in de VS. De spannende race gaat tussen Trump en Biden. Het wordt het interessant hoe het Amerikaanse crypto beleid zal worden onder de winnaar van de verkiezingen. De ene ex-President Trump is pro-crypto. De […]

May 26, 2024
6 min

Amerikaanse Ethereum ETH ETF goedgekeurd door de SEC

De SEC geeft groen licht en keurt eerste Amerikaanse spot Ethereum (ETH) ETF goed! What a difference a day makes zullen we maar zeggen.. Een bizarre wending en totaal tegen alle verwachtingen in keurt de Securities and Exchange Commission, onder leiding van Gary Gensler, de allereerste Amerikaanse spot ETH ETF goed! Niet lang geleden zat […]

May 24, 2024
4 min