bitcoin satellite

Waarom kan Bitcoin niet verboden worden?

Jul 3, 2020
Aanbieding: 

Het is de grootste nachtmerrie van velen: dat overheden besluiten Bitcoin te verbieden. Kunnen overheden Bitcoin verbieden? Als overheden over zouden gaan op dit besluit, zouden ze daarmee toegeven dat Bitcoin inzetbaar is als een alternatieve monetaire eenheid. Bovendien is de architectuur van Bitcoin zo opgezet dat het vrijwel ontastbaar is voor pogingen door overheden om het te verbieden. Laten we dit eens verder uitdiepen.

bitcoin verbieden

Naarmate de jaren vorderen, wint Bitcoin het wereldwijd steeds meer aan legitimiteit: meer en meer overheden en organisaties zien het potentieel ervan in, meer bedrijven accepteren betalingen in Bitcoin en de cryptovaluta heeft meerdere crises heelhuids doorstaan. Maar de donkere wolk die voor velen op de horizon blijft hangen is dat overheden besluiten Bitcoin te verbieden. Ze zijn bang dat overheden tot de conclusie komen dat Bitcoin een bedreiging vormt voor het huidig monetair stelsel, om vervolgens de cryptovaluta te verbieden.

Bitcoin is nog heel klein

usd stablecoins

Zoals het er nu uitziet, zal het nog wel even duren voordat overheden Bitcoin als een bedreiging zien. Op dit moment staat de totale waarde van Bitcoin gelijk aan een koopkracht van minder dan 176 miljard euro. Als je bedenkt dat de collectieve waarde van al het goud in de wereld gelijk staat aan ongeveer 7 biljoen euro (40 x de omvang van Bitcoin) en de geldvoorraad van de dollar gelijk staat aan ongeveer 13,2 biljoen euro (75 x de omvang van Bitcoin), dan is het niet gek dat overheden Bitcoin nog niet zien als een reële bedreiging voor het huidig monetair systeem. De Amerikaanse Dollar als wereldreservemunt binnen het huidige euro-dollar system is oppermachtig. Er heerst zelfs een tekort aan dollars doordat er vele staten en bedrijven enorm veel schulden hebben uitstaan in dollars.

Bitcoin groeit organisch

Maar wanneer bedenken ze zich? Dat is de vraag. Wanneer is Bitcoin groot genoeg en breed genoeg geaccepteerd om het bestaande geldsysteem te bedreigen? Gek genoeg geldt hierbij: hoe groter de dreiging voor het huidig monetair systeem, hoe lastiger het wordt voor overheden om Bitcoin te verbieden. Naarmate meer particulieren en beleggers wereldwijd Bitcoin bezitten en gebruiken, en naarmate meer bedrijven Bitcoin inzetten en accepteren; en de verdere financialisering toeneemt, worden de gevolgen van een eventueel verbod op Bitcoin steeds groter.

Daarin zit hem de paradox: op het moment dat overheden een reden hebben om Bitcoin te verbieden, is het al te laat. Bitcoin heeft al een te belangrijk geopolitieke en financiële significantie.

Bitcoin is gedistribueerd over een wereldwijd netwerk

Daarnaast maakt de gedecentraliseerde aard van Bitcoin het erg moeilijk, als niet onmogelijk, om Bitcoin te onderdrukken en te verbieden. De miners, nodes en keys van Bitcoin bevinden zich over de gehele wereld. Zelfs als alle landen in de G-20 een gecoördineerde aanval zouden inzetten tegen Bitcoin, zou dit niet voldoende zijn om Bitcoin te verwijderen. Het is te duur en te moeilijk geworden door o.a. de enorme hashing power die het netwerk beveiligd. Bitcoin is zo’n mobiele vorm van kapitaal, dat het simpelweg naar een ander deel van de wereld zou stromen. Als een overheid Bitcoin verbiedt, wordt het simpelweg verplaatst naar een ander rechtsgebied, waardoor deze overheid zijn concurrenten in de hand zou werken.

bitcoin verbod

Bovendien is Bitcoin niet volledig afhankelijk van het internet. In landen waar bitcoin verboden is en het internet volledig wordt gecensureerd, kan er via het Bitcoin satellieten netwerk, een vermaasd netwerk en via radiogolven transacties worden uitgevoerd. Bitcoin is uiteindelijk een niet te stoppen communicatieprotocol voor absoluut digitale schaarste.

Bitcoin is Free Speech

In die zin kan er verder gesteld worden dat Bitcoin uiteindelijk vrijheid van meningsuiting is die onder andere door de Amerikaanse grondwet wordt beschermd. Wanneer de Amerikaanse overheid een verbod zou willen opleggen, zal er veel verzet komen en de staat worden aangeklaagd door niet alleen bedrijven, beleggers en belanghebbenden, maar ook een federale staat zoals Wyoming die als eigen rechtsgebied binnen het Amerikaans federale systeem Bitcoin en cryptobedrijven aantrekt met crypto vriendelijke wetgeving. Landen, zoals Rusland, China en India, die Bitcoin hebben proberen te verbieden zijn er niet in geslaagd om Bitcoin uit te bannen.

In dit essay van Unchained Capital wordt nog verder uiteengezet waarom Bitcoin onschendbaar is voor overheden.

Gerelateerde artikels:

Leer alles over bitcoin

Bezoek onze gratis Bitcoin Cursus!

Lees verder

Michael Saylor over Bitcoin

Michael Saylor is de oprichter en directeur van het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) met een waarde van ongeveer 1.2 miljard dollar. Hij is eindverantwoordelijk voor de recente beslissing om bijna alle dollarreserves in de schatkist om te wisselen voor bitcoin. In totaal heeft het bedrijf $410 miljoen omgezet in 38,250 BTC als een strategische reservevaluta […]

Sep 18, 2020
5 min

Wat is Nexus Mutual (NXM)?

Wat is Nexus Mutual (NXM) en wat kan je ermee? De afgelopen tijd hebben we al een aantal spelers in de wereld van gedecentraliseerde financiering (DeFi) onder de loep genomen, zoals Bancor Finance, Flamingo Finance en Balancer Finance. Vandaag kijken we naar Nexus Mutual, een soort softwarekraakverzekering die gebruikers beschermt bij het afsluiten en gebruik […]

Sep 15, 2020
3 min

Rente verdienen over goud?

Een belegging in goud werd door Warren Buffet afgeschreven als niet productief aangezien het geen inkomen genereert. Inderdaad, vele beleggers laten nog steeds goud links liggen omdat het geen inkomen genereert. Deze tijden zijn voorbij met de opkomst van de decentrale financieringssector en digitale activa die op een blokchain worden uitgeven. De Paxos Trust Company […]

Sep 4, 2020
1,5 min