The Great Reset uitgelegd!

Apr 16, 2024
Aanbieding: 

Dit zeer uitgebreide artikel in het Nederlands over the great reset wordt sinds de eerste publicatiedatum (18 oktober 2018) geregeld bijgewerkt. Het behandelt the great reset agenda vanuit verschillende invalshoeken en agenda´s. Het biedt uitleg op basis van feiten. The Great Reset is geen onzin. We zitten er midden in. Er zijn verschillende agenda´s en scenario´s. De bekendste is de Great Reset agenda van de World Economic Forum (WEF) onder leiding van Klaus Schwab. Deze politieke organisatie is een mondiale publiek-private fascistische beweging. Een samensmelting van de grote overheid, de grote technologie [en] het grote geld, om een centraal gestuurde systeem-reset door te voeren met een ​​technocratische heersende elite aan de top.

Het is een globaal corporatistische en staatskapitalistische agenda die centraal wordt aangestuurd ten koste van de vrijheden en de welvaart van de burger. Met de WEF zijn we op weg naar digitaal feodalisme met digitaal centralebankgeld als de ultieme sluitsteen voor elke individuele vrijheid.

Het plan is om elk individu afhankelijk te maken van gecentraliseerde, technocratische oplossingen. Alle autonomie zal worden weggenomen. Tot aan spirituele autonomie aan toe. Geen cash geld. Geen eigen voedselproductie. Geen eigen energieproductie. Geen eigen vervoer. Niets meer van onszelf. De doelstelling is een Great Taking.

Het beste voor iedere vrijheidslievende burger is om zich voor te bereiden en (in ieder geval gedeeltelijk) uit een centraal gestuurde systeem-reset agenda te stappen door het kopen van een beetje goud en vooral bitcoin (locatie onafhankelijk). Zet je verder schrap, 2024 wordt financieel een volatiel jaar!

Over de verschillende Great Reset agenda´s

China onder leiding van president Xi heeft een andere Great Reset agenda en vaart een alternatieve koers. De nationale geopolitieke belangen wegen zwaarder dan de overstijgende supranationale belangen van supranationale instituties die vooral nog door het Westen worden gedomineerd. China werkt o.a. nauw samen met Rusland aan eigen supranationale samenwerkingsverbanden waarbinnen deze landen hun eigenbelang het beste kunnen dienen. De belangrijkste organisaties zijn de BRICS-alliantie, Eurasian Economic Forum, de Shanghai Cooperation Organization en de overkoepelende Greater Eurasian Partnership. Het is een tegenwicht tegen de Westerse unipolaire orde. De financieel-economische sancties die het Westen heeft doorgevoerd op 26 februari 2022 om het Russische regime financieel-economisch te straffen, heeft een multipolaire Great Reset van het monetaire systeem opgang gebracht. Het betekende de geboorte van een alternatieve Bretton Woods III orde waar China als een belangrijke geopolitieke acteur de lijnen uit zet. China heeft verder als makelaar een historisch vredesakkoord verwezenlijkt tussen Saoedi-Arabië en Iran. Al deze landen steunen verder Rusland en volgens de Franse intellectueel Emmanuel Todd is de Derde Wereldoorlog al begonnen.

Brussel, Davos en de globalisten

De technocraten in Brussel volgen trouw de Great Reset agenda van de globalistische WEF en de Davos elite. Dit ten koste van de welvaart van de bevolking en ten bate van verdere machtsconcentratie. Het Westerse sanctiebeleid heeft verder een energiecrisis veroorzaakt die de Europese Unie economisch zal nivelleren en vooral Duitsland verzwakt. Duitsland komt in 2023 in een recessie terecht. Dit zal de verdere introductie van Eurobonds vergemakkelijken om o.a. nieuwe bail-outs te financieren die Europese NUTS-bedrijven, banken en landen overeind zullen houden. De bevolking zal verder sociaaleconomisch worden beknopt met behulp van een carbon credits surveillance systeem om zodoende de wereld te redden van klimaatverandering. Dit wordt het My Carbon initiatief genoemd en zal gekoppeld worden met een nieuw digitaal kredietsysteem met een digitale euro (Central Bank Digital Currency) van de ECB als basis.

De uitrol van een CBDC staat voor oktober 2023 op de planning. Deze zal tijdens een crisis worden uitgerold. Een mogelijke digitale crash (“a comprehensive cyber attack”) zoals Klaus Schwab al heeft voorspeld zou mooi uitkomen, wellicht in combinatie met een nieuwe bankencrisis?

Hoe dit afbraakproces (inwerking gezet met het lockdown-beleid) precies zal eindigen is nog onduidelijk. Cui bono? Build Back Better voor wie? Zal de corporatistische en technocratische Great Reset agenda van Klaus Schwab daadwerkelijk werkelijkheid worden binnen de EU: you will own nothing and be happy? Of zal de bevolking in Europa in steeds meer landen in opstand komen en protesteren tegen de torenhoge energiekosten, de verdere oplopende inflatiecijfers en het wanbeleid van politici en bankiers?

De WEF en de EU-technocraten kunnen ook volledig de controle verliezen tijdens een nieuwe eurocrisis. Een snelle schuldenimplosie met een globale kredietcrisis door een escalerende energiecrisis in combinatie met hogere rentevoeten zit in de kaarten voor 2024. Het kan snel gaan, de Britse pensioenfondsen waren op 28 september 2022 maar op het nippertje gered geworden. Duitsland volgt de zelfde rampkoers. De ECB zal wellicht in 2024 de fragiele EMU niet meer met een verkapt beleid van kwantitatieve verruiming (schuldmonetarisering) bij elkaar kunnen houden. Een bankencrisis is in de maak met de val van de Silicon Valley Bank en de financiële problemen van Credit Suisse. De Centrale Banken zullen in 2024 weer flink veel moeten printen om een implosie van het Westerse bancaire systeem tegen te gaan. Het is echter onvermijdelijk dat de meeste banken zullen verdwijnen, het vermogen van de meeste mensen wordt weggevaagd en de deposito´s worden vervangen door nieuw digitaal kredietsysteem met de digitale euro van de ECB. Het gaat om een bewust plan, dat ook wel bekend staat als The Great Taking. Al het onderpand zal worden gevorderd.

Rusland, China en de BRICS

Het Oosten (BRICS) onder leiding van China en Rusland vaart ook een andere monetaire koers en werken aan een alternatief. Beide mogendheden laten de dollar steeds meer los en rekenen de energieleveranties af met hun eigen valuta die ze kunnen afdekken met goud. De introductie van de petroyuan is een feit, een nieuwe synthetische reservevaluta van de BRICS is onder ontwikkeling, waar verder goud als anker, maar ook bitcoin zal worden ingezet binnen de internationale handel. Dit om de macht van de Amerikaanse dollar te ondermijnen om hiermee een multipolaire wereldorde te verwezenlijken. De hegemonie van de Verenigde Staten met de petrodollar is met de introductie van de petroyuan voorbij. Het representeert een andere Great Reset scenario waarbij vooral China het geopolitieke initiatief neemt en de geopolitieke gevolgen uitermate ingrijpend kunnen worden waarbij een monetaire orde op basis van grondstoffen het Westerse schuldensysteem zou kunnen vervangen.

De Great Reset, globale schuldenlast en nieuwe kredietcrisis

De globale schuldenlast is exponentieel gegroeid en onhoudbaar geworden. De Great Reset gaat vooral ook om het behoud, herstart of heropbouw van een nieuwe monetaire orde waar de globale schuldenproblematiek in vooral dollarverplichtingen moet worden opgelost. Schuldenkwijtschelding, -sanering, -deflatie, hyperinflatie? Er zijn geen aantrekkelijke scenario´s. Alle wegen leiden tot fiat-valuta devaluaties en een globale monetaire kredietcrisis. Bitcoin en goud zijn twee beleggingen die geen derde partij risico´s kennen. Het is onvervreemdbaar bezit. Specifiek Bitcoin (BTC) werkt, als het ideale betalingsmiddel voor vijanden, op een niet te kraken P2P-netwerk dat puur werkt op basis een politiek neutraal protocol. Bitcoin is niet te censureren en werkt 24/7 als een onafhankelijk alternatief voor het SWIFT-systeem en centraal bankieren in zijn algemeenheid. Het Westen zal spoedig ondervinden dat degenen die de controle hebben over fysieke en onvervreemdbare zaken, zoals grondstoffen en energiebronnen, zich in een betere positie bevinden dan degenen die de controle hebben over een stervende monetaire orde.

Dit is belangrijk om te beseffen wanneer we straks weer geconfronteerd worden met een nieuwe kredietcrisis. Een kredietcrisis waar alles zal vastlopen en de verschillende belangengroepen zullen strijden voor het doordrukken van hun specifieke Great Reset agenda. Geopolitieke, belangrijke beleidsmatige en monetaire veranderingen worden tijdens zulke crisis doorgevoerd.

De strijd is nu gaande en geopolitiek gezien bevinden we ons in een chaotisch keerpunt in onze monetaire en sociaaleconomische geschiedenis. Het veroorzaakt onrust over de hele wereld. Onze individuele vrijheid staat door repressief staatsoptreden, wanbeleid en financiële rampspoed op het spel. CBDC´s zullen door elke natiestaat worden geïntroduceerd om de financiële controle te kunnen behouden en ook chaos te vermijden. De Great Reset gaat om jouw toekomst, die van onze kinderen en die van onze samenleving. De vooruitzichten zijn verontrustend slecht en vandaar dat dit onderwerp alle aandacht verdient. Een struispolitiek zal ons niet dienen, er is moed vereist om de feiten onder ogen te zien en de analyses tot ons te nemen om op basis van inzicht en kennis te kunnen handelen ten bate van onszelf en de ander.

Nogmaals, bitcoin als een politiek neutraal, decentraal solide geldsysteem zal naast goud in dit speelveld een belangrijke rol gaan spelen. De Great Reset gaat immers ook om een Big Reset van het monetaire eurodollar systeem, waarbij verschillende visies en belangen met elkaar in conflict zijn. Vermogensvernietiging door financiële repressie is een enorm systeemprobleem en het is verstandig voor iedereen om in ieder geval gedeeltelijk uit dit systeem te stappen. Bitcoin biedt een alternatief voor een Great Reset dystopie. Iedereen kan dit vrijwillig doen met een smartphone. Bitcoin is publiek toegankelijk via een bitcoin wallet app en dient als een alternatief parallel decentraal solide geldsysteem en netwerk. Goud is het klassieke solide geld, bitcoin is het nieuwe digitale solide geldsysteem van de toekomst. Deze technologie kan iedere burger helpen om zich zelf the beschermen tegen de potentieel desastreuze gevolgen van een onvermijdelijke Great Reset. Welke geopolitieke agenda zal zegevieren?

De megalomane technocratische Great Reset visie van Klaus Schwab:

The Great Reset uitleg
Dr. Klaus Schwab

Een zeer invloedrijke man met een duidelijke visie is de voorzitter van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab. Hij heeft de rode lijntjes netjes uitgezet. Zijn visie voor de Great Reset staat beschreven in zijn bekendste boeken: The Great Reset (2020) & The Fourth Industrial Revolution (2016). The Great Reset is geen complottheorie. Het is een duidelijke politieke agenda voor de hervorming van de wereldwijde sociaaleconomische en financiële orde. De uitvoering van deze agenda wordt gecoördineerd door NGO´s zoals de WEF (World Economic Forum), het IMF (Internationaal Monetary Fund) en de betrokken wereldleiders waaronder minister-president Mark Rutte.

Het zijn de supranationale NGO´s die een global governance structuur vormen om het beleid uit te zetten. Nationale en lokale overheden nemen dit beleid over en voeren dit uit zonder enig democratisch proces.

Helaas, de Nederlandse regering en het koningshuis is geheel betrokken bij de uitvoering van deze agenda. Recent gepubliceerde Tweede Kamer stukken tonen aan dat de Nederlandse regering juridisch bindende afspraken met het WEF heeft gemaakt en actief met het WEF correspondeert. Deze hervormingsagenda voor Nederland en de wereld wordt verder gesteund door een financieel-economische eliteclub van de belangrijkste bedrijfsleiders die jaarlijks in het Zwitserse Davos exclusief vergaderen.

Deze supranationale staatskapitalistische WEF-agenda zal de economische en financiële orde wereldwijd volledig veranderen door de implementatie van de onder meer de 2030 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Met behulp van een Great Narrative hoopt men verder steun en enthousiasme te vinden bij het gepeupel voor deze technocratische plannen ten voordele van Big Pharma, Big Agri en Big Tech multinationals.

De Great Reset volgens de WEF zal ook over een monetair component beschikken: de inzet van digitaal centralebankgeld (CBDC´s) voor het opnieuw doorstarten van het huidige bankroete fiat-schuldensysteem. Het is breed genomen een collectivistische agenda die uiteindelijk de individuele vrijheid, financiële zelfstandigheid en persoonlijke gezondheid van alle burgers overboord gooit. De burgerij zal dan ook verdwijnen: you will own nothing and be happy.

We raden elke lezer dan ook aan om deze pagina te bewaren in de leeslijst aangezien er vele leerzame documentaires en videogesprekken zijn toegevoegd van verschillende onafhankelijke journalisten en economen. Ze bieden verschillende perspectieven over deze agenda en de gevolgen van de Great Reset voor jou als burger en individu. De schellen zullen van je ogen vallen. Nogmaals, dit onderwerp verdient alle aandacht, het gaat ook om de toekomst van onze volgende generatie, de strijd tussen collectivisme versus individualisme, centralisatie versus decentralisatie. Waar sta jij in deze strijd?

Het startpunt van de Great Reset, de pandemie bracht een unieke kans…..

De lange termijn gevolgen van het wereldwijde lockdown-beleid voor het bestrijden van de 2020-22 pandemie, bieden een unieke kans voor wereld- en bedrijfsleiders om de 2030 doelstellingen te halen van de VN. De collectivistische technocratische top-down agenda en benadering voor het verwezenlijken van deze doelen, leidt volgens vele analisten tot een collectivistische nachtmerrie.

Dit scenario houdt vooral een bedreiging in voor de individuele welvaart en financiële vrijheid van de burgers. De meeste banen zullen verdwijnen; mensen zullen hun eigendom verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid en de centrale bank. Door de verdere introductie van kunstmatige intelligentie (AI), digitaal centralebankengeld, zoals de digitale euro, zal de financiële en sociale repressie toenemen. Centrale banken met overheden zullen ongelimiteerd monetair en fiscaal beleid kunnen uitvoeren op basis van kunstmatige intelligentie en gedragseconomische principes. Het onderscheid tussen digitaal, gen-technologisch en biologisch zal verder ook steeds meer vervagen binnen in een nieuwe trans-humanistische toekomst. De benodigde patenten voor de benodigde technologieën, die de bedrijfsbelangen van betrokken multinationals beschermen, zijn al ingediend. De wereld zal vanuit een collectivistische invalshoek dan ook staats-kapitalistisch bestuurd worden door een technocratische oligarchie die via vooral via NGO´s opereert. In onderstaande uitbeelding wordt dit mooi weergegeven:

de grote reset

Tegen deze ondemocratische collectivistische agenda waarbij macht steeds meer wordt gecentraliseerd ten nadele van de individuele burger biedt Bitcoin hoop. Bitcoin is een reddingsboot om te ontspannen uit de mogelijke verwerkelijking van een aankomend totalitair neo-feodaal financieel surveillance systeem. Bovendien zijn er betere, menselijkere alternatieven om een Great Reset te verwezenlijken. Dit wordt onder meer onderkend door vooraanstaande investeerders en macro-analisten waaronder Jeff Booth. Zijn bekende boek, The Price of Tomorrow, over onder meer het inflatie en deflatie debat, is een must read voor het begrijpen van de mentale spagaat waarin het systeem nu verkeerd. Een grote hervorming op basis van dezelfde onderliggende monetair-economische principes zal leiden tot financiële slavernij. Bitcoin als deflatoir decentraal monetair systeem voorziet in de benodigde monetaire principes om vermogen en welvaart juist weer op te bouwen. Dit op basis van nieuwe aankomende technologieën (vierde industriële revolutie) die in tandem met bitcoin juist kunnen zorgen voor de financiële emancipatie van de mensheid. Dit zal een positieve bottom up great reset inhouden en geen negatieve top down great reset. Hieronder kun je Jeff Booth aan het woord zien over de speltheorie van bitcoin in het kader van een great reset van een bankroet systeem dat gedoemd is om te knappen.

De strijd is al een tijdje gaande. In het begin van het jaar 2022 werd dit duidelijk zichtbaar in Canada. Justin Trudeau, een leerling van Claus Schwab, had de Canadese truckers van de Freedom Convoy als staatsgevaarlijke vijanden bestempeld. Met behulp van een noodwet werden de bankrekeningen van de demonstranten en aanhangers geblokkeerd. Bitcoin diende hier als freedom money. Voor meer info: Trudeau maakt een dictatuur van Canada. Met noodwetten en decreten worden individuele rechten opgeofferd, vrijheden beperkt en ongewenste stemmen gecensureerd. The Great Reset en Narrative is de meest gevaarlijke ontwikkeling in de menselijke geschiedenis sinds de opkomst van het fascisme en communisme als collectivistische ideologieën voor het inrichten van de wereld. Zeker, ook in Nederland zijn we al aardig op weg naar de verwezenlijking van een technocratische staatskapitalistische dystopie zonder echte vrijheid. We vertoeven in een waarachtige fiat-matrix die met behulp van een Great Reset zal worden gereboot met een digitale metaverse:

Tip: je kunt heel eenvoudig starten met bitcoin bij Litebit of Bitvavo in Nederland. Voor goud raden we Holland Gold aan. Maak deel uit van de bottom up sound money reset. Exit Fiat, Become Your Own Bank.

Financiële vrijheid met onvervreemdbaar digitaal eigendom is de basis voor daadwerkelijke autonomie en burgerrechten. Canada leverde het bewijs, want vreedzame demonstranten werden zonder pardon financieel uitgeschakeld en als staatsgevaarlijke extremisten opgepakt. Lees hier meer: Canadese Truckers Freedom Convoy wordt ontmanteld.

Na deze uitgebreide inleiding, laten we eens de Great Reset in het kader van agenda 2030 bespreken.

De Great Reset agenda van de WEF uitgelegd

world economic forum

Het is vooral het World Economic Forum (WEF) die onder leiding van Klaus Schwab dit onderwerp expliciet op haar 2021 agenda heeft gezet. Het WEF schrijft verschillende artikels over wat de nieuwe globale Great Reset behelst en hoe de nieuwe wereldorde er uit zou kunnen zien. De Global Goals for Sustainable Development voor 2030 maken hier deel vanuit. Op verschillende Davos conferenties komen de wereld- en bedrijfsleiders bij elkaar om dit onderwerp uit te diepen en uit te werken voor hun respectieve landen.

Waar gaat The Great Reset over?

the great reset

Volgens Klaus Schwab heeft een virusuitbraak (een pandemie) aangetoond dat de oude structureren op basis waarvan de huidige wereldeconomie werkt, niet meer afdoende is voor het herbouwen van een post-corona wereld. The Great Lock Down heeft gezorgd voor een enorme globale economische recessie. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld niet zo’n zware crisis gehad. Vandaar dat er veel wordt gesproken over een nieuwe Bretton Woods vergadering en met een nieuwe overeenkomst voor het opnieuw hervormen van de economische orde. De voortdurende pandemie was voor de wereldleiders een unieke historische kans om een Great Reset te initiëren.

Het is een historische, maar een tijdelijke kans (window of opportunity) aangezien er (nog) een wereldwijde situatie van massavorming (Mass Formation Psychosis) heerst. Hierdoor kunnen ingrijpende veranderingen in de samenleving makkelijk worden geaccepteerd en doorgevoerd. Zo heeft de WEF al in 2018 een digitaal reispaspoort “Known Digital Traveler Identity”(KDTI) ontwikkeld dat nu kan worden uitgebreid met onder meer vaccinatiebewijzen (lees WEF-rapport over KDTI). Dit digitaal paspoort (Green Pass) kan nu zonder veel weerstand onder meer in Nederland met behulp van de regering worden uitgerold. Verschillende agenda 2030 plannen, kunnen nu worden uitgevoerd om de wereld te hervormen. Build Back Better is een bekende slogan die ook vaak in deze context wordt gebruikt.

Hoofdcomponenten van de Great Reset

De Great Reset volgens Klaus Schwab bestaat onder meer uit de volgende hoofdcomponenten die gelijktijdig stapsgewijs worden uitgevoerd en ingevoerd in het publieke beleid:

WEF 2030 goals great reset
  • Het eerste component gaat om de implementatie van een systeem van stakeholder capitalism. Bedrijven moeten niet alleen de belangen van de aandeelhouders behartigen, maar die van alle belanghebbenden die met het bedrijf te maken hebben. Het doel van een bedrijf is om lange termijn waarde te scheppen voor alle belanghebbenden en niet om winsten te maximaliseren voor alleen de aandeelhouders ten koste van andere belanghebbenden. Neo-liberale principes en de vrije-marktwerking moet aan de kant worden geschoven voor een meer rechtvaardige vorm van kapitalisme met meer gelijkwaardige resultaten voor iedereen. Overheden moeten deze nieuwe vorm van economisch denken implementeren door middel van regelgeving, belastingregels (meer vermogensbelasting) en het aanpassen van handelsovereenkomsten. Overheden moeten door regelgeving en belastingwetgeving een belanghebbende bedrijfscultuur en economie stimuleren voor het verkrijgen van gelijkwaardige resultaten voor de samenleving. Overheden, overheidsinstellingen en NGO´s zullen door deze middelen als stakeholders direct of indirect het beleid en de richting van de bedrijfsvoering sturen. Een Climate Change agenda met o.a. de invoering van emissierechten, extra heffingen, belastingen, carbon credits en andere incentives zijn belangrijke gereedschappen om stakeholder capitalism mogelijk te maken.
  • Het tweede component van de Great Reset, gaat om het zorgen voor investeringen in de samenleving voor het verwezenlijken van gedeelde doelen op het gebied van gelijkwaardigheid (equality) en duurzaamheid (sustainability). Er komt een wereldwijde klimaatcrisis (Climate Change) aan en het verwezenlijken van een groene economie (New Green Deal) is van uiterst belang. Hier zal er gestreefd worden naar gelijkwaardigheid in resultaten en een betere sociale gelijkschakeling van de samenleving. Zoals eerder aangehaald zal dit component een bepalende factor zijn in het doorvoeren van een systeem van stakeholder capitalism. De Climate Change agenda zal ook een belangrijke rol gaan spelen op het bieden van financiële incentives en op monetair beleid. De ECB is o.a. een monetaire instelling die deze politieke agenda promoot en financiert. De FED onder leiding van Jerome Powel heeft daarentegen afstand genomen van deze politieke agenda. Een centrale bank behoort immers politiek neutraal te zijn en een onafhankelijk monetair beleid te voeren.
  • Het derde component van de Great Reset gaat om de invoering van Public-Private Partnerships. Het gaat om nauwe samenwerking tussen de staat of staatsinstellingen en het bedrijfsleven om het WEF-beleid door te voeren. Deze samenwerkingen zijn er al. Zoals de gesloten samenwerkingen met veiligheid- en inlichtingdiensten die o.a. actief bezig op social media platforms om bepaalde informatie te censureren. De WEF heeft verder al veel samenwerkingen met de machtigste bedrijven op deze aarde: o.a. Amazon, Alibaba, Bank of America, Black Rock, Citi Group, Chevron, Credit Suisse, Dell, Deutsche Bank, Rabobank, Goldman Sachs, Google, HP, HSBC, Huawei Technologies, Intel, IBM, JP Morgan Chase, Johnson and Johnson, KPMG, Meta, Microsoft, Mastercard, Mitsubishi, Nestle, Open Society Foundations (George Soros), The Bill & Melinda Gates Foundation PayPal, Procter & Gamble, Pfizer, PepsiCo, Qualcomm, Sequoia Capital, Siemens, Sony, The Coca-Cola Company, UPS, Unilever, Verizon, Visa, and Volkswagen. Voor meer informatie: public-private partnerships.
  • Het vierde component van de Great Reset, voorziet in de gebruikmaking van nieuwe technologieën en de verdere digitalisering van de economie voor het bewerkstelligen van een vierde industriële revolutie. Denk hierbij aan de opmars van kunstmatige intelligentie, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotics, Internet of Things, Augmented Reality enz. Deze technologieën zullen bijdragen aan een nieuwe industriële revolutie en ook de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Claus Schwab voorziet dat de mens en computertechnologie samensmelten in een nieuwe supermens door onder meer de chipimplementatie in het menselijke brein met behulp van de NeuroLink-technologie. Verder is het mogelijk om met inentingen nano-netwerken in het menselijk lichaam te integreren. Het gaat hier om de bouw van Intercorporal Nano Networks en de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Wrede dierexperimenten op apen vinden al plaats om dit goed te testen. Mensen worden beschouwd als programmeerbare dieren (hackable animals). Hoogleraar, historicus en WEF-propagandist Yuval Harari, bekend geworden voor zijn boek Sapiens, vertelt het gewoon zonder blozen:

Klaus Schwab heeft zelf ook een boek geschreven over zijn eigen visie over de nieuwe sociaaleconomische hervorming van de wereldorde. Het boek werd in 2022 uitgebracht met de titel: COVID-19: The Great Reset. Hieronder kun Klaus Schwab zelf aan het woord zien over zijn boek en de componenten van The Great Reset:

Een Great Reset zonder een hervorming van het monetaire systeem?

the great reset

Wat verder zeer opmerkelijk is van deze Great Reset agenda van het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab, is dat er niet direct wordt gesproken over een hervorming van het financiële systeem of het bankwezen en de mogelijke rol van de Federal Reserve (FED) of de Bank for International Settlements (BIS). Er wordt niks geschreven over de financiering van deze ‘utopische’ agenda. Er wordt ook niks gezegd over de herstructurering van de schulden of een mogelijke wereldwijde schuldenjubileum. Verder wordt er geen melding gemaakt van de schuldencycli en de laatste grote schuldencyclus waarin de wereld zich nu in bevindt. We hebben te maken met een Big Debt Crisis en een periode die macro-analist Raoul Pal de Unfolding noemt. Het top-down hervormen van het monetaire systeem wordt vaak aangeduid met een Big Reset agenda.

De reden hier voor is dat dit niet de specifieke taak is van de WEF. Het gaat bij Klaus Schwab niet om het hervormen van het schuldensysteem, maar vooral om de introductie van nieuwe technologische innovaties en de introductie van een duurzame, milieuvriendelijke en sociaal bewogen bedrijfsvoering in het kader van een belanghebbende economie. Vandaar, het gaat primair om de transitie van het kapitalistisch model voor het MKB naar een nieuw soort coöperatief model. We gaan van een shareholder naar een gelijkwaardige stakeholder economie waarin de resultaten gelijk verdeeld worden over de samenleving door de overheid en de centrale bank. Gaan we van minder neo-liberalisme naar steeds meer staatskapitalisme en socialisme … een technocratische variant van fascisme?

CBDC´s – het sleutelcomponent voor een volwaardige Financial Great Reset!

Om deze overgang beter te faciliteren biedt een Central Bank Digital Currency (CBDC), zoals een digitale euro, uitkomst. Inderdaad, het uiteindelijke belangrijkste component dat ontbreekt in de Great Reset agenda van de WEF is digitaal centralebankgeld (CBDC’s). CBDC´s zijn ideaal voor het direct financieel kunnen surveilleren, stimuleren, belasten en sturen van de samenleving via een smartphone app. Hiermee zou het beleid veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd vooral als dit in combinatie met een digitale wallet kan worden gedaan. Een digitale wallet dat natuurlijk gekoppeld is aan een digitaal paspoort (ID).

Daarom hebben de meeste centrale banken, de IMF, de FED en natuurlijk ook de BIS de ontwikkeling van deze centraal gestuurde digitale valuta’s al een tijdje op de agenda staan.

China is het meest vergevorderd met de implementatie van haar eigen digitale Yuan en betalingsnetwerk. De IMF heeft in het kader van deze snelle ontwikkelingen opgeroepen tot een nieuwe Bretton Woods conferentie. Door een hervorming van het geldsysteem met CBDC’s onder leiding van het IMF en de BIS kan ook het wereldwijde schuldenprobleem verder gedeeltelijk worden omzeild en hervormd door onder meer banktegoeden (giraal geld) te laten verdampen tijdens een nieuwe globale bankencrisis. De meeste banken en wellicht ook een deel Too Big too Fail systeembanken zullen niet worden gered, maar bankroet gaan. Tegoeden worden vervangen door digitaal basisgeld (een CBDC) van de centrale bank. De ECB zal een digitale euro gaan uitgeven die het direct of indirect via partnerbanken kan sturen naar de digitale wallet van een gebruiker. Het gebruik van contant geld zal worden ontmoedigt en verdwijnen, waardoor negatieve rente makkelijker automatisch kan worden doorgerekend zonder dat dit een bankrun kan veroorzaken. De burger zit vast. Er is geen ontsnapping mogelijk. Hieronder kun je Agustin Carstens, de voorzitter van de BIS, aan het woord zien over het inzetten van CBDC´s.

De CBDC’s kunnen verder gebruikt worden in het Special Drawing Right mechanisme van het IMF en als een alternatief voor het eurodollar systeem fungeren. Ze kunnen in een een digitaal SDR-mandje terecht komen die wordt gebalanceerd door het IMF. De vraag is echter of er internationaal overeenstemming kan worden bereikt over een Bretton Woods 2.0 systeem met de SDR als een synthetische wereldreservevaluta.

Wellicht is dat een reden waarom de uiterst slechte staat van het bankwezen niet ter sprake komt in The Great Reset plannen van het World Economic Forum. Een aanleiding waarom Bitcoin een belangrijke rol heeft te vervullen in dit scenario als een waarborging voor de eigen financiële onafhankelijkheid en zekerheid. Bitcoin is de tegenpool van centraal gestuurd digitaal basisgeld, het is uiteindelijk digitaal decentraal basisgeld. Zelfs de beroemde Britse historicus Naill Ferguson geeft aan dat Bitcoin een sleutelrol moet gaan spelen in de monetaire revolutie waar we nu in verzeild geraakt. De Verenigde Staten moet Bitcoin integreren als een tegenwicht tegen het digitale Chinese centrale bankgeld (DCEP). Verder is het maar de vraag of alle banken wel zo gewillig zijn om hun eigen eurodollarsysteem op te geven voor een CBDC-systeem. CBDC´s zijn in feite ook een bedreiging voor het bestaan van banken. Het is in deze context helemaal niet gek dat banken bitcoin aanbieden. Bitcoin kent een liquide kredietmarkt en vele beleggers hebben de behoefte aan een vertrouwde dienstverlener. Bitcoin exchanges nemen taken van de bank over. Ze kunnen gebruikers rentevergoedingen aanbieden en zelfs leningen met bitcoin als onderpand. Goed voorbeeld is de dienstverlening van Nexo Finance. Het is dan ook niet vreemd dat het IMF en de BIS zeer vijandig zijn ten aanzien van Bitcoin. CBDC´s zullen de centrale banken de ultieme controle geven, Bitcoin is een ontsnappingsroute.

Zijn er al landen die al grote vorderingen hebben gemaakt met de great reset agenda?

China is een rolmodel en is zeer vergevorderd met de implementatie van een sociaalkredietsysteem en een CBDC. China heeft ook hard gewerkt om bitcoin adoptie in het land te bestrijden. De Bitcoin mining sector is in China voor het grootste gedeelte ontmanteld. De Chinese centrale bank is oppermachtig en heeft veel meer controle en zeggenschap over het bankwezen. De uitrol van het nieuwe digitale Chinese centrale bankgeld (DCEP) verloopt voorspoedig.

De Oekraïne is ook vergevorderd met de ontwikkeling van soortgelijk systeem en app (Diia) waarbij de toegang tot het financiële systeem en een basisinkomen onder meer gekoppeld is aan de vaccinatiestatus van de gebruiker. Het is geen complottheorie, het staat gewoon op de website van het ministerie van digitale transformatie.

In het licht van deze observatie over de Oekraïne is het interessant de volgende interview met met de Amerikaanse onderzoeksjournalist Lara Logan te bekijken over de huidige oorlog die daar op 24.02.2022 is uitgebroken:

https://twitter.com/MaajidNawaz/status/1504449337144877059

Een ander land is Sri-Lanka waar de regering al een aantal jaren gewerkt heeft aan de implementatie van een aantal WEF-aanbevelingen waaronder een sociale markteconomie. In 2018 publiceerde het WEF nog een artikel getiteld die nu verwijderd is: dit is hoe we Sri Lanka tegen 2025 rijk gaan maken. Vergevorderd staatskapitalisme met nieuwe spelregels voor de economie in combinatie met een overijverige groene politiek waarbij de boeren in feite gedwongen werden om alleen nog maar organische kunstmest te gebruiken zorgde uiteindelijk voor voedseltekorten. De verduurzaming van de landbouw cumuleerde naast voedseltekorten uiteindelijk tot een staats-faillissement, hyperinflatie, brandstoftekorten, anarchie en geweld op straat.  

Oorlog, de alternatieve Eurasian Great Reset, DCEP en Bretton Woods III

De oorlog in de Oekraïne met de verdere gevolgen van de toegepaste sancties, kunnen een Great Reset van het monetaire systeem verder versnellen. De zware sancties die het Westen Rusland heeft opgelegd zijn zeer slecht voor de huidige fragiele wereldorde. Vooral het bevriezen van de Dollar Reserves van de Centrale Bank van Rusland op 26 februari 2022 zullen onvoorziene gevolgen hebben voor de dollar als de wereld reservemunt en het einde kunnen betekenen voor het PetroDollar systeem. China, Rusland, Iran, Saoedi-Arabië en wellicht India zouden kunnen overschakelen naar mogelijk de Chinese DCEP afgedekt door grondstoffen waaronder goud en olie. We zijn wellicht al getuige geweest van een Bretton Woods III moment voor de wereld, zonder dat we het in de gaten hebben. Dit zou het eurodollar systeem enorm verzwakken en onder meer een scenario van hyperinflatie kunnen inhouden voor het Westen.

Het is mogelijk een Eurasian Reset waarbij instituties gedomineerd door het Westen worden vermeden en een nieuw systeem gedomineerd door Rusland en China wordt opgetuigd. Wellicht is een Global Financial Revolution aanstaande en heeft Bretton Woods III al plaatsgevonden….. maar dan zonder dat het Westen ervan op de hoogte werd gesteld? Het bevriezen van de Russische dollar reserves is het startschot geweest voor een Eurasian Reset initiatief. De landen in de Eurasian Economic Union (EAEU) en de BRICS zullen verder dedollariseren en proberen om een multipolaire wereldorde te bewerkstelligen. Deze landen zullen waarschijnlijk teruggrijpen naar grondstoffen (olie, gas) en vooral goud om hun valuta´s te verdedigen tegen een mogelijke ineenstorting ten opzichte van de dollar. Niettemin, het teruggrijpen naar grondstoffen voor het afdekken van een valuta is geen houdbare strategie. Verder kan en wil China niet de dollar als wereldreservemunt vervangen. China en het Oosten zit ook vast in het eurodollar systeem. Voor een goede en eerlijke internationale handel is een puur monetair goed nodig: sound money met een hoge stock-to-flow ratio. Het is onvermijdelijk dat het Oosten een Great Reset uiteindelijk zal trachten te grondvesten op een nieuwe alternatieve goud standaard en een alternatief betalingsnetwerk voor SWIFT. Deze Eurasian gedreven Great Reset zal ook een vermogenstransitie en vernietiging inhouden waarbij goud als hedge en onderpand wordt ingezet ter bescherming tegen de ineenstorting van het eurodollar systeem.

De WEF, Nederland en The Great Reset

De Nederlandse regering onder Rutte voert trouw de agenda van de WEF uit. Dit ten koste van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder de middenstand en de boeren. De Nederlandse regering werkt samen met de WEF in het in goede banen leiden van The Great Reset waarbinnen Nederland als handelsland een voorname rol zal mogen blijven spelen. Kamerleden Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen zijn flink in deze materie gedoken. Nader antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen zijn geleverd geworden. De officiële overheidsdocumenten met de correspondentie van de regering met het WEF tonen aan dat er juridisch bindende afspraken zijn gemaakt met het WEF. De vraag is in hoeverre de verantwoordelijk bewindslieden ambtsmisdrijven en wellichts landsverraad hebben gepleegd. Volgens nieuwe uitgelekte overheidsdocumenten van de Provincie Zeeland, is De Staat der Nederlanden een NGO die gekoppeld is aan het WEF.

Hoe het ook zij, vele Nederlandse bewindslieden zijn lid van de WEF en werken mee aan de verwezenlijking van hun supra-nationalistische agenda.

Sigrid Kaag van D66 is onder meer een lid van het WEF en helpt met de uitvoering van de Great Reset agenda. Hier kun je haar correspondentie met de WEF lezen. Hieronder kun je haar zelf aan het woord zien:

Hieronder in de video opname van een recente Tweede Kamer zitting kun je Gideon van Meijeren horen debatteren met zijn vraagstelling: “zijn de connecties van het partijkartel met de WEF van Klaus Schwab te betitelen als landverraad? Gideon stelt deze vraag op basis van verschillende documenten Voor een overzicht van alle documenten en de correspondentie over dit mogelijk landverraad, raden we onze lezers de volgende pagina te raadplegen: Klaus Schwab Leaks.

https://youtu.be/RHSUdK8h7ZM

Elk jaar worden veel prominente Nederlandse politici en bedrijfslevers uitgenodigd om de Davos conferentie van het WEF bij te wonen. Tijdens Davos conferentie van 2023 worden o.a. de volgende Nederlandse topbestuurders ingevlogen: Kirsten Konst, lid van de groepsdirectie van Rabobank,Tom de Swaan, voorzitter van de raad van commissarissen van ABN AMRO, Robert Swaak, directeur van ABN AMRO, Lard Friese, directeur van Aegon, Ronald Wuijster, directeur van APG Asset Management, Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, Steven van Rijswijk, directeur van ING Group en Sven Smit, Senior Partner bij McKinsey, Minister Kajsa Ollongren van Defensie,
Minister Sigrid Kaag van Financiën, Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken, Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel …. niet slecht gedaan voor Nederland.

Kritiek op de WEF Great Reset agenda

Er zijn genoeg kritische commentaren over de Great Reset plannen van het World Economic Forum op het internet verschenen. In feite werd een “pandemie” in gang gezet of misbruikt om het mondiale financiële en economische systeem te hervormen en verder te centraliseren supranationale instituties waarbij uiteindelijk de macht en rijkdom van de superrijken op deze aarde gewoon beter beschermd, behouden en verder vergroot worden. De globale prikdwang en het feit dat iedereen meerdere malen geprikt zou moeten worden met een experimenteel nieuw goedje dat lekt en niet werkt, is een duidelijke waarschuwing voor iedereen die zijn vrijheid (op het gebied van gezondheid en financiën) lief heeft. Voor meer informatie: Dissident One over de Great Reset.

The Great Reset Docuseries

The Great Reset Docuseries is een reeks van documentaires over de WHO, WEF, Klaus Schwab en de Davos agenda voor het bewerkstelligen van een nieuwe wereldorde en sociaal contract voor de wereldbevolking. Deze documentaireserie is geproduceerd door Kian Simone en Lewis Brackpool in samenwerking met Rebel News:

Thierry Baudet over The Great Reset

Thierry Baudet schrijf over de Great Reset in zijn nieuwe boek ‘Het Coronabedrog’. In zijn boek gaat Baudet verder in op plannen van het World Economic Forum om een Great Reset af te dwingen. Voor meer informatie: Het Coronabedrog: de globalistische machtsgreep en de Great Reset. Thierry Baudet was recentelijk bij Ongehoord Nederland te gast om over zijn boek te praten. Hieronder kun je het gesprek zien:

Karel van Wolferen over The Great Reset in de Oekraïne

Karel van Wolferen en Catherine Austin Fitts hebben een diepgaand gesprek over de huidige ontwikkelingen in de Oekraïne en de Great Reset. Ze bespreken o.a. de geopolitieke en financiële implicaties van de Great Reset. De Great Reset heeft verschillende componenten: financieel-monetair (IMF, BIS), sociaaleconomisch (WEF), voedselvoorziening en gezondheid (WHO). Met de confiscatie van de Russische dollar reserves heeft er een Bretton Woods III moment plaatsgevonden waarbij Rusland een Great Reset forceert die niet zal leiden tot een unipolaire wereld onder leiding van de Davos-elite en de VS, maar een multipolaire wereld.

Mitchel over The Great Reset boek

De Nederlandse ondernemer Mitchel heeft het Great Reset boek van Klaus Schwab gelezen. Hij geeft hier onder in zijn populaire video zijn samenvatting van het boek. Het boek is in samenwerking met de machtigste mensen ter wereld geschreven. Er wordt precies uitgelegd wat we kunnen verwachten in de toekomst: slavernij van de overlevenden.

Flavio Pasquino in gesprek met Bob de Wit over de Great Reset

Een van de meest recente video’s is gemaakt door Flavio Pasquino. Hij gaat in gesprek met Professor Bob de Wit (hoogleraar Strategisch leiderschap). Bob De Wit heeft de afgelopen jaren het geopolitiek schaakbord bestudeerd. Dat resulteerde in het nieuwe boek ‘Society 4.0’ wat een manifest is van ‘zorg’ maar ook ‘hoop’. Volgens De Wit is de Great Reset onontkoombaar en volkomen cyclisch omdat we aan het einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg op is. ‘Echter, de koers die het World Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feedback mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit. Hieronder kun je hem aan het woord zien:

“MONOPOLY: EEN TOTAALPLAATJE VAN THE GREAT RESET”

Minder dan een handje vol megacorporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat s’ ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we s’ nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat Tim Gielen je aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn, en de drijvende kracht achter “The Great Reset” van het World Economic Forum.

Arno Wellens over The Great Reset

Hieronder kun je Arno Wellens in gesprek zien met GK Boris over o.a. de Corona-app, ‘Build Back Better’ en ‘The Great Reset. Een ongekozen elite misbruikt een griepje dat voor gezond levende mensen voor 99% ongevaarlijk is om digitale terreursamenleving in te voeren.

The Great Reset volgens Luke Gromen en Preston Pysh

Bekende macro-analist Luke Gromen kun je hieronder in gesprek zien met Preston Pysh van de populaire we study billionaires podcast.

George Gammon over de economische haalbaarheid van de WEF

George Gammon kijkt in zijn videoanalyse meer naar de intenties en de economische implicaties van een beleid op basis van een sociale gelijkheid (gelijkschakeling). Een bedrijf- en overheidspolitiek op basis van resultaten (equility of outcome) in plaats van gelijkheid op basis van kansen (equility of opportunities) zal alleen de grote zombiebanken en -bedrijven in stand houden en in feite geen hervorming of reset inhouden. In de praktijk zal het gaan om meer stagflatie, leugens, belastingen en minder vrijheden.

Hier is de laatste video van George over de Great Reset en de wereld in 2030:

Corbet Report – Your Guide to the Great Reset

Hieronder is een video analyse en commentaar van de Corbet Report over The Great Reset agenda. De Corbet Report ziet in deze agenda niets meer dan zelfde technocratische globale machtsstructuur die volgens deze reset agenda meer macht naar zich toe zal trekken ten koste van de vrijheid van het individu.

Doctors for Covid Ethics over the Great Reset

Deze onderstaande video is gepresenteerd door de Doctors for Covid Ethics gedurende de COVID-19 Interdisciplinary Symposium dat op 29 juli 2021 plaatsvond. Sessie II van dit symposium heeft als titel The Going Direct Reset met onder meer Catherine Austin Fitts, John Titus, Richard Werner en Mark Skidmore als sprekers. De pandemie moet begrepen worden vanuit een monetair en financieel perspectief. De pandemie is een deel van een Great Reset agenda van een kapot financieel systeem die BlackRock en de Federal Reserve overeind proberen te houden door uiteindelijk meer macht te centraliseren. De pandemie is een monetaire operatie die zal leiden tot een nieuwe gezondheidstirannie en een financiële tirannie die zal leiden tot een nieuwe vorm van slavernij voor de meeste mensen.

https://www.youtube.com/watch?v=2IHbqzNkjc0

Heiko Schöning over de Great Reset

De Duitse arts en onderzoeksjournalist Heiko Schöning heeft een dikke pil geschreven van 500 pagina’s vol met bewijsmateriaal die naar de kern van de zaak gaat. Het boek heet GAME OVER. In dit boek wordt aangetoond dat de pandemie en de huidige Great Reset agenda van de WEF vele jaren van te voren gepland zijn. De wortel van het kwaad kan helemaal worden terug gevolgd naar de Anthrax-01 aanvallen waarbij dezelfde misdadigers en kopstukken van die tijd nog steeds een belangrijke rol spelen in de biofarmaceutische industrie, gerelateerde NGO´s en andere belanghebbende organisaties die nu ook achter de Great Reset staan. Door zijn eerdere onderzoek naar de achtergrond van de Anthrax/01 aanvallen, kon Heiko de uitrol van de huidige plandemie al in 2018 zien aankomen. Voor meer informatie: Game Over.

PhD professor Tuomas Malinen over de Great Reset

PhD (econ.) Tuomas Malinen is de CEO hoofdeconoom van GnS Economics. Hij is werkzaam als adjunct professor in de economie aan de University of Helsinki. Hij is gespecialiseerd in economische groei, economische crisis, centraal bankieren en de business cycle. Hij wordt vaak geraadpleegd door de internationale financiële media. Hij heeft ook met een kritische blik de plannen van de WEF gerevalueerd en komt tot een sombere conclusie dat de WEF-agenda een fascistische agenda is. Hij wijst naar de invloed van de WEF over de politieke leiders door middel van de Young Global Leaders -program, die de democratische besluitvoering in vele Westerse landen volledig ondermijnd. Voor meer informatie: The Great Reset, why should we be worried about the WEF agenda.

Mark Moss over The Global Financial Great Reset

Mark Moss is een Amerikaanse entrepreneur die bekend is geworden voor zijn economische analysis op YouTube. Hij heeft ook een video gemaakt over de Global Financial Reset.

Hieronder is een Twitterdraadje van Mark Moss over The Great Reset die feitelijk nu plaatsvindt:

Andere videocommentaren over de Great Reset:

Hier volgt nu een lijst met verschillende videocommentaren over de Great Reset.

Awaken with JP over de Great Reset en Klaus Schwab

Is Klaus Schwab gevaarlijk voor onze vrijheid en democratie? Bekijk hieronder een videocommentaar van Awaken with JP over de plannen van de WEF voor de mensheid.

The Great Reset Debunked by Douglas Kruger:

Hieronder kun je een goed gesprek zien tussen Mike Maloney en Chris Martenson aan het woord zien over The Great Reset.

Hieronder kun je Robert Jensen aan het woord zien over The Great Reset:

The Great Reset and the Rise of Bitcoin

Neem alvast de brug, ga alvast over naar de andere kant…

Bitcoin (BTC)

Migreer alvast naar een solide gelijkwaardig decentraal systeem en netwerk zonder heersers. Bitcoin is niet te censureren, te vervalsen, te manipuleren of te vernietigen. Het is het digitale solide geld voor dit informatietijdperk, de aankomende technologische transitie en de great reset.

Lees verder

Is een Solana ETF op komst?

Is een Solana spot ETF in de maak? Met de aanvraag van 21Shares en VanEck lijkt een Solana spot ETF dichterbij te komen. Inderdaad, VanEck en 21Shares hebben een aanvraag ingediend voor een Solana spot ETF bij de Cboe exchange. De SEC kijkt er nog naar, maar een SOL spot ETF komt dichterbij. Laten we […]

Jul 9, 2024
3 min

Bit2me vs Bitvavo, welke exchange is beter?

Bit2me versus Bitvavo. Welke exchange is beter? Met deze Bitvavo vs bit2me exchange vergelijking zullen we kijken hoe deze twee grote Europese cryptocurrency beurzen zich tot elkaar verhouden. Beide exchanges draaien een hoog EURO handelsvolume en hebben een breed dienst- en productaanbod. In deze Bitvavo vs bit2me vergelijking zullen we kijken naar de producten en […]

Jul 9, 2024
4,5 min

Wat is de Base chain van Coinbase precies?

Wat is de Base chain van Coinbase? De Base chain van Coinbase is sinds de lancering ongekend populair, onder andere voor de lancering van memecoins. Maar wat is de Base chain precies? Laten we het eens nader bekijken. De Base chain van Coinbase is enorm populair, maar waarom? Vorig jaar is het testnet van de […]

Jul 3, 2024
3 min