wat doet een bank

FIDUCIAIR GELD

Oct 31, 2017
Aanbieding: 

Nieuwe perspectieven op fiduciair geld!

fiduciair geldFiduciair geld is vertrouwensgeld. Fiduciair is afgeleid uit het Latijn en betekent op goede trouw berustend. Geld is altijd een vraag van vertrouwen, maar we moeten altijd ondervragen waar dit vertrouwen op is gebaseerd.

De term fiduciair geld is niet uit de hemel komen vallen en staat vooral in contrast met geld dat ook haar waarde ontleent aan het edelmetaal waaruit het gemaakt is. Vroeger ontleende geld haar waarde aan het gewicht in goud of zilver. Het was niet alleen als een rekeneenheid vastgelegd door de muntautoriteit en muntenslager, maar ook een waardevast goed met een intrinsieke waarde dankzij het goud of zilver gehalte.

De nominale waarde van fiduciair geld berust dus niet meer op een bepaald gewicht en gehalte van edelmetaal maar op het vertrouwen dat de economische actoren stellen in de waarde van de munteenheid. Het vertrouwen is afhankelijk van de economische situatie en de wettelijke basis. Dit betekent dat de waarde van de huidige Euro afhankelijk is van de relatieve economische situatie van de Eurolanden en haar burgers, de belastingbetalers. Het is verder afhankelijk van het vertrouwen dat burgers in de overheid en de Europese centrale bank hebben. De Europese Centrale Bank is verantwoordelijk voor de monetaire politiek en het beheer van de euro. Echter, de burgers zijn gedwongen om de euro te gebruiken als het wettige betaalmiddel. In deze zin spreken we dan ook over fiatgeld. Het woord fiat komt uit het Latijn en betekent ‘Laat het zo zijn’ in de zin van een bevel of decreet. Het wordt ook wel overheidsgeld genoemd dat als een wettig betaalmiddel moet worden gebruikt voor het betalen van vooral belastingen.

Fiatgeld is fiduciair geld.

Fiatgeld is fiduciair geld waarbij de overheid met de centrale bank verantwoordelijk zijn voor monetaire politiek en de geldhoeveelheid die in omloop wordt gebracht. Vereenvoudig uitgedrukt, de geldhoeveelheid in omloop gebracht door de geldpers van de Centrale Bank en banken moet gebalanceerd worden met de hoeveelheid producten en diensten die worden geproduceerd. Wordt er bijvoorbeeld te veel in omloop gebracht door een geldverruimingsprogramma van de Europese Centrale Bank, dan kan er inflatie optreden.

fiduciair geldDeze problematiek wordt ernstiger wanneer we beseffen dat het geld uit het niets op basis van schuld en schuldverplichtingen in omloop wordt gebracht. De staatsschulden nemen toe. Fiduciair geld is nu inflatoir fiatgeld waarbij we hopen dat iedereen haar schulden kan terugbetalen. Aangezien dit makkelijker moet kunnen gebeuren, is een politiek van geldontwaarding en beheersbare inflatie het beste om te voeren uit het oogpunt van de banken en de overheden. Voor de particuliere spaarder en vermogensbeheerders is dit een probleem. In de bijna honderd jaar dat er in de wereld in meer of mindere mate met fiduciair geld wordt gewerkt heeft er wereldwijd een zeer aanzienlijke geldontwaarding plaatsgevonden, terwijl in eerdere eeuwen het prijsniveau vrijwel stabiel was, met uitzondering van periodes van oorlog en plotselinge verhogingen van de goudvoorraad. Fiat vertrouwensgeld is geen gezond geld en maakt ongelimiteerde schuldcreatie mogelijk! In de woorden van Thomas Jefferson in 1788:

Paper is poverty. It is only the ghost of money, and not money itself.”

Fiduciair geld vs Bitcoin?

bitcoin vs fiduciair geldBitcoin is een nieuwe vorm van vertrouwensgeld. Voor de doorsnee gebruiker van Bitcoin, moet je vertrouwen hebben in de  wetenschappelijke doorbraken binnen cryptografie en gedistribueerde computertechnologie. Het veronderstelt een vertrouwen in de cryptografie (zoals de blockchain, het PoW-algoritme etc.) waarop het is gebaseerd en waardoor het kan werken. Het netwerk zelf werkt zonder dat er vertrouwen nodig is in een andere partij. Bitcoin werkt automatisch zonder de noodzaak van vertrouwde partijen. Bovendien, Bitcoin beschikt niet over een centrale bank met een geldpers. Het monetaire beleid en de geldhoeveelheid is cryptografisch vastgelegd en wordt automatisch uitgevoerd. De geldhoeveelheid wordt er steeds schaarser waarbij er uiteindelijk alleen maar 21 miljoen bitcoins in omloop worden gebracht. Bitcoin heeft een tegenovergestelde werking als die van fiat geld. Bitcoin is in deze zin een direct gevaar voor vooral zwakke munteenheden, maar kan uiteindelijk ook een gevaar vormen voor de gevestigde internationale fiat valuta’s zoals de Euro, Chinese Yuan en Amerikaanse Dollar. Dit fenomeen heeft hyperbitconization waarbij in een scenario van hyperinflatie Bitcoin de rol van goud overneemt. Bitcoin heeft dan ook niets voor niets Digital Gold. Het is dan ook niet vreemd dat Bitcoin veel wordt vergruisd en dood wordt verklaard. De strijd tussen Bitcoin en fiat fiduciair geld is nog niet gestreden. De centrale banken en grootbanken zullen hun eigen fiduciair crypto-fiatgeld lanceren om Bitcoin proberen te isoleren. De BIS heeft de centrale banken opgeroepen om aan de slag te gaan.

Beknopte geschiedenis van fiduciair geld:

Fiduciair geld is begonnen in de vorm van papieren wissels. Een wissel kon aan een voorname klant door de bank worden versterkt om bij een aan hem bekende bank in een andere stad dezelfde hoeveelheid zilveren of gouden munten te verkrijgen. Hierdoor kon vooral de rijke elite met een wissel op zijn naam op reis gaan, zonder zich druk te maken over de mogelijke diefstal van zijn goud en zilver.

Niet alleen de elite kon wissels gebruiken, ook overheden konden wissels uitgeven. Dit was een soort wissel aan toonder op basis waarvan een door de staat daartoe gemachtigde bank aan toonder een bedrag in goudbaren betaalt. De Bank van Amsterdam begon al met deze praktijk in de vroege 17de eeuw. In 1688 kreeg de Bank of England het recht om papiergeld uit te geven om o.a. de staatsschuld van Engeland te financieren. Het was de bedoeling dat het papiergeld gedekt was door goud en dat er niet te veel in omloop werd gebracht om het vertrouwen in het systeem te behouden.

wat is fiduciair geldSindsdien is de betekenis van eerst zilverdekking en later gouddekking steeds geringer geworden. De macht van de centrale banken werd langzamer sterker. Zilveren munten en vervolgens gouden munten (zoals het gouden tientje) zijn stapsgewijs door de centrale banken uit circulatie gehaald. Een belangrijk wendpunt kwam na de Tweede Oorlog.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef alleen de Verenigde Staten over als de absolute wereldmacht. De Amerikaanse Dollar ontpopte zich als de wereldreservemunt met als de muntheer, de Federal Reserve. Om de globale economie meer op te bouwen werd het systeem van Bretton Woods ingevoerd.

Dit financieel systeem voorzag in de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen. Bijzonder was dat alleen de dollar tegen een vaste hoeveelheid goud kon worden ingewisseld bij de Amerikaanse Centrale Bank. Voor alle andere valuta werd wel een vaste wisselkoers met de dollar bepaald, maar deze waren niet direct inwisselbaar tegen goud. Indirect betekende het systeem van Bretton Woods de invoering van de goudstandaard. Het IMF en de Wereldbank werden ook opgericht voor het ontwikkelen van de onderontwikkelde landen en het doeltreffend helpen bij acute financiële crisis situatie.

fiduciair petro dollar geldHet systeem van Bretton Woods werd tussen 1971 en 1973 ontmanteld, nadat de VS eenzijdig de inwisselbaarheid van dollars voor goud staakten. De dollar (en daarmee ook de VS) heeft echter tot op de dag van vandaag zijn dominante positie in de wereldeconomie behouden dankzij PetroDollar Warfare, de praktijk van ongerijmd fractioneel bankieren met het dereguleren van de financiële markten c.q. de globalisering van de financiële markten onder leiding van de westerse financiële centra en vooral de grootbanken zoals J.P. Morgan en Goldman Sachs in Wall Street. Sinds de Kredietcrisis van 2008 is het vertrouwen behoorlijk beschadigt en leeft het systeem verder dankzij een beleid van Quantitative Easing.

currency wars en bitcoin

Het huidige fiduciair geld wordt steeds minder fiduciair en steeds meer puur fiat geld. Dit systeem wordt nu langzaam ontmanteld door de Chinezen en de Russen. De AIIB, de nieuwe Zijderoutes, CFETS en Shanghai Gold Exchange maken onderdeel uit van deze anti-petrodollar politiek waarbij er gezocht wordt naar een nieuwe multi-polaire machtsbalans ten bate van de elite in het Oosten. Een recent voorbeeld is de beslissing van Rosneft om de dollar niet meer te gebruiken voor haar prijzen en facturatie.

De macht van fiduciair geldsystemen decentraliseren!

Bitcoin course

Fiat fiduciair geld gaat uiteindelijk om macht en machtspolitiek. Daarom dat Bitcoin en cryptogeld in het algemeen zo een belangrijke doorbraak zijn in de ontwikkeling van een rechtvaardigere wereld, waarbij de macht van fiat geld wordt gedecentraliseerd en gelijkmatig verdeeld over de gebruikers van dit nieuwe monetaire netwerk waarbij machtswellustelingen geen greep op kunnen krijgen en niemand meer misbruik kan maken van een geldpers. Nieuwe voorwaarden voor geldschepping in het belang van de burgers kunnen worden gecreëerd, i.p.v. een QE-beleid voor het behoud van de macht van een ziek en corrupt monetair machtssysteem. Laten we nieuwe rechtvaardige p2p financiële systemen bouwen met behulp van Bitcoin en gedistribueerde blockchain technologieën.

Lees verder

Chainlink´s adoptie voor tokenization van real world assets RWA door DTCC & JPMorgan

Chainlink speelt in een steeds belangrijkere rol in de tokenization van real world assets. Vorige week heeft Chainlink deelgenomen aan een pilot met grote financiële spelers als JPMorgan, BNY Mellon & meer. De pilot focust op de tokenization van fondsen. Chainlink neemt deel aan tokenization pilot met financiële reuzen als de DTCC en JPMorgan Chainlink […]

May 26, 2024
3 min

Het 2024 cryptobeleid van de aankomende president van de USA? Trump is pro-bitcoin & crypto

De aankomende President van de USA en zijn Amerikaanse crypto beleid. Wat kunnen we verwachten? In november zijn de verkiezingen in de VS. De spannende race gaat tussen Trump en Biden. Het wordt het interessant hoe het Amerikaanse crypto beleid zal worden onder de winnaar van de verkiezingen. De ene ex-President Trump is pro-crypto. De […]

May 26, 2024
6 min

Amerikaanse Ethereum ETH ETF goedgekeurd door de SEC

De SEC geeft groen licht en keurt eerste Amerikaanse spot Ethereum (ETH) ETF goed! What a difference a day makes zullen we maar zeggen.. Een bizarre wending en totaal tegen alle verwachtingen in keurt de Securities and Exchange Commission, onder leiding van Gary Gensler, de allereerste Amerikaanse spot ETH ETF goed! Niet lang geleden zat […]

May 24, 2024
4 min